институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Розірвання шлюбу за національним правом. Принципи свободи розлучення. Воля одного чи обох із подружжя як підстава для розлучення. Фактичний розпад шлюбу. Роздільне проживання подружжя.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Розірвання шлюбу за національним правом. Принципи свободи розлучення. Воля одного чи обох із подружжя як підстава для розлучення. Фактичний розпад шлюбу. Роздільне проживання подружжя.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Особливості розірвання шлюбу

Вступ 2 І. Загальні положення права подружжя на розірвання шлюбу в Україні 4 ІІ. Правове регулювання процесу розірвання шлюбу та його наслідків згідно українському сімейному законодавству 8 2.1 Поняття та підстави припинення шлюбу 8 2.2 Розірвання шлюбу органом РАЦСу 15 2.3 Розірвання шлюбу за рішенням суду 19 2.4 Правові наслідки розірвання шлюбу 24 Висновки 27 Список використаних джерел 29

Шлюб: правовий режим його укладення і розірвання

Вступ 1. Поняття шлюбу 2. Порядок укладення шлюбу 3. Припинення шлюбу 3.1. Поняття та випадки припинення шлюбу 3.2. Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану 3.3. Розірвання шлюбу в судовому порядку 3.4. Юридичні наслідки розірвання шлюбу 3.5. Режим окремого проживання подружжя Висновки Список використаної літератури

Поняття та підстави припинення шлюбу

Зміст 1 Поняття та випадки припинення шлюбу.................................................. 3 2 Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану................................................................................................................ 5 3 Розірвання шлюбу в судовому порядку..................................................... 7 4 Юридичні наслідки розірвання шлюбу..................................................... 10 5 Режим окремого проживання подружжя.................................................. 11 6 Підстави і порядок визнання шлюбу недійсним..................................... 12 Список використаної літератури.................................................................. 19

Поняття римського сімейного права

Вступ 3 1. Поняття шлюбу 4 2. Вступ до шлюбу. Заручення 5 3. Майнові відносини подружжя 6 4. Батьківська влада в сімейному праві 7 5. Питання другого шлюбу і розлучення 9 6. Опікунство 11 Висновок 12 Використана література 13

Правові наслідки припинення шлюбу

Вступ Розділ 1. Поняття шлюбу Розділ 2. Поняття та випадки припинення шлюбу Розділ 3. Юридичні наслідки розірвання шлюбу та режим окремого проживання подружжя Висновки Список використаної літератури

Розірвання шлюбу за рішенням суду

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Шлюб та його правове регулювання в українському законодавстві 8 1.1 Поняття та правова природа шлюбу. 8 1.2 Державна реєстрація шлюбу. 26 РОЗДІЛ ІІ. Розірвання шлюбу за рішенням суду як правова підстава припинення шлюбу 34 2.1 Акт припинення шлюбу згідно із сімейним законодавством. 34 2.2 Підстави розірвання шлюбу в судовому порядку. 40 2.3 Особливості судового розгляду справ про розірвання шлюбу. 58 2.4 Юридичні наслідки розірвання шлюбу. 67 ВИСНОВКИ 81 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 86 ДОДАТКИ 90

Особисті немайнові права та обов язки подружжя

Вступ......................................................................................................................3
Розділ 1. Поняття шлюбу. Принципи виникнення особистих немайнових прав та обов язків подружжя..........................................6
1.1. Поняття шлюбу...............................................................................6
1.2. Принципи виникненя особистих немайнових прав та обов язків подружжя.........................................................8
Розділ 2. Характеристика особистих немайнових прав та обов язків подружжя.......................................................................14
2.1. Поняття особистих немайнових прав та обов язків подружжя.....................................................................14
2.2. Відмінність немайнових прав подружжя від майнових.............17
Розділ 3. Особисті немайнові права та обов язки подружжя..........................19
3.1. Право на материнство (батьківство), на повагу до своєї індивідуальності та на фізичний (духовний) розвиток..........................................................................................19
3.2. Право на зміну прізвища...............................................................20
3.3. Право дружини та чоловіка на розподіл обов язків та спільне вирішення питань життя сім ї.....................................22
3.4. Право на особисту свободу та вибір місця проживання............24
3.5. Інші немайнові права та обов язки подружжя............................25
Висновки...............................................................................................................28
Список використаної літератури.........................................................................31

Колізійні проблеми розірвання шлюбу

Вступ 3 1. Загальні засади шлюбних відносин у міжнародному приватному праві 5 1.1. Визначення шлюбу у міжнародному приватному праві 5 1.2. Шлюбні відносини з іноземним елементом у доктрині міжнародного приватного права 10 2. Правове регулювання розірвання шлюбу у міжнародному приватному праві 15 2.1. Питання розірвання шлюбу в системі шлюбних відносин у міжнародному приватному праві 15 2.2. Процедура розірвання шлюбів у міжнародному приватному праві 24 2.3. Правове регулювання розлучення з іноземним елементом в Україні 29 Висновок 33 Список використаної літератури 35

Умови укладання шлюбу. Юридичні права і обов’язки подружжя

Зміст ВСТУП.................................................................................................................4 1.УМОВИ УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ...............................................................5 2.УМОВИ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ...............................................................8 3.ПРАВОеНАгВСТАНОВЛЕННЯБАТЬКІВСТВА...................................13 4.РЕЄСТРАЦІЯпНАРОДЖЕННЯ.................................................................16 5.ПРАВО НА ПЕРЕМІНИ ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ, ПО БАТЬКОВІ...........21 ВИСНОВКИ.......................................................................................................23 ЛІТЕРАТУРА.....................................................................................................24

Римське право. Шлюб

План Вступ 1. Поняття шлюбу 2. Види шлюбу 3. Укладення шлюбу 4. Припинення шлюбу 5. Особисті і майнові відносини подружжя в сім’ї 6. Правові відносини в сім’ї Список викоритсаної літератури

ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ ТА ЙОГО ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ

ВСТУП 3 Розділ 1. Розірвання шлюбу як соціальна і правова проблема 5 1.1. Розірвання шлюбу в органах РАГСу 8 1.2. Розірвання шлюбу в судовому порядку 16 Розділ 2. Правові наслідки припинення шлюбу 25 Розділ 3. Загальний огляд та аналіз законодавства різних країн в частині припинення шлюбу 29 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

Сімейне право

1. Поняття сім’ї і сімейних правовідносин 3 2. Поняття особистих прав і обов’язків подружжя 5 3. Припинення шлюбу через визнання померлим одного з подружжя 8 4. Обов’язки дітей з утримання батьків 10 Список використаної літератури 12

Підстави виникнення, припиненя сім ї та шлюбу у сімейному праві

ВСТУП......................................................................................................................3
Розділ 1. Виникнення сім ї та шлюбу в сімейному праві........................................6
1.1. Цивільно-правовий характер шлюбу підстави виникнення,
значення шлюбу та сім ї.................................................................................6
1.2. Ознаки та умови вступу в шлюб....................................................................24
1.3. Цивільний шлюб.....................................................................................................27
1.4. Фактичний шлюб................................................................................................34
1.5. Юридичний шлюб..................................................................................37
1.6. Порівняння шлюбу за національним та
міжнародним законодавством....................................................................42
Розділ 2. Підстави припинення шлюбу.....................................................................65
Розділ 3. Правові наслідки припинення шлюбу........................................................79
ВИСНОВКИ...............................................................................................................85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................................88
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ................................................................94
ДОДАТКИ...........................................................................................................95


Укладення та припинення шлюбу в сімейному праві України

ВСТУП
РОЗДІЛ І Загальний порядок виникнення сім ї та шлюбу в
сімейному праві України
1.1 Поняття та умови укладення шлюбу, шлюбний вік, право на
шлюб по сімейному законодавству України
1.2 Державна реєстрація шлюбу
1.3 Заручини
1.4 Випадки визнання шлюбу недійсним та правові наслідки
РОЗДІЛ II Цивільно-правове регулювання припинення шлюбу
в сімейному праві України
2.1 Розірвання шлюбу як соціальна і правова проблема
2.2 Розірвання шлюбу в органах РАЦСу
2.3 Розірвання шлюбу в судовому порядку
2.4 Правові наслідки припинення шлюбу
РОЗДІЛ III Загальний огляд та аналіз законодавства різних країн
в частині державного регулювання сім ї та шлюбу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Право подружжя на спільне майно

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Поняття права власності подружжя. 5 2. Право подружжя на спільне майно 10 3. Роздільне майно подружжя 18 4. Шлюбний контракт 19 ВИСНОВКИ 25 Перелік використаних джерел 27