институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Транснаціональні корпорації та міжнародні юридичні особи. Правові форми сумісної господарської діяльності з іноземними юридичними та фізичними особами.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Транснаціональні корпорації та міжнародні юридичні особи. Правові форми сумісної господарської діяльності з іноземними юридичними та фізичними особами.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Облік, аналіз та автоматизація розрахунків підприємства

ВСТУП Глава I. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ЮРИДИЧНИМИ І ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. 5 1.1 Огляд нормативної бази 5 1.2. Теоретичні та методологічні основи з обліку розрахунків підприємства з юридичними і фізичними особами 7 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ЮРИДИЧНИМИ І ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. 13 2.1. Техніко-економічна характеристика виробничо-господарської діяльності ЗАТ „Київмлин” за 2000-2001 роки. 13 2.2 Облікова політика та організація обліку на підприємстві. 15 2.2.1 Облік необоротних активів. 15 2.2.2 Облік виробничих запасів. 17 2.2.3 Облік собівартості продукції. 18 2.2.4 Облік грошових коштів і цінних паперів. 18 2.2.5 Облік готової продукції та реалізації 18 2.2.6 Облік фінансових результатів підприємства 19 2.3. Особливості організації обліку розрахунків підприємства з юридичними і фізичними особами і формування звітності на підприємствах борошномельної промисловості. 19 Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ЮРИДИЧНИМИ І ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 40 3.1. Теоретичні основи економічного аналізу розрахунків підприємства з юридичними і фізичними особами на підприємствах борошномельної промисловості 40 3.2. Економічний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості ЗАТ „Київмлин” 42 Глава 4. КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 49 ВИСНОВКИ Список використаної літератури Додатки

Транснаціональні корпорації та країни, що розвиваються. Проблеми інвестування

Вступ 3 1. Транснаціональні корпорації та країни, що розвиваються 4 2. Україна та міжнародні компанії: проблеми та перспективи розвитку іноземних інвестицій 14 2.1 Регулювання діяльності міжнародних компаній та іноземних інвестицій в Україні 14 2.2 Погляди іноземних інвесторів, стосовно питань інвестиційного клімату в Україні 18 Висновки та пропозиції 22 Література 25

Правові підстави набуття права власності на землю фізичними особами. Правові засади моніторингу земель

1) Правові підстави набуття права власності на землю фізичними особами; 3 2) Правовий режим земель водного фонду; 18 3) Правові засади моніторингу земель. 20 Вирішити задачі 23 Література 27

Форми декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України юридичними особами

План 12.Форми декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України юридичними особами (Декларація МД-2, МД_3) 3 №29. Особливості митного оформлення гуманітарної допомоги 10 №40. 14 №54 17 Список використаної літератури 19

Транснаціональні корпорації та прямі іноземні інвестиції

Вступ 3 1. Роль ТНК у міжнародних відносинах 5 1. Поняття і природа діяльності ТНК 5 1.2. Фактори розміщення і причини виникнення ТНК 7 2. Діяльність ТНК як умова глобалізаційних процесів 10 2.1. Зворотній зв’язок глобалізації та діяльності ТНК 10 2.2. Транснаціональні корпорації та прямі іноземні інвестиції 13 3. Реалізація стратегічних завдань ТНК 23 3.1. Особливості стратегічного менеджменту ТНК 23 3. 2. Конкурентні стратегії ТНК 27 3.3. Організаційна структура ТНК 31 Висновки 36 Список літератури 38

Транснаціональні корпорації та прямі іноземні інвестиції

Вступ 4 1. Роль ТНК у міжнародних відносинах 6 1.1. Поняття і природа діяльності ТНК 6 1.2. Фактори розміщення і причини виникнення ТНК 8 2. Фінансова діяльність ТНК як умова глобалізаційних процесів 12 2.1. Зворотній зв’язок глобалізації та фінансової діяльності ТНК 12 2.2. Транснаціональні корпорації та прямі іноземні інвестиції 15 3. Наслідки глобалізації на фінансову діяльність ТНК 26 Висновки 29 Список використаної літератури 31

Контрольна міжнародні економічні відносини

1. Класичні теорії міжнародної торгівлі 3 2. Міжнародні товарні аукціони 7 3. Міжнародний кредит та його основні види 15 4. Співдружність незалежних держав 21 5. Транснаціональні корпорації - суб’єкт МЕВ 24 Список використаної літератури 27

Міжнародні економічні відносини

1. Класичні теорії міжнародної торгівлі 2 2. Міжнародні товарні аукціони 6 3. Міжнародний кредит та його основні види 9 4. Співдружність незалежних держав (СНД) 16 5. Транснаціональні корпорації (ТНК) – суб’єкти МЕВ 18 Список використаної літератури 22

Транснаціональні корпорації та країни, що розвиваються. Проблеми інвестування

Вступ 3 1. Транснаціональні корпорації та країни, що розвиваються 6 1.1 Процеси транснаціоналізації економіки та місце ТНК в них 6 1.2 Вплив ТНК на економіку країн, що розвиваються 8 1.3. Транснаціональні корпорації та інвестування країн, що розвиваються 11 2. Пряме іноземне інвестування в економіці України 16 2.1 Галузева структура прямих іноземних інвестицій 16 2.2 Структура іноземного капіталу у розрізі країн 18 3. Проблеми та перспективи розвитку іноземних інвестицій в Україні 21 3.1 Регулювання діяльності міжнародних компаній та іноземних інвестицій в Україні 21 3.2 Погляди іноземних інвесторів, стосовно питань інвестиційного клімату в Україні 27 4. Висновки та пропозиції 32 5. Література 36

Транснаціональні корпорації

1. Об’єктивні передумови виникнення та розвитку ТНК 3 2. Особливості реалізації управлінських рішень та питання контролю в ТНК 8 3. Створення спільного підприємства як одна з важливих форм налагодження інвестиційного співробітництва з іноземними компаніями в Україні. 14 Література 19

Ефективність діяльності корпорації

1. Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності корпорації 4 1.1 Ефективність діяльності корпорації як чинник розвитку економіки країни 4 1.2 Види та основні процедури аналізу результатів фінансово-господарської діяльності 5 2. Методологічні підходи та система показників для оцінки ефективності діяльності корпорації 10 2.1 Методологія аналізу показників фінансової звітності підприємства 10 2.2 Система показників для оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності корпорації 12 3. Оцінка ефективності діяльності корпорації (на прикладі ВАТ Одесагаз) 17 3.1 Загальна характеристика підприємства 17 3.2 Оцінка ефективності діяльності підприємства 18 Висновки та пропозиції 23 Література 25

Ефективність діяльності корпорації

1. Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності корпорації 4 1.1 Ефективність діяльності корпорації як чинник розвитку економіки країни 4 1.2 Види та основні процедури аналізу результатів фінансово-господарської діяльності 5 2. Методологічні підходи та система показників для оцінки ефективності діяльності корпорації 10 2.1 Методологія аналізу показників фінансової звітності підприємства 10 2.2 Система показників для оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності корпорації 12 3. Оцінка ефективності діяльності корпорації (на прикладі ВАТ Одесагаз) 17 3.1 Загальна характеристика підприємства 17 3.2 Оцінка ефективності діяльності підприємства 18 Висновки та пропозиції 23 Література 25

Юридичні особи як суб’єкт цивільного права

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 6 1.1. Історичний аспект виникнення юридичної особи 6 1.2. Поняття, ознаки юридичної особи 14 1.3. Класифікація юридичних осіб 34 Висновки до Розділу І 46 РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 48 2.1. Створення юридичної особи 48 2.2. Припинення юридичної особи 54 Висновки до Розділу ІІ 60 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРАВОВИМ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 63 3.1. Відповідальність юридичної особи 63 3.2. Відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом 72 Висновки до Розділу ІІІ 83 ВИСНОВКИ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91 ДОДАТОК А. 98

Міжнародні економічні відносини контрольна

1.Суть і структура економічної категорії «міжнародна економіка» 3 2.Транснаціональні корпорації на національну економіку 7 3. Сутність та структура міжнародних валютно-кредитних відносин 9 Список використаних джерел 15

Операції з підзвітними особами в бухгалтерському обліку

Вступ 3 1. Визначення статусу підзвітної особи підприємства 4 2. Операцій з підзвітними особами в бухгалтерському обліку і складаннюя документів і реєстрів 10 2.1. Видача грошового авансу підзвітній особі під звіт 10 2.2. Контрольний документ за рухом готівки, виданої підзвітним особам 12 2.3. Відображення в обліку отримання і повернення грошового авансу підзвітною особою 13 3. Розрахунки з юридичними особами через підзвітну особу підприємства 17 3.1.Придбання запасів і товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) у юридичної особи через підзвітну особу підприємства 17 3.2. Розрахунки підприємства з підзвітною особою за грошовим авансом та оприбуткованими цінностями, оплатою послуг, виконанням розрахунків тощо 24 Висновки 27 Список літератури 28