институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Правове положення юридичних осіб України за кордоном.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Правове положення юридичних осіб України за кордоном.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Установчі документи. Види юридичних осіб і органи юридичних осіб

Вступ 2 Розділ І. Видова класифікація юридичних осіб в цивільному праві України 3 1.1 Класифікація юридичних осіб 3 1.2 Види (форми) юридичних осіб приватного права 7 1.3 Органи юридичних осіб 13 Розділ ІІ. Установчі документи юридичних осіб та порядок створення державної реєстрації і припинення діяльності юридичних осіб в цивільному законодавстві України 18 2.1 Установчі документи юридичної особи та правовий порядок її створення 18 2.2 Державна реєстрація юридичних осіб 24 2.3 Правове регулювання припинення юридичних осіб 30 Висновки 34 Список використаних джерел 36

Поняття та види юридичних осіб

Вступ 2 Розділ І. Поняття правосубєктність та види юридичних осіб в цивільному праві України 5 1.1 Поняття і зміст юридичної особи як нормативно-правової конструкції 5 1.2 Правоздатність та дієздатність юридичної особи 18 1.3 Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин 22 1.4 Класифікація юридичних осіб 29 Розділ ІІ. Законодавчий порядок створення і припинення діяльності юридичних осіб в цивільному законодавстві України 34 2.1 Правовий порядк створення юридичної особи 34 2.2 Державна реєстрація юридичних осіб 41 2.3 Правове регулювання припинення юридичних осіб 47 Висновки 51 Список використаних джерел 53

Захист прав юридичних та фізичних осіб за кордоном

ВСТУП 3 1. Поняття міжнародного цивільного процесу та його джерела 4 2. Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі 8 ВИСНОВОК 14 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15

Порядок створення юридичних осіб в Україні

Вступ 3 1. Загальні засади створення юридичних осіб 5 1.1. Поняття та ознаки юридичних осіб 5 1.2. Створення юридичних осіб як виникнення та легітимація підприємства 15 2. Характеристика порядку створення юридичних осіб 19 2.1. Способи утворення юридичних осіб 19 2.3. Установчі документи як передумова створення юридичної особи 24 2.4. Вимоги до змісту установчих документів 25 2.5. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи 26 3. Законодавчі новели порядку створення юридичних осіб в України 29 Висновок 39 Список використаної літератури 43

Характеристика форм припинення юридичних осіб

З М І С Т Вступ 4 Розділ І. Загальна характеристика припинення юридичних осіб 7 1.1. Поняття припинення юридичних осіб 7 1.2. Джерела правового регулювання припинення юридичних осіб 13 1.3. Юридичне значення припинення юридичних осіб 23 Розділ ІІ. Підстави припинення юридичних осіб 32 2.1. Характеристика основних підстав припинення юридичних осіб в добровільному порядку 32 2.2. Підстав припинення юридичних осіб в примусовому порядку та їх характеристика 37 Розділ ІІІ. Характеристика форм припинення юридичних осіб 52 3.1. Поняття та порядок реорганізації юридичних осіб 52 3.2. Ліквідація юридичних осіб 67 Висновки 83 Список використаних джерел 87 Додатки 94

Характеристика форм припинення юридичних осіб

З М І С Т Вступ 4 Розділ І. Загальна характеристика припинення юридичних осіб 7 1.1. Поняття припинення юридичних осіб 7 1.2. Джерела правового регулювання припинення юридичних осіб 13 1.3. Юридичне значення припинення юридичних осіб 23 Розділ ІІ. Підстави припинення юридичних осіб 32 2.1. Характеристика основних підстав припинення юридичних осіб в добровільному порядку 32 2.2. Підстав припинення юридичних осіб в примусовому порядку та їх характеристика 37 Розділ ІІІ. Характеристика форм припинення юридичних осіб 52 3.1. Поняття та порядок реорганізації юридичних осіб 52 3.2. Ліквідація юридичних осіб 67 Висновки 83 Список використаних джерел 87 Додатки 94

Підстави припинення юридичних осіб

З М І С Т Вступ 3 Розділ І. Загальна характеристика припинення юридичних осіб 6 1.1. Поняття припинення юридичних осіб 6 1.2. Юридичне значення припинення юридичних осіб 12 1.3. Джерела правового регулювання припинення юридичних осіб 18 Розділ ІІ. Підстави припинення юридичних осіб 32 2.1. Поняття та види підстав припинення юридичних осіб 32 2.2. Характеристика основних підстав припинення юридичних осіб в добровільному порядку 37 2.3. Підстави припинення юридичних осіб в примусовому порядку та їх характеристика 42 Розділ ІІІ. Характеристика форм припинення юридичних осіб 57 3.1. Поняття та види форм припинення юридичних осіб 57 3.2. Поняття та порядок реорганізації юридичних осіб 60 3.3. Ліквідація юридичних осіб 73 Висновки 89 Список використаної літератури 94 Додаток 101

Підстави припинення юридичних осіб

З М І С Т Вступ 3 Розділ І. Загальна характеристика припинення юридичних осіб 6 1.1. Поняття припинення юридичних осіб 6 1.2. Юридичне значення припинення юридичних осіб 12 1.3. Джерела правового регулювання припинення юридичних осіб 18 Розділ ІІ. Підстави припинення юридичних осіб 32 2.1. Поняття та види підстав припинення юридичних осіб 32 2.2. Характеристика основних підстав припинення юридичних осіб в добровільному порядку 37 2.3. Підстави припинення юридичних осіб в примусовому порядку та їх характеристика 42 Розділ ІІІ. Характеристика форм припинення юридичних осіб 57 3.1. Поняття та види форм припинення юридичних осіб 57 3.2. Поняття та порядок реорганізації юридичних осіб 60 3.3. Ліквідація юридичних осіб 73 Висновки 89 Список використаної літератури 94 Додаток 101

Організаційно-правові форми юридичних осіб

Зміст Вступ 3 1. Поняття юридичної особи та її ознаки за цивільним законодавством України 5 1.1. Поняття юридичних осіб 5 1.2. Ознаки юридичних осіб 12 2. Особливості правового статусу окремих юридичних осіб 20 3. Організаційно-правові форми юридичних осіб 27 Висновки 33 Список літератури 34

Порядок створення юридичних осіб

Вступ 4 1. Історія виникнення юридичних осіб 6 1.1. Радянські теорії виникнення юридичних 6 1.2. Поняття юридичної особи 9 2. Загальна характеристика створення юридичної особи 16 2.1. Порядок створення юридичних осіб за Цивільним кодексом України 16 2.2. Порядок створення юридичних осіб за Господарським кодексом України 23 3. Порядок державної реєстрації юридичних осіб 26 Висновки 33 Список використаної літератури: 35

Теорії виникнення юридичних осіб (поняття, особливості, класифікація)

Зміст Вступ 3 1. Розвиток вчення про юридичні особи 5 1.1. Радянські теорії виникнення юридичних осіб та їх вплив на сучасну цивілістику 5 1.2. Поняття юридичної особи та її основні ознаки через призму теорій щодо її виникнення 7 2. Класифікація юридичних осіб 15 2.1. Види юридичних осіб відповідно до Цивільного кодексу України 15 2.2. Види юридичних осіб виділені Господарським кодексом України. Співвідношення норм Цивільного та Господарського кодексів 17 3. Порівняльний аналіз норм ЦК УРСР 1963 р. та ЦК України 2004 р., які регулюють організаційно-правові форми юридичних осіб 20 3.1. Аналіз змін основних положень щодо юридичних осіб 20 3.2. Підприємницькі юридичні особи. Новели ЦК України 28 Висновки 38 Список використаних джерел 41 Метою даної роботи є дослідження теорій виникнення юридичних осіб через призму історичного надбання та сучасних досягнень. Об’єктом є юридичні особи та особливості їх правового статусу.

Юридичні особи, їхній правовий статус і види юридичних осіб у законодавстві Європи і України

Зміст 2 Вступ 3 1. Поняття та ознаки юридичної особи 4 2. Правосуб’єктність юридичних осіб 9 3. Види юридичних осіб за законодавством Європи 11 4. Види підприємств в Україні 14 5. Правовий статус юридичних осіб 18 Висновок 26 Список використаної літератури 29-30

Поняття та ознаки юридичних осіб їх створення та припинення

Вступ 3 1. Поняття та ознаки юридичних осіб 4 2. Загальна характеристика способів утворення юридичних осіб 9 3. Припинення діяльності юридичних осіб 16 Висновок 18 Використана література 19

Хто такі юридичні особи

Зміст. 1. Хто такі юридичні особи. 2. Державна реєстрацію юридичних осіб. 3. Представництво і філії юридичних осіб. 4. Відповідальність юридичних осіб. 5. Реорганізація і ліквідація юридичних осіб. 6. Неспроможність (банкрутство) юридичної особи. Список використаної літератури.

Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 5 1.1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності 5 1.2. Види цивільно-правової відповідальності 11 1.3. Форми цивільно-правової відповідальності 15 1.4. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб як вияв їх правоздатності 31 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 42 2.1. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб публічного та приватного права 42 2.2. Цивільно-правова відповідальність підприємницьких та непідприємницьких юридичних осіб 46 2.3. Особливості цивільно-правової відповідальності банків 49 РОЗДІЛ 3. ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 60 3.1. Сучасні тенденції розвитку законодавства щодо цивільно-правової відповідальністі юридичних осіб 60 3.2. Проблеми, пов’язані з цивільно-правовою відповідальністю юридичних осіб, та шляхи їх вирішення 78 ВИСНОВКИ 108 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115