институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Удосконалення системи управління промисловим підприємством.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Удосконалення системи управління промисловим підприємством.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи управління промисловим підприємством в сучасних умовах 5 1.1. Удосконалення системи управління промисловим підприємством: стан, проблеми і перспективи 5 1.2. Раціональна структура системи управління - основа планомірного функціонування виробничої структури промислового підприємства 8 Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим підприємством на прикладі АТВТ "..." 13 2.1. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності АТВТ "..." 13 2.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві 19 Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління промисловим підприємством 24 ВИСНОВКИ 28 Список використаної літератури 30 ДОДАТКИ 33 Додаток А 33 Додаток Б 35

Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством

Вступ.......................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи
управління промисловим підприємством в сучасних умовах...........5
1.1. Удосконалення системи управління промисловим
підприємством: стан, проблеми і перспективи..................................5
1.2. Раціональна структура системи управління - основа
планомірного функціонування виробничої структури
промислового підприємства.................................................................8
Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим
підприємством на прикладі АТВТ Трембіта .........................................13
2.1. Техніко-економічна характеристика господарської
діяльності АТВТ Трембіта ...............................................................13
2.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві.....................19
Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління
промисловим підприємством ..............................................................24
Висновки і пропозиції...........................................................................................29
Список використаної літератури.........................................................................31
Додатки...................................................................................................................34

Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством (на базі АТВТ Трембіта )

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи управління промисловим підприємством в сучасних умовах
1.1. Удосконалення системи управління промисловим підприємством: стан, проблеми і перспективи
1.2. Раціональна структура системи управління - основа планомірного функціонування виробничої структури промислового підприємства
Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим підприємством на прикладі АТВТ Трембіта
2.1. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності АТВТ Трембіта
2.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві
Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління промисловим підприємством
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури
ДОДАТКИ
Додаток А
Додаток Б

Організаційна структура управління промисловим підприємством

Вступ 3 Розділ 1.Сутність організаційної структури управління промислових підприємств характеристика основних видів 6 1.1.Сутність організаційної структури управління промисловим підприємством 6 1.2.Характеристика основних моделей ОСУ промисловим підприємством 15 Розділ 2.Аналіз організаційної структури управління ТОВ «Екомеб» основні її недоліки 22 Розділ 3.Вдосконалення організаційної структури управління 26 Висновки 31 Список літератури 35

Вдосконалення структури виробничого підприємства в умовах ринку

Вступ...3
Розділ 1. Поняття структури управління підприємством..5
Розділ 2. Структура виробничого підприємства ..12
Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління
промисловим підприємством ..30
Висновки ...38
Список використаної літератури..42

Організація системи управління підприємством (на прикладі)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 4 1.1. Принципи та методи управління підприємством 4 1.2. Технологія управління персоналом, її складові 9 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (на матеріалах ПП «Назва») 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз організації системи управління підприємством 22 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 27 3.1. Тенденції розвитку досконалої системи управління в практиці вітчизняних підприємств 27 3.2. Шляхи підвищення ефективності організації системи управління підприємством 30 ВИСНОВОК 34 ЛІТЕРАТУРА 36

Управління організацією: суть, методи, ефективність

Вступ 3 1. Особливості управління підприємством в сучасних умовах 6 1.1. Підприємство як об’єкт управління 6 1.2. Системний підхід в управлінні підприємством 9 1.3. Стратегічне управління підприємством 12 2. Оцінка системи управління підприємством на прикладі ТОВ „Тема-Логістик” 16 2.1 Загальна характеристика ТОВ „ Тема Логістик” 16 2.2 Аналіз фінансово-комерційної діяльності базового підприємства 19 2.3 Аналіз організації та практики управління діяльністю транспортного підприємства ТОВ „ Тема Логістик” 20 3. Удосконалення управлінської діяльності базового підприємства 25 3.1 Розробка шляхів удосконалення системи управління транспортного підприємства ТОВ „ Тема Логістик” та їх економічне обґрунтування 25 3.2 Оцінка економічної ефективності впровадження проекту 26 3.3. Оцінка ризиків 30 Висновки 32 Список літератури 34

АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 10 1.1. Сутність управління приватним підприємством 10 1.2. Система показників ефективності управління приватним підприємством 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 26 2.1. Управління приватним підприємством "Уткіна Тетяна Костянтинівна" 26 2.2. Ефективність управління підприємством 38 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 65 3.1. Комплекс заходів підвищення ефективності управління 65 3.2. Ефективність запропонованих заходів для підприємства 69 ВИСНОВКИ 81 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 89 ДОДАТКИ 92

Організаційна структура управління підприємством

ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Організація управління підприємством: характеристика, структура, ефективність 6 1.2 Методологія проектування структур управління підприємством 12 1.3 Сутність, зміст та основні напрями структурної реорганізації фірми 20 2 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 26 2.1 Загальна характеристика фірми 26 2.2 Аналіз показників господарської діяльності підприємства 29 2.3 Оцінка ефективності функціонування діючої системи управління 41 3 ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 46 3.1 Основні напрями удосконалення структури управління підприємства 46 3.2 Економічне обґрунтування реорганізації системи управління фірми 50 3.3 Оцінка ефективності впровадження проектних рішень щодо удосконалення структури управління 53 ВИСНОВКИ 58 ДОДАТКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63

Управління підприємством

Вступ........................................................................................................................3 Розділ І. Теоретичні аспекти управління 1.1. Розвиток та історія менеджменту. Зміст менеджменту.................6 1.2. Методи і моделі управління...............................................................11 1.3. Види, принципи та функції менеджменту........................................14 Розділ ІІ. Структура управління підприємством на прикладі ВАТ „Сумсільмаш” 2.1. Загальна характеристика ВАТ „Сумсільмаш”..................................33 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................37 2.3. Аналіз використання персоналу ВАТ „Сумсільмаш”. Структура виробничого процесу...........................................................................42 Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення управління підприємством 3.1. Удосконалення менеджменту людських ресурсів та управлінських рішень....................................................................................................64 3.2. Підвищення професіоналізму управлінців як фактор удосконалення управління підприємством...................................................................70 3.3. Вимоги до сучасного управлінця та розподілу праці менеджерів....78 Висновки...................................................................................................................85 Список використаної літератури.........................................................................89 Додатки......................................................................................................................95

Характеристика сучасних видів та методів управління підприємством

ЗМІСТ Вступ 3 1.Теоретико-методологічні аспекти економічного управління підприємством 7 1.1 Характеристика сучасних видів та методів управління підприємством 7 1.2 Реалізація та оцінка методів управління підприємством 13 1.3 Організація управління в умовах системної обробки економічної інформації 26 1.4 Міжнародний досвід щодо економічних методів управління підприємством 31 2. Дослідження ефективності економічних методів управління на підприємстві 37 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ “Спецвисотмонтаж” 37 2.2. Дослідження результатів динаміки господарської діяльності підприємства 42 2.3. Аналіз ефективності методів управління господарською діяльністю на ВАТ “Спецвисотмонтаж” 54 3 Шляхи вдосконалення ефективності економічних методів управління на підприємстві “Спецвисотмонтаж” 60 3.1 Удосконалення форм і методів управління виробництвом 60 3.2 Удосконалення і підвищення наукового рівня планування на досліджуваному підприємстві 62 3.3 Удосконалення форм і методів контролю і аналізу 66 3.4 Удосконалення форм і методів управління ВАТ “Спецвисотмонтаж” 67 Висновки та пропозиції 74 Список використаних джерел та літератури 78 Додатки 84

Делегування повноважень та відповідальності в організації

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 4 1.1. Роль менеджера в прийнятті рішень в організації 4 1.2. Організація і планування роботи менеджера 6 1.3. Особливості централізованої і децентралізованої структур управління 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВАТ «ЧЕЗАРА» 15 2.1. Загальна характеристика підприємства ВАТ “Чезара” 15 2.2. Аналіз системи управлінських комунікацій 17 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВАТ «ЧЕЗАРА» 29 3.1 Розробка проекту перерозподілу управлінських функцій на ВАТ “ЧеЗаРа” 29 3.2. Побудова функціональної моделі менеджменту підприємства 33 3.3. Розрахунок ефективності удосконалення системи управління 37 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

Організаційне проектуваня структури управління підприємством

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи поняття організаційної структури управління підприємством 5
1.1. Класифікація, статика і динаміка організації 5
1.2. Зміст та створення оптимальної структури підприємства
1.3. Проектування організаційної структури підприємств різних типів
РОЗДІЛ 2. Аналіз системи організаційного управління на підприємстві 14
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства
2.2. Аналіз основних показників роботи підприємства 18
2.3. Комплексне дослідження та аналіз системи організаційного управління на підприємстві 21
РОЗДІЛ 3. Удосконалення системи організаційного управління на підприємстві 30
3.1. Основні проблеми, пов язані з ефективністю системи управління на підприємстві 30
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організаційного управління на підприємстві 33
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури
ДОДАТКИ 47


Управління малим підприємством на прикладі ТОВ "…"

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти технології управління малим підприємством 1.1. Основний зміст функції “управління” малим підприємством 6 1.2. Основний зміст технології управління малим підприємством 14 1.3. Сучасні проблеми управління малим підприємств- вом та перспективи розвитку малого бізнесу 20 РОЗДІЛ 2. Розгляд технологій управління малого підприємства 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “ЛЯНА” 24 2.2. Характеристика управління технологічними циклами на малому підприємстві ТОВ “ЛЯНА” 30 2.3. Оцінка ефективності технології управління малим підприємством ТОВ “ЛЯНА” 34 РОЗДІЛ 3. Можливі шляхи удосконалення технології управління малим підприємством 41 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ

Управління малим підприємством на прикладі ТОВ "…"

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти технології управління малим підприємством 1.1. Основний зміст функції “управління” малим підприємством 6 1.2. Основний зміст технології управління малим підприємством 14 1.3. Сучасні проблеми управління малим підприємств- вом та перспективи розвитку малого бізнесу 20 РОЗДІЛ 2. Розгляд технологій управління малого підприємства 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “ЛЯНА” 24 2.2. Характеристика управління технологічними циклами на малому підприємстві ТОВ “ЛЯНА” 30 2.3. Оцінка ефективності технології управління малим підприємством ТОВ “ЛЯНА” 34 РОЗДІЛ 3. Можливі шляхи удосконалення технології управління малим підприємством 41 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ