институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Особливості колізійного регулювання права власності на нерухоме і рухоме майно. Колізійні проблеми виникнення та припинення права власності інших речових прав на рухоме майно.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Особливості колізійного регулювання права власності на нерухоме і рухоме майно. Колізійні проблеми виникнення та припинення права власності інших речових прав на рухоме майно.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Поняття та зміст речового права

Зміст Вступ 3 Розділ І. Загальна характеристика речових прав 5 1.1. Історія виникнення речових прав і розвиток речових прав в Україні та інших країнах 5 1.2. Поняття та ознаки речового права 7 Розділ ІІ. Особливості окремих видів речових прав 10 2.1. Право власності в системі речових прав 10 2.2. Права на чужі речі 12 Розділ ІІІ. Загальні способи захисту права власності й інших речових прав 17 3.1 Поняття і система цивільно-правових способів захисту права власності й інших речових прав 17 3.2 Віндікаційний та негаторний позови 18 3.3 Спеціальні способи захисту права власності й інших речових прав 21 Висновки 25 Список використаної літератури 27

Правовий режим нерухомого майна в Україні

Вступ 3 І. Загальна характеристика правового статусу нерухомого майна 5 1.1. Поняття нерухомого майна в Україні 5 1.2. Види нерухомого майна в Україні 12 1.3. Законодавство, яке регулює правовий режим нерухомого майна 18 1.4. Суб’єкти права власності та їх правовий статус 21 2. Реалізація прав на нерухоме майно 35 2.1.Порядок виникнення прав на нерухоме майно 35 2.2. Порядок реєстрації прав на нерухоме майно 52 2.3. Порядок припинення прав на нерухоме майно 75 ІІІ. Проблеми, пов’язані із регулюванням режиму нерухомого майна в Україні 81 3.1. Проблеми, пов’язані із становленням ринку землі 81 3.2. Проблеми, пов’язані із ринком житлових та нежитлових приміщень 87 Висновки 90 Додаток 1. Кореляція між зайнятістю у сфері нерухомості та відносним ВВП на душу населення 93 Перелік використаних джерел 94-97 Об’єктом даного дослідження є цивільно-правові відносини щодо речових прав на нерухомість. Предметом даного дослідження є правові норми, які регулюють поняття нерухомості та особливості речових прав на неї. Метою даного дослідження є вивчення особливостей правового режиму нерухомого майна в Україні в наш час, окреслення кола проблем, пов’язаних з ним, та пошук шляхів їх розв’язанняю

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні положення права власності 5 1.1. Поняття права власності 5 1.2. Зміст здійснення права власності 21 Розділ 2. Поняття припинення права власності 29 Розділ 3. Характеристика підстав припинення права власності 45 3.1. Способи відчуження власником майна 45 3.2. Викуп як спосіб припинення права власності 71 3.3. Загальна характеристика звернень на майно 81 3.4. Припинення юридичної особи чи смерть власника. 81 3.5. Реквізиція та конфіскація 86 3.6. Загальна характеристика інших способів припинення права власності 88 ВИСНОВКИ 91 Список використаної літератури 94

Загальні положення про право власності

План Вступ 1. Загальні положення про право власності 2. Право спільної власності 3. Особливості окремих різновидів права спільної власності 4. Речові права на чуже майно 5. Захист права власності та інших речових прав Висновки і пропозиції Ситуація Список використаної літератури

Загальні положення про право власності

План Вступ 1. Загальні положення про право власності 2. Право спільної власності 3. Особливості окремих різновидів права спільної власності 4. Речові права на чуже майно 5. Захист права власності та інших речових прав Висновки і пропозиції Ситуація Список використаної літератури

СПОСОБИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні положення права власності 5 Розділ 2. Поняття припинення права власності 10 Розділ 3. Характеристика підстав припинення права власності 14 3.1. Способи відчуження власником майна 14 3.2. Викуп як спосіб припинення права власності 16 3.3. Загальна характеристика звернень на майно 22 3.4. Припинення юридичної особи чи смерть власника. 22 3.5. Реквізиція та конфіскація 26 3.6. Загальна характеристика інших способів припинення права власності 27 ВИСНОВКИ 29 Список використаної літератури 31

Рухоме і нерухоме майно

Рухоме і нерухоме майно

Право власності: загальні положення, набуття право власності, припинення права власності

Зміст Вступ 3 1. Поняття і значення права власності 5 1.1. Право власності в системі речових прав 5 1.2. Поняття власності і права власності 7 1.3. Зміст права власності 13 1.4. Здійснення права власності 16 2. Набуття і припинення права власності 19 2.1. Загальні положення про набуття права власності 19 2.2. Первинні способи набуття права власності 20 2.3. Похідні (вторинні) способи набуття права власності 26 2.4. Припинення права власності 28 Висновки 36 Література 38

Захист права власності

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика права власності 5 1.1 Місце права власності в системі речових прав 5 1.2 Поняття та зміст права власності 8 Розділ 2. Захист права власності в українській державі 11 2.1 Сутність та характеристика захисту права власності 11 2.2 Публічні та приватні засоби захисту права власності 13 Розділ 3. Засоби захисту права власності за цивільним законодавством України 16 3.1 Віндикаційний позов, як основний цивільно-правовий засіб захисту права власності 16 3.2 Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння 21 3.3 Особливості визнання права власності 24 3.4 Характеристика інших засобів захисту права власності 26 Висновки 30 Список використаних джерел 32

Право власності

Зміст Теоретичне завдання: 3 Питання 1 3 Правове регулювання власності в Україні 3 1.1. Загальна характеристика права власності, поняття власності та права власності 3 1.2. передумови реформування відносин власності та створення нового інституту права власності; 4 1.3. Право власності в Україні в період ринкових реформ; 6 1.4. конституційне регулювання власності в Україні; 8 1.5.зміст права власності; 8 1.6.способи набуття і припинення права власності; 10 1.7. встановлення моменту виникнення права власності; 14 1.8. правовстановлюючі документи власника. 15 Питання 2 16 Право спільної власності: 16 2.1. поняття права спільної власності; 16 2.2. поняття спільної часткової власності; 18 2.3. право спільної сумісної власності подружжя; 20 2.4. особливості деяких різновидів права спільної власності. 23 Практичне завдання: 27 Література 28

Право власності. Загальні положення

1. Поняття власності та права власності 3 2. Зміст та форми права власності 4 3. Способи набуття і припинення права власності 10 4. Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі 11 Література. 14

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні положення права власності 6 1.1. Поняття власності і права власності. Види права власності 6 1.2. Зміст права власності 25 1.3. Здійснення права власності 29 1.4. Право господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності 32 Розділ 2. Набуття і припинення права приватної власності 36 2.1. Поняття та загальні положення набуття права приватної власності 36 2.2. Первісні (первинні) способи набуття права приватної власності 40 2.3. Вторинні (похідні) способи набуття права приватної власності 49 2.4. Припинення права приватної власності 51 Розділ 3. Характеристика окремих об'єктів права приватної власності 61 3.1. Особливості права приватної власності на землю (земельну ділянку) 61 3.2. Право приватної власності на житло 69 Розділ 4. Захист права приватної власності 80 4.1. Загальні положення захисту права приватної власності в Україні 80 4.2. Судова практика у справах за позовами про захист права приватної власності 96 ВИСНОВКИ 105 Список використаної літератури 108

Право власності в системі речових прав

Зміст Вступ 3 1. Право власності в системі речових прав 4 2. Поняття власності і права власності 6 3. Зміст права власності 11 4. Здійснення права власності 14 Висновки 16 Література 17

Особливості кримінальної відповідальності за злочин проти власності

Вступ 3 1. Історія права власності як особлива категорія в кримінальному законодавстві 7 1.1. Історія виникнення права власності 7 1.2. Поняття та сутність права власності за законодавством України 13 2. Особливості кримінальної відповідальності за злочин проти власності 20 2.1. Поняття та види злочинів проти власності 20 2.2. Корисливі злочини, пов’язані з незаконним обмеженням чужого майна на користь винного або інших осіб 43 2.3. Корисливі злочини проти власності, не пов’язані з обмеженням чужого майна на свою користь або інших осіб 57 2.4. Характеристика некорисливих злочинів проти власності 67 3. Проблеми та пропозиції щодо вдосконалення кримінально-правового захисту права власності в Україні 73 3.1. Колізійні питання у захисті права власності кримінальним законодавством 73 3.2. Шляхи вдосконалення кримінального законодавства з питання захисту права власності 80 Висновки 104 Список використаної літератури 108

Право власності на землю

Вступ 3 1. Правові засади права власності на землю 5 1.1. Поняття права власності на землю 5 1.2. Суб’єкти права власності на землю 6 1.3. Об’єкт права власності на землю 7 2. Правові підстави набуття та припинення права власності на землю 11 2.1. Набуття права власності на землю 11 2.2. Припинення права власності на землю 20 3. Захист права власності на землю 26 Висновок 32 Список використаної літератури 36-38 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є системний аналіз інституту права власності на землю у законодавстві України; визначення стану наукових розробок правових проблем, пов’язаних з набуттям та припиненням права власності на землю.