институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Управління товарною номенклатурою та асортиментом.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Управління товарною номенклатурою та асортиментом.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Управління товарним асортиментом в Коростишівському заводі "Будіндустрія"

ЗМІСТ Вступ 3міст Роздiл 1. Суть та значення управління товарним асортиментом в Корос-тишівському заводі «Будіндустрія» 5 1.1. Товарна політика, її структура та місце в діяльності підприємства 5 1.2. Управління товарним асортиментом 17 1.3. Сучасний стан ринку будівельних матеріалів та будівництва 31 Розділ 2. Сучасний рівень управління товарним асортиментом на підпри-ємстві "Будiндустрiя" 40 2.1. Загальна характеристика підприємства 40 2.2. Фінансовий стан підприємства 43 2.3. Аналіз якості продукції підприємства 46 2.4. Аналіз та оцінка системи управління товарним асортиментом продук-ції 52 Розділ 3. Удосконалення управління товарним асортиментом підприємства 56 3.1. Сучасний рівень попиту та пропозицiї 56 3.2 Оптимізація товарного асортименту з використанням інтерполяційних моделей 59 3.3. Економічний ефект від впровадження запропонованих заходів 68 Висновки і пропозиції 72 Перелік використаної літератури 75

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ НА ПРИНЦИПІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ

ЗМІСТ ВСТУП................................................................................................................. 4 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦІЇ…........... 5 1.1 Структура асортименту прдукцыъ пыдприэмства..................................... 5 1.2 Формування і управління ассортиментом продукції пыдприэмства........ 8 1.3 Методологічні основи формування стратегічного товарного асортименту підприємствва...................................................................................................... 14 2 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ НА ПРИНЦИПІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ........................................................... 16 2.1 3 ПРИКЛАД РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ...................................... 28 ВИСНОВОК................................................................................................. 33 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА....................................................................... 34

Управління товарним асортиментом на ТОВ фірма "Криггер"

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Суть та значення управління товарним асортиментом в ТОВ фірмі “Криггер” 1.1. Товарна політика, її структура та місце в діяльності підприємства 1.2. Управління товарним асортиментом 1.3. Сучасний стан ринку металопластикових конструкцій Розділ 2. Сучасний рівень управління товарним асортиментом на підприємстві 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ фірма “Криггер”. 2.3. Аналіз якості продукції підприємства 2.4. Аналіз та оцінка системи управління товарним асортиментом підприємства Розділ 3. Удосконалення управління товарним асортиментом підприємства 3.1. Сучасний стан ринку столярних та металопластикових виробів 3.2 Оптимізація товарного асортименту 3.3. Економічний ефект від впровадження запропонованих заходів Висновки Розділ 4. Охорона праці на ТОВ фірма “Криггер” 4.1. Організація охорони праці на підприємстві 4.2 Аналіз стану охорони праці на підприємстві 4.3 Аналіз умов праці на підприємстві 4.4 Заходи охорони праці на підприємстві Перелік використаної літератури

Управління асортиментом та якістю товарів та послуг

Вступ 3 1. Основна частина 5 1.1. Теоретичне обгрунтування 5 1.1.1. Поняття процесу управління 5 1.1.2. Етапи управління 8 1.1.3. Основні принципи систем управління якістю 10 1.1.4. Поняття про асортимент та порядок формування асортименту в магазині 11 1.1.5. Управління товарними запасами в магазині 14 1.1.6. Оцінка рівня якості продукції 16 1.1.7. Якість обслуговування покупців 19 1.2. Вітчизняний та закордонний досвід по процесу управління асортиментом та якістю товарів 21 1.3. Характеристика торгового магазину “Еколан” 23 1.4. Формування асортименту в магазині “Еколан” 29 1.5. Управління асортиментом в магазині “Еколан” 32 1.6. Управління якістю в магазині “Еколан” 33 2. Заключна частина 35 2.1. Висновки та пропозиції 35 2.2. Додатки 38 2.3. Література

Управління асортиментом товарів основні властивості товарів

Вступ 3 1. Економічна сутність та види товарного асортименту 5 2. Управління асортиментом товарів 10 3. Основні властивості товарів 14 Висновок 17 Список використаної літератури 18

Управління асортиментом та якістю товарів і послуг

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА 6 1.1 Формування і управління асортиментом 6 1.2. Менеджмент системи якості 13 1.3. Досвід зарубіжних компаній 17 1.4. Характеристика підприємства „Ельдорадо” 21 1.5 Аналіз управління асортиментом продукції 24 1.6. Аналіз управління якістю торговельних послуг 28 2. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 35 2.1. Висновки 35 2.2. Пропозиції 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 Метою даної дипломної роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань з питань управління асортиментом товарів та якістю торговельних послуг підприємства, вироблення умінь застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань, сприяння пошуку сучасних наукових досягнень в сфері управління асортиментом та якістю та уміння їх застосовувати при вирішенні прикладних проблем. Основними завданнями даної роботи є : 1. Систематизація та творчий аналіз сучасної вітчизняної і світової наукової літератури та розробка на цій основі власних підходів до управління асортиментом товарів та якістю обслуговування торговельного підприємства. 2. Систематизація, закріплення та розширення практичних знань, а також застосування їх при вирішенні наукових та економічних завдань. 3. Дослідження управління товарним асортиментом та якістю на підприємстві. Об’єктом дослідження є діяльність українських підприємств на ринку, пов'язана з управлінням асортиментом та якістю. Предметом дослідження є розробка методологічних основ та практичних рекомендацій формування стратегії підприємства „Ельдорадо” по управлінню асортиментною політикою та управлінню якістю послуг. У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін. Дана робота складається з вступу, двох розділі, списку використаних джерел та додатків. Перший розділ складається з шести підрозділів. В даному розділі досліджено такі теоретичні питання як формування і управління асортиментом, питання менеджменту системи якості, досвід зарубіжних компаній по управлінню якістю, а також практичні питання: проведено характеристику підприємства, аналіз управління асортиментом товарів на підприємстві „Ельдорадо”, аналіз управління якістю послуг на підприємстві. В другому розділі підведено підсумки дослідження та надано пропозиції по удосконаленню роботи на підприємстві.

Формування асортиментної політики на підприємстві

ВСТУП 3 Розділ 1. Управління асортиментом і якості : проблеми та особливості на сучасному етапі 5 Розділ 2 Дослідження практики. Формування асортиментної політики на підприємстві. 13 2.1 Досьє підприємства 13 2.2 Дослідження основних факторів формування торгового асортименту на підприємстві 16 2.3 Характеристика принципів підбору і встановлення товарного асортименту в магазині 20 2.4 Вивчення процесу планування асортименту товарів на підприємстві 23 Розділ 3 Удосконалення управління асортиментом і якістю товарів на підприємстві з маркетингової орієнтації. 27 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 31

Формування асортиментної політики на підприємстві

ВСТУП 3 Розділ 1. Управління асортиментом і якості : проблеми та особливості на сучасному етапі 5 Розділ 2 Дослідження практики. Формування асортиментної політики на підприємстві. 13 2.1 Досьє підприємства 13 2.2 Дослідження основних факторів формування торгового асортименту на підприємстві 16 2.3 Характеристика принципів підбору і встановлення товарного асортименту в магазині 20 2.4 Вивчення процесу планування асортименту товарів на підприємстві 23 Розділ 3 Удосконалення управління асортиментом і якістю товарів на підприємстві з маркетингової орієнтації. 27 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 31

АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗМІСТ ВСТУП........................................................................................................................ 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦІЇ...………….. 4 1.1 Структура асортименту прдукції підприємства.......………………………… 5 1.2 Формування і управління ассортиментом продукції підприємства.............. 7 1.3. Методологічні основи формування стратегічного товарного асортименту підприємствва............................................................................................................. 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА....... 19 2.1. Стисла характеристика МПП "Таврія"............................................................. 19 2.2. Оцінка динаміки і структури балансу.................................................................. 20 2.3. Оцінка фінансово - господарської діяльності..................................................... 22 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПЛАНУВАННЮ І УПРАВЛІННЮ СТРАТЕГІЧНИМ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ................. 30 3.1. Система управління заснована на викрристанні концепції маркетингу........ 30 3.2. Заходи спрямовані на поліпшення управління сратегічним товарним ассортиментом............................................................................................................. 38 3.2. Економічна ефективність запропонованих заходів.......................................... 38 ВИСНОВОК................................................................................................................ 42 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА...................................................................................... 43

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Товар і його властивості 6 1.2 Формування й управління асортиментом туристичного підприємства 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УКРТЕХТУР" 41 2.1. Загальна характеристика підприємства 41 2.2. Огляд ринку туристичних послуг 46 2.3. Дослідження маркетингового середовища 59 2.4. Аналіз асортименту підприємства 69 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 73 3.1. Перспективні напрямки функціонування асортименту підприємства "Укртехтур" з урахуванням особливостей цільових сегментів 73 3.2. План оптимізації асортименту підприємства "Укртехтур" 79 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100 Додаток А. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 103 Додаток Б. Звіт про фінансові результати 105 Додаток В. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 106 Додаток Г. Звіт про фінансові результати 108

Правове становище товарної біржі

П Л А Н . Вступ. 1.Поняття, ознаки, права та обов’язки товарної біржі. Чинне законодавство в сфері біржової діяльності. 2.Порядок утворення, функціонування та припинення товарної біржі. 3.Управління товарною біржею. 4.Аграрна біржа як різновид товарної біржі. Висновки.

Розробка ефективних підходів в управлінні виробничими організаційними системами

Вступ 4 РОЗДІЛ 1 Ефективні методи управління виробничими організаційними системами 6 1.1. Поняття невизначеності в прийнятті рішень 6 1.2. Основні поняття теорії статичних рішень 10 1.3. Інформаційні ситуації 13 1.4. Критерії прийняття рішень 18 1.4.1. Критерії першої інформаційної ситуації 18 1.4.2. Критерії другої інформаційної ситуації 21 1.4.3. Критерії третьої інформаційній ситуації 22 1.4.4. Критерії четвертої інформаційної ситуації 22 1.4.5. Критерії п’ятої інформаційної ситуації 24 1.4.6. Критерії шостої інформаційної ситуації 26 1.4.7. Критерії сьомої інформаційної ситуації 27 Розділ 2 Основна методологія прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності 28 2.1. Загальні відомості про КДГМК “Криворіжсталь” 28 2.2. Класи задач прийняття багатоцільових рішень 36 2.2.1. Перша задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику 39 2.2.2. Друга задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику 40 2.2.3. Третя задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику 40 2.2.4. Четверта задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику 40 2.2.5. Змішана задача прийняття багатоцільових рішень 41 2.3. Елементи теорії ігор 41 2.3.1. Основні поняття теорії ігор 41 2.3.2. Рішення ігор в змішаних стратегіях 43 2.3.3. Приведення матричної гри до задачі лінійного програмування 48 РОЗДІЛ 3 Використання багатокритеріальних методів прийняття управлінських рішень на прикладі управління товарною продукцією на КДГМК “Криворіжсталь” 52 3.1. Розробка схем процесу багатокритеріальної задачі управління для рішення задачі ефективного управління товарною продукцією КДГМК “Криворіжсталь” 52 3.2.Реалізація впровавадження методологічних розробок в системі управління КДГМК “Криворіжсталь” 60 Висновки 65 Список використаної літератури 68

Розробка ефективних підходів в управлінні виробничими організаційними системами

Вступ 4 РОЗДІЛ 1 Ефективні методи управління виробничими організаційними системами 6 1.1. Поняття невизначеності в прийнятті рішень 6 1.2. Основні поняття теорії статичних рішень 10 1.3. Інформаційні ситуації 13 1.4. Критерії прийняття рішень 18 1.4.1. Критерії першої інформаційної ситуації 18 1.4.2. Критерії другої інформаційної ситуації 21 1.4.3. Критерії третьої інформаційній ситуації 22 1.4.4. Критерії четвертої інформаційної ситуації 22 1.4.5. Критерії п’ятої інформаційної ситуації 24 1.4.6. Критерії шостої інформаційної ситуації 26 1.4.7. Критерії сьомої інформаційної ситуації 27 Розділ 2 Основна методологія прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності 28 2.1. Загальні відомості про КДГМК “Криворіжсталь” 28 2.2. Класи задач прийняття багатоцільових рішень 36 2.2.1. Перша задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику 39 2.2.2. Друга задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику 40 2.2.3. Третя задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику 40 2.2.4. Четверта задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику 40 2.2.5. Змішана задача прийняття багатоцільових рішень 41 2.3. Елементи теорії ігор 41 2.3.1. Основні поняття теорії ігор 41 2.3.2. Рішення ігор в змішаних стратегіях 43 2.3.3. Приведення матричної гри до задачі лінійного програмування 48 РОЗДІЛ 3 Використання багатокритеріальних методів прийняття управлінських рішень на прикладі управління товарною продукцією на КДГМК “Криворіжсталь” 52 3.1. Розробка схем процесу багатокритеріальної задачі управління для рішення задачі ефективного управління товарною продукцією КДГМК “Криворіжсталь” 52 3.2.Реалізація впровавадження методологічних розробок в системі управління КДГМК “Криворіжсталь” 60 Висновки 65 Список використаної літератури 68

Система управління асортиментом

Вступ 3 1. Економічна сутність та види товарного асортименту 4 2. Товарний асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 7 3. Методичні підходи щодо формування товарного асортименту 12 Висновки 20 Література 21

Система управління асортиментом

Вступ 3 1. Економічна сутність та види товарного асортименту 4 2. Товарний асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 7 3. Методичні підходи щодо формування товарного асортименту 12 Висновки 20 Література 21