институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Міжнародне культурне співтовариство та міжнародна охорона авторських прав. Авторське право іноземців в Україні. Охорона і використання творів вітчизняних авторів за кордоном. Багатосторонні угоди в сфері авторського права. Угоди України з іншими сторонами

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Міжнародне культурне співтовариство та міжнародна охорона авторських прав. Авторське право іноземців в Україні. Охорона і використання творів вітчизняних авторів за кордоном. Багатосторонні угоди в сфері авторського права. Угоди України з іншими сторонами
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Суб’єкти авторського права. Права автора

Вступ 3 1. Суб”єкти авторського права 5 1.1. Виникнення і здійснення авторського права. 6 2. Права автора 8 2.1. Втілений твір 8 2.2. Співавторство 8 2.3. Немайнові права автора 9 2.4. Майнові права автора 10 2.5. Виключне право автора 10 3. Галузі авторського права 13 3.1. Авторське право на службові твори 13 3.2. Авторське право на аудіовізуальний твір 13 3.3. Авторське право на комп'ютерні програми 14 3.4. Авторське право на збірники та інші складені твори 14 3.5. Авторське право перекладачів і авторів інших похідних творів 15 4. Вільне використання твору 16 Висновки 22 Література 23

Дипломний проект. Захист авторських прав в міжнародному приватному праві.

Вступ 1. Міжнародна охорона авторських та суміжних прав – загальні положення. 1.1. Охорона і предмет охорони за авторським правом. 1.2. Виключні права автора та осіб, які мають авторські права. 1.3. Суміжні права. 1.4. Обмеження захисту авторським правом. 2. Міжнародні правові акти, які регулюють відносини в галузі охорони авторських прав. 2.1. Становлення та розвиток відносин по охороні авторського права згідно Бернської конвенції. 2.2. Аналіз Бернської конвенції в редакції Паризької конференції і порівняння її положень з Всесвітньою конвенцією. 2.3. Римська конвенція та спеціальні конвенції у сфері охорони суміжних прав. 2.4. Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав. 2.5. Захист інтелектуальної власності (авторських і суміжних прав) і угода ТРИПС. 2.6. Директиви Ради Європи з питань авторських та суміжних прав 3. Захист авторських прав на Україні. Приведення українського законодавства до міжнародних стандартів. 4. Актуальні проблеми захисту авторських та шляхи їх подолання. 4.1. Незаконне використання і порушення авторського права 4.2. Наслідки піратства. 4.3. Виробництво оптичних дисків на Україні: проблема піратства. Висновки. Література

Загальна характеристика законодавства України, що регулює захист авторських прав

Вступ 3 Формування авторського права в Україні 6 Окремі нормативні акти, що регулюють авторське право в Україні 7 Перспективи розвитку авторського права в Україні 13 Висновки 16 Перелік використаної літератури 19

Авторське право і суміжні права, їх охорона в Україні

Вступ 3 1. Об’єкти і суб’єкти авторського та суміжних прав 4 2. Права та строки чинності прав на об’єкти авторського права 10 3. Права та строки чинності прав на об’єкти суміжних прав 15 Висновок 23 Список використаної літератури 25

Кабельне телебачення, авторські та суміжні права

Вступ 3 1. Поняття авторского та суміжних правв сфері кабельного телебачення 6 1.1 Поняття та сутність авторського права 6 1.2 Поняття та сутність суміжних прав 10 1.3 Авторське та суміжні права в сфері кабельного телебачення 13 2. Законодавство про інтелектуальну власність в системі кабельного телебачення 22 2.1 Національне законодавство 22 2.2 Міжнародні договори 28 2.3 Порівняння законодавства України з законодавством інших країн 31 3. Проблеми та перспективи захисту авторських прав в Україні 40 3.1 Відповідальність за порушення авторських прав та особливості вирішення спорів 40 3.2 Проблеми та перспективи вдосконалення законодавства в сфері захисту авторських прав у галузі кабельного телебачення 48 Висновки 62 Література 67

Кабельне телебачення, авторські та суміжні права

Вступ 3 1. Поняття авторского та суміжних правв сфері кабельного телебачення 6 1.1 Поняття та сутність авторського права 6 1.2 Поняття та сутність суміжних прав 10 1.3 Авторське та суміжні права в сфері кабельного телебачення 13 2. Законодавство про інтелектуальну власність в системі кабельного телебачення 22 2.1 Національне законодавство 22 2.2 Міжнародні договори 28 2.3 Порівняння законодавства України з законодавством інших країн 31 3. Проблеми та перспективи захисту авторських прав в Україні 40 3.1 Відповідальність за порушення авторських прав та особливості вирішення спорів 40 3.2 Проблеми та перспективи вдосконалення законодавства в сфері захисту авторських прав у галузі кабельного телебачення 48 Висновки 62 Література 67

Результати творчої діяльності, як об’єкт цивільних правовідносин

Вступ 3 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності 4 2. Поняття та джерела авторського права 7 3. Об'єкти авторського права 9 4. Суб'єкти авторських відносин 11 5. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі 13 6. Поняття суміжних прав 18 7. Захист авторського права та суміжних прав 23 Висновки 26 Література: 28

Статус іноземців в Україні. Судова охорона основних прав індивіда

Порівняльне конституційне право. Вступ 3 1. Політико-юридична природа правового статусу іноземців 5 1.1. Правове регулювання форм зв’язку особи й держави в зарубіжних країнах 5 1.2. “громадянин”, “особа без громадянства” та “іноземець” як категорії правової системи україни 10 2. Понятійно-структурні елементи правового статусу іноземців в україні 17 2.1. Інститут правового статусу іноземців у правовій системі україни 17 2.2. Права та свободи іноземців в україні 24 Висновки 31 Використана література 33

Інститути права інтелектуальної власності (право промислової власності, авторське право та суміжні права, охорона ноу-хау)

Вступ 3 1. Авторське право і суміжні права 4 2. Патентне право 8 3. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту та продукції, що ними виробляється 11 4. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 12 Висновки 18 Література 19

Порядок і способи захисту авторського права і суміжних прав

1. Авторське право та його правовий захист в Україні 2 2. Законодавчий порядок захисту авторського права в правовій системі нашої держави 11 3. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав 18 Список використаних джерел 22

Охорона прав на географічне зазначення місця походження товарів в Україні та іноземних державах

Вступ 2 І. Охорона зазначення походження товарів в Україні 5 1.1 Законодавство України про охорону прав на зазначення походження товарів 5 1.2 Розвиток законодавства України в сфері охорони географічних зазначень 19 ІІ. Вдосконалення українського законодавства в сфері охорони прав походження товарів (аналіз законопроекту Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування) 26 ІІІ. Охорона зазначення походження товарів в іноземних державах 31 3.1 Законодавство зарубіжних країн про захист товарного знаку та місць походження товарів 31 3.2 Охорона географічних зазначень законодавством ЄС 43 3.3 Міжнародна охорона прав на зазначення походження товарів 45 Висновки 59 Список використаних джерел 62

Об’єкти авторського права

ВСТУП 2 1. Історія міжнародного авторського права 4 2. Загальна характеристика міжнародної системи охорони авторських та суміжних прав 9 3. Характеристика об’єктів міжнародного авторського права 17 4. Вимоги до цивільних процедур направлених на захист авторських та суміжних прав в міжнародно-правових актах 23 ВИСНОВКИ 26 Список використаних джерел 27

Контрольна робота з права. На тему: “Інтелектуальне право ”

Вступ 4 1. Поняття права інтелектуальної власності 5 2. Правова охорона винаходів 8 3. Судовий захист прав інтелектуальної власності 12 4. Задача 18 Декілька авторів створили малюнки, які згодом були використані ТОВ «Ліра» при виробництві чайних сервізів. Автори вимагали від ТОВ «Ліра» укладення з ними договору на використання їх малюнків, з тієї причини, що на всі твори, в тому числі й на ті, що виконані в порядку службового завдання, авторське право належить самим авторам. ТОВ «Ліра» відмовило задовольнити вимоги авторів, оскільки в трудовому договорі між ними зазначено, що права на використання всіх творчих результатів інтелектуальної власності працівників належить ТОВ «Ліра». Більше того, ТОВ «Ліра» вважає, що в цьому випадку автори створили промислові зразки, а не твори, що охороняються авторським правом. Висновки 21 Список використаної літератури 23

Охорона прав на об’єкт інтелектуальної власності за кордоном

Зміст Вступ 3 Охорона прав на об’єкт інтелектуальної власності за кордоном 4 Висновок 12 Список використаної літератури 13

Міжнародне екологічне право

1. Поняття, предмет, об’єкт та джерела міжнародного екологічного права 3 2. Охорона рослинного та тваринного світу. Охорона атмосфери та навколишнього середовища. 7 3. Міжнародне співробітництво по охороні навколишнього середовища від радіоактивного забруднення 12 Література: 15