институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Стратегія й тактика запобігання та (або) подолання локальної кризи постачання.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Стратегія й тактика запобігання та (або) подолання локальної кризи постачання.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Криза постачання

1. Визначення локальної кризи. 2 2. Загальні та специфічні симптоми локальної кризи. 7 3. Класифікація причин (зовнішніх і внутрішніх) формування локальної кризи. 8 4. Класифікація кризових ситуацій, що можуть призвести до локальної кризи. 12 5. Механізм переростання кризових ситуацій у локальну кризу. 14 1. Методи аналізу, використовувані з метою ідентифікації локальної кризи. 16 7. Перелік стандартних заходів управління локальною кризою. Блок-схема управління локальною кризою з урахуванням тактичних та стратегічних заходів. 20 8. Організаційне забезпечення ліквідації локальної кризи, розділ функціональних обов'язків між підрозділами. 23 9. Заходи, які мають здійснюватися на різних етапах розвитку локальної кризи. 27 10. Висновки. 31 Література. 34

Криза управління персоналом

Вступ 3 1. Визначення локальної кризи 3 2. Загальні та специфічні симптоми локальної кризи 6 3. Класифікація причин (зовнішніх і внутрішніх) формування локальної кризи в управлінні персоналом підприємства 8 4. Класифікація кризових ситуацій, що можуть призводити до локальної кризи 13 5. Механізм переростання кризових ситуацій в локальну кризу 15 6. Методи аналізу, використовувані з метою ідентифікації локальної кризи 22 7. Перелік стандартних заходів управління локальною кризою. Блок-схема управління локальною кризою з урахуванням тактичних та стратегічних заходів 24 8. Організаційне забезпечення ліквідації локальної кризи, розподіл функціональних обов’язків між підрозділами 25 9. Заходи, які мають здійснюватися на різних етапах розвитку локальної кризи 30 10. Висновки 39 Список використаної літератури 43

Аналіз наявності симптомів фінансової кризи (на прикладі туристичної фірми)

1. Коротка характеристика підприємства - об’єкта аналізу та визначення локальної кризи, обраної для аналізу 3 2. Аналіз загальних симптомів кризи у діяльності підприємства та їх обґрунтування конкретними цифровими даними у динаміці 4 3. Аналіз специфічних симптомів конкретної локальної кризи у діяльності підприємства та їх обґрунтування даними у динаміці за кілька років 8 4. Визначення зовнішніх причин формування конкретної локальної кризи у діяльності підприємства та їх кількісна й якісна характеристика 13 5. Класифікація внутрішніх причин формування конкретної локальної кризи у діяльності підприємства та їх кількісна й якісна характеристика. 19 6. Перелік заходів, які можна запропонувати підприємству для управління виявленою локальною кризою (у розрізі стратегічних, тактичних та оперативних) 20 7. Варіант розподілу функціональних обов'язків між підрозділами підприємства щодо ліквідації локальної кризи 22 2. Аналітичний огляд 5 публікацій у пресі за тематикою курсу. 23 Література 38

Практичне завдання антикризове управління підприємством

Варіанти вибору локальних криз для аналізу: План виконання аналізу та його представ¬лення: 1 . Криза збуту. 2. Криза поста¬чання. 3. Фінансова кри¬за 4. Виробничо-технологічна кри¬за. 5. Криза у прав¬ління персона¬лом. 1. Коротка характеристика підприємства -об'єкта аналізу та визначення локальної кризи, обраної для аналізу (до 1 сторінки). 2. Аналіз загальних симптомів кризи у діяльності підприємства та їх обґрунтування конкретними цифровими даними у динамі¬ці за кілька років - . 3. Аналіз специфічних симптомів конкретної локальної кризи у діяльності підприєм¬ства - та їх обґрунтування даними у динаміці за кілька років. 4. Визначення зовнішніх причин формуван¬ня конкретної локальної кризи у діяльності підприємства та їх кількісна й якісна хара¬ктеристика. 6. Організаційна криза. 5. Класифікація внутрішніх причин форму¬вання конкретної локальної кризи у діяльнос¬ті підприємства та їх кількісна й якісна хара- 7. Криза управ¬ління часом 8. Криза комуні- • v^ ктеристика, о. Перелік заходів, які можна запропонува¬ти підприємству для управління виявленою локальною кризою (у розрізі стратегічних, та¬ктичних та оперативних). кацш 7. Варіант розподілу функціональних обов'я¬зків між підрозділами підприємства щодо лік¬відації локальної кризи. ЗМІСТ 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 3 2. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ТА СПЕЦИФІЧНИХ СИМПТОМІВ КРИЗИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ 4 3. ВИЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИЧИН ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ КРИЗИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ КІЛЬКІСНА І ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА 9 4. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ЯКІ МОЖНА ЗАПРОПОНУВАТИ ПІДПРИЄМСТВУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВИЯВЛЕНОЮ ЛОКАЛЬНОЮ КРИЗОЮ 22 5. ВАРІАНТ РОЗПОДІЛУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ МІЖ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ ЛОКАЛЬНОЇ КРИЗИ 37 ВИСНОВКИ 39 ЛІТЕРАТУРА 41 ТОВ є об’єктом дослідження

Економічна криза в Україні, причини, наслідки і шляхи виходу

Вступ 3 1. Кризовий стан економіки України: загальна характеристика, основні причини 5 1.1 Загальна характеристика 5 1.2 Аналіз причин кризового стану 8 2. Наслідки економічної кризи в Україні 19 2.1 Економічні 19 2.2 Соціальні та політичні 23 3. Шляхи подолання кризових явищ в економіці України 26 3.1 Політичні заходи щодо подолання кризи 26 3.2 Соціальні заходи щодо подолання кризи 30 3.3 Економічні заходи щодо подолання кризи 35 Висновки 40 Список літератури 42

Стратегія і тактика проведення ділової бесіди

План 1. Подолання психологічних бар’єрів 3 2. Мистецтво переконувати 5 3. Розробка оптимальних результатів 9 Література 14

Організація роботи менеджера вищої ланки керування при вирішенні кризових ситуацій

Вступ. 3 1. Визначення послідовності проведення заходів з подолання кризи 4 2. Реалізація заходів щодо подолання кризи. 12 Висновок. 16 Література 19

Стратегія та тактика проведення ділової бесіди

1. Подолання психологічних бар’єрів 3 2. Мистецтво переконувати 11 3. Розробка оптимальних результатів 18 Список використаної літератури 20

Шляхи подолання економічної кризи – міжнародні економічні відносини

Шляхи подолання економічної кризи: міжнародний економіко-організаційний механізм

Ознаки трансформаційної кризи в економіці України

Зміст Вступ 3 1. Поняття трансформаційної кризи в економіці 4 1.1 Зміни в умовах трансформації економічної системи 4 1.2 Сутність економічної кризи 8 1.3 Детермінанти економічної кризи 13 2. Особливості трансформаційної кризи в Україні 17 2.1 Причини та наслідки виникнення криз в економіці 17 2.2 Основні ознаки трансформаційної кризи в економіці України 20 3. Шляхи подолання економічної кризи 29 Висновки 37 Література 39

Ознаки трансформаційної кризи в економіці України

Зміст Вступ 3 1. Поняття трансформаційної кризи в економіці 4 1.1 Зміни в умовах трансформації економічної системи 4 1.2 Сутність економічної кризи 8 1.3 Детермінанти економічної кризи 13 2. Особливості трансформаційної кризи в Україні 17 2.1 Причини та наслідки виникнення криз в економіці 17 2.2 Основні ознаки трансформаційної кризи в економіці України 20 3. Шляхи подолання економічної кризи 29 Висновки 37 Література 39

Цілі і задачі, стратегія і тактика фінансового менеджменту

Зміст 1 Цілі і задачі, стратегія і тактика фінансового менеджменту 2 2 Управління виробничо-матеріальними запасами 6 Задача 11 Використана література 14

Цілі і задачі, стратегія і тактика фінансового менеджменту

Зміст 1 Цілі і задачі, стратегія і тактика фінансового менеджменту 2 2 Управління виробничо-матеріальними запасами 6 Задача 11 Використана література 14

Стратегія і тактика ділового спілкування

1. Особливості ділового спілкування 3 2. Фази, форми і функції ділового спілкування 5 3. Стратегія і тактика спілкування 6 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

Економічні кризи

Вступ 2 1. Теоретичні основи кризи як порушення рівноваги в економіці 4 1.1. Принципи та суть економічної кризи 4 1.2. Види економічних криз 6 2. Причини та основні фактори виникнення світової кризи 8 2.1. Аналіз стану кризових явищ у світовій економіці 8 2.2. Вплив світової кризи на макроекономічні показники України 11 3. Антикризова соціально-економічна політика в Україні 22 3.1. Прогноз розвитку економіки України в умовах фінансово-економічної кризи 22 3.2. Пропозиції щодо подолання кризових явищ в економіці України 22 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35