институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Держава як суб'єкт МПП. Цивільні правовідносини держави з іноземним елементом. Імунітет держави та його види. Україна як суб'єкт МПП.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Держава як суб'єкт МПП. Цивільні правовідносини держави з іноземним елементом. Імунітет держави та його види. Україна як суб'єкт МПП.
Висновки
Література
Висновки
Література'>

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Імунітет держави та його значення у міжнародних економічних відносинах

Зміст Вступ 4 1. Поняття імунітету держави 5 2. Види імунітету держави та їх характерні риси 10 3. Юрисдикційний імунітет України та його значення 18 Висновки 21 Список використаних джерел 21

Держава як суб’єкт цивільного права

Вступ. 3 1. Держава Україна як особливий суб’єкт цивільного права. 4 2. Участь держави у цивільних правовідносинах. 10 2.1 Правовідносини власності. 10 2.2. Участь держави в зобов’язальних правовідносинах. 19 2.3 Участь держави у підприємницький діяльності. 24 Висновок. 31 Перелік використаних джерел. 32

Цивільні правовідносини

Зміст 1. Держава - визнаки, ознаки..................................................................3 2. Цивільні правовідносини: обєкти та субїєкти...................................7 3. СБУ: поняття, основні завдання та функції.......................................9 4. Завдання................................................................................................11 5. Використана література......................................................................13

Трудові правовідносини

Вступ / 1. Трудові відносини з іноземним елементом та джерела їх регулювання / 2. Колізійні прив язки, застосовувані до регламентації трудових відносин з іноземним елементом / 3. Двосторонні договори України про працевлаштування та соціальний захист працівників / 4. Праця громадян України за кордоном / 5. Праця іноземців в Україні / 6. Відшкодування шкоди працівникові за міжнародними договорами України / Висновок / Використана література

Україна як суб’єкт міжнародного економічного права

Вступ 3 1.Теоретичне обґрунтування статусу держави як суб’єкта міжнародного економічного права 4 2.Україна – як суб’єкт міжнародного економічного права 7 3.Імунітет держави як складова суб’єкт міжнародного 10 4.Принципи організації діяльності держави в рамках міжнародного економічного права 12 5.Економічне співробітництво України як суб’єкта міжнародного економічного права 15 Висновки 22 Список використаної літератури 23

Зовнішні функції держави

Вступ 3 1. Функції держави 6 1.1 Поняття функцій держави 6 1.2. Види функцій держави 8 1.3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямків діяльності держави 9 1.4. Форми та методи здійснення функцій держави 13 2. Зовнішні функції Української держави 16 2.1 Відродження незалежності та утвердження України на міжнародній арені 16 2.2 Основні напрями зовнішньої політики України 16 2.3 Інтеграція України в європейські та світові структури 17 2.3.1. Україна – ЄС 17 2.3.2 Україна - ООН 18 2.3.3 Україна - ОБСЄ 18 2.3.4 Україна - РЄ 18 2.3.5 Україна - НАТО 19 2.4 Україна - вагомий чинник збереження стабільності та безпеки на європейському континенті 19 2.5 Участь України в регіональному співробітництві 20 2.6 Сучасна дипломатична служба України 21 2.7 Функції держави по забезпеченню оборони. Рада національної безпеки і оборони України. 21 2.7.1 Статус та функції РНБОУ 21 2.7.2 Обороноздатність та військово-технічна політика 22 2.7.3 Питання інформаційної політики 22 2.7.4 Зовнішньополітичні питання 23 2.8 Міжнародні аспекти політики екологічної безпеки України 24 Висновки 27 Література 30

Правова держава та громадянське суспільство

ПЛАН 1. Правова держава та громадянське суспільство 2. Основні ознаки правової держави 3. Поняття і види форми правління, форми державного устрою та форми державно - правового режиму (форми держави) 4. Апарат держави як система державних органів. Місце аппарату в механізмі держави 5. Правоохоронна діяльність як різновид правозастосовчої діяльності

Демократична правова держава: принципи формування і функціонування

Вступ 4 1. Загальна характеристика демократичної держави 6 1.1. Поняття демократичної держави 6 1.2. Україна, як демократична правова держава 11 2. Реалізація інститутів демократичної правової держави 21 3. Проблеми реалізації принципів правової демократичної держави в Україні та шляхи їх вирішення 30 3.1. Принцип верховенства права 30 3.2. Принцип розподілу влади 31 3.3. Принцип реальності прав і свобод людини та громадянина 32 3.4. Принцип законності 33 3.5. Принцип ефективної діяльності органів влади 34 Висновки 37 Список використаної літератури: 40

Цивільний процес, цивільне процесуальне право, принципи цивільного процесу, цивільні процесуальні правовідносини.

1. Цивільний процес, його стадії та види. 2. Цивільне процесуальне право. Його предмет і система. 3. Джерела цивільного процесуального права. 4. Поняття та система принципів цивільного процесуального права. 5. Цивільні процесуальні правовідносини. Поняття, структура, передумова виникнення. 6. Поняття та види осіб, що беруть участь у справі, їх правосуб’єктність.

Цивільне судочинство України з іноземним елементом. Загальна характеристика

Зміст 1. Цивільне судочинство України з іноземним елементом. Загальна характеристика. 2 2. Порядок визначення розміру витрат, пов’язаних з розшуком відповідача у цивільних справах 2 Задача 2 Література 2

ознаки держави

Зміст Вступ 3 Розділ І. Загальне вчення про державу 5 1.1. Основні теорії походження держави 5 1.2. Поняття і ознаки держави 9 Розділ ІІ. Характеристика окремих ознак української держави 12 2.1. Україна, як суверена, незалежна, демократична, соціальна та правова держава 12 2.2. Розподіл державної влади, як один із важливих принципів організації державної влади 15 2.3. Верховенство права Територіальний устрій України 17 Висновки 22 Список використаних джерел 24

ознаки держави

Зміст Вступ 3 Розділ І. Загальне вчення про державу 5 1.1. Основні теорії походження держави 5 1.2. Поняття і ознаки держави 9 Розділ ІІ. Характеристика окремих ознак української держави 12 2.1. Україна, як суверена, незалежна, демократична, соціальна та правова держава 12 2.2. Розподіл державної влади, як один із важливих принципів організації державної влади 15 2.3. Верховенство права Територіальний устрій України 17 Висновки 22 Список використаних джерел 24

Держава – регулятор суспільних відносин: специфіка побудови, характер правління

ВСТУП 3 Поняття і ознаки держави 4 Походження держави 6 Функції держави 10 Типи держав 12 Форма держави 15 ВИСНОВКИ 17 Список літератури 18

ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

1. ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 3 Вступ 3 1.1. Поняття «держава» і теорії її походження 3 1.2. Структура держави 6 1.3. Функції держави 7 1.4. Форми державного правління і державного устрою 8 1.5. Типи держави 12 Висновок 14 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПРАВОВА ДЕРЖАВА 15 Вступ 15 2.1. Поняття громадянського суспільства і його взаємозалежність із правовою державою 15 2.2. Риси громадянського суспільства 16 2.3. Громадянське суспільство і держава 17 Висновок 18 ЛІТЕРАТУРА 19

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ ДЕРЖАВА

ПЛАН Вступ 3 1. Галицько-Волинська держава – центр об’єднання земель південно-західної Русі. 4 1.1. Утворення держави. Галицько-Волинська держава спадкоємиця Київської Русі. 4 1.2. Суспільно-політичний та правовий устрій Галицько-Волинської держави 9 1.3. Особливості державно-правового розвитку Галицько-Волинської держави 12 2. Джерела та основні риси права Галицько-Волинської держави. Правові пам’ятки, що збереглися до наших часів. 19 3. Місце і значення Галицько-Волинської держави у історії розвитку українського народу 23 Висновок 28 Список використаної літератури 29