институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її такою, що померла.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її такою, що померла.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

ОБМЕЖЕННЯ ДІЄЗДАТНОСТІ ТА ВИЗНАННЯ ГРОМАДЯНИНА НЕДІЄЗДАТНИМ. ВИЗНАННЯ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ ТА ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ

Вступ 3 Розділ 1. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи 5 Розділ 2. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою 15 Розділ 3. Дієздантість громадян по законодавсту зарубіжних країн 19 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення померлою

1. Ім’я фізичної особи 3 2. Місце проживання фізичної особи 7 3. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою 10 4. Оголошення фізичної особи померлою 12 5. Правові наслідки появи особи, оголошеної померлою. 13 ЗАДАЧА 15 Відповідно до ч. 1 ст. 230 ЦК України, якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин визнається судом недійсним. Істотне значення згідно зі ст. 229 мають обставини, що стосуються зокрема таких властивостей речі, що значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням.

ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

План 1. Поняття та зміст цивільної дієздатності фізичної особи. 2. Види цивільної дієздатності фізичних осіб. 3. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки. 4. Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки. 5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави, порядок та правові наслідки. 6. Підстави, порядок та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою.

ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

План 1. Поняття та зміст цивільної дієздатності фізичної особи. 2. Види цивільної дієздатності фізичних осіб. 3. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки. 4. Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки. 5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави, порядок та правові наслідки. 6. Підстави, порядок та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою.

ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

1. Ознайомлення з особливостями теми. 2. Актуалізація теми. 3. План теми : 3.1.Правоздатність громадян. 3.1.1. Рівність правоздатності громадян. 3.1.2. Не відчужуваність правоздатності та неможливість її обмеження. 3.1.3. Виникнення та припинення правоздатності. 3.2. Дієздатність громадян. 3.2.1. Дієздатність громадянина. 3.2.2. Різновиди дієздатності. 3.2.3. Визнання громадянина недієздатним. 3.3. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим 3.3.1. Визнання громадянина безвісно відсутнім. 3.3.2. Оголошення громадянина померлим. 3.4. Ім’я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану. 3.4.1. Ім’я громадянина. 3.4.2. Місце проживання громадянина. 3.4.3. Акти громадянського стану. 4. Підсумок. 5. Домашнє завдання ( підручник “ Цивільне право України” за редакцією О.В.Дзери, Київ, Юрінком Інтер, 1999, розділ 1, гл.6, параграфи 1-4 ; розділ 1, гл.2, ст.ст.9-22.

Скасування державної реєстрації (суб’єкта підприємництва)

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 5 РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 6 2.1. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 6 2.2. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті реорганізації 8 2.3. Зняття з обліку в органах державної податкової служби 11 2.4. Зняття з обліку в органах Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14 2.5. Зняття з обліку в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 15 2.6. Зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України 16 2.7. Порядок закриття рахунків в установах банку 18 РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ 23 3.1. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця 23 3.2. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою 26 3.3. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи-підприємця 28 3.4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом 29 Висновок 35 Перелік використаної літератури, нормативно-правових джерел та судової практики 36 Визначення термінів 39-41

Суб'єкти цивільного права

ВСТУП 3 1. ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 4 1.1. ПРАВОЗДАТНІСТЬ ГРОМАДЯН 4 1.2. ДІЄЗДАТНІСТЬ ГРОМАДЯН 7 1.3.МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ. ВИЗНАННЯ ГРОМАДЯНИНА БЕЗВІСНО ВІДСУТНІМ АБО ОГОЛОШЕННЯ ЙОГО ПОМЕРЛИМ. 14 2. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА. 19 2.1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 19 2.2. ПРАВОЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 21 2.3. ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ. ПОРЯДОК ВИНИКНЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ. 25 3. ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 33 3.1.ДЕРЖАВА УКРАЇНА — СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 33 3.2. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 34 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 39

Визначення громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим

Зміст 1. Визначення громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим 3 2. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування відчужених речей, їх класифікація 6 3. Родство і свояцтво, їх юридичне значення 12 Література 15

Цивільне право

1. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин 3 2. Правоздатність і дієздатність громадян 7 3. Порядок і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення його померлим 11 4. Завдання 14 Використана література 16

Визнання фізичної особи недієздатною

Вступ 2 І. Сутність дієздатності та правоздатності фізичної особи в цивільному праві 4 1.1 Фізична особа як суб'єкт цивільних правовідносин 4 1.2 Цивільна дієздатність фізичної особи та її особливості 11 ІІ. Правовий зміст і особливості визнання фізичної особи недієздатною за цивільним законодавством України 16 2.1 Особливості правового регулювання факту визнання фізичної особи недієздатною 16 2.2 Правовий порядок визнання фізичної особи недієздатною 21 2.3 Сучасні проблеми правового регулювання інституту визнання фізичних осіб недієздатними 26 Висновки 34 Список використаних джерел 37 Додатки 39

Поняття цивільної правоздатності

ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття цивільної правоздатності 5 2. Зміст цивільної правоздатності 9 3. Виникнення, припинення і обмеження цивільної правоздатності 11 4. Роль органів внутрішніх справ у визнанні особи безвісно відсутньою і оголошенні громадянина померлим 18 Висновки 22 Список використаної літератури 25

Поняття цивільної правоздатності

ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття цивільної правоздатності 5 2. Зміст цивільної правоздатності 9 3. Виникнення, припинення і обмеження цивільної правоздатності 11 4. Роль органів внутрішніх справ у визнанні особи безвісно відсутньою і оголошенні громадянина померлим 18 Висновки 22 Список використаної літератури 25

Оголошення фізичної особи померлою: умови, порядок і правові наслідки

Зміст 1. Порядок оголошення фізичної особи померлою. 3 2. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою. 7 3. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою 10 Список використаної літератури 16

Оголошення фізичної особи померлою: умови, порядок і правові наслідки

Зміст 1. Порядок оголошення фізичної особи померлою. 3 2. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою. 7 3. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою 10 Список використаної літератури 16

Цивільно правові відносини в умовах реформування економіки України

Вступ 3 1.Поняття, зміст і види цивільних правовідносин 4 1.1.Поняття і особливості цивільних правовідносин 4 1.2. Елементи цивільно-правових відносин 5 1.3.Види цивільно-правових відносин 11 2.Суб'єкти цивільного права 14 2.1.Громадяни як суб'єкти цивільного права 14 2.1.1.Правоздатність і дієздатність громадян. 14 2.1.2Порядок і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення його померлим 24 2.1.3.Ім'я і місце проживання громадянина. Акти громадського стану 28 2.2.Юридичні особи 33 2.2.1.Поняття та ознаки юридичної особи 33 2.2.2.Правоздатність юридичної особи 36 2.2.3.Порядок виникнення і припинення юридичних осіб 40 2.2.4.Види юридичних осіб 49 2.3.Держава як суб'єкт цивільного права 59 2.3.1.Україна як особливий суб'єкт цивільного права 59 2.3.2.Участь України у цивільних правовідносинах 61 3.Об'єкти цивільних прав 63 3.1.Поняття і види об'єктів цивільних прав 63 3.2.Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно 63 3.3.Цінні папери як об'єкти цивільних прав 69 3.4.Вексель як об'єкт цивільних прав 77 3.5.Дії, послуги, результати творчої діяльності, особисті немайнові блага. 81 Висновок 84 Література 86