институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Управління технічним переозброєнням виробництва.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Управління технічним переозброєнням виробництва.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Курсова робота

ЗМІСТ 1 ВСТУП 3 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ 5 1.1. Поняття, цілі й напрямки діяльності 5 1.2. Правові основи функціонування 16 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 20 2.1. Сутність та складові техніко-технологічної бази виробництва. 20 2.2. Управління технічним розвитком підприємства.....................................................21 2.3. Формування та використання виробничої потужності підприємства. 27 3. НЕДОЛІКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 31 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

Керування матеріально-технічним постачанням на підприємстві

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1 Технологічний процес виробництва продукту 7 1.1. Визначення моделі операційної системи 9 1.2. Керування матеріально-технічним постачанням на підприємстві 12 Розділ 2.Аналіз інфраструктури підприємства 17 2.1. Контроль якості системи 23 2.2. Оперативне управління операційною системою 25 Висновки 28 ЛІТЕРАТУРА 29

Керування матеріально-технічним постачанням на підприємстві

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1 Технологічний процес виробництва продукту 7 1.1. Визначення моделі операційної системи 9 1.2. Керування матеріально-технічним постачанням на підприємстві 12 Розділ 2.Аналіз інфраструктури підприємства 17 2.1. Контроль якості системи 23 2.2. Оперативне управління операційною системою 25 Висновки 28 ЛІТЕРАТУРА 29

Управління матеріально-технічним постачанням

Вступ 3 Розділ 1.Матеріальні ресурси підприємства як об’єкт управління 5 Розділ 2.Управління матеріально-технічним постачанням на підприємстві ВАТ „Білокриницький маслосирзавод” 16 Розділ 3.Напрямки вдосконалення матеріально-технічного постачання на підприємстві 29 Висновки 32 Список використаної літератури 34 Додатки 36

Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства. Управління ризиками підприємства

1. Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства 3 2. Життєвий цикл проекту (управління проектами) 6 3. Управління ризиками підприємства 10 Література 17

Калькулювання собівартості. Залежність собівартості продукції від обсягу виробництва

ЗМІСТ 1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.............................. 3 2. Калькулювання собівартості. Залежність собівартості продукції від обсягу виробництва.............................................................................................................. 10 Завдання.................................................................................................................... 20 Список використаної літератури............................................................................ 23

Організація креслярської підготовки виробництва: завдання, етапи та вимоги

План. 1. Організація креслярської підготовки виробництва: завдання, етапи та вимоги. 2. Організація та управління матеріально-технічним потенціалом підприємства. 3. Практичне завдання.

Контрольна робота інформаційні системи

1. Класифікація систем управління за технічним рівнем 3 2. Організація вхідної та нормативно-довідкової інформації для потреби управління обліку 7 Використана література 15

Лізинг як форма оновлення технологічної бази виробництва

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування лізингу на підприємстві 5 1.1. Суть лізингу та його роль у розвитку підприємництва 5 1.2. Об єкти та суб єкти лізингу 8 1.3. Строки лізингу 11 1.4. Основні переваги та особливості лізингу 12 Розділ 2. Особливості формування, використання та шляхів вдосконалення техніко-технологічної бази виробництва 17 2.1. Аналіз техніко-технологічної бази виробництва підприємства ТОВ “Кредон” 17 2.2. Види та чинники формування виробничої потужності підприємства 24 2.3. Оновлення техніко – технологічної бази підприємства ТОВ “Кредон” 30 Розділ 3. Проблеми та перспективи оновлення технологічної бази підприємства 33 3.1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва ТОВ “Кредон” 33 3.2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства ТОВ “Кредон” 35 3.3. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва 39 Висновки 44 Додатки 46 Список використаної літератури 47

Управління розвитком виробництва

Вступ 3 Розділ 1. Поняття, сутність та зміст процесу управління розвитком виробництва 4 1.1 Ретроспектива управління розвитком виробництва 4 1.2 Зміст процесу управління розвитком виробництва 9 Розділ 2. Основні форми та методи управління розвитком виробництва 13 Розділ 3. Фактори, що впливають на розвиток виробництва 18 3.1 Фактори рівня використання виробничого потенціалу 18 3.2 Фактор автоматизації та механізації виробничого процесу та НТП 26 3.3 Організація обслуговування робочих місць 29 Розділ 4. Аналіз ефективності розвитку виробництва ВАТ “Машинобудівний завод “Ударний” 33 Розділ 5. Розробка заходів щодо підвищення ефективності розвитку виробництва ВАТ “Ударний” 42 5.1 Система управління якістю виробничого процесу 42 5.2 Організація випуску нової продукції 45 Висновки 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49

Управління матеріально-технічним постачанням та збутом на підприємстві

Вступ 3 1. Роль і значення служби постачання 3 2. Склад служби забезпечення підприємства 4 3. Основні положення планування матеріально-технічного постачання 7 4. Управління збутом 10 Висновок 11 Література 13

Управління ефективністю виробництва через витрати

Зміст Вступ 3 1. Основні поняття суспільного виробництва 4 1.1 Сутність і структура суспільного виробництва 4 1.2 Матеріальне та нематеріальне виробництво 6 2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок 10 2.1 Фактори, які безпосередньо впливають на процес виробництва 10 2.2 Виробнича функція 16 3. Шляхи підвищення ефективності виробництва 18 3.1 Управління ефективністю виробництва через зниження витрат 18 3.2 Економічна оцінка ефективності правоохоронних заходів на підставі методу "затрати-прибутки" 20 Висновки 31 Література 33

Управління ефективністю виробництва через витрати

Зміст Вступ 3 1. Основні поняття суспільного виробництва 4 1.1 Сутність і структура суспільного виробництва 4 1.2 Матеріальне та нематеріальне виробництво 6 2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок 10 2.1 Фактори, які безпосередньо впливають на процес виробництва 10 2.2 Виробнича функція 16 3. Шляхи підвищення ефективності виробництва 18 3.1 Управління ефективністю виробництва через зниження витрат 18 3.2 Економічна оцінка ефективності правоохоронних заходів на підставі методу "затрати-прибутки" 20 Висновки 31 Література 33

Аналіз системи організації виробництва на підприємстві

ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 – ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 7 1.1 Економічна сутність системи організації виробництва на підприємстві 7 1.2 Методи організації виробництва 17 1.3 Організаційна структура управління виробництвом на підприємстві 25 РОЗДІЛ 2 – АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 39 НА ВАТ «...» 39 2.1 Коротка характеристика об’єкту дослідження 39 2.2 Система організації виробництва та її аналіз 51 2.3 Оцінка ефективності системи управління підприємством 57 2.4 Вартісний аналіз системи виробництва 63 РОЗДІЛ 3 – ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В ВАТ«...» 72 3.1 Чинники, що впливають на систему організації виробництва 72 3.2 Поліпшення системи організації виробництва 77 ВИСНОВКИ 86 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 91 ДОДАТОК А ДОДАТОК Б

Операційний менеджмент

Вступ 3 1. Операційна діяльність підприємства 4 2. Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної системи на прикладі Космо 8 3. Удосконалення організаці структури фірми Космо 18 Висновки 20 Література 21