институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Колізійні норми стосовно правовідносин між батьками та дітьми. Міжнародні акти відносно аліментних зобов'язань. Опіка та піклування. Консульські конвенції з цих питань. Вирішення колізійних питань про опіку і опікування в законодавстві України.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Колізійні норми стосовно правовідносин між батьками та дітьми. Міжнародні акти відносно аліментних зобов'язань. Опіка та піклування. Консульські конвенції з цих питань. Вирішення колізійних питань про опіку і опікування в законодавстві України.
Висновки
Література
Висновки
Література'>

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

АЛІМЕНТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОДРУЖЖЯ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УРСР, УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛІМЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 1.1 Поняття та особливості аліментних правовідносин – історичний та сучасний аспект 5 1.2 Особливості сучасного міжнародно-правового регулювання стягнення аліментів на дітей 11 РОЗДІЛ 2 ОКРЕМІ ВИДИ АЛІМЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 2.1 Зобов’язання подружжя щодо взаємного утримання 15 2.2. Спеціальні підстави для стягнення аліментів на утримання одного з подружжя 22 2.3 Характеристика аліментних зобов’язань колишнього з подружжя 27 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

Опіка та піклування над дітьми

ЗМІСТ Опіка та піклування над дітьми 3 Список використаних джерел 15

Право на сім ю, опіку та піклування та патронатне піклування

Вступ 2 І. Право особи на сім ю за українським законодавством 4 1.1 Сім’я як соціально-правовий інститут суспільства 4 1.2 Право на створення сім’ї 8 ІІ. Опіка та піклування над дітьми 14 2.1 Загальні засади опіки і піклування 14 2.2 Правові вимоги до опікуна та права дитини 18 2.3 Права та обов язки опікунів та піклувальників 23 ІІІ. Право на патронат 25 3.1 Поняття патронату над та його особливості 25 3.2. Підстави виникнення та припинення патронату 26 Висновки 31 Список використаних джерел 32

Аліментні обов’язки батьків і дітей. Порядок сплати аліментів

План Вступ 3 1. Правова характеристика аліментних правовідносин..................5 2. Сутність та зміст аліментних зобов’язань батьків та дітей........8 3. Визначення розміру аліментів та порядок нарахування...........12 4. Порядок виплати та припинення права на аліменти................15 5. Відповідальність за несплату аліментів........................................19 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Мета даної курсової роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження вивчити суть та правову природу аліментних зобов’язань батьків та дітей, дослідити передбачений чинним законодавством порядок нарахування та виплати аліментів, а також міри сімейно-правової відповідальності. Для реалізації даної мети були поставлені наступні завдання: 1. дати правову характеристику аліментним правовідносинам у сім’ї; 2. вивчити питання, пов’язані із особливостями правового регулювання аліментних зобов’язань батьків стосовно неповнолітніх та повнолітніх дітей, а також дітей стосовно батьків; 3. вивчити порядок нормативного регулювання призначення, нарахування та виплати аліментів; 4. здійснити аналіз особливостей правового регулювання щодо стягнення заборгованості по аліментах; 5. охарактеризувати відповідальність учасників аліментних правовідносин за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання сімейного права взагалі, а також питання майнових відносин у сім’ї, зокрема. Наприклад, це роботи Борисової Л.М., Гопанчука В.С., Червоного Ю.С., Шимон С.І., Тимчик Г.С. та багато інших. Об’єкт даної роботи становить система законодавчих актів України, що регулюють питання, пов’язані із аліментними правовідносинами у сім’ї, зокрема це: Сімейний кодекс України, Кодекс про шлюб та сім’ України, Закон України „Про виконавче провадження” та ін. Предмет даної роботи – поняття, особливості правового регулювання аліментних правовідносин батьків і дітей, порядок сплати аліментів. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики та природи аліментних правовідносин. У другому розділі аналізуються особливості правового регулювання аліментних зобов’язань батьків стосовно своїх дітей та дітей стосовно батьків. У третьому розділі досліджуються питання визначення розміру та нарахування аліментів. У четвертому розділі досліджується процес виплати аліментів, підстави та порядок стягнення заборгованості по аліментах, а також питання відповідальності учасників аліментних правовідносин за порушення своїх обов’язків.

Колізійний метод регулювання. Колізійні норми

Вступ 3 1. Колізійний метод регулювання 4 2. Колізійні норми: загальна характеристика, структура, види 7 3. Місце колізійних норм у джерелах права 12 4. Матеріально-правовий метод і матеріально-правові норми 13 5. Колізійні прив’язки 18 Висновки 22 Список літератури 23

Колізійні питання зовнішньоекономічних договорів

План Вступ 3 1. Роль зовнішньоекономічного договору у зовнішньоекономічній діяльності 4 2. Специфіка умов зовнішньоекономічного контракту 6 3. Шляхи вирішення колізійних питань зовнішньоекономічних контрактів 9 Висновки 14 Література 16

Юридична характеристика зобов’язань в наслідок заподіяння шкоди

Зміст Вступ 3 1. Теоретико-правові засади зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди 5 1.1. Історія виникнення та формування зобов’язань із заподіяння шкоди 5 1.2. Поняття та особливості зобов’язань із заподіяння шкоди за діючим законодавством України 9 1.3. Загальна характеристика підстав настання зобов’язань із заподіяння шкоди 15 2. Правове регулювання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України 21 2.1. Поняття та елементи цивільного правопорушення 21 2.2. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою або недієздатною особою 24 2.3. Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я чи смертю 29 Висновки 38 Використана література 40 Об’єктом дослідження є зобов’язання із заподіяння шкоди. Предметом дослідження є система нормативно-правових актів і ділової практики щодо зобов’язань із заподіяння шкоди та відповідальності їх порушення. Мета роботи полягає в комплексному вивченні як теоретичних, так і практичних організаційно-правових питань регулювання зобов’язань із заподіяння шкоди

Піклування

Вступ Розділ 1. Поняття і значення піклування Розділ 2. Встановлення піклування над дітьми та особами обмеженими судом у дієздатності Розділ 3. Права і обов язки суб єктів правовідносин з піклування Розділ 4. Припинення піклування Висновки Список використаної літератури

Міжнародні конвенсії ратифіковані Україною

ВСТУП 3 1. МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА 5 1.1 ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА, ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ І ВИДИ 5 1.2 МІСЦЕ МІЖНАРОДНИХ КОНВЕНЦІЙ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 8 2. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ, РАТИФІКОВАНІ УКРАЇНОЮ 15 2.1 КОНВЕНЦІЯ МОП № 158 ПРО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА 15 2.2 КОНВЕНЦІЯ МОП № 95 ПРО ЗАХИСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 18 2.3 КОНВЕНЦІЯ МОП № 111 ПРО ДИСКРИМІНАЦІЮ В ГАЛУЗІ ПРАЦІ ТА ЗАНЯТЬ 20 ВИСНОВОК 22 ЛІТЕРАТУРА 23

Зобов’язальні правовідносини

Вступ 3 1. Зобов’язальні правовідносини: поняття та сутність 6 1.1. Поняття, сутність зобов’язальних правовідносин та їх відмінність від інших цивільно-правових правовідносин 6 1.2. Складові зобов’язання 13 2. Особливості зобов’язальних правовідносин відповідно до чинного законодавства 22 2.1. Підстави виникнення зобов’язань 22 2.2. Поняття та види підстав припинення зобов’язань 28 3. Проблеми та колізії з визначення зобов’язальних правовідносин в Україні 34 Висновки 40 Список використаних джерел 42

Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин

Зміст Вступ 3 1 Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин 4 2. Класифікація зобов’язань 9 3. Виконання зобов’язань згідно чинного законодавства та ЦК України 11 Висновки 16 Використана література 17

Виконання зобов’язань

План: 1. Загальна характеристика виконання зобов’язань 4 1.1. Поняття виконання зобов’язань 4 1.2. Суб’єкти виконання зобов’язань 6 1.3 .Місце виконання зобов’язань 10 1.4.Термін виконання зобов’язань 11 1.5. Предмет виконання зобов’язань 12 1.6. Спосіб виконання зобов’язань 14 2. Колізії у сфері забезпечення виконання зобов’язань 16 Список використаної літератури: 22

Зобов’язальне право

Зміст Вступ 3 1 Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин 5 1.1 Склад зобов’язання 5 1.2 Класифікація зобов’язань 10 2. Договірні зобов’язання 12 2.1 Договір у цивільному праві 12 2.2 Система договорів в цивільному праві. Господарський (підприємницький) договір 16 3 Недоговірні зобов’язання 22 3.1 Зобов’язання, що виникають зі створення небезпеки при порушенні довкілля 23 3.2 Зобов’язаня із заподіяння шкоди 25 3.3 Зобов’язання із рятування колективного і державного майна 28 4 Виконання зобов’язань згідно чинного законодавства та ЦК України 29 5 Способи забезпечення виконання зобов’язань 34 Загальні висновки 37 Використана література 38

Колізійні питання відносин власності з іноземним елементом в законодавстві України

Зміст ВСТУП.............................................................................................................. 3 1. Колізійні питання відносин власності з іноземним елементом в законодавстві України..................................................................................... 4 2. Колізійні питання права власності в міжнародному приватному праві інших країн....................................................................................................... 12 ВИСНОВКИ..................................................................................................... 17 Література......................................................................................................... 18

Колізійні питання відносин власності з іноземним елементом в законодавстві України

Зміст ВСТУП.............................................................................................................. 3 1. Колізійні питання відносин власності з іноземним елементом в законодавстві України..................................................................................... 4 2. Колізійні питання права власності в міжнародному приватному праві інших країн....................................................................................................... 12 ВИСНОВКИ..................................................................................................... 17 Література......................................................................................................... 18