институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Загальні положення про зобов'язання, що виникають в наслідок заподіяння шкоди. Умови настання деліктних зобов'язань в національних правових системах. Вплив усуспільнення виробництва та науково-технічного процесу на деліктні зобов'язання.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Загальні положення про зобов'язання, що виникають в наслідок заподіяння шкоди. Умови настання деліктних зобов'язань в національних правових системах. Вплив усуспільнення виробництва та науково-технічного процесу на деліктні зобов'язання.
Висновки
Література
Висновки
Література'>

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Юридична характеристика зобов’язань в наслідок заподіяння шкоди

Зміст Вступ 3 1. Теоретико-правові засади зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди 5 1.1. Історія виникнення та формування зобов’язань із заподіяння шкоди 5 1.2. Поняття та особливості зобов’язань із заподіяння шкоди за діючим законодавством України 9 1.3. Загальна характеристика підстав настання зобов’язань із заподіяння шкоди 15 2. Правове регулювання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України 21 2.1. Поняття та елементи цивільного правопорушення 21 2.2. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою або недієздатною особою 24 2.3. Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я чи смертю 29 Висновки 38 Використана література 40 Об’єктом дослідження є зобов’язання із заподіяння шкоди. Предметом дослідження є система нормативно-правових актів і ділової практики щодо зобов’язань із заподіяння шкоди та відповідальності їх порушення. Мета роботи полягає в комплексному вивченні як теоретичних, так і практичних організаційно-правових питань регулювання зобов’язань із заподіяння шкоди

Зобов’язальне право

Зміст Вступ 3 1 Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин 5 1.1 Склад зобов’язання 5 1.2 Класифікація зобов’язань 10 2. Договірні зобов’язання 12 2.1 Договір у цивільному праві 12 2.2 Система договорів в цивільному праві. Господарський (підприємницький) договір 16 3 Недоговірні зобов’язання 22 3.1 Зобов’язання, що виникають зі створення небезпеки при порушенні довкілля 23 3.2 Зобов’язаня із заподіяння шкоди 25 3.3 Зобов’язання із рятування колективного і державного майна 28 4 Виконання зобов’язань згідно чинного законодавства та ЦК України 29 5 Способи забезпечення виконання зобов’язань 34 Загальні висновки 37 Використана література 38

Зобов`язальне право Стародавнього Риму

Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Загальна характеристика зобов`язань у Стародавньому Римі 6 1.1. Поняття та підстави виникнення зобов`язань 6 1.2. Виконання зобов`язань та наслідки їх невиконання 8 1.3. Забезпечення зобов`язань 12 РОЗДІЛ ІІ. Основні положення про договір 32 2.1. Поняття і види договорів 32 2.2. Умови дійсності договорів 39 2.3. Зміст та укладання договору 43 РОЗДІЛ ІІІ. Окремі види договорів 45 3.1. Вербальні та літеральні контракти 45 3.2. Реальні та консенсуальні 49 3.3. Пакти та їх види 72 РОЗДІЛ ІУ. Позадоговірні зобов`язання 78 4.1. Зобов`язання ніби з договорів 78 4.2. Деліктні зобов`язання 80 ВИСНОВКИ 83 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 85

Облік довгострокових зобов’язань

Вступ Розділ 1. Поняття та необхідність банківського кредитування підприємств 1.1. Поняття та види кредитних зобов’язань 1.2. Умови надання кредитів підприємствам Розділ 2. Поняття, класифікація та оцінка обліку зобов'язань 2.1. Поняття зобов’язань 2.2. Класифікація зобов’язань 2.3. Оцінка довгострокових зобов’язань Розділ 3. Облік довгострокових зобов’язань за кредитами банків Розділ 4. Облік інших довгострокових фінансових зобов’язань 4.1. Довгострокові векселі 4.2. Довгострокові зобов'язання по облігаціях 4.3. Довгострокові зобов'язання по оренді 4.4. Відстрочені податкові зобов'язання 4.5. Інші довгострокові зобов'язання Висновки Список використаної літератури Додатки

Зобов’язальне право. Основні положення

Вступ 4 Розділ І. Поняття зобов’язання. 6 1.1. Історичний розвиток поняття зобов’язання. 6 1.2. Поняття зобов’язання в сучасній науці. 8 1.3. Система цивільних зобов’язань 12 Розділ ІІ. Підстави виникнення зобов'язань 16 2.1. Загальне уявлення про підстави виникнення цивільних прав та обов'язків 16 2.2. Договори та інші правочини як підстави виникнення зобов'язань 20 2.3. Створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності як підстави виникнення зобов'язань 21 2.4. Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі як підстава виникнення зобов'язань 21 2.5. Адміністративні акти як підстави виникнення зобов'язань 24 2.6. Інші юридичні факти як підстави виникнення зобов'язань 25 Розділ ІІІ. Деякі проблеми, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по договору оренди земельної частки (паю) 29 Висновки 35 Перелік використаної літератури 37

Позадоговірні зобов’язання

1. Позадоговірні зобов’язання: поняття, загальні умови виникнення. 2. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди. 3. Відмінність позадоговірних зобов’язань від договірних. 4. Нові тенденції прояву деліктів та відповідальність за цивільним законодавством України.

Види господарських зобов"язань

Вступ 3 1. Поняття господарских зобов’язань 4 2. Майново-господарські зобов’язання 5 3. Організаційно-господарські зобов'язання 6 4. Господарсько-договірні зобов’язання на підставі господарських 8 договорів 8 Висновок 13 Література 15

Зобов’язання підприємства як об’єкт обліку і аудиту

Вступ 3 Розділ 1. Зобов’язання підприємства як об’єкт обліку і аудиту 5 1.1. Сутність зобов’язань 5 1.2. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань 8 1.3. Види та використання забезпечень зобов’язань в підприємницькій діяльності 18 Розділ 2. Організація обліку забезпечення зобов’язань 24 2.1.Методологія обліку довгострокових зобов’язань 24 2.2.Облік короткострокових зобов’язань 36 2.3. Облік забезпечень наступних витрат і платежів 49 Розділ 3. Аудит і ревізія операцій із забезпеченням зобов’язань 61 3.1. Мета, предмет та джерела інформації для аудиту забезпечення зобов’язань 61 3.2. Способи вивчення операцій із забезпечення зобов’язань 67 Висновки 86 Список літератури 87

Зобов’язання

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ....................................................................... 3 Вступ ............................................................................................................ 3 1 Зобов’язання ............................................................................................ 4 2 Довгострокові зобов’язання ................................................................... 8 3 Поточні зобов’язання .............................................................................. 14 4 Забезпечення, обтяжливий контракт ..................................................... 18 5 Непередбачені зобов’язання Доходи майбутніх періодів ................... 20 Список використаних джерел ................................................................... 22 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ......................................................................... 24

Види зозобов”язань із заподіянням шкоди та загальні підстави відповідальності з заподіяння шкоди

1. Вступ. Загально-правова характеристика зобов”язань 3 2. Загальні підстави відповідальності з заподіяння шкоди. 5 3. Види зобов”язань, що виникають із заподіянням шкоди 12 3.1. Особливі випадки 12 3.2. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними 16 3.3. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. 17 3.4. Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров”я і заподіяння смерті громадянинові 19 3.5. Відповідальність за ушкодження здоров”я і смерть громадянина, який не підлягає соціальному страхуванню. 22 3.6. Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров”я неповнолітнього 23 4. Висновки 25 Література 27

Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи

Вступ 3 1. Поняття зобов’язань з відшкодування шкоди 4 1.1. Поняття зобов’язання 4 1.2. Поняття зобов’язання з відшкодування шкоди 12 2. Особливості зобов'язань з відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи 17 3. Окремі питання, пов’язані з відшкодуванням шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи 25 3.1. Відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи джерелом підвищеної небезпеки 25 3.2. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист 29 Висновки 34 Перелік використаних джерел 36

Страхове зобов’язання. Підстави виникнення страхових зобов’язань

Зміст Вступ 3 1. Страхове зобов’язання. Підстави виникнення страхових зобов’язань 5 2. Договір страхування. Загальні умови страхування 16 3. Порядок складання, виконання та припинення договору страхування 21 Висновки 29 Список літератури: 30

Недоговірні зобов?язання. Загальні положення про відшкодування шкоди

Зміст 1. Недоговірні зобов?язання. Загальні положення про відшкодування шкоди 3 Тести 12 Задача 15 Список використаних джерел 17

Недоговірні зобов?язання. Загальні положення про відшкодування шкоди

Зміст 1. Недоговірні зобов?язання. Загальні положення про відшкодування шкоди 3 Тести 12 Задача 15 Список використаних джерел 17

Зобов’язальні правовідносини

Вступ 3 1. Зобов’язальні правовідносини: поняття та сутність 6 1.1. Поняття, сутність зобов’язальних правовідносин та їх відмінність від інших цивільно-правових правовідносин 6 1.2. Складові зобов’язання 13 2. Особливості зобов’язальних правовідносин відповідно до чинного законодавства 22 2.1. Підстави виникнення зобов’язань 22 2.2. Поняття та види підстав припинення зобов’язань 28 3. Проблеми та колізії з визначення зобов’язальних правовідносин в Україні 34 Висновки 40 Список використаних джерел 42