институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Усиновлення. Національне законодавство різних країн з цього питання. Законодавство України про усиновлення.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Усиновлення. Національне законодавство різних країн з цього питання. Законодавство України про усиновлення.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Участь України в міжнародних угодах про усиновлення

ЗМІСТ Вступ.........................................................................................................................3-4 1. Законодавство України про усиновлення..........................................................5-11 3. Національне законодавство різних держав з питань усиновлення................122-15 3. Участь України в міжнародних угодах про усиновлення 3.1. Конвенція ООН про права дитини...................................................166-18 3.2. Гаазька Конвенція від 29.05.1993 р..................................................199-25 4. Міжнародні договори і угоди з питань усиновлення......................................266-31 Висновки...................................................................................................................32-33 Список використаних джерел:................................................................................34-35

Участь України в міжнародних угодах про усиновлення

ЗМІСТ Вступ.........................................................................................................................3-4 1. Законодавство України про усиновлення..........................................................5-11 3. Національне законодавство різних держав з питань усиновлення................122-15 3. Участь України в міжнародних угодах про усиновлення 3.1. Конвенція ООН про права дитини...................................................166-18 3.2. Гаазька Конвенція від 29.05.1993 р..................................................199-25 4. Міжнародні договори і угоди з питань усиновлення......................................266-31 Висновки...................................................................................................................32-33 Список використаних джерел:................................................................................34-35

Усиновлення

Вступ / Розділ 1. Історія усиновлення / Розділ 2. Порядок усиновлення по законодавству України / Розділ 3. Міжнародні договори та законодавство України про усиновлення / Висновки / Список використаної літератури

Поняття, умови та порядок усиновлення дітей в Україні

Вступ 3 1. Поняття усиновлення та суб`єктний склад усиновлення 5 2. Умови усиновлення 12 3. Порядок здійснення усиновлення 14 4. Таємниця усиновлення 16 5. Недійсність та скасування усиновлення 20 6. Порядок усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства 26 Висновок 34 Список використаної літератури 37

Поняття усиновлення

Зміст Вступ........................................................................................................3 1. Поняття усиновлення............................................................................4 2. Особи, які можуть бути усиновлені.....................................................6 3. Особи, які можуть бути усиновлювачами...........................................8 4. Умови усиновлення та порядок його здійснення...............................10 5. Таємниця усиновлення........................................................................14 6. Недійсність усиновлення.....................................................................17 7. Скасування усиновлення.....................................................................19 Висновки..................................................................................................21 Список використаних джерел.................................................................23

Поняття усиновлення

Зміст Вступ........................................................................................................3 1. Поняття усиновлення............................................................................4 2. Особи, які можуть бути усиновлені.....................................................6 3. Особи, які можуть бути усиновлювачами...........................................8 4. Умови усиновлення та порядок його здійснення...............................10 5. Таємниця усиновлення........................................................................14 6. Недійсність усиновлення.....................................................................17 7. Скасування усиновлення.....................................................................19 Висновки..................................................................................................21 Список використаних джерел.................................................................23

Усиновлення

Вступ 3 1. Загальні засади усиновлення 5 1.1. Поняття усиновлення 5 1.2. Особи, які можуть бути усиновлені 8 1.3. Особи, які можуть бути усиновлювачами 10 2. Умови усиновлення та порядок його здійснення 13 3. Законодавчі основи таємниці усиновлення в Україні 17 4. Процедурні питання визнання усиновлення недійсним, скасування усиновлення, позбавлення усиновлювача батьківських прав 21 4.1. Підстави та порядок визнання усиновлення недійсним 21 4.2. Порядок скасування усиновлення 23 4.3. Підстави та правові наслідки позбавлення усиновлювача батьківських прав 26 5. Правовий механізм захисту прав дитини у міжнародному усиновленні 29 Висновок 40 Список використаної літератури 44-46

Таємниця усиновлення та її правовий захист

Вступ 3 1. Правовий захист таємниці усиновлення 4 2. Таємниця усиновлення — суб’єктивний погляд 8 3. Особливості розгляду справ про усиновлення 11 Література 15

Контрольна робота цивільний процес

Розгляд судових справ про усиновлення дитини 3 Заява про усиновлення дитини 14 Список використаної літератури 16

Світовий Досвід Антимонопольного Законодавства

ЗМІСТ Вступ 1 I. Монополія як крайня полюсна структура ринків 4 §1. Монополії та їх види 4 §2. Умови і особливості виникнення монополій 4 §3. Особливості існування і діяльності монополій 6 §4. Монопольна влада та її наслідки 9 II. Антимонопольне законодавство в ринк. економіці зарубіжних країн 12 §1. Необхідність існування антимонопольного законодавства 12 §2. Антитрестівське законодавство США 15 §3. Антимонопольне законодавство європейських країн 21 §4. Антимонопольне законодавство Японії 25 §5. Антимонопольне законодавство країн Східної Європи та Китаю 27 III. Демонополізація економіки України в умовах переходу до ринку 31 §1. Монопольне становище на ринку та зловживання ним 31 §2. Антимонопольний комітет України 34 §3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 36 Висновки 38 Список літератури 39

Міжнародне законодавство про біженців

ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття біженців 6 2. Міжнародне законодавство про біженців 8 3. Національне законодавство України про статус біженців 10 4. Надання статусу біженця в Україні 12 5. Особливості право та дієздатності біженців в Україні 16 6. Проблеми у становленні та вдосконаленні статусу біженців в Україні 25 Висновки 27 Література і нормативні акти 30

Міжнародне законодавство про біженців

ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття біженців 6 2. Міжнародне законодавство про біженців 8 3. Національне законодавство України про статус біженців 10 4. Надання статусу біженця в Україні 12 5. Особливості право та дієздатності біженців в Україні 16 6. Проблеми у становленні та вдосконаленні статусу біженців в Україні 25 Висновки 27 Література і нормативні акти 30

Злочин проти сім’ї

Вступ 3 1. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей 4 2. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків 5 3. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування 6 4. Зловживання опікунськими правами 11 5. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) 12 6. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) 13 Висновки 15 Список джерел 17

Законодавство України про захист підприємницької діяльності

ВСТУП 3 1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЛЕГАЛІЗУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.1. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИІМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.2. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦІКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7 1.3. ПАТЕНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9 2. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИНАХ З СУБ’ЄКТАМИ РИНКУ. 11 2.1. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 11 2.2. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 15 3. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІДНОСИНАХ З ДЕРЖАВОЮ 17 3.1. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ ЇХ ПОРУШЕННІ НЕЗАКОННИМИ АКТАМИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 17 3.2. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 20 4. СТИМУЛЮВАННЯ З БОКУ ДЕРЖАВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 25 СПРОЩЕННЯ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ СУБ‘ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 25 4.2. СКОРОЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЮ 28 4.3. СКОРОЧЕННЯ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПАТЕНТУВАННЮ 31 4.4. ЛІМІТУВАННЯ ПЕРЕВІРОК ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ‘ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 35 ВИСНОВОК 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

Співвідношення загальних і спеціальних законодавств в податковому праві України

Вступ 3 1.Податкове законодавство: поняття та система. 4 2.Загальне податкове законодавство 7 3.Спеціальне податкове законодавство 13 4.Співвідношення загального та спеціального податкового законодавства 15 ВИСНОВКИ 23 Список використаної літератури 25