институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Застосування законодавства України до зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Умови та облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів. Імпорт (експорт) товарів посередниками. Ліцензування та сертифікація експортно-імпортних операцій. Бартерні (тов

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Застосування законодавства України до зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Умови та облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів. Імпорт (експорт) товарів посередниками. Ліцензування та сертифікація експортно-імпортних операцій. Бартерні (тов
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Загальна характеристика зовнішньо-економічного договору (контракту)

П Л А Н 1. Вступ. 2. Загальна характеристика Зовнішньо-економічного договору (контракту): - суб»єкти; - права і обов»язки сторін; - особливості окремих видів договорів. 3. Форма укладення Зовнішньоекономічного договору (контракту). 4. Зміст Зовнішньоекономічного договору (контракту): - істотні умови; - додаткові умови. 5. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів): - нормативна база, згідно якої обліковуються (реєструються) зовнішньоекономічні договори (контракти); - органи, уповноважені здійснювати реєстрацію зовнішньоекономічних договорів(контрактів); - особливості обліку окремих видів зовнішньоекономічних договорів; - порядок проведення обліку зовнішньо-економічних договорів. 6. Відповідальність сторін за невиконання зобов»язань: - матеріальна відповідальність; - кримінальна відповідальність; - сеціальні санкції. 7. Висновок.

Укладення міжнародних зовнішньоекономічних договорів

Вступ...................................................................................................................3
Розділ 1. Зовнішньоекономічні договори і право застосовуване
до них за законодавством України. Умови та облік
зовнішньоекономічних договорів....................................................6
Розділ 2. Особливості договірного регулювання окремих
міжнародних операцій......................................................................13
Розділ 3. Загальні засади укладення договорів купівлі-продажу
в зовнішньоекономічному обігу......................................................22
Висновки............................................................................................................34
Список використаної літератури.....................................................................36


Облік експортно-імпортних операцій

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні та методологічні аспекти експортно-імпортних операцій підприємств в сучасних умовах 6 1.1. Економічна сутність зовнішньоекономічних зв’язків підприємств 6 1.2. Особливості законодавчої бази експортно-імпортних операцій 11 1.3. Критичний огляд нормативно-правової бази експортно-імпортних операцій 18 1.4. Організаційно-економічна структура ВАТ “Чернігівський молокозавод” 20 Розділ 2. Організація та методика обліку експортно-імпортних операцій ВАТ “Чернігівський молокозавод” 23 2.1. Організація бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій 23 2.2. Методологія ведення обліку експортно-імпортних операцій 29 2.3. Особливості податкового обліку експортно-імпортних операцій 36 Розділ 3. Шляхи удосконалення експортно-імпортних операцій ВАТ “Чернігівський молокозавод” 50 Висновки 53 Список використаної літератури 56

Експортно-імпортні операції підприємства

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ГОСПОДАРЮЮЧИМИ СУБ’ЄКТАМИ 8 1.1. Зовнішньоекономічні операції підприємств, їх визначення та сутність 8 1.2. Нормативно-правове регулювання експортно-імпортних операцій 18 1.3. Методи оцінки ефективності експортно-імпортних операцій 26 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ( НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ „ФІРМА „БРІГ”) 43 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 43 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 47 2.3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства 55 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 68 3.1. Основні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності 68 3.2. Вибір способу платежу за експортно-імпортними операціями, як інструмент підвищення показників фінансової ефективності 86 3.3. Розробка комплексу заходів щодо поліпшення організації і підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій 88 ВИСНОВКИ 109 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 111 ДОДАТКИ 121 Звітність

Об’єктивні передумови зовнішньоекономічних зв’язків України..

Зміст Вступ 1. Об’єктивні передумови зовнішньоекономічних зв’язків України. 2. Інвестиційна політика України. 3. Форми і характеристика зовнішньоекономічних зв’язків. 4. Зовнішня торгівля. 5. Експорт та імпорт капіталів. 6. Міжнародне спільне підприємництво. 7. Зовнішньоекономічні зв’язків Кривбасу. 8. Шляхи вдосконалення зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами ближнього зарубіжжя. Висновки Список використаних джерел

Облік зовнішньоекономічної діяльності до програми підготовки спеціалістів з обліку і аудиту (білети, шпора)

1. Предмет, завдання і зміст дисципліни. 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку. 3. Облік операцій з експорту. 4. Облік операцій з імпорту. 5. Облік бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною. 6. Облік інвестиційних операцій. 7. Облік валютно-фінансових операцій. 8.Облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями. 1. Предмет та об'єкти обліку ЗЕД 2. Завдання та принципи обліку ЗЕД 3. Суб'єкти ЗЕД 4. Державне регулювання ЗЕД в Україні 5. Порядок реєстрації суб'єктів ЗЕД та зовнішньоекономічних контрактів. 6. Поняття, зміст та значення зовнішньоекономічного контракту. 7. Особливості укладання та виконання договорів в ЗЕД. 8. Види діяльності у сфері зовнішньоекономічних відносин та види експортних ліцензій. 9. Особливості документального оформлення діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. 10. Види експортних операцій. 11. Формування вартості експортних товарів. 12. Документальне забезпечення митного оформлення операцій з експорту та завдання обліку. 13. Митна вартість експортних товарів. 14. Поняття імпортних операцій, передумови їх здійснення та завдання обліку. 15. Обмеження на здійснення імпортних операцій. 16. Поняття міжнародних розрахунків та їх форми. 17. Відображення в обліку зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами. 18. Облік давальницької сировини нерезидентів на підприємстві. 19. Облік переробки давальницької сировини нерезидентів та вивезення готової продукції. 20. Облік розрахунків із нерезидентами при переробці ввезеної ними давальни¬цької сировини. 21. Облік іноземних інвестицій. 22. Облік операцій з нарахування і виплати дивідендів за іноземними інвестиці¬ями. 23. Рахунки в банках в іноземній валюті та порядок відображення операцій за ними в бухгалтерському обліку. 24. Облік операцій з купівлі та продажу іноземної валюти. 25. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з іноземними покупцями. 26. Види робіт і послуг, що експортуються та особливості їх обліку. 27. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців. 28. Облік розрахункових операцій за експортними операціями. 29. Облік імпортних операцій та розрахунків за ними. 30. Облік розрахунків з відрядження за кордон.

Ліцензування та сертифікація експортно-імпортних операцій

Ліцензування та сертифікація експортно-імпортних операцій Література

Контрольна з бухобліку

9. Використання договорів для контролю виконання у бухгалтерії підприємства. Відображення у бухгалтерському обліку виконання умов договору. 3 19. Порядок роботи обмінних пунктів 4 29. Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій. Класифікація документів. Вантажна митна декларація. Обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними операціями. 6 39. Бухгалтерський облік бартерних операцій. 8 49. Організація та порядок ведення обліку зовнішньоекономічних операцій з підприємствами, зареєстрованими в офшорних зонах. 11 59. Інформаційна база для аналізу діяльності партнера по зовнішньоекономічній діяльності. 14 Список використаної літератури. 18

Удосконалення механізму експортно-імпортних операцій з давальницькою сировиною

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3 ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ 7 1.1 Економічна суть та чинники здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності 7 1.2 Особливості здійснення експортно-імпортних операцій з давальницькою сировиною 27 1.3 Механізм оцінки ефективності здійснення операцій з давальницькою сировиною 34 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «НАЗВА» 42 2.1 Аналіз структури операцій з давальницькою сировиною в Івано-Франківській області 42 2.2 Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВАТ «Назва» 47 2.3 Оцінка ефективності експортно-імпортних операцій з давальницькою сировиною на підприємстві ВАТ «Назва» 64 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ 77 3.1 Нормативно-законодавче регулювання здійснення операцій з давальницькою сировиною 77 3.2 Удосконалення механізму експортно-імпортних операцій на підприємстві ВАТ «Назва» 84 3.3. Методичне забезпечення реструктуризації швейного підприємства 94 ВИСНОВКИ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104 ДОДАТКИ 108

Колізійні питання зовнішньоекономічних договорів

План Вступ 3 1. Роль зовнішньоекономічного договору у зовнішньоекономічній діяльності 4 2. Специфіка умов зовнішньоекономічного контракту 6 3. Шляхи вирішення колізійних питань зовнішньоекономічних контрактів 9 Висновки 14 Література 16

Управління зовнішньоторговельними операціями й особливості укладання відповідних контрактів

ВСТУП 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ 3 1.1 Економічна сутність організації експортно-імпортних операцій 3 1.2 Методи оцінки ефективності експортно-імпортних операцій підприємства 8 2. АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТОРГОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «Назва» 14 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 14 2.2 Оцінка процесу здійснення експортно-імпортних операцій на основі міжнародного договору купівлі-продажу 20 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ТОВ «Назва» 27 3.1 Оцінка перспектив нарощування обсягів зовнішньоекономічних операцій 27 3.2 Напрямки вдосконалення стратегії діяльності підприємства 31 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 38-42

Оцінка ефективності зовнішньекономічної діяльності підприємства

ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕНЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ГОСПОДАРЮЮЧИМИ СУБ’ЄКТАМИ 5 1.1 Зовнішньоекономічні операції підприємств, їх визначення та сутність 5 1.2 Методи оцінки ефективності експортно-імпортних операцій 7 2 ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ ( НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ „ФІРМА „Назва”) 18 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 18 2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 19 2.3 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства 22 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 33 3.1 Вибір способу платежу за експортно-імпортними операціями, як інструмент підвищення показників фінансової ефективності. 33 3.2 Розробка комплексу заходів щодо поліпшення організації і підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій. 35 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 40 Додаток А 43 Додаток Б 45 Додаток В 47 Додаток Г 48 Додаток Д 49 Додаток Ж 50 Додаток І 51 Додаток К 52 Звітність, діаграми, таблиці

Курсова з предмету "Зовнішньоекономічна діяльність"

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Сутність та методи здійснення експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності 5 1.1. Основні засади зовнішньоекономічної діяльності 5 1.2. Умови контракту здійснення експортно-імпортних операцій 7 2. Теоретичні засади та методи ціноутворення при здійсненні експортно-імпортних операцій 10 2.1. Види цін при здійсненні експортно-імпортних операцій та їх характеристика 10 2.2. Ціна товару при здійсненні експортно-імпортних операцій як показник конкурентоспроможності продукції 15 3. Аналіз механізму ціноутворення при здійсненні експортно-імпортних операцій (на прикладі ВАТ « ») 20 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

Облік та оподаткування експертно–імпортних операцій

ВСТУП 3 1. Економічний суть експертно – імпортних операцій 5 1.1. Поняття та види експортних операцій 5 1.2. Імпортні операції та засади їх здійснення 12 2.Економіко - правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд нормативної літератури 17 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ДП з ІІ “Агрі Юкрейн 2001” 20 4.Документальне забезпечення експортно – імпортних операцій 25 5. Синтетичний та аналітичний облік експортно – імпортних операцій 35 6. Шляхи удосконалення обліку експортно – імпортних операцій 46 Висновки та пропозиції 48 Список використаних джерел 50 Додатки 52

Облік імпортних операцій

Вступ 3 1. Загальна побудова імпортних операцій 5 1.1. Сутність імпортних операцій 5 1.2. Порядок визначення імпортної вартості та розрахунку митних платежів 8 1.3. Огляд нормативної та спеціальної літератури з обліку імпортних операцій 15 2. Бухгалтерський облік імпортних операцій 18 1.2. Документальне оформлення імпортних операцій 18 2.2. Облік імпортних операцій в системі розрахунків 22 2.3. Бухгалтерський облік за імпортними операціями 25 Висновок 27 Список використаних джерел 29 Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад обліку імпортних операцій; їх оподаткування; організації обліку операцій по імпорту товарів, документальне оформлення обліку імпортних операцій, відображення імпортних операцій у звітності підприємства. Предметом дослідження є: імпорт товарів, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з обліком імпортних операцій. В розвиток методології з питань обліку імпортних операцій зробили вагомий внесок праці: І.А. Басманова, І.О. Белебехи, О.С. Бородкина, Б.І. Валуєва, М.В.Кужельного, А.М.Кузьмінського, В.Ф.Палія, П.Т.Саблука, В.В.Сопко, А.М.Фабричнова, М.Г.Чумаченка, С.А.Щенкова та інших