институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Організаційні форми та механізм регулювання трудових відносин на вробничому рівні.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Організаційні форми та механізм регулювання трудових відносин на вробничому рівні.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Методи регулювання соціально-трудових відносин і їх характеристика

ВСТУП 3 1. Сутність соціально-трудових відносин та їх структурні складові 5 2. Система регулювання соціально-трудових відносин в організації 9 3. Чинники трансформації соціально-трудових відносин 12 4. Стан соціально-трудових відносин в установах і закладах культури упродовж 2004-2007 рр. 15 5. Моніторинг стану соціально-трудових відносин у розрізі галузей економіки у 2004-2006 р. 20 6. Удосконалення соціально-трудових відносин 23 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

Регулювання трудових відносин на приватних підприємствах на практиці. Особливості сучасності

Зміст Введення 5 1. Загальне поняття трудових відносин 8 2. Правове регулювання трудових відносин 11 3. Регулювання трудових відносин на приватних підприємствах на практиці. Особливості сучасності 19 Висновок 29 Література 31

Нормативно-правова база регулювання соціально-трудових відносин в Україні

Вступ 4 1. Сутність та складові нормативно-правової бази регулювання соціально-трудових відносин в Україні 6 2. Аналіз основних законодавчих актів, які регулюють відносини в соціально-трудовій сфері в Україні 8 3. Сучасний стан та проблеми формування нормативно-правової бази регулювання соціально-трудових відносин в Україні 19 4. Перспективи та шляхи удосконалення нормативно-правової бази регулювання соціально-трудових відносин в Україні 32 Висновки 42 Список літератури 44

Правове регулювання праці власників підприємств

ВСТУП................................................................................................................... РОЗДІЛ 1. Визначення власника підприємства. Правові аспекти трудових відносин................................................................................................ 1.1 Визначення термінів, юридична природа діяльності.................................... 1.1.1 Поняття “власник підприємства”.............................................................. 1.1.2 Правові форми реалізації громадянами права на працю........................ 1.2 Поняття трудових правовідносин................................................................... 1.3 Правове регулювання трудових відносин..................................................... РОЗДІЛ 2. Порядок укладення трудового договору.................................... 2.1 Концепція нової конструкції трудового договору ....................................... 2.2 Способи укладення трудового договору....................................................... 2.3 Особливості змісту контрактної форми договору та регулювання праці робітників і власників........................................................................................... РОЗДІЛ 3. Порядок регулювання трудового договору................................ 3.1 Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах ... 3.2 Договірне і централізоване регулювання умов трудового договору: вирішення проблеми........................................................................................ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ...................................................................... ДОДАТОК 1. ЗАКОН УКРАИНЫ О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении контрактной формы трудового договора.............................................................................................. ЛІТЕРАТУРА....................................................................................................... 3

Трудові відносини

Вступ / 1. Джерела регулювання трудових відносин за міжнародним приватним правом / 2. Окремі питання колезійного регулювання трудових відносин / Висновок / Використана література

Господарське суспільство й соціально-трудові відносини

ВСТУП 3 ЗАВДАННЯ 1 ГОСПОДАРСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Й СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 5 1.1 Соціальна сутність соціально-трудових відносин як системи у сучасних умовах господарювання 5 1.2 Чинники формування соціально-трудових відносин 6 1.3 Сторони, суб’єкти і рівні соціально-трудових відносин 12 ВИСНОВОК 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18

Правові норми регулювання міжнародних економічних відносин

План: Вступ 1. Механізм регулювання міжнародних економічних відносин 2. Державне регулювання зовнішньоекономічних відносин 3. Міжнародне регулювання зовнішньоекономічних відносин 4. Міждержавний рівень регулювання зовнішньоекономічних відносин Висновок

Організаційні форми міжнародних орендних операцій

ЗМІСТ 1 Організаційні форми міжнародних орендних операцій.............................. 3 2 Принципи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні....... 12 3 Види та форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності...... 14 4 Міжнародна оренда що фінансується – визначення, сфери і механізм використання................................................................................................... 15 5 Санкції та рекламації у міжнародному контракті купівлі – продажу, визначення, види, умови використання........................................................ 18 6 Проблеми та перспективи розвитку вільних економічних зон.................. 26 Перелік використаних джерел............................................................................. 31

Розвиток соціально трудових відносин у сфері організацій і нормування праці

Зміст Вступ 3 1. Сутність та характеристика соціально-трудових відносин у сфері організації та нормування праці 6 2. Сутність нормування організації праці та їх роль у ефективності діяльності підприємства 11 3. Роль соціального партнерства у розвитку соціально трудових відносин у сфері організації і нормування праці 14 4. Аналіз сучасного стану та проблеми розвитку соціально трудових відносин організації і нормування праці 25 5. Зарубіжний досвід організації і нормування праці 28 Висновок 38 Список використаної літератури 40 Мета і задачі дослідження. Мета роботи – обґрунтування аспектів розвитку соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці. Відповідно до поставленої мети виникла необхідність сформулювати та вирішити такі завдання: - проаналізувати дані наукової літератури з питань розвитку соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці; - дати характеристику та розкрити сутність соціально-трудових відносин; - показати роль соціального партнерства в розвитку соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці. Об’єктом дослідження – виступає процес формування та розвитку соціально-трудових відносин. Предмет дослідження – науково-практичні аспекти соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці. Хронологічними рамками роботи є 2002-2005 роки. Літературною базою служать підручники Колота А. М. «Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання», Колота А. «Проблеми становлення й розвитку соціально-трудових відносин в Україні», Новака І. М. «Удосконалення соціально-економічного механізму регулювання трудових відносин», Осового Г.В. «Особливості формування соціально-трудових відносин в Україні на сучасному етапі», Махсма М.Б. «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

Механізм правового регулювання

Назва роботи Механізм правового регулювання та його основні елементи Розділ Право Вид роботи Матеріал (Увага законодавча база застаріла) Кількість сторінок 27 Ціна 0 Зміст Вступ 1. Поняття механізму правового регулювання. Загальні та спеціальні ознаки права як регулятора суспільних відносин. 2. Основні елементи та стадії правового регулювання. Роль принципів у механізмі правового регулювання. 3. Місце і роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин. 4. Ефективність правового регулювання суспільних відносин.

Розвиток соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці

Зміст Вступ 3 1. Розвиток системи соціально-трудових відносин в умовах переходу до ринку 6 1.1. Характеристика та сутність соціально-трудових відносин 6 1.2. Фактори формування і розвитку соціально-трудових відносин 10 2. Аналіз соціально-економічних показників діяльності ВАТ «Меркс» 15 2.1. Загальна економічна характеристика діяльності ВАТ «Меркс» 15 2.2. Аналіз форм і систем матеріального стимулювання працівників підприємства 18 3. Соціальне партнерство і його роль в розвитку соціально-трудових відносин 24 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додатки 39 Мета і задачі дослідження. Мета роботи – обґрунтування аспектів розвитку соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці. Відповідно до поставленої мети виникла необхідність сформулювати та вирішити такі завдання: - проаналізувати дані наукової літератури з питань розвитку соціально-трудових відносин; - дати характеристику та розкрити сутність соціально-трудових відносин; - провести аналіз соціально-економічних показників діяльності ВАТ «Меркс»; - показати роль соціального партнерства в розвитку соціально-трудових відносин. Об’єктом дослідження – виступає процес формування та розвитку соціально-трудових відносин на ВАТ «Меркс». Предмет дослідження – науково-практичні аспекти соціально-трудових відносин у сфері організацій і нормування праці. Хронологічними рамками роботи є 2002-2005 роки. Літературною базою служать підручники Колота А. М. «Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання», Колота А. «Проблеми становлення й розвитку соціально-трудових відносин в Україні», Новака І. М. «Удосконалення соціально-економічного механізму регулювання трудових відносин», Осового Г.В. «Особливості формування соціально-трудових відносин в Україні на сучасному етапі», Махсма М.Б. «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

Теоретичні аспекти формування трудових відносин

Зміст Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування трудових відносин 4 1.1 Зміст та поняття трудових відносин 4 1.2 Трудовий потенціал: сутність, показники і структура 7 2. Аналіз стану трудових відносин Дніпропетровської обласної психоневрологічної лікарні 13 3. Шляхи покращення трудових відносин Дніпропетровської обласної психоневрологічної лікарні 23 Висновки 26 Список використаної літератури 27

Теоретичні аспекти формування трудових відносин

Зміст Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування трудових відносин 4 1.1 Зміст та поняття трудових відносин 4 1.2 Трудовий потенціал: сутність, показники і структура 7 2. Аналіз стану трудових відносин Дніпропетровської обласної психоневрологічної лікарні 13 3. Шляхи покращення трудових відносин Дніпропетровської обласної психоневрологічної лікарні 23 Висновки 26 Список використаної літератури 27

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

1. Конкурентні переваги України: стан та можливості використання. 2. Основні форми розвитку міжнародних економічних відносин, їх взаємозв’язок. 3. Міжнародний кредит як форма руху міжнародного капіталу. 4. Ліцензійна торгівля. 5. Особливості зовнішньоторговельних відносин України з країнами світового господарства. 6. Рівні регулювання міжнародних торгівельних відносин. Література

ТИПИ, ВИДИ Й ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Вступ 3 1. ВЛАСНІСТЬ У СИСТЕМІ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН 5 1.1. Економічний зміст власності 5 1.2. Еволюція власності 6 2. ТИПИ, ВИДИ Й ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 9 3. Організаційні форми газетно-журнального бізнесу 20 3.1. Типи видавництв 22 3.2. Видавничі структури 25 3.3. Організаційні форми 26 Висновки 27 Список використаної літератури 29