институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Взаємність щодо фізичних осіб у МПП. Особливості правового статусу апатридів і біпатридів.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Взаємність щодо фізичних осіб у МПП. Особливості правового статусу апатридів і біпатридів.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Організація кредитування фізичних осіб в комерційному банку

ЗМІСТ: Вступ……………………………………………………………………….3 Розділ І. Загальна характеристика процесу кредитування фізичних осіб в банку 1.1. Організація роботи банку щодо кредитування фізичних осіб ……………………………………………………………………………….…4 1.2. Класифікація споживчих кредитів.................................................. 7 1.3. Нормативно-правове забезпечення кредитування фізичних осіб ............................................................................................................................14 Розділ 2. Основні умови та етапи процесу кредитування фізичних осіб 2.1. Умови та порядок кредитування фізичних осіб.....................21 2.2. Аналіз кредитоспроможності фізичної особи............................28 2.3. Забезпечення зобов”язань позичальника перед банком ........31 2.4. Сучасний стан споживчого кредитування в Україні ............33 Розділ 3. Проблеми та шляхи удосконалення кредитування фізичних осіб в банку 3.1. Огляд поглядів вчених економістів і юристів з проблеми кредитування фізичних осіб..................................................................................39 3.2. Шляхи удосконалення організації кредитування фізичних осіб ..............................................................................................................................42 3.3. Застосування сучасних форм кредитування фізичних осіб.......46 Висновки і пропозиції ...............................................................................58 Список використаної літератури................................................................61

Правовий статус громадян-підприємців та інших суб"єктів господарювання

Вступ 3 1) Характеристика правового статусу громадянина-підприємця 4 2) Особливості правового статусу кредитних спілок 6 3) Особливості правового статусу благодійних організацій 11 Висновок 16 Література 17

Порядок відкриття поточних рахунків фізичних осіб в національній валюті і іноземних валютах. Основні операції за цими рахунками, їх облік

Вступ 3 1. Види рахунків фізичних осіб та загальні засади їх відкриття 5 1.1. Сутність та види рахунків фізичних осіб 5 1.2. Загальні положення щодо відкриття рахунків фізичних осіб 6 1.3 Загальні положення стосовно ідентифікації клієнтів-фізичних осіб при відкритті банківських рахунків 8 2. Порядок відкриття та здійснення операцій за поточними рахунками фізичних осіб в національній валюті і іноземних валютах 11 2.1. Порядок відкриття поточних рахунків фізичних осіб в національній валюті і іноземних валютах 11 2.2. Порядок відкриття поточних рахунків юридичними особами на користь фізичних осіб 15 2.3. Особливості відкриття поточних рахунків фізичних осіб для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом 17 2.4. Порядок використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб 18 3. Облік операцій за поточними рахунками фізичних осіб 30 Висновки 37 Література 39 Додатки 41

правовий статус особи

З М І С Т ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ 6 1.1. Визначення правового статусу 6 2.2. Правовий статус особи як один із елементів суспільства 8 РОЗДІЛ 2. ВИДИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 10 2.1. Класифікація правового статусу особи за сферою дії і структурі правових систем 10 2.2. Класифікація правового статусу за суб’єктами 13 РОЗДІЛ 3. ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 14 3.1. Правосуб’єктність в структурі правового статусу Права, свободи і обов’язки особи 14 3.2. Громадянство як передумова і елемент правового статусу особи 19 ВИСНОВКИ 22 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 25

правовий статус особи

З М І С Т ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ 6 1.1. Визначення правового статусу 6 2.2. Правовий статус особи як один із елементів суспільства 8 РОЗДІЛ 2. ВИДИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 10 2.1. Класифікація правового статусу особи за сферою дії і структурі правових систем 10 2.2. Класифікація правового статусу за суб’єктами 13 РОЗДІЛ 3. ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 14 3.1. Правосуб’єктність в структурі правового статусу Права, свободи і обов’язки особи 14 3.2. Громадянство як передумова і елемент правового статусу особи 19 ВИСНОВКИ 22 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 25

Суб єкт підприємницької діяльності – фізична особа

ВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ЇХ ВИДИ 5 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 8 3. РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 12 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

"ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ"

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Оподаткування фізичних осіб в Україні 5 1.1. Економічна суть, значення та етапи розвитку податків 5 1.2. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб 13 Розділ 2. Аналіз сучасного стану прямого оподаткування в Україні 20 2.1. Аналіз змін в оподаткуванні фізичних осіб 20 2.2. Аналіз спрощеної системи оподаткування фізичних осіб 39 2.3. Прогнозування надходжень податку з доходів фізичних осіб на 2007 рік 43 Розділ 3. Шляхи вдосконалення прямих податків з громадян 49 Висновок 55 Список використаної літератури 57

Страхування фізичних вкладів

Вступ 3 1. Поняття та необхідність страхування вкладів фізичних осіб 4 1.1. Економічна сутність страхування вкладів фізичних осіб 4 1.2. Іноземний досвід страхування вкладів фізичних осіб 5 1.3. Становлення системи страхування депозитів в Україні 8 2. Аналіз страхування вкладів фізичних осіб в КБ “ПриватБанк” 15 2.1. Порядок розрахунку сум та здійснення відрахувань до ФГВФО 15 2.2. Розрахунок сум що підлягають сплаті до ФГВФО 16 2.3. Вдосконалення розрахунків щодо відрахувань 17 3. Проблеми та шляхи вдосконалення 20 Висновки 24 Список використаної літератури 25

Особливості оподаткування юридичних осіб

Зміст ВСТУП _________________________________________________________3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи оподаткування _________________________4 1.1. Суть, види і функції податків ______________________________4 1.2. Класифікація податків ____________________________________9 РОЗДІЛ ІІ. Особливості оподаткування юридичних осіб _______________12 2.1. Прямі податки з юридичних осіб ___________________________12 2.2. Непрямі і місцеві податки з юридичних осіб _________________16 РОЗДІЛ ІІІ. Особливості оподаткування фізичних осіб _________________22 РОЗДІЛ IV. Шляхи вдосконалення податкової системи щодо оподаткування фізичних та юридичних осіб __________________________28 ВИСНОВКИ _____________________________________________________32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ___________________________34

Фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності в цивільному праві України

Зміст Вступ 3 1. Теоретико-правові основи вчення про фізичну особу як суб’єкт цивільного права 4 1.1. Правова характеристика категорії “фізична особа” на сучасному етапі розвитку цивільного права 4 1.2. Загальна характеристика правосуб'єктності фізичних осіб в Україні 11 2. Окремі аспекти правового статусу фізичної особи як підприємця 14 2.1. Можливість займатися підприємницькою діяльністю – важливий елемент дієздатності фізичної особи 14 2.2. Порядок реєстрації фізичної особи-підприємця як необхідна умова здійснення підприємницької діяльності 22 Висновок 29 Використана література 31 Об’єктом дослідження є фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Предметом дослідження є система діючого законодавства України щодо регулювання статусу фізичних осіб-підприємців. Мета дослідження: провести теоретико-правову розробку цивільно-правових проблем фізичних осіб-підприємців. Теоретичну базу для висновків, зроблених у дослідженні, складають як фундаментальні наукові праці вчених з цивільного права, так і наукові статті, таких як: І.А. Бірюков, А. Ластовецький, Г.Тимчик, Н. Лисого, О. В. Дзера, Н.О. Саніахметова, Є.О. Харитонов, Я. М. Шевченко та ін.

Правове регулювання оподаткування фізичних осіб

ВСТУП 3 Розділ І. Правова характеристика системи оподаткування фізичних осіб в Україні 6 1.1. Податкове право. Податкові правовідносини: особливості та види 6 1.2. Прибутковий податок з громадян 12 Розділ 2. Системи оподаткування для фізичних осіб 19 2.1. Загальна система оподаткування підприємців 19 2.2. Спрощена система оподаткування для фізичних осіб. Єдиний податок 22 2.3. Фіксований податок 24 2.4. Торгові патенти 30 2.5. Податок на промисел 32 Висновок 34 Література 36

Правововий статус людини і громадянина в Україні

Вступ 3 1. Основи правового статусу людини і громадянина в Україні 5 2. Принципи правового статусу людини і громадянина і їх закріплення в Конституції України 19 3. Правовий захист. Особливості правового захисту людини в Україні відносно її правового статусу 22 Висновки 30 Література 32

БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ВСТУП 3 Розділ 1. Основи організації та механізм банківського обслуговування фізичних осіб 5 Розділ 2. Аналіз банківського обслуговування фізичних осіб 15 Розділ 3. Напрями банківського обслуговування фізичних осіб та впровадження нових банківських продуктів 25 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 38

Теорії виникнення юридичних осіб (поняття, особливості, класифікація)

Зміст Вступ 3 1. Розвиток вчення про юридичні особи 5 1.1. Радянські теорії виникнення юридичних осіб та їх вплив на сучасну цивілістику 5 1.2. Поняття юридичної особи та її основні ознаки через призму теорій щодо її виникнення 7 2. Класифікація юридичних осіб 15 2.1. Види юридичних осіб відповідно до Цивільного кодексу України 15 2.2. Види юридичних осіб виділені Господарським кодексом України. Співвідношення норм Цивільного та Господарського кодексів 17 3. Порівняльний аналіз норм ЦК УРСР 1963 р. та ЦК України 2004 р., які регулюють організаційно-правові форми юридичних осіб 20 3.1. Аналіз змін основних положень щодо юридичних осіб 20 3.2. Підприємницькі юридичні особи. Новели ЦК України 28 Висновки 38 Список використаних джерел 41 Метою даної роботи є дослідження теорій виникнення юридичних осіб через призму історичного надбання та сучасних досягнень. Об’єктом є юридичні особи та особливості їх правового статусу.

Основи конституційно-правового статусу особи в Україні

Вступ...................................................................................................................3
Розділ 1. Основи правового статусу людини і громадянина.........................5
Розділ 2. Принципи правового статусу людини і громадянина та їх
закріплення в Конституції України................................................15
Розділ 3. Правовий захист. Особливості правового захисту
людини та громадянина в Україні...................................................21
Висновки............................................................................................................31
Список використаної літератури.....................................................................33