институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Товаротранспортні документи в міжнародному транспортному оберті. Коносамент. Автотранспортна накладка. Авіатранспортна накладка.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Товаротранспортні документи в міжнародному транспортному оберті. Коносамент. Автотранспортна накладка. Авіатранспортна накладка.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Морський транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

ВСТУП 3 1.Морський транспорт та його роль у транспортному комплексі України. 4 2.Роль морського транспорту в міжнародному транспортному сполученню України. 7 3.Проблеми взаємодії гідрографічної служби з морегосподарським комплексом України. 8 4.Проблеми модернізації морського транспорту та шляхи їх вирішення. 12 Тип 15 ВИСНОВОК 17 ЛІТЕРАТУРА 19

Організація і проведення екскурсій на транспортному маршруті

Організація і проведення екскурсій на транспортному маршруті Література

Україна на міжнародному ринку капіталів

ВСТУП 3 1. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 4 2. УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 8 3. УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ 14 4. МІСЦЕ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ КРЕДИТНОМУ РИНКУ 20 ВИСНОВКИ 29 ЛІТЕРАТУРА 30

Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві

Зміст 1. Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві 3 2. Положення фізичних та юридичних осіб за міжнародним приватним правом 5 3. Право промислової власності у міжнародному приватному праві 9 4. Правовідносини між батьками і дітьми у міжнародному приватному праві 11 Література 14

Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві

Зміст 1. Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві 3 2. Положення фізичних та юридичних осіб за міжнародним приватним правом 5 3. Право промислової власності у міжнародному приватному праві 9 4. Правовідносини між батьками і дітьми у міжнародному приватному праві 11 Література 14

Особливості формування попиту та стимулювання збуту і міжнародному середовищі

ВСТУП 3 1. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 4 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ 10 3. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАНЯ ЗБУТУ В МІЖНАРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 13 ВИСНОВКИ 21 ЛІТЕРАТУРА 22 ДОДАТКИ 23

Документи, які функціонують у сфері управління

Зміст Вступ 2 1. Документи, які функціонують у сфері управління 4 1.1.Організаційні документи 4 1.2. Розпорядчі документи 7 1.3. Довідково-інформаційні документи. 14 2. Організація роботи з документами 20 2.1. Обробка вхідних документів 21 2.2.Обробка документів, що відправляються 24 2.3. Реєстрація документів і контроль за їх виконанням 25 Висновок 27 Література 28

Документи, які функціонують у сфері управління

Зміст Вступ 2 1. Документи, які функціонують у сфері управління 4 1.1.Організаційні документи 4 1.2. Розпорядчі документи 7 1.3. Довідково-інформаційні документи. 14 2. Організація роботи з документами 20 2.1. Обробка вхідних документів 21 2.2.Обробка документів, що відправляються 24 2.3. Реєстрація документів і контроль за їх виконанням 25 Висновок 27 Література 28

Колізійні проблеми розірвання шлюбу

Вступ 3 1. Загальні засади шлюбних відносин у міжнародному приватному праві 5 1.1. Визначення шлюбу у міжнародному приватному праві 5 1.2. Шлюбні відносини з іноземним елементом у доктрині міжнародного приватного права 10 2. Правове регулювання розірвання шлюбу у міжнародному приватному праві 15 2.1. Питання розірвання шлюбу в системі шлюбних відносин у міжнародному приватному праві 15 2.2. Процедура розірвання шлюбів у міжнародному приватному праві 24 2.3. Правове регулювання розлучення з іноземним елементом в Україні 29 Висновок 33 Список використаної літератури 35

Поняття та передумови колізії в міжнародному приватному праві

Вступ 3 1. Міжнародні приватно-правові відносини 4 2. Поняття колізії у міжнародному приватному праві 5 3. Виникнення колізії у міжнародному приватному праві 8 Висновок 11 Список використаної літератури 13

Міжнародні повітряні перевезення в міжнародному приватному праві

Вступ 3 Розділ 1. Становлення та розвиток системи регулювання міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 9 1.1. Джерела регулювання міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 9 1.2. Органи регулювання міжнародних повітряних перевезень та принципи міжнародного повітряного права 27 Розділ 2. Дослідження правових аспектів лібералізації міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 39 2.1. Сутність та сучасні тенденції лібералізації повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 39 2.2. Аналіз правових механізмів лібералізації міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 56 Розділ 3. Договірно-правова практика України у сфері міжнародних повітряних перевезень 77 3.1 Сучасна позиція України щодо регулювання міжнародних повітряних перевезень 77 3.3. Перспективи розвитку договірно-правової бази та законодавства в галузі повітряних перевезень в контексті інтеграції України в європейський простір 85 Висновки 106 Список використаної літератури 111

Нормативні документи, які регулюють процес документаційного забезпечення управління

План 1. Нормативні документи, які регулюють процес документаційного забезпечення управління 2 2. Назвіть і охарактеризуйте організаційні документи (призначення, визначення, види, структура тексту, склад реквізитів, особливості підписання та вступу в дію) 7 3.Складіть та оформіть друкарським засобом такі документи: акт, довідка по особовому складу 11 АКТ 11 Використана література 14

Підстави набуття громадянства в міжнародному праві і проблеми в цій галузі

Вступ 3 Розділ 1. Інститут громадянства у міжнародному приватному праві 5 1.1. Фізичні особи, як суб'єкти міжнародного приватного права 5 1.2 Інститут громадянства та його міжнародно-правові аспекти 7 1.3 Міжнародно-правове забезпечення інституту громадянства 10 Розділ 2. Характеристика підстав набуття громадянства в міжнародному праві 21 2.1 Філіація 21 2.2 Натуралізація 27 2.3 Оптація 35 2.4 Трансферт 36 Розділ 3. Проблеми і колізійні питання громадянства та його набуття у міжнародному праві 38 3.1 Проблемні питання інституту громадянства 38 3.2 Проблема подвійного громадянства 41 Висновки 54 Список використаних джерел 57

Позиції України на міжнародному ринку

Вступ. 3 1. Україна в міжнародному економічному просторі. 4 2. Зовнішня політика і внутрішні перетворення в України за останні роки. 7 3. Зовнішньополітична діяльність України. 11 Висновок. 14 Список використаних літературних джерел. 16

Розвиток інституту міжнародної правоздатності в міжнародному праві 21 століття

Вступ 2 Розвиток інституту міжнародної правоздатності в міжнародному праві ХХІ століття. 4 Розділ І. Правоздатність в сучасній системі права та її роль в галузі міжнародного правового процесу. 4 1.1 Загальні питання правоздатності в істрорії права та сучасних умовах 4 1.2 Сутність міжнародної правоздатності в міжнародному праві 12 Розділ 2. Суб'єкти міжнародної правоздатності в міжнародному праві 19 2.1 Суб'єкти міжнародного права 19 2.2 Види суб'єктів міжнародного права та їх праоздатність 24 Розділ 3. Тенденції, концепції та теорії розвитку інституту міжнародної правоздатності в міжнародному праві ХХІ століття 45 3.1 Концепція міжнародної правоздатності індивіда в системі міжнародних правовідносин сучасності 45 3.2 Сучасні погляди на проблеми конститутивної та декларотивної теорії в галузі міжнародної правоздатності 52 Висновок 55 Список використаної літератури 56