институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Розроблення механізму до проектування схеми розподілу відповідальності в системі управління промисловим підприємством.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Розроблення механізму до проектування схеми розподілу відповідальності в системі управління промисловим підприємством.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи управління промисловим підприємством в сучасних умовах 5 1.1. Удосконалення системи управління промисловим підприємством: стан, проблеми і перспективи 5 1.2. Раціональна структура системи управління - основа планомірного функціонування виробничої структури промислового підприємства 8 Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим підприємством на прикладі АТВТ "..." 13 2.1. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності АТВТ "..." 13 2.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві 19 Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління промисловим підприємством 24 ВИСНОВКИ 28 Список використаної літератури 30 ДОДАТКИ 33 Додаток А 33 Додаток Б 35

Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством

Вступ.......................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи
управління промисловим підприємством в сучасних умовах...........5
1.1. Удосконалення системи управління промисловим
підприємством: стан, проблеми і перспективи..................................5
1.2. Раціональна структура системи управління - основа
планомірного функціонування виробничої структури
промислового підприємства.................................................................8
Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим
підприємством на прикладі АТВТ Трембіта .........................................13
2.1. Техніко-економічна характеристика господарської
діяльності АТВТ Трембіта ...............................................................13
2.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві.....................19
Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління
промисловим підприємством ..............................................................24
Висновки і пропозиції...........................................................................................29
Список використаної літератури.........................................................................31
Додатки...................................................................................................................34

Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством (на базі АТВТ Трембіта )

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи управління промисловим підприємством в сучасних умовах
1.1. Удосконалення системи управління промисловим підприємством: стан, проблеми і перспективи
1.2. Раціональна структура системи управління - основа планомірного функціонування виробничої структури промислового підприємства
Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим підприємством на прикладі АТВТ Трембіта
2.1. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності АТВТ Трембіта
2.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві
Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління промисловим підприємством
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури
ДОДАТКИ
Додаток А
Додаток Б

Організаційна структура управління промисловим підприємством

Вступ 3 Розділ 1.Сутність організаційної структури управління промислових підприємств характеристика основних видів 6 1.1.Сутність організаційної структури управління промисловим підприємством 6 1.2.Характеристика основних моделей ОСУ промисловим підприємством 15 Розділ 2.Аналіз організаційної структури управління ТОВ «Екомеб» основні її недоліки 22 Розділ 3.Вдосконалення організаційної структури управління 26 Висновки 31 Список літератури 35

Аналіз і проектування структури управління (на прикладі підприємства АПК)

ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 5 1.1. Економічна сутність поняття структури управління 5 1.2. Види управлінських структур 7 1.3. Методологія аналізу і проектування управлінських структур підприємства 10 2. АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКРУРИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « » 16 2.1. Загальна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз і проектування структури управління підприємством 19 ВИСНОВКИ 26 ЛІТЕРАТУРА 28 ДОДАТКИ 29

Роль контролінгу в системі управління підприємством

Роль контролінгу в системі управління підприємством Література В роботі використано 3 графічні схеми

Організація контролінгу на підприємстві

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ КОНТРОЛІНГОВОГО МЕХАНІЗМУ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Поняття і сутнісна характеристика система контролінгу 5 1.2. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю. 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ПОКАЗНИКІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “Назва” 2.1. Методичні основи контролінгового механізму в управлінні підприємством………………………………………………………………..19 2.2. Проектування експертно-аналітичної системи управління підприємством………………………………………………………………..27 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ НА ТОВ “Назва”…………………………………. 34 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

Організація системи управління підприємством (на прикладі)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 4 1.1. Принципи та методи управління підприємством 4 1.2. Технологія управління персоналом, її складові 9 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (на матеріалах ПП «Назва») 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз організації системи управління підприємством 22 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 27 3.1. Тенденції розвитку досконалої системи управління в практиці вітчизняних підприємств 27 3.2. Шляхи підвищення ефективності організації системи управління підприємством 30 ВИСНОВОК 34 ЛІТЕРАТУРА 36

Вдосконалення структури виробничого підприємства в умовах ринку

Вступ...3
Розділ 1. Поняття структури управління підприємством..5
Розділ 2. Структура виробничого підприємства ..12
Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління
промисловим підприємством ..30
Висновки ...38
Список використаної літератури..42

Поняття та особливості юридичної відповідальності за земельні правопорушення

ЗМІСТ В С Т У П 2 РОЗДІЛ I 6 Поняття та особливості юридичної відповідальності за земельні правопорушення 6 1.1 Юридична відповідальність за земельні правопорушення – одна із форм забезпечення земельного правопорядку 6 1.2 Земельне правопорушення як підстава притягнення до юридичної відповідальності 17 1.3. Організаційно правові засади юридичної відповідальності за земельні правопорушення 24 РОЗДІЛ II 33 Механізм реалізації юридичної відповідальності за земельні правопорушення 33 2.1 Нормативно правові засади юридичної відповідальності за земельні правопорушення 33 2.2 Поняття та зміст механізму реалізації юридичної відповідальності за земельні правопорушення 39 2.2.1 Особливості механізму реалізації адміністративної відповідальності за земельні правопорушення 61 2.2.2 Особливості механізму реалізації кримінальної відповідальності за земельні правопорушення 75 2.2.3 Особливості механізму реалізації цивільно-правової відповідальності за земельні правопорушення 85 2.2.4 Особливості механізму реалізації дисциплінарної відповідальності за земельні правопорушення 98 2.2.5 Особливості механізму реалізації земельно-правової відповідальності за земельні правопорушення. 107 ВИСНОВОК 116 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 119

Методи управління діяльністю підприємства та його основні функції у ринкових умовах

Вступ 3 Розділ 1. Поняття управління та методів управління діяльністю підприємства 5 1.1. Сутність та основні поняття управління підприємством 5 1.2. Поняття та класифікація методів управління підприємством 8 Розділ 2. Особливості економічних методів управління підприємством 11 2.1. Сутність та склад економічних методів управління підприємством 11 2.2. Планування в системі економічних методів управління підприємством 12 2.3. Роль економічного аналізу в системі управління підприємством 19 Розділ 3. Особливості організаційно-розпорядчих методів управління підприємством 22 3.1. Сутність організаційно-розпорядчих методів управління підприємством 22 3.2. Особливості методів розпорядчого впливу 26 Розділ 4. Особливості соціально-психологічних методів управління діяльністю підприємства 29 Висновки 34 Список використаної літератури 35

Автоматизоване програмування

Вступ 2 Проектування реляційної бази даних (БД) для заданої предметної області 3 Створення БД MS SQL Server 2000 5 Створення і використання представлень. 10 Розроблення і використання серверних процедур 12 Розроблення і використання тригерів 15 Розроблення клієнтських додатків для роботи з БД MS SQL Server 2000 19 Висновки 23 Література 24

Організаційна структура управління підприємством

ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Організація управління підприємством: характеристика, структура, ефективність 6 1.2 Методологія проектування структур управління підприємством 12 1.3 Сутність, зміст та основні напрями структурної реорганізації фірми 20 2 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 26 2.1 Загальна характеристика фірми 26 2.2 Аналіз показників господарської діяльності підприємства 29 2.3 Оцінка ефективності функціонування діючої системи управління 41 3 ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 46 3.1 Основні напрями удосконалення структури управління підприємства 46 3.2 Економічне обґрунтування реорганізації системи управління фірми 50 3.3 Оцінка ефективності впровадження проектних рішень щодо удосконалення структури управління 53 ВИСНОВКИ 58 ДОДАТКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63

Фінансово-кредитний механізм в системі управління (аграрний комплекс)

Вступ 3 1. Теоретичні основи дослідження фінансового механізму 6 2. Сучасний фінансовий механізм України і його місце в системі елементів державного регулювання економіки (аграрний комплекс) 12 3. Місце кредитно-фінансового механізму в системі елементів державного регулювання економіки 19 4. Удосконалення кредитно-фінансового механізму в системі управління аграрним комплексом 26 Висновки 32 Список використаних джерел 35

Організаційне проектування структури управління підприємством

Вступ Розділ 1. Організаційна структура підприємства 1.1. Класифікація, статика і динаміка організації 1.2. Зміст та створення оптимальної структури підприємства 1.3. Проектування організаційної структури підприємств різних типів Розділ 2. Характеристика організаційної структури управління ВАТ “Агробуд” 2.1. Коротка характеристика виробничої діяльності підприємства 2.2. Система управління підприємством 2.3. Оцінка ефективності управління на ВАТ “Агробуд” Розділ 3. Основні напрямки удосконалення організаційної структури ВАТ “Агробуд” 3.1. Способи оцінки та аналізу організаційної структури управління на ВАТ “Агробуд” 3.2. Методи побудови ефективної організаційної структури управління на ВАТ “Агробуд” 3.3. Деякі напрямки удосконалення організаційної структури управління підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки