институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Спадкові права іноземців в Україні та громадян України за кордоном. Спадкування за кордоном. Колізійні норми МПП, які регулюють перехід спадкоємства до держави.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Спадкові права іноземців в Україні та громадян України за кордоном. Спадкування за кордоном. Колізійні норми МПП, які регулюють перехід спадкоємства до держави.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Трудові правовідносини

Вступ / 1. Трудові відносини з іноземним елементом та джерела їх регулювання / 2. Колізійні прив язки, застосовувані до регламентації трудових відносин з іноземним елементом / 3. Двосторонні договори України про працевлаштування та соціальний захист працівників / 4. Праця громадян України за кордоном / 5. Праця іноземців в Україні / 6. Відшкодування шкоди працівникові за міжнародними договорами України / Висновок / Використана література

Правове положення іноземців в Україні

Зміст 1. Класифікація прав і свобод громадян 3 2. Коституційні права, свободи та обов’язки людини й громадянина 4 2.1 Політичні права і свободи громадян України 4 2.2 Соціально-економічні та інші права громадян України 5 2.3 Система обов’язків громадян України 5 3. Правовий статус іноземців в Україні та його основні принципи. 6 4. Права і обов’язки іноземців в Україні 8 5. В'їзд в Україну і виїзд з України 11 6. Відповідальність іноземців за правопорушення та захист їх прав. 13 Література 17

Міжнародне приватне трудове право

Вступ 3 1. Загальна характеристика міжнародного приватного права. Система міжнародного приватного права 4 2. Джерела міжнародного приватного трудового права 7 3. Загальні положення міжнародного приватного трудового права 9 4. Працевлаштування іноземців в Україні та громадян України за кордоном 11 Висновок 22 Список використаних джерел: 23

Поняття міжнародного трудового права. Його специфічні особливості

Вступ...................................................................................................................3
Розділ 1. Поняття міжнародного трудового права. Мета,
завдання, функції та принципи.........................................................5
Розділ 2. Праця громадян України за кордоном та праця
іноземців в Україні...........................................................................17
Розділ 3. Міжнародні договори України з питань трудової діяльності.......32
Висновки.............................................................................................................40
Список використаної літератури......................................................................42


СПАДКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ У НОТАРІАЛЬНІЙ ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

ВСТУП 3 1. Поняття та види спадкування, їх характеристика 4 2. Спадкові правовідносини у нотаріальній практиці 9 3. Практика розгляду судами України справ про спадкування 17 ВИСНОВКИ 21 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 23

Правове регулювання спадкоємства

Вступ 3 1. Поняття спадкового права 4 2. Спадкування за законом 12 3. Спадкування за заповітом 17 Висновки 23 Список використаної літератури 25

Колізійний метод регулювання. Колізійні норми

Вступ 3 1. Колізійний метод регулювання 4 2. Колізійні норми: загальна характеристика, структура, види 7 3. Місце колізійних норм у джерелах права 12 4. Матеріально-правовий метод і матеріально-правові норми 13 5. Колізійні прив’язки 18 Висновки 22 Список літератури 23

Статус іноземців в Україні. Судова охорона основних прав індивіда

Порівняльне конституційне право. Вступ 3 1. Політико-юридична природа правового статусу іноземців 5 1.1. Правове регулювання форм зв’язку особи й держави в зарубіжних країнах 5 1.2. “громадянин”, “особа без громадянства” та “іноземець” як категорії правової системи україни 10 2. Понятійно-структурні елементи правового статусу іноземців в україні 17 2.1. Інститут правового статусу іноземців у правовій системі україни 17 2.2. Права та свободи іноземців в україні 24 Висновки 31 Використана література 33

Банківські ризики в Україні і за кордоном

1. Банківські ризики в Україні і за кордоном 3 2. Задача 15 Таблиця 2 Категорії ризику Норма відрахування Кредити на 1 січня, тис. грн. Кредити на 1 квітня, тис. гри. Стандартні 2% 10 000,00 12 500,00 Під контролем 5% 15 000,00 14 000,00 Субстандартні 20% 3 000,00 3 500,00 Сумнівні 50% 600,00 800,00 Безнадійні 100% 750,00 450,00 Разом 29 350,00 31 250,00 Список використаних джерел 18

Правове положення іноземних громадян в Україні

Вступ 3 1. Поняття “іноземець” та види іноземців 4 2. Правове положення іноземних громадян та осіб без громадянства 5 3. Правова регламентація режиму іноземців в Україні 10 4. Особливості відповідальності іноземців в Україні 12 Висновок 14 Список використаних джерел 16

Адміністративні права громадян України та іноземних осіб, як суб'єктів адміністративного права

Вступ. 1. Адміністративно-правова здатність і адміністративна дієздатність громадян. 2. Права громадян у сфері державного управління та їх гарантії. 3. Адміністративно правові обов'язки громадян. 4. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців. Висновок. Література.

Колізійні норми

Вступ 1. Колізійний метод регулювання 2. Колізійні норми: запільна характеристика, структура, види Висновок Використана література

Концептуальні основи соціальної роботи за кордоном

ВСТУП 3 1. Соціальний захист за кордоном 4 2. Соціальне страхування 7 3. Модель соціального забезпечення 14 4. Система захисту доходів 15 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

Спадкування за заповітом

Вступ 3 1. Теоретико-правові засади спадкування за заповітом в Україні 4 1.1. Поняття та ознаки заповіту 4 1.2. Загальна характеристика змісту заповіту 11 1.3. Основні вимоги до форми заповіту 17 2. Дослідження новел правового регулювання інституту обов’язкової частки в спадщині 23 2.1. Зародження інституту обов’язкової частки в спадщині в римському праві 23 2.2. Юридична природа обов’язкової частки в спадщині 25 2.3. Обов’язкова частка в спадщині відповідно до Цивільного кодексу України 29 3. Аналіз окремих видів заповіту в цивільному праві України 32 3.1. Загальна характеристика умовного заповіту 32 3.2. Секретний заповіт : проблеми правового регулювання 35 3.3. Спільний заповіт подружжя – новий вид заповіту в цивільному праві україни 39 Висновки 45 Використана література 47 Об’єктом дослідження є спадкування за заповітом. Предмет дослідження складає система нормативних актів, які регулюють правовідносини спадкоємства за заповітом. Метою дослідження є у даній роботі є всебічне комплексне дослідження відносин спадкування в ринкових умовах, теоретичне обґрунтування нормативного закріплення спадкування за заповітом як одного з важливіших в сучасних умовах видів спадкування. Хронологічні рамки роботи: з часів римського приватного права до сьогодення. Літературну базу роботи складають роботи таких науковців як Заіка Ю.О., Васильченко В.С., Шевчук Л. В, Фурса С.Я., Фурса Є.І., Ейдинова Е. Б. та ін.

Іноземці в Україні

Вступ 3 1. Поняття “іноземець” та види іноземців 5 2. Правове положення іноземних громадян та осіб без громадянства 7 3. Правова регламентація режиму іноземців в Україні 15 4. Правовий статус біженців 18 5. Особливості відповідальності іноземців в Україні 21 Висновок 24 Список використаних джерел 26