институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Управління ризиками в інноваційному підприємництві.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Управління ризиками в інноваційному підприємництві.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Управління ризиками в інноваційному менеджменті

1. Управління ризиками в інноваційному менеджменті 2. Управління оновленням виробництва 3. Приклад інновації за будь-якою класифікаційною ознакою Список використаної літератури

Поняття технологічного розриву і його роль в інноваційному підприємництві

Поняття технологічного розриву і його роль в інноваційному підприємництві 2 Список використаної літератури 8

Фінансові ризики суб’єкта господарювання та управління ними

Вступ 3 Розділ 1.Теоретині основи управління фінансовими ризиками 7 1.1.Економічна сутність фінансових ризиків 7 1.2. Зарубіжний досвід управління фінансовими ризиками 14 Розділ 2. Управління фінансовими ризиками на підприємстві 24 2.1. Методи управління фінансовими ризиками 24 2.2.Особливості управління ризиками в фінансових установах 31 2.3.Оцінка методик управління фінансовими ризиками на підприємстві 42 Розділ 3. Напрями вдосконалення управління фінансовими ризиками 64 3.1.Оптимальні методики покращення управління фінансовими ризиками 64 3.3.Хеджування ризику для покращення управління ними 75 Висновки 87 Список літератури 92 Додаток А 95

Фінансові ризики суб’єкта господарювання та управління ними

Вступ 3 Розділ 1.Теоретині основи управління фінансовими ризиками 7 1.1.Економічна сутність фінансових ризиків 7 1.2. Зарубіжний досвід управління фінансовими ризиками 14 Розділ 2. Управління фінансовими ризиками на підприємстві 24 2.1. Методи управління фінансовими ризиками 24 2.2.Особливості управління ризиками в фінансових установах 31 2.3.Оцінка методик управління фінансовими ризиками на підприємстві 42 Розділ 3. Напрями вдосконалення управління фінансовими ризиками 64 3.1.Оптимальні методики покращення управління фінансовими ризиками 64 3.3.Хеджування ризику для покращення управління ними 75 Висновки 87 Список літератури 92 Додаток А 95

Інноваційний менеджмент

Зміст 1. Особливості технологічних парків у Японії 3 2. Бізнес-інкубатори та їхня роль у інноваційному підприємництві 9 Список використаної літератури 17

МЕТОДИ Й ІНСТРУМЕНТИ УПРВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТУ

ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….. 3 РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТНІ РИЗИКИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ..................................... 5 1.1. Типові ризики проекту.......................................................................... 5 1.2. Основні принципи управління проектними ризиками....................... 13 1.3. Загальні положення теорії управління ризиками проекту................. 17 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ Й ІНСТРУМЕНТИ УПРВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТУ.. 23 2.1. Методи управління проектними ризиками........................................... 23 2.2. Інструменти управління ризиками інвестора....................................... 29 РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ В КОНТРАКТАХ......... 34 3.1. Розподіл ризиків у проектних контрактах............................................ 34 3.2. Інструменти захисту інтересів замовника проекту.............................. 39 3.3. Інструменти захисту інтересів виконавця............................................ 43 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….. 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………. 48

Управлiння ризиками пiдприемства

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 5 1.1. Поняття, класифікація ризиків 5 1.3. Управління ризиками 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Назва» 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Оцінка системи управління ризиками підприємства ТОВ „Назва” 25 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 30 3.1. Напрями зменшення фінансових ризиків 30 3.2. Шляхи зменшення ризиків 32 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ 45

Управлiння ризиками підприємства

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 5 1.1. Поняття, класифікація ризиків 5 1.3. Управління ризиками 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Назва» 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Оцінка системи управління ризиками підприємства ТОВ „Назва” 29 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 34 3.1. Напрями зменшення фінансових ризиків 34 3.2. Шляхи зменшення ризиків 36 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46 ДОДАТКИ 51

Управління банківськими ризиками

Вступ 3 Розділ 1. Ризик як об’єктивна економічна категорія банківської діяльності. Види банківських ризиків 5 1.1.Поняття банківського ризику 5 1.2. Фінансові ризики - види і особливості 6 1.3. Функціональні ризики 9 Розділ 2. Управління банківськими ризиками 12 2.1. Процес управління банківськими ризиками 12 2.2. Системи та методи управління ризиками 14 2.3. Методи управління кредитним ризиком 17 2.4. Методи управління ризиком кредитного портфелю банку 18 2.5. Методи хеджування ризику 24 Розділ 3. Управління валютним ризиком 30 3.1. Валютні операції та управління валютними ризиками 30 3.2. Використання форвардних контрактів у процесі хеджування валютного ризику 32 Висновки 34 Список використаної літератури 36

Удосконалення системи управління страховими ризиками в страхових компаніях (на приклад ВАТ «Назва»)

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні засади управління ризиками у страхуванні 7 1.1. Поняття та загальна характеристика ризику та страхового ризику. 7 1.2. Становлення та розвиток інституту страхування ризиків 16 1.3. Законодавче регулювання діяльності страховика. 33 Розділ ІІ. Аналіз системи управління ризиками в страховій компанії ВАТ «Назва». 42 2.1. Місце страхової компанії на страховому ринку України. 42 2.2. Методологічні основи управління страховими ризиками 50 2.3. Аналіз ефективності управління страховими ризиками 63 Розділ ІІІ. Удосконалення системи управління страховими ризиками в сучасних умовах. 74 3.1. Удосконалення управління страховими ризиками 74 3.2. Напрями мінімізації страхових ризиків 81 3.3. Державна політика та напрями удосконалення страхового ризику. 97 Висновки 101 Література 106 Додаток. Фінансова звітність 114-118

Управління фінансовими ризиками

ЗМІСТ Вступ 3 І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4-23 1.1 Сутність ризику, їх види та характеристика. 4-10 1.2. Принципи та етапи управління ризиками 10-14 1.3. Методи аналізу й управління ризиком 14-23 ІІ. АНАЛІЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРФІРМИ „ДЕКАДЕНС” 23-43 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства „Декаденс”. 23-35 2.2 Оцінка фінансових ризиків та їх вплив на ПП „Декаденс” 35-43 ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ “ДЕКАДЕНС” 43-51 3.1. Аналіз системи управління ризиками на підприємстві 43-46 3.2. Напрямки вдосконалення управління фінансовими ризиками 46-49 Висновки та пропозиції 50-51 Література 52-53 Додатки. Звітність, діаграми 54-61 Мета даної роботи: дослідити систему управління ризиками в діяльності туристичного підприємства. Для досягнення визначеної мети було визначено ряд наступних завдань: - дослідження теоретико-методологічних основ управління ризиками в діяльності підприємства - аналіз практики управління ризиками в діяльності ПП „Декаденс” - визначення шляхів удосконалення системи управління ризиками на підприємстві. Предмет дослідження: ризики та системи управління ними в діяльності досліджуваного туристичного підприємства. Об’єктом дослідження є ПП „Декаденс”. Відповідно до визначених завдань було побудовано і структуру роботи. Робота складається 3 вступу, трьох розділів, висновку, списка літератури, та додатків

Управління фінансовими ризиками підприємства

Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства 6 1.1 Сутність фінансового ризику та умови його виникнення 6 1.2 Модель управління фінансовими ризиками 11 1.3 Напрямки зменшення впливу фінансового ризику на діяльність підприємств 20 2. Оцінка ефективності управління фінансовим ризиком на ДП «Козелецьрайагролісгосп» 35 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 35 2.2 Оцінка фінансових ризиків ДП «Козелецьрайагролісгосп» 47 2.3 Оцінка процесу управління ризиками підприємства 51 3. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ризиками ДП «Козелецьрайагролісгосп» 56 3.1 Оцінка загрози підвищення основних фінансових ризиків для підприємства 56 3.2 Методи зниження фінансових ризиків ДП «Козелецьрайагролісгосп» 61 Висновки 72 Список використаної літератури 80 Додатки 86

Управління фінансовими ризиками підприємства та шляхи його удосконалення (на матеріалах ВАТ “Чексіл”)

Зміст Вступ. 3 1. Особливості розробки політики управління фінансовими ризиками на підприємстві в сучасних економічних умовах 6 1.1 Зміст фінансових ризиків та їх класифікація 6 1.2 Процес розробки політики управління фінансовими ризиками на підприємстві 15 1.3 Нейтралізація фінансових ризиків та основні механізми її досягнення 23 1.4 Нормативно – правове та інформаційне забезпечення діяльності підприємства та її вплив на процес управління фінансовими ризиками 28 2. Управління фінансовими ризиками відкритого акціонерного товариства “Чексіл” 35 2.1 Техніко – економічна характеристика діяльності підприємства 35 2.2 Портфель фінансових ризиків ВАТ “Чексіл” 38 2.3 Оцінка фінансових ризиків ВАТ “ Чексіл ”. 40 2.4 Політика управління фінансовими ризиками ВАТ “Чексіл” 63 3. Шляхи вдосконалення політики управління фінансовими ризиками відкритого акціонерного товариства “ Чексіл ” 71 3.1 Способи підвищення ефективності управління фінансовими ризиками на підприємстві 71 3.2 Модель диверсифікації фінансових ризиків за допомогою універсальної програмної системи EXCEL 2000 79 Висновки 89 Список літератури 93 Додаток 1. 96 Додаток 2 97 Додаток 3 98 Додаток 4 99

Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства

Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства 6 1.1 Сутність фінансового ризику та умови його виникнення 6 1.2 Модель управління фінансовими ризиками 11 1.3 Напрямки зменшення впливу фінансового ризику на діяльність підприємств 20 2. Оцінка ефективності управління фінансовим ризиком на ВАТ «Полісся» 35 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 35 2.2 Оцінка фінансових ризиків ВАТ «Полісся» 47 2.3 Оцінка процесу управління ризиками підприємства 51 3. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ризиками ВАТ «Полісся» 56 3.1 Оцінка загрози підвищення основних фінансових ризиків для підприємства 56 3.2 Методи зниження фінансових ризиків ВАТ «Полісся» 61 Висновки 72 Список використаної літератури 80 Додатки 86

Поняття управління проектами в сфері охорони здоров’я

Вступ 3 1. Основи управління проектами в підприємництві 4 2. Складові соціального середовища проекту 12 3. Проектний підхід в підприємництві 17 4. Стратегічне управління системою охорони здоров’я в умовах соціально-економічних та суспільно-політичних трансформацій 21 5. Стратегічне управління системою охорони здоров’я: інноваційний аспект 25 6. Напрями інноваційних перетворень системи охорони здоров’я в Україні 29 Висновки 33 Література 36