институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Встановлення змісту іноземного закону. Обсяг іноземного права. Застосування імперативних норм в МПП.

Предмет: Міжнародне право
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Встановлення змісту іноземного закону. Обсяг іноземного права. Застосування імперативних норм в МПП.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Поняття імперативних норм та особливості їх творення в міжнародному праві

Вступ 3 1. Поняття імперативних норм та їх місце серед норм міжнародного права 4 2. Виникнення, творення та становлення інституту імперативних норм міжнародного права 13 3. Імперативні норми, що мають особливе значення 24 Висновки 36 Перелік використаних джерел 38

Реалізація норм права

ЗМІСТ І. Вступ 3 ІІ. Розділ І. Реалізація норм права: поняття та форми 5 1. Поняття “реалізація права” 5 2. Форми реалізації норм права 9 ІІІ. Розділ ІІ. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації 12 1. Загальна характеристика застосування норм права 12 2. Ознаки та основні стадії застосування норм права 14 ІV. Розділ ІІІ. Характеристика окремих стадій застосування норм права 17 1. Встановлення фактичних обставин справи 17 2. Встановлення юридичної основи справи Винесення рішення по справі 19 V. Висновки 24 VІ. Список літератури і нормативних актів 26

Реалізація норм права

ЗМІСТ І. Вступ 3 ІІ. Розділ І. Реалізація норм права: поняття та форми 5 1. Поняття “реалізація права” 5 2. Форми реалізації норм права 9 ІІІ. Розділ ІІ. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації 12 1. Загальна характеристика застосування норм права 12 2. Ознаки та основні стадії застосування норм права 14 ІV. Розділ ІІІ. Характеристика окремих стадій застосування норм права 17 1. Встановлення фактичних обставин справи 17 2. Встановлення юридичної основи справи Винесення рішення по справі 19 V. Висновки 24 VІ. Список літератури і нормативних актів 26

Реализація норм права

Зміст Вступ 3 1. Поняття і основні форми реалізації норм права 5 2. Правозастосування як особлива форма реалізації норм права 8 2.1. Поняття, основні ознаки та стадії застосування норм права 8 2.1.1. Поняття, основні ознаки застосування норм права 8 2.1.2. Стадії застосування норм права 11 2.1.3. Основні вимоги до правильного застосування норм права 17 2.2. Поняття, ознаки і види актів застосування норм права 18 2.2.1. Поняття та ознаки актів застосування норм права 18 2.2.2. Види актів застосування норм права 21 3. Прогалини у праві. Аналогія закону і аналогія права 24 3.1. Прогалини у праві і способи їх усунення 24 3.2. Аналогія закону і аналогія права Субсидіарне застосування норм права 26 Висновки 29 Література 33

Реализація норм права

Зміст Вступ 3 1. Поняття і основні форми реалізації норм права 5 2. Правозастосування як особлива форма реалізації норм права 8 2.1. Поняття, основні ознаки та стадії застосування норм права 8 2.1.1. Поняття, основні ознаки застосування норм права 8 2.1.2. Стадії застосування норм права 11 2.1.3. Основні вимоги до правильного застосування норм права 17 2.2. Поняття, ознаки і види актів застосування норм права 18 2.2.1. Поняття та ознаки актів застосування норм права 18 2.2.2. Види актів застосування норм права 21 3. Прогалини у праві. Аналогія закону і аналогія права 24 3.1. Прогалини у праві і способи їх усунення 24 3.2. Аналогія закону і аналогія права Субсидіарне застосування норм права 26 Висновки 29 Література 33

Реалізація норм права

Вступ................................................................................................................3
1. Поняття і основні форми реалізації норм права......................................4
2. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії
і застосування норм права..........................................................................6
3. Поняття і ознаки акта застосування норм права.
Види актів застосування норм права........................................................16
4. Прогалини в праві і способи їх усунення. Аналогія
закону і аналогія права. Субсидіарне застосування
норм права...................................................................................................19
Висновок..........................................................................................................22
Використана література..................................................................................23


Реалізація норм права

Вступ Розділ 1. Поняття і основні форми реалізації норм права Розділ 2. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії і застосування норм права Розділ 3. Поняття і ознаки акта застосування норм права. Види актів застосування норм права Розділ 4. Прогалини в праві і способи їх усунення. Аналогія закону і аналогія права. Субсидіарне застосування норм права Висновки Список використаної літератури

Види реалізації правових норм

З М І С Т ВСТУП С. 4-6 ГЛАВА 1. Види реалізації правових норм. С. 7-16 1. Використання норм права. С. 17-21 2. Виконання норм права. С. 22-23 З. Дотримання норм права. С. 24-27 ГЛАВА 2. Поняття застосування правових норм, його значення в реалізації права. 1. Поняття застосування правових норм, його значення в реалізації права та акти застосування норм права. С. 42-48 2. Стадії застосування правових норм. С. 28-41 ГЛАВА 3. Тлумачення закону та підзаконних актів. Прогалини в праві (застосування права за аналогією). С. 49-64 ВИСНОВОК С.65 ЛІТЕРАТУРА С.66-67

Нотаріальні  дії   в міжнародному приватному праві

1 Особливості застосування нотаріусами норм іноземного права 2 2 Доручення іноземних органів юстиції нотаріусам 8 Список використаних джерел 14

Розвиток іноземного туризму в Україні

Вступ 3-5 Розділ І. Становлення іноземного туризму в світі та Україні 6 1.1. Теоретичні засади іноземного туризму 6-19 1.2. Зародження іноземного туризму в Україні 19-26 Розділ ІІ. Сучасний стан іноземного туризму в Україні 27 2.1. Аналіз сучасного стану іноземного туризму в Україні 27-42 2.2. Особливості організації іноземного туризму на Україні 42-53 Розділ ІІІ. Перспективи розвитку іноземного туризму в Україні 54 3.1. Інфраструктура іноземного туризму в Україні 54-64 3.2. Матеріально-технічна база розвитку іноземного туризму в Україні 64-78 3.3. Шляхи удосконалення розвитку іноземного туризму в Україні 78-82 Висновки 83-86 Список використаних джерел 87-90 Додатки 91-100 Мета написання роботи - дослідження розвитку та аналіз сучасного стану міжнародного туризму в Україні. Предметом дослідження даної роботи є розвиток іноземного туризму в Україні, теоретико-методологічні та практичні аспекти визначення шляхів його оптимізації. Об’єктом дослідження є міжнародний туризм в Україні. Джерельна база. В процесі написання дипломної роботи автором було опрацьовано та використано ряд наукових праць, видань та інших джерел інформації. Наявний графічний та аналітичний матеріал

Іноземні інвестування та його форми в Україні

Вступ 3 1. Сутність та форми іноземного інвестування 5 1.1. Поняття і економічна сутність інвестицій 5 1.2. Форми іноземного інвестування 9 1.3. Аналіз зарубіжного досвіду залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни 13 2. Аналіз іноземного інвестування в Україні 16 2.1. Основні напрями іноземного інвестування 16 2.2. Аналіз прямих іноземних інвестицій в Україні 19 3. Державне регулювання та стимулювання іноземного інвестування в Україні 24 3.1. Основи правового регулювання іноземного інвестування в Україні 24 3.2. Система стимулювання іноземного інвестування 29 Висновок 34 Список використаної літератури 37 Додатки 39-40

Комерційні банки за участю іноземного капіталу

Вступ I Розділ. Теоретичні аспекти функціонування комерційних банків за участю іноземного капіталу 1.1. Сутність і класифікація комерційних банків 1.2. Економічно-правові основи функціонування банків за участю іноземного капіталу 1.3. Роль банків за участю іноземного капіталу в кредитній системі (порівняльний аналіз України і інших країн) ІІ Розділ. Аналіз діяльності банків за участю іноземного капіталу в Україні 2.1. Формування ресурсів комерційного банку за участю іноземного капіталу 2.2. Забезпечення фінансової стійкості банку 2.3. Аналіз ефективності діяльності банку за участю іноземного капіталу ІІІ Розділ. Проблеми та перспективи розвитку комерційних банків за участю іноземного капіталу в Україні. Висновок Додатки.

Стан та державне регулювання іноземного інвестування економіки України

Вступ 3 1. Іноземні інвестиції: суть та види 4 2. Шляхи, форми та державна політика залучення іноземного капіталу 5 3. Шляхи активізації залучення іноземного капіталу в Україну 11 Висновки 15 Література 16

Діяльність комерційного банку з участю іноземного капіталу на базі Ерсте-банк (2-й розділ дипломної роботи)

РОЗДІЛ 2 2 2.1.Аналіз оцінки іноземного інвестування в Українські банки 2 2.2.Оцінка впливу іноземного капіталу на показники та напрями діяльності ВАТ "Єрсте Банк" 12 Список літератури 29 Додатки

Застосування норм права

Вступ. 3 1. Поняття та суть застосування норм права. 5 2. Підстави для застосування норм права. 8 3. Стадії застосування норм права та їх механізм. 10 Висновки. 17 Література. 19