институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Загальна характеристика колізійного права про спадкування в окремих країнах. Правове положення спадкодавців і спадкоємців згідно з міжнародними нормами. Міжнародне регулювання форми заповіту. Гаагська конвенція 1961р., Вашингтонська конвенція 1973 р. та к

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Загальна характеристика колізійного права про спадкування в окремих країнах. Правове положення спадкодавців і спадкоємців згідно з міжнародними нормами. Міжнародне регулювання форми заповіту. Гаагська конвенція 1961р., Вашингтонська конвенція 1973 р. та к
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Спадкування за заповітом

Вступ 3 1. Загальна характеристика спадкових відносин в українському законодавстві 5 1.1. Інститут спадкового права в системі цівільного права 5 1.2. Засади спадкового права 6 2. Правове регулювання спадкування за заповітом 14 2.1. Поняття та зміст заповіту 14 2.2. Призначення спадкоємців 19 2.3. Заповіт з умовою 22 2.4. Забезпечення прав та інтересів обов'язкових спадкоємців 23 2.5. Спільний заповіт подружжя 24 2.6. Секретний заповіт 25 2.7. Спадкуванням за заповітом і спадкуванням за законом: співвідношення 27 Висновок 31 Список використаної літератури 34

Міжнародні морські перевезення

Вступ 2 І. Поняття міжнародних перевезень в системі міжнародного права 4 ІІ. Морські перевезення міжнародного сполучення у світовій транспортній системі 9 ІІІ. Правове регулювання міжнародних морських перевезень 12 3.1 Конвенція про уніфікацію деяких принципів, що стосуються коносаментів 12 3.2 Конвенція ООН про морські перевезення вантажів 13 3.3 Конвенція про обмеження відповідальності за морськими вимогами 15 3.4 Конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 16 3.5 Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 20 3.6 Міжнародна Конвенція про уніфікацію деяких правил щодо кримінальної юрисдикції зі справ зіткнення суден та інших подій, пов язаних із судноплавством 24 Висновки 25 Список використаних джерел 28

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

Вступ. I. Історія спадкового права. 1. Основні поняття римського спадкового права. 2. Етапи розвитку римського спадкового права. 3. Спадкування по заповіту в римському праві. 4. Спадкування за заповітом в часи Київської Русі. 5. Дореволюційне спадкове право Російської Імперії. 6. Історія спадкування за заповітом в СРСР. II. Поняття та форма заповіту. Порядок складання заповітів. 1. Поняття заповіту. 2. Письмові, нотаріально завірені заповіти. 3. Заповіти, прирівняні до нотаріально завірених. 4. Порядок складання заповітів. III. Спадкування за заповітом в Україні. 1. Поняття та значення спадкування та спадкового права. 2. Основні поняття спадкового права. 3. Права заповідача. 4. Коло спадкоємців за заповітом. 5. Право на обов’язкову частку в спадщині. IV. Особливі заповідальні розпорядження. 1. Підпризначення спадкоємця. 2. Заповідальний відказ. 3. Покладання. 4. Виконання заповіту. 5. Розпорядження вкладами. V. Порядок реалізації спадкових прав. 1. Прийняття спадщини. 2. Відиова від спадщини. 3. Перехід права на прийняття спадщини. 4. Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця. 5. Видача нотаріальною конторою свідоцтва про право

Регламентація міжнародного комерційного арбітражу на міжнародному рівні

Вступ 3 Розділ I. Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу на універсальному рівні 7 1.1 Міжнародний комерційний арбітраж 7 1.2 UNCITRAL: арбітражний регламент, погоджувальна процедура, типові закони 10 1.3 Визнання і виконання арбітражних рішень 17 Розділ II. Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу на регіональному рівні 22 2.1 Європейська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж 1961 р. 22 2.2 Міжамериканська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж 28 2.3 Конвенція Арабських держав про міжнародний комерційний арбітраж 32 2.4 Порівняння Європейської, Міжамериканської та конвенції Арабських держав 38 Розділ ІІІ. Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу в СНД 42 3.1 Київська Угода 1992 року про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності 42 3.2 Мінська Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року 46 3.3 Кишинівська конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 2002 року 49 3.4 Порівняння Київської угоди, Мінської та Кишинівської конвенцій 52 Висновки 57 Список використаних джерел 59

Спадкування за заповітом

Вступ 3 1. Теоретико-правові засади спадкування за заповітом в Україні 4 1.1. Поняття та ознаки заповіту 4 1.2. Загальна характеристика змісту заповіту 11 1.3. Основні вимоги до форми заповіту 17 2. Дослідження новел правового регулювання інституту обов’язкової частки в спадщині 23 2.1. Зародження інституту обов’язкової частки в спадщині в римському праві 23 2.2. Юридична природа обов’язкової частки в спадщині 25 2.3. Обов’язкова частка в спадщині відповідно до Цивільного кодексу України 29 3. Аналіз окремих видів заповіту в цивільному праві України 32 3.1. Загальна характеристика умовного заповіту 32 3.2. Секретний заповіт : проблеми правового регулювання 35 3.3. Спільний заповіт подружжя – новий вид заповіту в цивільному праві україни 39 Висновки 45 Використана література 47 Об’єктом дослідження є спадкування за заповітом. Предмет дослідження складає система нормативних актів, які регулюють правовідносини спадкоємства за заповітом. Метою дослідження є у даній роботі є всебічне комплексне дослідження відносин спадкування в ринкових умовах, теоретичне обґрунтування нормативного закріплення спадкування за заповітом як одного з важливіших в сучасних умовах видів спадкування. Хронологічні рамки роботи: з часів римського приватного права до сьогодення. Літературну базу роботи складають роботи таких науковців як Заіка Ю.О., Васильченко В.С., Шевчук Л. В, Фурса С.Я., Фурса Є.І., Ейдинова Е. Б. та ін.

Черги спадкоємців за законом: загальні засади

Зміст Вступ 3 1. Загальні положення про спадкування за законом 5 2. Черги спадкоємців за законом: загальні засади 9 3. Зміна черговості одержання права на спадкування 10 4. Коло осіб, які належать до спадкоємців за законом 12 5. Особливості спадкування усиновлювачами та усиновленими 25 6. Спадкування за правом представлення 27 Висновок 33 Література 35

Черги спадкоємців за законом: загальні засади

Зміст Вступ 3 1. Загальні положення про спадкування за законом 5 2. Черги спадкоємців за законом: загальні засади 9 3. Зміна черговості одержання права на спадкування 10 4. Коло осіб, які належать до спадкоємців за законом 12 5. Особливості спадкування усиновлювачами та усиновленими 25 6. Спадкування за правом представлення 27 Висновок 33 Література 35

Спадкоємство за заповітом

ВСТУП 3 1. ІНСТИТУТ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ 4 2. ЗАПОВІТ ЯК ОДНА З ПІДСТАВ СПАДКУВАННЯ 9 2.1. ЗАПОВІТ У ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 9 2.2. ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТУ НОТАРІУСОМ 11 2.3. ЗМІСТ ЗАПОВІТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДАННЯ 13 2.4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОВІДАЛЬНОГО ВІДКАЗУ 17 2.5. СКАСУВАННЯ ЗАПОВІТУ 24 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ТА ВІДМОВИ ВІД СПАДЩИНИ ЗА ЗАПОВІТОМ 27 3.1. УМОВИ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ 27 3.2. ВІДМОВА ВІД СПАДЩИНИ 33 3.3. ГОЛОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ СПАДКОЄМЦЯ 34 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

Порівняльна характеристика спадкування за законом та за заповітом у цивільному праві України та зарубіжних країн

Вступ 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПАДКОВОГО ПРАВА 6 1.1 Поняття та основні інститути спадкового права 6 1.2 Історія розвитку спадкового права 8 РОЗДІЛ ІІ. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 11 2.1 Спадкування за заповітом в різних цивільно-правових системах 11 2.2 Спадкування за законом в країнах романо-германської і англо-американської правових системах 13 РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СПАДКОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 20 3.1 Становлення та розвиток інституту спадкування в Україні 20 3.2 Особливості спадкування за законодавством України 24 3.3 Порядок прийняття спадщини за законодавством України 27 Висновки 34 Список використаних джерел 36

Спадкування за заповітом

План Вступ 3 I. Заповіт, його місце і роль у спадковому праві 4 1.1. Специфічні ознаки та умови дійсності заповіту 4 1.2. Необхідні умови при складанні заповіту 6 II. Правове становище заповідача та спадкоємця 11 2.1. Призначення спадкоємців 11 2.2. Відмінності в правовому становищі відказодержувача та спадкоємця 15 2.3. Особливості заповідального відказу 16 III. Спадкове правонаступництво в цивільному праві 20 IV. Скасування заповіту та усунення від спадщини 27 Висновки 31 Література 33

Міжнародні повітряні перевезення

Вступ 2 І. Поняття міжнародних перевезень в системі міжнародного права 3 ІІ. Повітряні перевезення міжнародного сполучення у світовій транспортній системі 8 ІІІ. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень 16 3.1 Варшавська конвенція для уніфікації деяких правил що стосуються міжнародних повітряних перевезень 16 3.2 Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 17 3.3 Угода про транзит при міжнародних повітряних сполученнях 19 3.4 Конвенція для Уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень 19 IV. Міжнародні організації у сфері регулювання міжнародних повітряних перевезень 21 4.1 Міжнародна організація цивільної авіації 21 4.2 Європейська конференція цивільної авіації 23 4.3 Міждержавна рада з авіації і використання повітряного простору 24 Висновки 26 Список використаних джерел 27

Міжнародні конвенсії ратифіковані Україною

ВСТУП 3 1. МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА 5 1.1 ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА, ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ І ВИДИ 5 1.2 МІСЦЕ МІЖНАРОДНИХ КОНВЕНЦІЙ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 8 2. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ, РАТИФІКОВАНІ УКРАЇНОЮ 15 2.1 КОНВЕНЦІЯ МОП № 158 ПРО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА 15 2.2 КОНВЕНЦІЯ МОП № 95 ПРО ЗАХИСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 18 2.3 КОНВЕНЦІЯ МОП № 111 ПРО ДИСКРИМІНАЦІЮ В ГАЛУЗІ ПРАЦІ ТА ЗАНЯТЬ 20 ВИСНОВОК 22 ЛІТЕРАТУРА 23

Правовий аналіз спадкування за законом

Зміст Вступ 3 Глава 1. Загальна характеристика спадкових відносин згідно із чинним законодавством України 5 Глава 2. Правовий аналіз спадкування за законом 8 2.1. Підстави спадкування за законом 8 2.2. Коло спадкоємців за законом 11 Глава 3. Особливості спадкування за законом та оформлення спадщини 15 3.1. Спадкування домашнього майна, грошових вкладів 15 3.2. Реалізація спадкових прав 19 Висновки 26 Література і нормативні акти 27

Правовий аналіз спадкування за законом

Зміст Вступ 3 Глава 1. Загальна характеристика спадкових відносин згідно із чинним законодавством України 5 Глава 2. Правовий аналіз спадкування за законом 8 2.1. Підстави спадкування за законом 8 2.2. Коло спадкоємців за законом 11 Глава 3. Особливості спадкування за законом та оформлення спадщини 15 3.1. Спадкування домашнього майна, грошових вкладів 15 3.2. Реалізація спадкових прав 19 Висновки 26 Література і нормативні акти 27

Віденська конференція про дипломатичні зносини 1961року

Вступ 2 Розділ І. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. як основний договірний акт в галузі дипломатичного права 3 Розділ ІІ. Основні положення Віденської конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. 5 2.1 Загальні положення відносно дипломатичного представництва держави 5 2.2 Дипломатичний агент та персонал дипломатичного представництва: права та обов язки 13 2.3 Положення Конвенції відносно військових конфліктів, розриву дипломатичних відносин, дискримінації 21 Розділ ІІІ. Положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. в номативно-правових актах України 24 Висновки 30 Список використаних джерел і літератури 31