институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Регулювання деліктних зобов'язань за участю іноземців у внутрішньому законодавстві України. Норми про зобов'язання з делікту в міжнародних актах, в тому числі за участю України.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Регулювання деліктних зобов'язань за участю іноземців у внутрішньому законодавстві України. Норми про зобов'язання з делікту в міжнародних актах, в тому числі за участю України.
Висновки
Література
Висновки
Література'>

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Зобов’язальне право

Зміст Вступ 3 1 Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин 5 1.1 Склад зобов’язання 5 1.2 Класифікація зобов’язань 10 2. Договірні зобов’язання 12 2.1 Договір у цивільному праві 12 2.2 Система договорів в цивільному праві. Господарський (підприємницький) договір 16 3 Недоговірні зобов’язання 22 3.1 Зобов’язання, що виникають зі створення небезпеки при порушенні довкілля 23 3.2 Зобов’язаня із заподіяння шкоди 25 3.3 Зобов’язання із рятування колективного і державного майна 28 4 Виконання зобов’язань згідно чинного законодавства та ЦК України 29 5 Способи забезпечення виконання зобов’язань 34 Загальні висновки 37 Використана література 38

Юридична характеристика зобов’язань в наслідок заподіяння шкоди

Зміст Вступ 3 1. Теоретико-правові засади зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди 5 1.1. Історія виникнення та формування зобов’язань із заподіяння шкоди 5 1.2. Поняття та особливості зобов’язань із заподіяння шкоди за діючим законодавством України 9 1.3. Загальна характеристика підстав настання зобов’язань із заподіяння шкоди 15 2. Правове регулювання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України 21 2.1. Поняття та елементи цивільного правопорушення 21 2.2. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою або недієздатною особою 24 2.3. Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я чи смертю 29 Висновки 38 Використана література 40 Об’єктом дослідження є зобов’язання із заподіяння шкоди. Предметом дослідження є система нормативно-правових актів і ділової практики щодо зобов’язань із заподіяння шкоди та відповідальності їх порушення. Мета роботи полягає в комплексному вивченні як теоретичних, так і практичних організаційно-правових питань регулювання зобов’язань із заподіяння шкоди

Облік довгострокових зобов’язань

Вступ Розділ 1. Поняття та необхідність банківського кредитування підприємств 1.1. Поняття та види кредитних зобов’язань 1.2. Умови надання кредитів підприємствам Розділ 2. Поняття, класифікація та оцінка обліку зобов'язань 2.1. Поняття зобов’язань 2.2. Класифікація зобов’язань 2.3. Оцінка довгострокових зобов’язань Розділ 3. Облік довгострокових зобов’язань за кредитами банків Розділ 4. Облік інших довгострокових фінансових зобов’язань 4.1. Довгострокові векселі 4.2. Довгострокові зобов'язання по облігаціях 4.3. Довгострокові зобов'язання по оренді 4.4. Відстрочені податкові зобов'язання 4.5. Інші довгострокові зобов'язання Висновки Список використаної літератури Додатки

Зобов’язання підприємства як об’єкт обліку і аудиту

Вступ 3 Розділ 1. Зобов’язання підприємства як об’єкт обліку і аудиту 5 1.1. Сутність зобов’язань 5 1.2. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань 8 1.3. Види та використання забезпечень зобов’язань в підприємницькій діяльності 18 Розділ 2. Організація обліку забезпечення зобов’язань 24 2.1.Методологія обліку довгострокових зобов’язань 24 2.2.Облік короткострокових зобов’язань 36 2.3. Облік забезпечень наступних витрат і платежів 49 Розділ 3. Аудит і ревізія операцій із забезпеченням зобов’язань 61 3.1. Мета, предмет та джерела інформації для аудиту забезпечення зобов’язань 61 3.2. Способи вивчення операцій із забезпечення зобов’язань 67 Висновки 86 Список літератури 87

Зобов’язальне право. Основні положення

Вступ 4 Розділ І. Поняття зобов’язання. 6 1.1. Історичний розвиток поняття зобов’язання. 6 1.2. Поняття зобов’язання в сучасній науці. 8 1.3. Система цивільних зобов’язань 12 Розділ ІІ. Підстави виникнення зобов'язань 16 2.1. Загальне уявлення про підстави виникнення цивільних прав та обов'язків 16 2.2. Договори та інші правочини як підстави виникнення зобов'язань 20 2.3. Створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності як підстави виникнення зобов'язань 21 2.4. Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі як підстава виникнення зобов'язань 21 2.5. Адміністративні акти як підстави виникнення зобов'язань 24 2.6. Інші юридичні факти як підстави виникнення зобов'язань 25 Розділ ІІІ. Деякі проблеми, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по договору оренди земельної частки (паю) 29 Висновки 35 Перелік використаної літератури 37

Виконання зобов’язань

План: 1. Загальна характеристика виконання зобов’язань 4 1.1. Поняття виконання зобов’язань 4 1.2. Суб’єкти виконання зобов’язань 6 1.3 .Місце виконання зобов’язань 10 1.4.Термін виконання зобов’язань 11 1.5. Предмет виконання зобов’язань 12 1.6. Спосіб виконання зобов’язань 14 2. Колізії у сфері забезпечення виконання зобов’язань 16 Список використаної літератури: 22

Види господарських зобов"язань

Вступ 3 1. Поняття господарских зобов’язань 4 2. Майново-господарські зобов’язання 5 3. Організаційно-господарські зобов'язання 6 4. Господарсько-договірні зобов’язання на підставі господарських 8 договорів 8 Висновок 13 Література 15

Зобов`язальне право Стародавнього Риму

Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Загальна характеристика зобов`язань у Стародавньому Римі 6 1.1. Поняття та підстави виникнення зобов`язань 6 1.2. Виконання зобов`язань та наслідки їх невиконання 8 1.3. Забезпечення зобов`язань 12 РОЗДІЛ ІІ. Основні положення про договір 32 2.1. Поняття і види договорів 32 2.2. Умови дійсності договорів 39 2.3. Зміст та укладання договору 43 РОЗДІЛ ІІІ. Окремі види договорів 45 3.1. Вербальні та літеральні контракти 45 3.2. Реальні та консенсуальні 49 3.3. Пакти та їх види 72 РОЗДІЛ ІУ. Позадоговірні зобов`язання 78 4.1. Зобов`язання ніби з договорів 78 4.2. Деліктні зобов`язання 80 ВИСНОВКИ 83 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 85

Способи забезпечення виконання зобов’язань (за цивільним законодавством) в Україні та зарубіжних країнах

ВСТУП 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 4 1.1. ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПІДСТАВИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ 4 1.2. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ТА ТОРГОВОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 10 2. АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 20 2.1. ЗОБОВ ЯЗАЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ ЯЗАНЬ 20 2.2. РЕЧОВО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ ЯЗАНЬ 29 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

Неустойка як спосіб забезпечення цивільних зобов’язань

Вступ 2 Розділ І. Неустойка як цивільно-правовий інститут 5 1.1 Історичний розвиток інституту неустойки в цивільному праві 5 1.2. Цивільно-правові види забезпечення виконання зобов’язання 8 1.3 Поняття, правова природа та функції неустойки 10 1.4 Правове регулювання неустойки за Цивільним кодексом України 13 Розділ ІІ. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання 20 2.1 Місце неустойки серед способів забезпечення виконання зобов’язань та її правове регулювання 20 2.2 Класифікація неустойки як способу забезпечення виконання зобов’язань 23 2.3 Способи визначення розміру неустойки 26 2.4 Забезпечення неустойкою кількісних та якісних показників виконання договірних зобов’язань 29 2.5 Загальні положення про стягнення неустойки як форми цивільно-правової відповідальності 30 Висновки 31 Список використаних джерел 33

Господарські зобов’язання

Вступ 3 1. Поняття господарських зобов'язань та підстави виникнення 4 2. Види господарських зобов'язань 7 3. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань 10 Висновок 17 Список використаної літератури 18

Облік зобов’язань

Вступ 3 Розділ 1. Визначення зобов'язань та характеристика їх видів 4 1.1. Визначення та визнання зобов’язань 4 1.2. Класифікація зобов’язань 7 1.3. Поняття та види собівартості 11 Розділ 2. Облік забезпечення зобов'язань 13 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 13 2.2. Облік виплат відпусток працівникам підприємства 15 2.3. Облік додаткового пенсійного забезпечення 19 2.4. Облік виконання гарантійних зобов’язань та інших забезпечень інших витрат 20 Розділ 3. Облік довгострокових зобов’язань 23 3.1. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 23 3.2. Відстрочені податкові зобов'язання 25 3.3. Інші довгострокові зобов'язання 27 Розділ 4. Облік поточних зобов’язань підприємства 30 4.1. Облік короткострокових кредитів банків 30 4.2. Облік кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 33 4.3. Облік розрахунків з допомогою векселів 35 4.4. Облік розрахунків з бюджетом 36 4.5. Облік розрахунків із заробітної плати та зі страхування 40 Розділ 5. Облік доходів майбутніх періодів 48 Висновки 50 Список літератури 52 Додатки 54

Позадоговірні зобов’язання

1. Позадоговірні зобов’язання: поняття, загальні умови виникнення. 2. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди. 3. Відмінність позадоговірних зобов’язань від договірних. 4. Нові тенденції прояву деліктів та відповідальність за цивільним законодавством України.

Облік короткострокових зобов язань підприємства (на прикладі підприємства ТОВ “Профсандрук”)

ВСТУП 2 Розділ 1. Теоретичні основи обліку короткострокових зобов язань підприємства 3 1.1. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань 3 1.2. Характеристика рахунків, призначених для обліку короткострокових зобов язань підприємства 10 Розділ 2. Облік короткострокових зобов’язань підприємства 22 2.1. Організація обліку короткострокових зобов’язань на підприємстві ТОВ “Профсандрук” 22 2.2. Аналітичний та синтетичний облік короткострокових зобов’язань на підприємстві ТОВ “Профсандрук” 24 2.3. Відображення у фінансовій звітності інформації про короткострокові зобов’язання підприємства 30 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 39

Міжнародні договори як джерело міжнародного права

Вступ...................................................................................................................3
Розділ 1. Поняття договору як джерела міжнародного права.......................6
1.1. Загальна характеристика джерел міжнародного права......................6
1.2. Договір як джерело міжнародного права............................................8
1.3. Застосування міжнародних договорів України для
врегулювання приватних відносин із іноземним елементом...........15
1.4. Поняття права міжнародних договорів..............................................19
1.5. Кодифікація та уніфікація норм міжнародних договорів.................31
Розділ 2. Зовнішньоекономічні договори у міжнародному праві................40
2.1. Зовнішньоекономічні договори і право застосовуване
до них за законодавством України......................................................44
2.2. Умови та облік зовнішньоекономічних договорів.............................44
2.3. Особливості договірного регулювання окремих
міжнародних операцій..........................................................................46
Розділ 3. Міжнародні договори з питань сімейного, спадкового,
трудового права, міжнародних перевезень та делікту.....................55
3.1. Міжнародні договори з питань сімейного права................................55
3.2. Міжнародні договори у сфері спадкових відносин............................65
3.3. Міжнародні договори з питань трудової діяльності...........................74
3.4. Міжнародні договори пов язані з особливостями сучасних міжнародних перевезень.......................................................................86
3.5. Зобов язання з делікту в міжнародних договорах України................69
Висновки..............................................................................................................95
Рекомендації.........................................................................................................99
Список використаних джерел...........................................................................100