институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Управління культурою ділового спілкування менеджера.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Управління культурою ділового спілкування менеджера.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Психологія ділового контакту

Вступ 3 1. Поняття спілкування та його види 4 2. Мета, цілі та завдання ділового спілкування 7 3. Зони та фази ділового спілкування 10 4. Форми і функції ділового спілкування 12 5. Стратегія і тактика ділового спілкування 13 6. Засоби спілкування 16 7. Соціальні типи, в діловому спілкуванні 19 Висновок 21 Список літератури 22

Психологічні аспекти організації ділового спілкування

Вступ 3 1. Важливість і значимість ділового спілкування менеджера 3 1.1. Форми і особливості ділового спілкування 3 1.2. Основні етапи і тактичні прийоми ведення переговорів 5 1.3. Протиріччя і характер їх вирішення в ході ділового спілкування 5 2. Психологічні аспекти організації ділового спілкування 7 2.1. Підготовка переговорів 7 2.2. Етапи і тактичні прийоми переговорів 9 2.3. Психологічні аспекти організації ділового спілкування 9 3. Прийоми проведення переговорів 10 3.1. Раціональні прийоми підготовки і проведення бесід і нарад 10 3.2. Прийоми переконання в діловому спілкуванні 12 3.3. Форми організації ділових контактів 14 Висновки 16 Список використаної літератури 16

Психологічні особливості ділового спілкування

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретична частина 5 1.1. Історико-психологічні аспекти дослідження проблеми ділового спілкування 5 1.2. Характеристика ділового спілкування 12 1.2.1. Визначення спілкування, його класифікація 13 1.2.2. Психологічні особливості ділового спілкування 16 1.2.3 Зони спілкування 17 1.2.4. Фази спілкування 18 1.2.5.Форми і функції спілкування 19 1.2.6. Стратегія і тактика спілкування 20 1.2.7. Рівні ділового спілкування 21 Розділ 2. Практична частина 23 2.1. Методика дослідження 23 2.2. Організація проведення дослідження та результати 29 2.3. Рекомендації щодо досягнення взаєморозуміння у спілкуванні 31 Висновки 36 Список використаних джерел 37 Додатки 39

Методологія, методи та засоби адміністративного менеджменту

1 Технологія ділового спілкування 3 1.1 Характеристика ділового спілкування 3 1.2 Структура та функції ділового спілкування 4 1.3 Основні етичні моменти ділового спілкування 11 2 Скласти протокол засідання однієї з комісій при держадміністрації району за місцем проживання 16 Список літератури 19

Етика ділового спілкування

1 Етика і культура спілкування в управлінні на сучасному етапі 3 2 Ділове спілкування і проблеми управління 6 3 Сучасні вимоги до керівника (менеджера) 11 Перелік літератури 15

Етика ділового спілкування

ЗМІСТ 1. Етика і культура спілкування в управлінні на сучасному етапі 3 2. Ділове спілкування і проблеми управління 6 3. Сучасні вимоги до керівника (менеджера) 8 Список використаної літератури 12

Етико-ділове спілкування

1. Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна та її завдання. 2 2. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їх взаємодії. 3 3. Ділове спілкування його особливості. 5 4. Культура ділового спілкування. 7 5. Гуманістична спрямованість спілкування. 16 Список літератури 18

Психологічні прийоми та позитивні якості успішного ділового спілкування

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 5 1.1. Теоретико-методологічні основи дослідження прийомів ділового спілкування 5 1.2. Особливості становлення культури ділового спілкування 8 1.3. Психологічні прийоми успішного ділового спілкування 13 РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ТА ПОЗИТИВНИХ ЯКОСТЕЙ УСПІШНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ (практика) 21 2.1. Організація дослідження 21 2.2. Констатуючий експеримент 22 2.3. Формуючий експеримент 23 2.4. Контрольний експеримент 31 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

Стратегія і тактика ділового спілкування

1. Особливості ділового спілкування 3 2. Фази, форми і функції ділового спілкування 5 3. Стратегія і тактика спілкування 6 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

Основні вимоги до усного ділового спілкування

Зміст Вступ 3 1. Основні вимоги до усного ділового спілкування 4 2. Бесіда та перемовини 6 3. Нарада та збори як форма колективного спілкування 9 4. Інші види усного ділового спілкування 14 Висновки 17 Список використаної літератури 18

Основні вимоги до усного ділового спілкування

Зміст Вступ 3 1. Основні вимоги до усного ділового спілкування 4 2. Бесіда та перемовини 6 3. Нарада та збори як форма колективного спілкування 9 4. Інші види усного ділового спілкування 14 Висновки 17 Список використаної літератури 18

Способи подолання емоційних барєрів у діловому спілкуванні

Предмет: Етика ділового спілкування ЗМІСТ 1. Поняття спілкування 3 2. Вміння слухати, та його значення для ділового спілкування. 6 Список літератури 13

Суть і структура процесу ділового спілкування

Зміст Вступ 3 1. Суть і структура процесу ділового спілкування 4 2. Загальна характеристика мов світу 6 3. Національні особливості ділового етикету 8 4. Міжнаціональні відмінності невербалъного спілкування 13 Висновок 17 Література 18

Суть і структура процесу ділового спілкування

Зміст Вступ 3 1. Суть і структура процесу ділового спілкування 4 2. Загальна характеристика мов світу 6 3. Національні особливості ділового етикету 8 4. Міжнаціональні відмінності невербалъного спілкування 13 Висновок 17 Література 18

Психологічні особливості культури ділового спілкування

Вступ 2 Проблеми етики й психології спілкування в історії 3 Ділове спілкування і його види 4 Особливості загального і ділового спілкування 5 Психологічний механізм сприйняття особистості в діловому спілкуванні 7 Культура та техніка мовлення, їх психологічний вплив на ділове спілкування 14 Висновок 17 Література 18