институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Значення та строки позовної давності в міжнародному приватному праві. Правила позовної давності, що застосовуються до угод.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Значення та строки позовної давності в міжнародному приватному праві. Правила позовної давності, що застосовуються до угод.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Перебіг позовної давності

П л а н Вступ ………………………………………………………………………3 Розділ І. Загальна характеристика позовної давності. 1.1. Поняття та значення позовної давності………………………..……4 1.2. Види строків позовної давності……………………………………..11 1.3. Співвідношення строків позовної давності з іншими строками в цивільному праві України…………………………………..…….15 Розділ ІІ. Перебіг позовної давності. 2.1. Початок перебігу строку позовної давності……………………..…21 2.2. Зупинення, переривання, відновлення позовної давності………....24 2.3. Правові наслідки закінчення строку позовної давності………...…30 Висновок…………………………………………………………….……33 Перелік використаної літератури……………………………….….…35

Перебіг позовної давності

П л а н Вступ ………………………………………………………………………3 Розділ І. Загальна характеристика позовної давності. 1.1. Поняття та значення позовної давності………………………..……4 1.2. Види строків позовної давності……………………………………..11 1.3. Співвідношення строків позовної давності з іншими строками в цивільному праві України…………………………………..…….15 Розділ ІІ. Перебіг позовної давності. 2.1. Початок перебігу строку позовної давності……………………..…21 2.2. Зупинення, переривання, відновлення позовної давності………....24 2.3. Правові наслідки закінчення строку позовної давності………...…30 Висновок…………………………………………………………….……33 Перелік використаної літератури……………………………….….…35

Позовна давність та її провадження

ПЛАН Вступ 3 1. Позовна давність та її провадження 5 1.1. Запровадження позовної давності 5 1.2. Законодавче поняття позовної давності 8 1.3. Тривалість позовної давності 9 2. Строки позовної давності 13 2.1. Збільшення строку та порядок застосування 13 2.2. Обчислення строків позовної давності 13 3. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Перебіг позовної давності 18 4. Зупинення позовної давності 24 Висновки 35 Список літератури 37

Позовна давність та її провадження

Зміст Вступ 3 1. Позовна давність та її провадження 5 1.1. Запровадження позовної давності 5 1.2. Законодавче поняття позовної давності 8 1.3. Тривалість позовної давності 9 2. Строки позовної давності 13 2.1. Законодавче регулювання строків позовної давності 13 2.2. Збільшення строку та порядок застосування 14 2.3. Обчислення строків позовної давності 15 3. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Перебіг позовної давності 20 4. Зупинення позовної давності 26 Висновки 37 Список літератури 39

Інститут позовної давності у цивільному праві зарубіжних країн та цивільному праві України

Вступ 2 Розділ І. Загальна характеристика інституту позовної давності 4 1.1 Види строків позовної давності 4 1.2 Виникнення інституту позовної давності 8 1.3 Порівняльна характеристика позовної давності та набувальної давності 10 Розділ ІІ. Порівняльна характеристика інституту позовної давності за англо-американським правом та континентальним правом 13 2.1 Інститут позовної давності континентальної системи права 13 2.2 Особливості позовної давності за англо-американською системою 15 2.3 Специалізація позовної давності за цивільним правом Швейцарії 16 Розділ ІІІ. Регулювання позовної давності за цивільним правом України 18 3.1 Система позовної давності в цивільному праві України 18 3.2 Припинення та призупинення позовної давності за цивільним правом України 23 3.3 Шляхи вдосконалення правового регулювання позовної давності в Україні 27 Висновок 29 Список використаних джерел 30

Позовна давність

План § 1. Поняття та значення позовної давності. § 2. Види строків позовної давності. § 3. Перебіг позовної давності. § 4. Співвідношення строків позовної давності з іншими строками в цивільному праві України.

Позовна давність

План § 1. Поняття та значення позовної давності. § 2. Види строків позовної давності. § 3. Перебіг позовної давності. § 4. Співвідношення строків позовної давності з іншими строками в цивільному праві України.

Позовна давність як вид строків цивільно-правових строків

З м і с т Вступ 2 Розділ 1 Позовна давність як вид строків цивільно-правових строків 4 1.1. Поняття та значення та види строків 4 1.2. Поняття позовної давності і її значення 6 2.2. Види строків позовної давності 7 Розділ 2 Перебіг строків позовної давності 16 2.1. Початок перебігу строку позовної давності 16 2.2. Порядок обчислення строків позовної давності 20 Розділ 3 Зупинення, переривання та сплив позовної давності 22 3.1. Підстави зупинення строків позовної давності 22 3.2. Підстави переривання перебігу строків позовної давності 24 3.2. Правові наслідки закінчення строку позовної давності 27 Висновок 32 Список літератури 34

Позовна давність як вид строків цивільно-правових строків

З м і с т Вступ 2 Розділ 1 Позовна давність як вид строків цивільно-правових строків 4 1.1. Поняття та значення та види строків 4 1.2. Поняття позовної давності і її значення 6 2.2. Види строків позовної давності 7 Розділ 2 Перебіг строків позовної давності 16 2.1. Початок перебігу строку позовної давності 16 2.2. Порядок обчислення строків позовної давності 20 Розділ 3 Зупинення, переривання та сплив позовної давності 22 3.1. Підстави зупинення строків позовної давності 22 3.2. Підстави переривання перебігу строків позовної давності 24 3.2. Правові наслідки закінчення строку позовної давності 27 Висновок 32 Список літератури 34

Окремі правові характеристики та застосування строків позовної давності

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Поняття та види строків у цивільному праві 6 1.1. Правова природа, роль і місце строків у цивільних правовідносинах 6 1.2. Види цивільно-правових строків 10 1.3. Поняття позовної давності та її місце в системі цивільно-правових строків 15 1.4. Види строків позовної давності 17 Розділ 2. Окремі правові характеристики та застосування строків позовної давності 20 2.1. Перебіг строку позовної давності 20 2.2. Закінчення строку позовної давності та його наслідки 26 2.3. Зупинення, переривання та сплив позовної давності 32 Висновок 37 Література і нормативні акти 38

Окремі правові характеристики та застосування строків позовної давності

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Поняття та види строків у цивільному праві 6 1.1. Правова природа, роль і місце строків у цивільних правовідносинах 6 1.2. Види цивільно-правових строків 10 1.3. Поняття позовної давності та її місце в системі цивільно-правових строків 15 1.4. Види строків позовної давності 17 Розділ 2. Окремі правові характеристики та застосування строків позовної давності 20 2.1. Перебіг строку позовної давності 20 2.2. Закінчення строку позовної давності та його наслідки 26 2.3. Зупинення, переривання та сплив позовної давності 32 Висновок 37 Література і нормативні акти 38

Позовна давність

Вступ 3 1. Поняття та класифікація строків у цивільному праві 5 2. Позовна давність 10 2.1. Поняття позовної давності 10 2.2. Види строків позовної давності 12 2.3. Початок перебігу позовної давності 14 2.4. Зупинення, переривання та поновлення перебігу позовної давності 16 Висновки 21 Список використаних джерел: 24

Позовна давність

План Вступ 3 1. Поняття та види строків у цивільному праві 6 2. Поняття і значення позовної давності 11 3. Види строків позовної давності, їх характеристика 15 4. Застосування позовної давності 18 5. Перебіг позовної давності 21 6. Зупинення та переривання позовної давності 25 Висновок 29 Список використаних джерел та літератури 31 Мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження вивчити поняття та види строків у цивільному праві, а зокрема, розкрити зміст позовної давності в цивільному праві України, охарактеризувати строки позовної давності та дослідити перебіг позовної давності. Для реалізації даної мети були поставлені такі завдання: 1) дати правову характеристику строкам у цивільному праві та навести їхню класифікацію; 2) дослідити поняття та зміст позовної давності; 3) розкрити значення позовної давності; 4) навести характеристику окремих видів строків позовної давності; 5) охарактеризувати застосування позовної давності до певних видів цивільних правовідносин; 6) дослідити момент початку та закінчення перебігу позовної давності; 7) навести підстави для зупинення та переривання позовної давності. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання цивільного права взагалі, а також питання строків, зокрема. Наприклад, це роботи українських дослідників: Дзери О.В., Харитонова Є.О., Бірюкова І.А.; російських – Тархова В.А., Енгельмана І.Е.; радянських – Грибанова В.П. та багато інших. Об’єкт даної роботи – система законодавчих актів України, що регулюють питання цивільного права, зокрема: Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України та ін. До об’єкту даної роботи входить також спеціальна вітчизняна та зарубіжна наукова література, в якій досліджуються окремі питання цивільного права. Предмет даної роботи – поняття, зміст, призначення та перебіг позовної давності за цивільним правом України. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики строків у цивільному праві та розкривається їхня класифікація. У другому розділі наводиться сутність та призначення позовної давності. Третій розділ містить правову характеристику окремих видів строків позовної давності. Четвертий розділ розкриває питання застосування позовної давності. У п’ятому розділі розкриваються основні моменти перебігу позовної давності. Шостий розділ присвячений правовій характеристиці підстав зупинення та переривання перебігу позовної давності

Строки та терміни. Позовна давність

Вступ 3 1.Поняття та класифікація строків і термінів 5 2. Позовна давність як цивільно-правових строків 6 3.Початок перебігу й закінчення позовної давності 10 4.Зупинення і переривання позовної давності 13 Висновки 35 Список використаної літератури 39

Контрольна робота з цивільного права, варіант 1

Завдання № 1 Які з названих суспільних відносин складають предмет цивільного права: 1. Відношення між ощадним банком і Тимченком, який вніс вклад в банк.... Теоретичні питання: 4 1. Поняття предмету цивільного права і методу цивільно-правового регулювання. 4 2. Дія цивільного законодавства у часі, у просторі і за колом осіб. 10 Завдання № 2 У Сіренка біли украдені цінні речі. Про крадіжку він заявив в орган міліції. Проте розшукати вкрадені речі не вдалось. Через чотири роки після .... Теоретичні питання: 15 1.Зупинення і перерив строків позовної давності. Поновлення строку позовної давності. 15 2. Поняття та значення позовної давності. Види строків позовної давності. 17 Перелік використаної літератури 19