институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Стратегія й тактика запобігання та (або) подолання виробничо-технологічної кризи.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Стратегія й тактика запобігання та (або) подолання виробничо-технологічної кризи.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Цілі і задачі, стратегія і тактика фінансового менеджменту

Зміст 1 Цілі і задачі, стратегія і тактика фінансового менеджменту 2 2 Управління виробничо-матеріальними запасами 6 Задача 11 Використана література 14

Цілі і задачі, стратегія і тактика фінансового менеджменту

Зміст 1 Цілі і задачі, стратегія і тактика фінансового менеджменту 2 2 Управління виробничо-матеріальними запасами 6 Задача 11 Використана література 14

Економічна криза в Україні, причини, наслідки і шляхи виходу

Вступ 3 1. Кризовий стан економіки України: загальна характеристика, основні причини 5 1.1 Загальна характеристика 5 1.2 Аналіз причин кризового стану 8 2. Наслідки економічної кризи в Україні 19 2.1 Економічні 19 2.2 Соціальні та політичні 23 3. Шляхи подолання кризових явищ в економіці України 26 3.1 Політичні заходи щодо подолання кризи 26 3.2 Соціальні заходи щодо подолання кризи 30 3.3 Економічні заходи щодо подолання кризи 35 Висновки 40 Список літератури 42

Стратегія і тактика проведення ділової бесіди

План 1. Подолання психологічних бар’єрів 3 2. Мистецтво переконувати 5 3. Розробка оптимальних результатів 9 Література 14

Організація роботи менеджера вищої ланки керування при вирішенні кризових ситуацій

Вступ. 3 1. Визначення послідовності проведення заходів з подолання кризи 4 2. Реалізація заходів щодо подолання кризи. 12 Висновок. 16 Література 19

Стратегія та тактика проведення ділової бесіди

1. Подолання психологічних бар’єрів 3 2. Мистецтво переконувати 11 3. Розробка оптимальних результатів 18 Список використаної літератури 20

Шляхи подолання економічної кризи – міжнародні економічні відносини

Шляхи подолання економічної кризи: міжнародний економіко-організаційний механізм

Ознаки трансформаційної кризи в економіці України

Зміст Вступ 3 1. Поняття трансформаційної кризи в економіці 4 1.1 Зміни в умовах трансформації економічної системи 4 1.2 Сутність економічної кризи 8 1.3 Детермінанти економічної кризи 13 2. Особливості трансформаційної кризи в Україні 17 2.1 Причини та наслідки виникнення криз в економіці 17 2.2 Основні ознаки трансформаційної кризи в економіці України 20 3. Шляхи подолання економічної кризи 29 Висновки 37 Література 39

Ознаки трансформаційної кризи в економіці України

Зміст Вступ 3 1. Поняття трансформаційної кризи в економіці 4 1.1 Зміни в умовах трансформації економічної системи 4 1.2 Сутність економічної кризи 8 1.3 Детермінанти економічної кризи 13 2. Особливості трансформаційної кризи в Україні 17 2.1 Причини та наслідки виникнення криз в економіці 17 2.2 Основні ознаки трансформаційної кризи в економіці України 20 3. Шляхи подолання економічної кризи 29 Висновки 37 Література 39

Ідентифікація фінансової кризи та шляхи її подолання

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА КРИЗА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ПРОГНОЗУВАННЯ 5 1.1. Фінансова криза на підприємстві. Сутність та причини банкрутства 5 1.2. Економічна сутність аналізу фінансового стану підприємства 9 1.3. Менеджмент фінансової санації підприємства 14 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 17 2.1. Сутність та основні завдання аналізу 17 2.2. Аналіз виробничо-господарської та фінансової сфер підприємства 28 2.3. Аналіз причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства 45 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИХОДУ З КРИЗИ 48 3.1. Збільшення вхідних грошових потоків 48 3.2. Зменшення вихідних грошових потоків 54 3.3. Залучення інвестицій з метою стабілізації діяльності підприємства 58 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 67

Стратегія і тактика ділового спілкування

1. Особливості ділового спілкування 3 2. Фази, форми і функції ділового спілкування 5 3. Стратегія і тактика спілкування 6 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

Економічні кризи

Вступ 2 1. Теоретичні основи кризи як порушення рівноваги в економіці 4 1.1. Принципи та суть економічної кризи 4 1.2. Види економічних криз 6 2. Причини та основні фактори виникнення світової кризи 8 2.1. Аналіз стану кризових явищ у світовій економіці 8 2.2. Вплив світової кризи на макроекономічні показники України 11 3. Антикризова соціально-економічна політика в Україні 22 3.1. Прогноз розвитку економіки України в умовах фінансово-економічної кризи 22 3.2. Пропозиції щодо подолання кризових явищ в економіці України 22 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ

ВСТУП 1. НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД. 1.1 Макроекономічні показники. 1.2 Криза і доходи громадян. 1.3 Рівень життя населення 2. ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 2.1 Історичні причини виникнення кризи 2.2 Політичні та законодавчі причини кризи 2.3 Демографічний фактор. 3 ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Причини виникнення демографічної кризи та шляхи її ліквідації

1. CУЧАСНА ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 2 2. ПРИЧИНИ СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ 3 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ 7 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 10

Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад народних депутатів.

1 Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад народних депутатів. 2 Фінансове планування на підприємствах комунальної власності. 3 Історичний аспект та сучасний стан теорії місцевих фінансів.