институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Захист суб’єктивних прав у міжнародному приватному праві. Державні та інші органи, що здійснюють захист прав суб’єктів цивільно-правових відносин міжнародного характеру.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Захист суб’єктивних прав у міжнародному приватному праві. Державні та інші органи, що здійснюють захист прав суб’єктів цивільно-правових відносин міжнародного характеру.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Захист прав людини від держави-порушника

ПЛАН 1. Міжнародне закріплення та захист прав фізичних осіб 2. Проголошення та захист прав особи на всесвітньому рівні 3. Закріплення та захист прав людини на регіональному рівні 4. Міжнародні органи із захисту прав людини 5. Захист прав людини в умовах озброєних конфліктів

Міжнародні повітряні перевезення в міжнародному приватному праві

Вступ 3 Розділ 1. Становлення та розвиток системи регулювання міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 9 1.1. Джерела регулювання міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 9 1.2. Органи регулювання міжнародних повітряних перевезень та принципи міжнародного повітряного права 27 Розділ 2. Дослідження правових аспектів лібералізації міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 39 2.1. Сутність та сучасні тенденції лібералізації повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 39 2.2. Аналіз правових механізмів лібералізації міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві 56 Розділ 3. Договірно-правова практика України у сфері міжнародних повітряних перевезень 77 3.1 Сучасна позиція України щодо регулювання міжнародних повітряних перевезень 77 3.3. Перспективи розвитку договірно-правової бази та законодавства в галузі повітряних перевезень в контексті інтеграції України в європейський простір 85 Висновки 106 Список використаної літератури 111

Захист цивільних прав та інтересів судом

Зміст Вступ 3 1. Поняття права на захист в цивільному праві та інтересу, та його відмінність від способів захисту прав іншими галузями права 6 2. Захист цивільних прав та інтересів судом 22 3. Захист цивільних прав та інтересів шляхом до державних органів 26 4. Захист цивільних прав нотаріусом та самозахист цивільних прав 28 Висновки 37 Література 38

Колізійні проблеми розірвання шлюбу

Вступ 3 1. Загальні засади шлюбних відносин у міжнародному приватному праві 5 1.1. Визначення шлюбу у міжнародному приватному праві 5 1.2. Шлюбні відносини з іноземним елементом у доктрині міжнародного приватного права 10 2. Правове регулювання розірвання шлюбу у міжнародному приватному праві 15 2.1. Питання розірвання шлюбу в системі шлюбних відносин у міжнародному приватному праві 15 2.2. Процедура розірвання шлюбів у міжнародному приватному праві 24 2.3. Правове регулювання розлучення з іноземним елементом в Україні 29 Висновок 33 Список використаної літератури 35

Міжнародне закріплення й захист прав фізичних осіб

Вступ 3 1. Проголошення й захист прав особистості на міжнародному рівні: 3 а) міжнародно-правові акти загального значення; 3 б) документи окремого призначення. 8 2. Закріплення й захист прав людини на регіональному рівні. 10 а) Європейська конвенція із захисту прав людини; 10 б) Нарада з безпеки та співробітництва в Європі, 13 Висновки 15 Література 17

Правові проблеми субєктів господарювання та споживачів

Зміст Вступ 3 1. Загальні положення захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.1. Законодавство України про захист прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.2. Правове становище суб’єктів господарювання та споживачів 14 1.3. Міжнародно-правове регулювання захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 23 2. Майнові та особисті немайнові права суб’єктів господарювання та споживачів 36 2.1. Державний захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання і споживачів 36 2.2. Відносини органів державної влади з правоохоронними органами по здійсненню охорони прав суб’єктів господарювання та споживачів 46 2.3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав суб’єктів господарювання і споживачів 54 3. Особливий порядок захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 59 3.1. Захист прав суб’єктів господарювання в судовому порядку 59 3.2. Проблемні питання судового захисту прав споживачів 70 3.3. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 85 Висновки 102 Перелік використаних джерел 104 Об’єктом дослідження є права суб’єктів господарювання та споживачів, що потребують захисту. Предметом дослідження є правові норми українського та міжнародного законодавства, які регулюють захист прав суб’єктів господарювання та споживачів. Метою дослідження є встановлення особливостей правового регулювання державного захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів, виявлення наявних в цьому питанні проблем та пошук шляхів їх вирішення. Структурно робота складається з трьох розділів, розділених на підрозділи та пункти, вступу, висновків та переліку використаних джерел.

Дипломний проект. Захист авторських прав в міжнародному приватному праві.

Вступ 1. Міжнародна охорона авторських та суміжних прав – загальні положення. 1.1. Охорона і предмет охорони за авторським правом. 1.2. Виключні права автора та осіб, які мають авторські права. 1.3. Суміжні права. 1.4. Обмеження захисту авторським правом. 2. Міжнародні правові акти, які регулюють відносини в галузі охорони авторських прав. 2.1. Становлення та розвиток відносин по охороні авторського права згідно Бернської конвенції. 2.2. Аналіз Бернської конвенції в редакції Паризької конференції і порівняння її положень з Всесвітньою конвенцією. 2.3. Римська конвенція та спеціальні конвенції у сфері охорони суміжних прав. 2.4. Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав. 2.5. Захист інтелектуальної власності (авторських і суміжних прав) і угода ТРИПС. 2.6. Директиви Ради Європи з питань авторських та суміжних прав 3. Захист авторських прав на Україні. Приведення українського законодавства до міжнародних стандартів. 4. Актуальні проблеми захисту авторських та шляхи їх подолання. 4.1. Незаконне використання і порушення авторського права 4.2. Наслідки піратства. 4.3. Виробництво оптичних дисків на Україні: проблема піратства. Висновки. Література

Захист прав особи у США

Вступ 3 Розділ 1. Механізм захисту прав особи у США 7 1.1 Загальний огляд правового положення особи у США 7 1.2 Гарантії прав особи у США 13 1.3 Судовий захист як елемент механізму захисту особи у США 17 Розділ 2. Юрисдикція судів у США та процесуальні форми захисту прав особи 21 2.1 Захист прав особи у федеральних судах 21 2.2 Захист прав особи у судових органах штатів 28 Висновки 33 Список використаної літератури 36

Поняття та зміст особистих майнових прав фізичної особи

Зміст Вступ 3 1. Поняття та зміст особистих майнових прав фізичної особи 5 1.1. Визначення особистих майнових прав фізичної особи та їх специфіка 5 1.2. Виконання особистих майнових прав фізичної особи 7 2. Основні види особистих майнових прав фізичної особи 10 2.1. Особисті майнові права в сімейному праві 10 2.2. Особисті майнові права авторів творів в галузі науки, літератури і мистецтва, наукових відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій 14 3. Захист особистих майнових прав фізичної особи 23 3.1. Захист цивільних особистих майнових прав фізичної особи 23 3.2. Захист особистих майнових прав, що випливають із шлюбно-сімейних відносин 26 Висновки 28 Список використаних джерел 30

Поняття та зміст особистих майнових прав фізичної особи

Зміст Вступ 3 1. Поняття та зміст особистих майнових прав фізичної особи 5 1.1. Визначення особистих майнових прав фізичної особи та їх специфіка 5 1.2. Виконання особистих майнових прав фізичної особи 7 2. Основні види особистих майнових прав фізичної особи 10 2.1. Особисті майнові права в сімейному праві 10 2.2. Особисті майнові права авторів творів в галузі науки, літератури і мистецтва, наукових відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій 14 3. Захист особистих майнових прав фізичної особи 23 3.1. Захист цивільних особистих майнових прав фізичної особи 23 3.2. Захист особистих майнових прав, що випливають із шлюбно-сімейних відносин 26 Висновки 28 Список використаних джерел 30

Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві

Зміст 1. Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві 3 2. Положення фізичних та юридичних осіб за міжнародним приватним правом 5 3. Право промислової власності у міжнародному приватному праві 9 4. Правовідносини між батьками і дітьми у міжнародному приватному праві 11 Література 14

Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві

Зміст 1. Методи правового регулювання у міжнародному приватному праві 3 2. Положення фізичних та юридичних осіб за міжнародним приватним правом 5 3. Право промислової власності у міжнародному приватному праві 9 4. Правовідносини між батьками і дітьми у міжнародному приватному праві 11 Література 14

Захист трудових прав і інтересів громадян

Вступ 3 1. Захист трудових прав і інтересів комісією по трудових спорах 4 2. Захист трудових прав та інтересів у судовому порядку 8 3. Судовий захист трудових прав профспілковою організацією 10 ВИСНОВОК 14 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15

Захист прав людини в праві ЄС

Вступ 2 1. Правове оформлення захисту прав людини в Європейському Союзі (ЄС) 3 2. Система захисту прав людини у рамках Ради Європи 9 3. Європейський суд з прав людини та процедура звернення до цієї інстанції 17 4. Співвідношення правової регламентації захисту прав людини ЄС і Ради Європи 21 5. Захист прав людини в рамках євроінтеграції України 26 Висновки 33 Список використаних джерел 34

Захист прав інтересів

Вступ 3 1. Загальна характеристика права на захист в підприємницькій діяльності 4 2. Порядок захисту прав суб'єктів господарювання та споживачів 7 Висновки 17 Список використаної літератури: 18