институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Кризові явища в реально існуючих системах.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Кризові явища в реально існуючих системах.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Кризові явища як фаза життєвого циклу організації

Вступ 2 Кризові явища як фаза життєвого циклу організації 5 Функціональний менеджмент і необхідність антикризового управління 22 Висновки 32 Список використаної літератури 36

Соціально-культурна система управління України: стан і зміни, кризові явища і тенденції розвитку

ВСТУП 3 1. Державне регулювання соціальних процесів 5 1.1. Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи 5 1.2. Сутність і основні напрями соціально-культурної політики 10 2. Прогнозування соціально-економічного розвитку 13 2.1. Сутність і головні принципи економічного та соціально-культурного прогнозування 13 2.2. Система прогнозів економічного та соціально-культурного розвитку 17 3. Програми економічного та соціально-культурного розвитку в Україні 19 3.1. Державна програма 19 3.2. Стан і зміни соціально-культурної системи та реформи заради добробуту 20 3.3. Якість життя людини, соціально-культурна справедливість, кризові явища і тенденції розвитку 25 ВИСНОВКИ 27 ЛІТЕРАТУРА 28

Розвиток і розміщення продуктивних сил України

План 1. Галузева структура н/г. 2. Кризові явища в галузевій структурі України і шляхи їх подолання. 3. Промисловість України – найважливіша структурна ланка господарського комплексу України.

Розвиток і розміщення продуктивних сил України

План 1. Галузева структура н/г. 2. Кризові явища в галузевій структурі України і шляхи їх подолання. 3. Промисловість України – найважливіша структурна ланка господарського комплексу України.

Варіант 11. РЕЛІГІЯ І СУЧАСНІСТЬ

1. Кризові явища у сучасному релігійному житті 3 2. Політизація релігії в контексті сучасних релігійних процесів 8 3. Міжконфесійні відносини в сучасному світі. Міжконфесійні непорозуміння як джерело конфлікту 13 4. Релігія та глобальні проблеми сучасності 15 Література 18

Види мовлення

План 1. Які кризові явища притаманні підліткам? 3 2. Опишіть основні форми психічного відображення 6 3. Розкрийте особливості видів та форм мислення 10 4. Які бувають види мовлення? Котрі з них особливо треба розвивати у учнів ПТУ? Поясніть свій вибір 15 Список використаної літератури 17

ПОЧАТКИ РЕФОРМ

ЗМІСТ ЗМІСТ 1 1.ВСТУП 2 2. ПОЧАТКИ РЕФОРМ 2 3. ПРОГРАМА “500 ДНІВ” 4 4. “ШОКОВА ТЕРАПІЯ” Є. ГАЙДАРА 5 5. УРЯД В. ЧЕРНОМИРДІНА ТА ЙОГО ПРОГРАМА 6 6. КРИЗОВІ ЯВИЩА В ПРОЦЕСІ РЕФОРМ 8 7. ВИСНОВОК 8 8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 10

Принципи синергетики. Системний підхід. Самоорганізація складних систем

СТАНИХВСТУП 1. Самоорганізація у незамкнутих нерівноважних системах 2. Коливання в нерівноважних системах 3. Невизначеність поведінки в незамкнутих нелінійних системах ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИ ДЖЕРЕЛ

Контрольна з релігії

ЗМІСТ 1. Кризові явища в сучасному релігійному житті 3 2. Причини появи та основні течії неорелігій 4 3. Сучасні богошукання і міфотворчість 6 Список використаної літератури 11 Список використаної літератури 1.Андріанов В. М. Релігієзнавство. — К., 2001. — 495с. 2.Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство. — Чернівці, 2004. — 376с. 3.Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. — К., 2002. — 352с. 4.Петрик В.М. Нетрадиційні релігії та містичні об’єднання України. – К., 2000. – 226 с. 5.Черній А.М. Релігієзнавство. – К., 2003. – 352 с.

Виникнення та розвиток психіки

Вступ 3 1. ПОЯВА І РОЗВИТОК ФОРМ ПСИХІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ 4 2. СТАДІЇ РОЗВИТКУ ПСИХІКИ У ТВАРИН ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 7 3. ПСИХІКА ЛЮДИНИ ЯК ВИЩА СТАДІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ 12 Висновки 17 Список використаної літератури 18 Вступ Психіка – загальне поняття, котре об'єднує багато суб'єктивних явищ, що вивчаються психологією як наукою. Є два різні філософські розуміння природи і проявів психіки: матеріалістичне і ідеалістичне. Згідно першого, психічні явища є властивістю високоорганізованої живої матерії стосовно управління своїм розвитком і самопізнанням (рефлексією). Відповідно до ідеалістичного розуміння психіки в світі існує не одне, а два початки: матеріальне і ідеальне. Вони незалежні, вічні, не зводяться і не виводиться один з одного. Взаємодіючи в розвитку, вони проте розвиваються за своїми законами. На всіх ступенях свого розвитку ідеальне ототожнюється з психічним. Згідно матеріалістичного розуміння психічні явища виникли в результаті тривалої біологічної еволюції живої матерії і в даний час є вищим результатом такого розвитку. Найбільш реально сьогодні є досліджування всіх психічних явищ з точки зору матеріалістичного розуміння, тому весь процес виникнення та розвитку психіки в даній роботі буде розглянутий в цьому аспекті.

Соціальне управління та соціологічні технології

Варіант 9. Соціальне управління та соціологічні технології 1. Управлінські стратегії та соціальні новації 2. Регіональні аспекти соціального управління 3. Антикризові стратегії управління Вступ Суспільство є складною, ієрархічною системою. Соціальне управління в ньому – це свідомий, цілеспрямований вплив на соціальний об’єкт (системи, організації, інститути), явища чи процеси з метою приведення напрямку та темпів їх розвитку й функціонування у відповідність до дії об’єктивних суспільних законів. Соціальне управління може реалізовуватися на макро- та мікрорівні. Це суспільство в цілому, різні його сфери, різноманітні соціальні галузі, а також регіональний, місцевий рівень, виробничі колективи, будь які групи, що об’єднані спільною громадською, трудовою, навчальною діяльністю. Крім того, соціальне управління обов’язково містить у собі елементи свідомої діяльності суб’єкту управління – людини, груп людей, партій, організацій, урядових структур та ін., а це значить, що така діяльність включає деякі прийоми, способи управління, або технології. Особливо важливою в соціальному управлінні є стратегія управлінських дій, від якої залежить першопочатковий напрям руху суспільства. Якщо стратегія обрана правильно, то й суспільний розвиток буде ефективним, тяжіючим до прогресу, якщо ні – суспільство очікує кризові явища та регрес.

Соціальне управління та соціологічні технології

Варіант 9. Соціальне управління та соціологічні технології 1. Управлінські стратегії та соціальні новації 2. Регіональні аспекти соціального управління 3. Антикризові стратегії управління Вступ Суспільство є складною, ієрархічною системою. Соціальне управління в ньому – це свідомий, цілеспрямований вплив на соціальний об’єкт (системи, організації, інститути), явища чи процеси з метою приведення напрямку та темпів їх розвитку й функціонування у відповідність до дії об’єктивних суспільних законів. Соціальне управління може реалізовуватися на макро- та мікрорівні. Це суспільство в цілому, різні його сфери, різноманітні соціальні галузі, а також регіональний, місцевий рівень, виробничі колективи, будь які групи, що об’єднані спільною громадською, трудовою, навчальною діяльністю. Крім того, соціальне управління обов’язково містить у собі елементи свідомої діяльності суб’єкту управління – людини, груп людей, партій, організацій, урядових структур та ін., а це значить, що така діяльність включає деякі прийоми, способи управління, або технології. Особливо важливою в соціальному управлінні є стратегія управлінських дій, від якої залежить першопочатковий напрям руху суспільства. Якщо стратегія обрана правильно, то й суспільний розвиток буде ефективним, тяжіючим до прогресу, якщо ні – суспільство очікує кризові явища та регрес.

Місце токсикантів у екологічних системах

Вступ 3 1. Місце токсикантів у екологічних системах 5 2. Специфічні завдання екологічної токсикології 10 Висновки 14 Література 16

Прояв глобальних проблем сучасності в Україні + РЕФЕРАТ

Вступ 2 Розділ 1. Глобальні фінансово-економічні проблеми сучасності й Україна 5 1.1. Передумови негативних тенденцій в економіці 5 1.2. Сучасний стан економічних проблем у світі 16 1.3. Перспективи вирішення фінансово-економічної кризи в Україні 26 Розділ 2. Найбільші політичні кризові явища у світі у контексті безпеки нашої держави 34 2.1. Причини виникнення дисбалансів у глобальній політиці 34 2.2. Сучасні міжнародні відносини: перебіг та проблемні аспекти 42 2.3. Внутрішньо- та зовнішньополітичні проблеми України 48 Розділ 3. Етнічні й релігійні конфлікти світового масштабу та Україна 57 3.1. Етнонаціональні конфлікти в Європі та Азії 57 3.2. Етнорелігійні конфлікти на континенті 66 3.3. Загрози погіршення етнонаціональної та релігійної ситуації в Україні 76 Висновки 80 Література 83 Додатки 90

Контрольна робота економіка

1. Ризик та управління економікою України з 1991 по 2001 р.р. 3 2. Аналіз існуючих методів оцінки ризику 5 3. Аналіз існуючих методів зниження рівня ризику 9 Задача 14 Ви працюєте в райдержадміністрації, де займаєте посаду начальника відділу забезпечення робочими місцями клієнтів. Вам необхідно виконати розрахункове завдання та знайти розв’язок в запропонованій ситуації. Навести формули розрахунку. .. Література 16