институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Антикризове управління на основі інновацій.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Антикризове управління на основі інновацій.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Антикризове управління на основі інновацій (на прикладі підприємства)

Вступ 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 4 1.1. Місце антикризового управління в економічній діяльності підприємства 4 1.2. Різновиди інновацій та механізм їх впровадження на підприємстві 9 1.3. Інновації як інструмент антикризового управління 14 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА РІВНЯ КРИЗИВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ (меблевий центр) 22 2.1. Аналіз складових кризової ситуації на підприємстві 22 2.2. Попередні заходи з відновлення платоспроможності підприємства 30 2.3. План санації підприємства та оцінка його ефективності 33 3. МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ, ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 37 3.1. Зарубіжний досвід антикризового управління підприємством 37 3.2. Державне регулювання кризових ситуацій на вітчизняних підприємствах 42 Висновки 47 Література 49 Додатки, звітність, діаграми 51-60 Метою роботи є вивчення механізмів антикризового управління підприємством на основі інновацій., що дозволяють підвищити ефективність функціонування підприємств в умовах нестабільного економічного середовища. Предметом дослідження є процеси антикризового управління підприємством. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти України, матеріали періодичних видань, наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених А. Поддєрьогіна, О.Терещенка, Т. Грамотенка, Г. Иванова

Антикризове управління фінансами підприємства.

1. Антикризове управління фінансами підприємства. 2 2. У чому полягають переваги та недоліки існуючих теорій дивідендної політики? 10 3. Яким чином обґрунтувати рішення про ліквідацію або реорганізацію підприємства - банкрута ? 13 Тест 16 Тест 16 Задача 17 Використана література: 18

Антикризове управління фінансами підприємства.

1. Антикризове управління фінансами підприємства. 2 2. У чому полягають переваги та недоліки існуючих теорій дивідендної політики? 10 3. Яким чином обґрунтувати рішення про ліквідацію або реорганізацію підприємства - банкрута ? 13 Тест 16 Тест 16 Задача 17 Використана література: 18

Поняття інновації та інноваційного процесу

1. Поняття інновації та інноваційного процесу 3 2. Класифікація інновацій 7 3. Форми поширення інновацій 9 4. Глобалізація інновацій як фактор науково-технічного прогресу 12 5. Перспективи технологічного розвитку України в світлі глобалізації інновацій 15 Список використаної літератури 17

Антикризове управління

1. Можливість, необхідність і проблематика антикризового управління 3 2. Розвиток процесів управління в процесах розвитку виробництва 5 Завдання 13 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15

Фактори впливу на попит інновацій на підприємствах харчової промисловості

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОПИТУ НА РИНКУ ІННОВАЦІЙ 7 1.1. Сутність, неоднозначність поняття „інновація”, характеристика інвестиційних проектів 7 1.2. Сутність попиту на ринку інновацій 9 1.3. Інноваційна діяльність і її вплив на економічний розвиток країн 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НОВОВВЕДЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 13 2.1. Структура інноваційного потенціалу підприємства 13 2.2. Фактори впливу на попит інновацій на підприємстві 17 2.3. Стан виробництва та ефективність науково-технічних розробок у тваринницькій галузі підприємства 20 2.4. Ефективність існуючої системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві 21 РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 25 3.1. Визначення та обґрунтування потреб у м’ясних виробах 25 3.2. Вибір стратегії інноваційної діяльності 26 3.3. Комплексне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 28 3.4. Методи стимулювання інноваційної діяльності підприємства 30 3.5. Оцінка ефективності впровадження інновацій в підприємстві 33 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39 ДОДАТКИ 42

Управління проведенням реструктуризації підприємства

Вступ 3 1. Наукові засади регулювання процесів реструктуризації в реальному секторі економіки 7 1.1. Реструктуризація як напрям реформування української економіки 7 1.2. Антикризове управління як засіб виживання та подальшого розвитку 12 1.3. Антикризове управління на акумуляторному заводі 20 2. Сучасний стан державного регулювання процесів реструктуризації в реальному секторі економіки 26 2.1. Необхідність державного регулювання процесів реструктуризації 26 2.2. Нормативно-законодавче забезпечення управління реструктуризації підприємств 29 2.3. Стратегічна реструктуризація заводу продтоварів 41 3. Удосконалення державного регулювання процесів реструктуризації в реальному секторі економіки 58 Висновки 61 Література 66-69 Метою роботи є науково-теоретичне обґрунтування методологічних, методичних питань і розробка практичних рекомендацій з управління процесами реструктуризації в реальному секторі економіки.

Антикризове управління

1. Можливість, необхідність і проблематика антикризового управління3 2. Розвиток процесів управління в процесах розвитку виробництва5 Завдання13 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ15

Ліцензія як інструмент передачі інновацій: сутність та класифікація

План 1. Ліцензія як інструмент передачі інновацій: сутність та класифікація. 2. Характеристика патентної форми захисту інтелектуальної власності. 3. Інноваційні стратегії підприємств. 4. Стратегічне управління інноваційною діяльністю. Елементи стратегічного вибору. Вплив технології на стратегічне управління.

Контрольна робота з фінансового аналізу

1. Організаційна структура фінансових підприємств 4 2. Формування доходів та витрат підприємства 9 3. Оподаткування підприємств 12 4. Управління активами 16 5. Управління капіталом 19 6. Антикризове управління на підприємстві 20 Список використаної літератури 23

Управління інноваційним процесом на підприємстві

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти інноваційного менеджменту організації 7 1.1. Сутність і зміст інноваційного менеджменту 7 1.2. Інновації в організації як необхідна складова управління бізнесом 13 1.3. Основні підходи до розробки інновацій підприємства 15 Висновки до розділу 1 24 Розділ 2. Управління інноваційним процесом на підприємстві ТОВ "Ваш стиль" 27 2.1. Загальна характеристика підприємства 27 2.2. Особливості прийняття рішень про інновації на підприємстві 46 2.3. Розробка інновації на підприємстві 57 Висновки до розділу 2 74 Розділ 3. Удосконалення системи розробки інноваційних рішень 77 3.1. Світовий досвід прийняття інновацій 77 3.2. Врахування світових тенденцій прийняття інновацій на підприємстві та їх ефективність 80 Висновки до розділу 3 91 Висновки 93 Список використаної літератури 96 Додатки 102

Антикризове управління

ВСТУП 3 1.Необхідність, сутність і мета реструктуризації як форми антикризового управління 4 2. План санації (реорганізації боржника) 8 3 Ефективність антикризового управління 12 4. Програма реструктуризації українського об’єднання поштового зв’язку “Укрпошта” 16 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 23

Глобальні стратегії: мінімізація витрат, диференціації, фокусування, інновацій, оперативного реагування

Вступ. 3 1. Фактори, що впливають на визначення глобальної стратегії 3 2. Глобальні конкурентні стратегії 6 2.1. Стратегія «лідирування на основі зниження витрат цін» 7 2.2.Стратегія диференціації 9 2.3.Стратегія фокусування 12 2.4. Стратегія інновацій. 14 2.5. Стратегія оперативного реагування. 17 Висновки. 18 Література. 20

Нововведення та їх класифікація

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти дослідження сутності нововведень 5 1.1. Нововведення як об’єкт науки інноватики 5 1.2. Сучасні підходи до трактування поняття „нововведення” 8 1.3. Загальна класифікація нововведень 11 2. Класифікація інновацій 13 2.1. Типи інновацій 13 2.2. Поділ інновацій за економічною значущістю 15 2.3. Підходи до класифікації інновацій, запропоновані різними науковцями 16 3. Взаємодія організації та нововведень 23 3.1. Чинники, які впливають на взаємодію організації та нововведень 23 3.2. Зв’язок організацій та нововведень 27 3.3. Інноваційний потенціал організації 29 Висновки 32 Література 34