институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Управління інноваційним потенціалом підприємства.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Управління інноваційним потенціалом підприємства.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Організація торгівлі науково-технічними досягненнями підприємства

Вступ 3 Розділ 1. Методичні аспекти управління міжнародним переміщенням технологій 6 1.1. Основи управління інноваційним потенціалом торгової марки 6 1.2. Сутність, роль та основні поняття в системі управління міжнародним переміщенням технологій 8 1.3. Основні підходи до формування механізмів передачі технологій на світовому ринку 11 Розділ 2. Торгівля науково-технічними досягненнями підприємств кондитерської галузі 20 2.1. Сучасний стан та перспективи розвитку кондитерської галузі 20 2.2. Торгівля науково-технічними досягненнями у компанії «__» 27 2.3. Маркетинговий потенціал ринку кондитерських виробів щодо створення інноваційного потенціалу торгової марки 34 Розділ 3. Напрями вдосконалення торгівлі науково-технічними досягненнями підприємств 38 3.1. Продуктові інновації в сегменті кондитерських виробів преміум-класу 38 3.2. Напрями інноваційної діяльності Концерну "__" 41 3.3. Розробка системи управління інноваційним потенціалом торгової марки на підприємстві 47 Висновки 51 Література 54

Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю

Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи управління потенціалом підприємства. 4 2. Аналітична оцінка управління потенціалом підприємств цементної промисловості України. 9 3. Концептуальні основи управління корпоративним потенціалом. 13 Висновки 15 Література 17

Управління потенціалом підприємства (на прикладі підприємства)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ТРУДОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Економічний зміст ресурсів підприємства, їх класифікація 4 1.2. Методика аналізу економічного потенціалу підприємства 13 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ВАТ „ДНІПРОВАЖМАШ”) 19 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства 25 2.3. Оцінка трудового потенціалу підприємства 30 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 40 3.1. Аналіз пошуку резервів на підприємстві 40 3.2. Напрями підвищення продуктивності праці 44 ВИСНОВКИ 48 ЛІТЕРАТУРА 49 ДОДАТКИ 51-52 Метою курсової роботи є визначення механізму управління потенціалом підприємства.

Система управління інноваційним ризиком

Зміст Вступ 3 1. Оцінка науково-технічного рівня підприємства 4 2. Система управління інноваційним ризиком 9 3. Роль і значення венчурних (ризикових) фірм 13 Висновки 16 Список використаної літератури 17

Система управління інноваційним ризиком

Зміст Вступ 3 1. Оцінка науково-технічного рівня підприємства 4 2. Система управління інноваційним ризиком 9 3. Роль і значення венчурних (ризикових) фірм 13 Висновки 16 Список використаної літератури 17

Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями

Вступ 3 1. Вартість підприємств як об’єкт управління та бази її оцінки 4 2. Управління підприємствами за критерієм вартості 8 3. Роль управління вартістю підприємства в управлінні потенціалом підприємства 12 Висновки 16 Список використаної літератури 17

Управління потенціалом підприємства

1. Змістова характеристика індикаторного методу оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства 3 2. Управління формуванням і використанням трудовими потенціалом підприємства 9 Література 13

Управління потенціалом підприємства

1. Методи формування виробничої складової потенціалу підприємства 3 2. Антикризове управління потенціалом підприємства 8 Література 14

Управління потенціалом підприємства

1. Управління інноваційним потенціалом підприємства…………3 2. Фінансовий потенціал підприємства…………………………….7 3. Завдання 1………………………………………………………..10 Вихідні дані до завдання наведені у додатку до завдання. Розв’язання: 1. Аналіз виробництва. Таблиця 1. Виробництво Показники Вагомість Значення Еталон Підприємс-тво Відношен-ня Відношен-ня*вагомість показника 1 2 3 4 5 6 5 = 4/3 6 = 5*2 Потужність, тис. т 0,15 240 230 0,96 0,144 Обсяг вироб-ництва, тис. т 0,20 210 190 0,91 0,182 4. Завдання 2………………………………………………………..15 Вихідні дані до завдання 2 отримаємо з додатка до завдання. Згідно варіанту завдання треба розробити та прорангувати наступні пока-зники: 1. Рентабельність основних фондів 2. Коефіцієнт проміжної ліквідності 3. Тривалість обороту активів Розрахуємо кожний показник по трьом підприємствам та занесемо це у таблицю 2. Таблиця 2.1 № Показник Правила розрахунку Підприємство 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 Рентабельність основних фондів Прибуток/середньорічна вартість основних фон-дів 0,0145 0,0078 0,0236 5. Перелік літератури………………………………………………17

Проектування систем управління потенціалом на підприємствах

1. Необхідність і основні етапи управління потенціалом підприємства 3 2. Проектування систем управління потенціалом на підприємствах 8 Список використаної літератури 14

Управління інвестиційним потенціалом підприємства

1. Управління інвестиційним потенціалом підприємства 2 2. Оцінювання ефективності використання інвестиційного потенціалу 4 Література 15

Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства. Управління ризиками підприємства

1. Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства 3 2. Життєвий цикл проекту (управління проектами) 6 3. Управління ризиками підприємства 10 Література 17

Типи і суть інноваційних проектів. Принципи управління інноваційними проектами.

План: Вступ 1. Сутність і типи інноваційних проектів 2. Принципи управління інноваційним проектом 3. Програма управління інноваційним проектом на підприємстві Висновок

Обґрунтування проекту вдосконалення системи управління потенціалом підприємства

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні аспекти управління потенціалом підприємства 5 1.1. Поняття потенціалу підприємства, форми та методи оцінки потенціалу підприємства 5 1.2. Теоретичні основи формування та управління потенціалом підприємства 25 РОЗДІЛ 2. Оцінка потенціалу підприємства (на прикладі …) 33 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 33 2.2. Аналіз фінансового стану та системи потенціалу підприємства 41 2.3. Оцінка потенціалу підприємства 55 2.4. Система управління та її недоліки 62 РОЗДІЛ 3. Обґрунтування заходів рекомендації щодо розвитку і підвищення ефективності використання потенціалу підприємства 84 3.1. Обґрунтування перспектив та розвитку вдосконалення менеджменту управління 84 3.2. Оцінка ефективності та доцільності запропонованих заходів 88 ВИСНОВКИ 103 ЛІТЕРАТУРА 106 Додаток А. Баланс базового підприємства в 2003-2006 рр. (за ф.1) 113 Додаток Б. Фінансові результати базового підприємства в 2003-2006 рр. (за ф.2) 115 Додаток В. Методика розрахунку показників фінансового стану 117 Додаток Г. Основні показники бізнес-плану 121

Типи та суть інноваційних проектів. Принципи управління інноваційним проектом

Вступ 3 1. Суть інноваційних проектів і їх зміст 3 2. Принципи управління інноваційним проектом 10 Висновок 12 Література 13