институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі процесного та (або) ситуаційного підходу.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі процесного та (або) ситуаційного підходу.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Процесний підхід до управління інноваціями на підприємстві

Вступ 3 1. Теоретичні основи інноваційного процесу на підприємствах 6 1.1 Інновації та їх класифікація 6 1.2 Інноваційні аспекти управління підприємством 9 2. Дослідження організаціями процесного підходу в управлінні інноваціями на підприємстві 12 2.1 Сутність процесного підходу до управління інноваціями на підприємствах 12 2.2 Стадії інноваційного процесу 23 3. Методи організації процесного підходу в управлінні інноваціями на підприємствах 26 Висновки 31 Список використаної літератури 34

Поняття ситуаційного підходу

Зміст Вступ 3 1 Поняття ситуаційного підходу 4 2 Необхідність ситуаційного підходу в менеджменті 8 3 Роль цільового підходу у плануванні прибутку підприємств 10 Висновок 15 Використана література 16

Поняття ситуаційного підходу

Зміст Вступ 3 1 Поняття ситуаційного підходу 4 2 Необхідність ситуаційного підходу в менеджменті 8 3 Роль цільового підходу у плануванні прибутку підприємств 10 Висновок 15 Використана література 16

Процесний підхід до управління інноваціями на підприємстві

Вступ 3 1. Інновації та їх класифікація 6 2. Сутність процесного підходу до управління інноваціями на підприємствах 10 3. Стадії інноваційного процесу 22 4. Методи організації процесного підходу в управлінні інноваціями на підприємствах 24 Висновки 29 Список використаної літератури 32

Управління конкурентноспроможністю підприємства

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Конкуренція і конкурентоспроможність підприємств у ринковій економіці 6 1.2. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства 13 1.3. Методика оцінювання конкурентоспроможності підприємства 20 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ВКВ» 30 2.1. Організаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю на підприємстві ВАТ «ВКВ» 30 2.2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства ВАТ «ВКВ» 38 2.3. Аналіз ефективності управління конкурентоспроможністю на підприємстві 50 РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 54 3.1. Удосконалення системи внутрішньогосподарського обліку і аналізу 54 3.2. Вдосконалення управління конкурентоспроможністю в умовах маркетингової орієнтації підприємства 62 3.3.Комплексна система управління конкурентоспроможністю підприємства ВАТ «ВКВ» 70 ВИСНОВКИ 78 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82 ДОДАТКИ 82-95 (звітність, додатки) Метою дипломної роботи є і розробка комплексної системи управління конкурентоспроможністю підприємств на основі маркетингу і рекомендацій з розробки конкурентних стратегій підприємств як основи одержання конкурентних переваг. Об'єкт дослідження – конкурентоспроможність підприємств різних форм власності . Предметом дипломного дослідження є управління практика управління конкурентоспроможністю на підприємстві ВАТ "ВКВ"

Cитуаційний менеджмент

1. Виникнення проблемних ситуацій в організації. Суть і завдання ситуаційного менеджменту. 3 2. Розвиток компетенцій. Ситуаційне управління і кадрова політика 7 3. Управління за «слабкими сигналами». Реактивний менеджмент 17 4. Складові ситуаційного підходу, їх характеристика. 18 Література 21

Ситуаційний менеджмент

1. Складові ситуаційного підходу, їх характеристика. 3 2. Внутрішні перемінні як ситуаційні фактори всередині організації 4 3. Проаналізуйте критерії, що використовує фірма при виборі каналів розповсюдження реклами, використовуючи принципи та підходи ситуаційного аналізу. 5 4. Виникнення проблемних ситуацій в організації. Суть і завдання ситуаційного менеджменту 8 5. Розвиток компетенції ситуаційнгого управління і кадрова політика 11 6. Управління за “слабкими сигналами”. Реактивний менеджмент. 13 Література 15

Застосування процесного підходу до створення системи менеджменту якості на основі ISO 9001 : 2000

Перелік умовних позначень та скорочень 3 Вступ 4 І. Огляд літератури зі створення системи управління якістю відповідно до стандартів ISO 9001: 2000 6 1.1. Історія розробки міжнародних стандартів якості ISO 9000. 6 1.2. Процесний підхід до створення системи управління якістю 14 ІІ. Об'єкти, матеріали та методи дослідження впровадження процесного підходу до управління якістю на основі ISO 9001: 2000 28 2.1. ВАТ „Укртелеком” як об’єкт дослідження впровадження системи якості за МС ISO 9001: 2000. 28 2.2. Основні етапи та методи впровадження системи управління якістю у ВАТ „Укртелеком” 31 ІІІ. Результати дослідження системи управління якістю та подальші перспективи її розвитку для ВАТ „Укртелеком”. 39 3.1. Результати дослідження системи управління якістю для ВАТ „Укртелеком” та їх обговорення 39 3.2. Розрахунок економічної ефективності впровадженої системи управління якістю на ВАТ „Укртелеком”. 43 Список використаної літератури 46 ДОДАТКИ 48 Додаток А. Сертифікат відповідності системи управління якістю ISO 9001:2000 виданий Харківській дирекції ВАТ „Укртелеком” 48 Додаток Б. Сертифікат відповідності системи управління якістю ISO 9001:2001 виданий Харківській дирекції ВАТ „Укртелеком” 49 Додаток В. Сертифікат відповідності системи управління якістю ISO 9001:2001 виданий Запорізькій філії ВАТ „Укртелеком” 50 Додаток Г. Сертифікат відповідності системи управління якістю ISO 9001:2000 виданий Запорізькій філії ВАТ „Укртелеком” 51

Управління конкурентоспроможністю підприємства

1. Управління конкурентоспроможністю підприємства 3 2. Інформаційні технології в управлінні складними виробничими системами 9 3. Управління кадровими ресурсами на підприємстві 11 Література 15

Контрольна робота менеджмент

1. Процесуальні теорії мотивації 3 2. Характеристика процесного підходу 7 3. Характеристика та сутність організаційної структури управління 10 Список використаної літератури 15

Проблеми побудови міжнародних економічний відносин

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти управління міжнародною конкурентоспроможністю 6 2. Система управління міжнародною конкурентоспроможністю українських підприємств на макрорівні 9 3. Визначення конкурентних позицій ВАТ “Концерн “Стирол” на світовому ринку азотних добрив 15 4. Реалізація державної стратегії управління конкурентоспроможністю підприємств на макрорівні 18 5. Напрями забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства на світових ринках 26 Висновки 31 Література 35-37 Мета дослідження полягає в узагальненні теоретико-методологічних і прикладних основ формування конкурентних переваг та управління конкурентоспроможністю підприємств у контексті їх виходу на світові ринки.

Методи управління конкурентоспроможністю

ВСТУП 3 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 4 2. ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 9 3. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 13 ВИСНОВКИ 22 ЛІТЕРАТУРА 23

Удосконалення управління конкурентоспроможністю фірми

1. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ ДАНОГО ПІДПРИЄМСТВА 3 1.1. Загальна характеристика підприємства та оцінка його потенціалу 3 2.2. Аналіз системи управління якістю на підприємстві 9 2.3. Оцінка власної конкурентної позиції підприємства на ринку і аналіз конкуренції галузі 18 2. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 26 2.1. Впровадження на підприємстві сучасних стандартів оцінки якості продукції 26 2.2. Вдосконалення системи управління якістю та конкурентоспроможністю продукції 29 2.3. Вплив запропонованих заходів на рівень конкурентоспроможності підприємства 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

Удосконалення управління конкурентоспроможністю фірми

1. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ ДАНОГО ПІДПРИЄМСТВА 3 1.1. Загальна характеристика підприємства та оцінка його потенціалу 3 1.2. Аналіз системи управління якістю на підприємстві 14 1.3. Оцінка власної конкурентної позиції підприємства на ринку і аналіз конкуренції галузі 22 2. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 29 2.1. Впровадження на підприємстві сучасних стандартів оцінки якості продукції 29 2.2. Вдосконалення системи управління якістю та конкурентоспроможністю продукції 32 2.3. Вплив запропонованих заходів на рівень конкурентоспроможності підприємства 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49

Ситуаційний менеджмент

1 Складові ситуаційного підходу, їх характеристика 4 2 Внутрішні перемінні як ситуаційні фактори всередині організації 10 3 Проаналізувати критерії, що використовує фірма при виборі каналів розповсюдження реклами, використовуючи принципи та підходи ситуаційного аналізу 13 Використана література 19