институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Участь працівників в управління виробництвом: світовий досвід та проблеми України.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Участь працівників в управління виробництвом: світовий досвід та проблеми України.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Оперативне управління виробництвом

Зміст: Вступ ……………………………………………………………………3 Розділ 1. Операційна система як передумова ефективності управління виробництвом ……………………………………………………. 4 1.1. Сутність і класифікація операційних систем ………………….4 1.2. Етапи розвитку сучасної індустріальної системи виробництва і її основних типів …………………………………………………………………9 1.3. Управління операційною системою підприємства………..… 13 Розділ 2. Оперативне управління виробництвом………………….20 2.1. Об’єктивні закономірності управління виробництвом ……..20 2.2. Види систем оперативного управління виробництвом….…..21 2.3. Метрологічне забезпечення якості у виробничих підсистемах …………………………………………………………………….26 Розділ 3. Удосконалення процесу оперативного управління виробництвом в сучасних умовах …………………………………………..28 3.1. Проблеми ОУВ і шляхи їх вирішення ………………………28 3.2. Науково обґрунтований вибір оперативної системи управління ……………………………………………………………………...29 3.3. Вибір організаційної структури управління …………………32 Висновок ………………………………………………………………33 Список використаної літератури…………………………………....35 Додатки

Питання до заліку центральний банк і грошово-кредитна політика

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Центральний банк і грошово-кредитна політика» _ 1. Призначення, статус та основи організації діяльності НБУ. 2. Основні напрями діяльності та операції НБУ. 3. Стан та організація готівкового грошового обороту в Україні. 4. Прогнозування готівкового грошового обороту (світовий досвід та досвід України). 5. Система й органи управління центральних банків (світовий досвід та досвід України). 6. Створення центральних банків (необхідність, шляхи) і форми їх організації. 7. Необхідність, сутність і методи кредитування центральними банками комерційних банків. 8. Центральний банк — «банк банків». 9. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками. 10.НБУ — емісійний центр готівкового грошового обороту. 11.Роль НБУ в забезпеченні функціонування платіжної системи країни. 12. Банківський нагляд: необхідність, завдання і форми здійснення. 13. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків за системою CAMEL. 14. Система гарантування банківських депозитів (світовий досвід та досвід України). 15. Організація системи банківського регулювання і нагляду (світовий досвід та досвід України). 16. Сутність та порядок ліквідації комерційних банків. 17. Сутність та порядок реорганізації комерційних банків. 18. Порядок видачі банкам ліцензій і письмових дозволів на виконання операцій. 19. Зміст, типи і цільова спрямованість грошово-кредитної політики. 20. Місце грошово-кредитної політики в загальноекономічній політиці держави. 21. Кейнсіанський та монетаристський підходи до грошово-кредитної політики. 22. Процентна політика центрального банку (світовий досвід та досвід України). 23. Політика операцій на відкритому ринку (світовий досвід та досвід України). 24. Політика обов'язкових резервних вимог як інструмент грошово-кредитної політики (світовий досвід та досвід України). 25. Характеристика інструментів грошово-кредитної політики. 26. Інструменти валютного регулювання. 27. Курсова політика НБУ. 27. Роль НБУ на ринку державних цінних паперів. 28. Золотовалютні резерви: проблеми формування та управління. 29. НБУ — фінансовий агент уряду. 30. Проблеми формування і використання резервів на покриття кредитного ризику. 31. Проблеми формування і використання резервів на покриття ризику від проведення операцій з цінними паперами. 32. Роль НБУ у запровадженні Національної системи масових електронних платежів. 33. Державний борг України та роль НБУ в управлінні ним. 34. Сутність, призначення та порядок розрахунку економічних нормативів, що регламентують капітальну базу банків (світовий досвід та досвід України). 35.Сутність, призначення та порядок розрахунку економічних нормативів, що регламентують ліквідність банків (світовий досвід та досвід України). 36.Сутність, призначення та порядок розрахунку економічних нормативів, що регламентують кредитний ризик банків (світовий досвід та досвід України). 37. Сутність, призначення та порядок розрахунку нормативів, що регламентують інвестиційний ризик та ризик відкритої валютної позиції банків (світовий досвід та досвід України). 38. Розвиток системи касового виконання державного бюджету в Україні і роль НБУ у забезпеченні функціонування цієї системи. 39. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства. 40. Нагляд НБУ за проблемними банками.

Виробничі інноваційні технології

Вступ / 1. Поняття виробничої технології / 2. Структура управління виробничими відносинами / 3. Виробничі технології як об’єкт управління / 4. Особливості управління виробництвом енергетичних продукутів / 5. Особливості управління виробництвом матеріальних продуктів / 6. Проблеми, напрямки розвитку і особливості управління інформаційними технологіями / Висновки / Список використаної літератури

Світовий досвід економічних реформ

План. 1.Вступ 3 2.Світовий досвід Економічних реформ. 4 2.1.Суть економічних реформ 4 2.2.Досвід економічних реформ на американському континенті. 4 2.2.1.Особливості економічних реформ США 5 2.2.2.Особливості економічних реформ Канади. 7 2.2.3.Особливості економічних реформ в Південній Америці 8 2.3.Досвід економічних реформ у Західній Європі 9 2.3.1. Особливості економічних реформ в Англії 11 2.3.2. Особливості економічних реформ у Германії 14 2.3.3. Особливості економічних реформ у Франції. 15 2.4. Досвід економічних реформ у Східній Європі. 16 2.5. Досвід економічних реформ у Азії. 18 2.5.1. Особливості економічних реформ в Японії. 20 2.5.2. Особливості економічних реформ Китаю. 23 2.5.3. Особливості економічних реформ Кореї. 25 2.6. Проблеми та вирішення в Україні. 28 3. Висновок. 34 Література. 36

Світовий досвід економічних реформ.

1.Вступ 3 2.Світовий досвід Економічних реформ. 5 2.1.Суть економічних реформ 5 2.2.Досвід економічних реформ на американському континенті. 5 2.2.1.Особливості економічних реформ США 6 2.2.2.Особливості економічних реформ Канади. 8 2.2.3.Особливості економічних реформ в Південній Америці 9 2.3.Досвід економічних реформ у Західній Європі 10 2.3.1. Особливості економічних реформ в Англії 12 2.3.2. Особливості економічних реформ у Германії 15 2.3.3. Особливості економічних реформ у Франції. 16 2.4. Досвід економічних реформ у Східній Європі. 17 2.5. Досвід економічних реформ у Азії. 19 2.5.1. Особливості економічних реформ в Японії. 21 2.5.2. Особливості економічних реформ Китаю. 24 2.5.3. Особливості економічних реформ Кореї. 26 2.6. Проблеми та вирішення в Україні. 29 3. Висновок. 35 Література. 37

Світовий досвід планування персоналу

Вступ 3 1. Особливості зарубіжного досвіду планування потреб у персоналі організації 5 2. Японський досвід управління персоналом 7 3. Англійський та Американський досвід управління персоналом 9 Висновок 13 Література 14

Управління персоналом у міжнародних кампаніях

Вступ / Розділ 1. Окремі особливості управління персоналом у міжнародних кампаніях: 1.1. Психологічні аспекти добору кадрів придатних до виконання певної роботи, 1.2. Розставляння кадрів як фактор успішного функціонування організації / Розділ 2. Світовий досвід управління персоналом у міжнародних кампаніях: 2.1. Американський досвід управління персоналом, 2.2. Японський досвід управління персоналом, 2.3. Англійський досвід управління персоналом / Висновки / Список використаних джерел / Додатки

Управління персоналом у міжнародних кампаніях

Вступ / Розділ 1. Окремі особливості управління персоналом у міжнародних кампаніях / 1.1. Психологічні аспекти добору кадрів придатних до виконання певної роботи / 1.2. Розставляння кадрів як фактор успішного функціонування організації / Розділ 2. Світовий досвід управління персоналом у міжнародних кампаніях / 2.1. Американський досвід управління персоналом / 2.2. Японський досвід управління персоналом / 2.3. Англійський досвід управління персоналом / Розділ 3. Управління персоналом на ВАТ “Агробуд” / Висновки / Список використаних джерел / Додатки

Світовий досвід організацій інформаційної діяльності в сфері управління

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ 6 1.1. Розвиток та еволюція управління 6 1.2. Поняття інформації в сфері управління 8 РОЗДІЛ 2. СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 11 2.1. Особливості розвитку інформаційної сфери суспільства в розвинених країнах 11 2.2. Сегментація та тенденції розвитку інформаційного ринку в розвинених країнах 14 2.3. Інформаційно-психологічні операції та війни 20 2.4. Міжнародні відносини в інформаційній сфері 23 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

Управління виробництвом

Вступ 3 1. Наукове обґрунтування управління виробництвом 5 2. Організаційна структура підприємства (виробництва) 10 2.1. Типи організаційних структур управління виробництвом. 13 2.2. Життєвий цикл виробництва. 21 3. Виробничо-технологічний процес підприємства 25 3.1. Основне і допоміжне виробництво. 26 3.2. Управління технологічним процесом у виробництві. 28 3.3. Контроль, за якістю продукції. 30 3.4. Організація постачання ресурсів, готової продукції та її збуту. 32 Висновки 35 Список літератури 37

Венчурний капітал – світовий досвід, джерела капіталу, ризики

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти дослідження категорії „венчурний капітал” 5 1.1. Поняття та сутність венчурного капіталу 5 1.2. Світовий досвід формування венчурного підприємництва 11 2. Венчурний капітал в економіці України 15 2.1. Особливості розвитку венчурного бізнесу в Україні та фактори, які на нього впливають 15 2.2 Розвиток венчурних інвестиційних фондів в Україні 20 3. Проблеми та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні 25 Висновки 31 Література 33

Основи менеджменту

1. Поняття управління виробництвом. Задача управління виробництвом. Вихідна інформація та результати розв’язку задачі…….…………… 3 2.Необхідність врахування зв’язків між задачами управління.………………10 Список використаної літератури…. 16

Ціноутворення на продукцію, робот, послуги (на прикладі діяльності ВАТ «Молочник»

ЗМІСТ: Вступ………………………………………………………………………3 Розділ І. Теоретичні аспекти ціноутворення в системі управління виробництвом 1.1. Економічна сутність і класифікація цін…………………………5 1.2. Основні принципи та фактори ціноутворення ………………...7 1.3. Проблеми ціноутворення в управлінні виробництвом……….15 Розділ ІІ. Аналіз обґрунтування системи цінового стимулювання збуту готової продукції та управління виробництвом на ВАТ „Молочник” 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства….….21 2.2. Аналіз системи управління підприємством …………………...26 2.3. Аналіз цінової політики підприємства ……………………....…30 Розділ ІІІ. Обґрунтування системи цінового симулювання збуту готової продукції та управління виробництвом на ВАТ „Молочник” 3.1. Розробка цінової стратегії підприємства …………………..…..38 3.2. Побудова прогнозної моделі ціноутворення на підприємстві ……………………………………………………………………..39 Висновки та пропозиції ………………………………………….……43 Список використаної літератури…………………………………...…45 Додатки

Управління наукомістким виробництвом в умовах ринку

Вступ 3 1. Аналіз ролі держави в галузі організації й управління науково-технічними та економічними процесами в індустріально розвинутих країнах світу та в Україні 7 1.1. Аналіз стану і проблем розвитку наукомістких підприємств у рамках національних інноваційних програм США, Західної Європи, Японії, Азії 7 1.2. Аналіз перспективності створення наукомістких підприємств в Україні 18 2. Аналіз процесів управління наукомістким виробництвом на прикладі ВАТ «Назва» 24 2.1. Загальні відомості про підприємство 24 2.2. Аналіз ефективності управління виробництвом 26 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства 29 3. Напрями вдосконалення управління наукомістким виробництвом в ринковій економіці 37 3.1. Питання мережного і календарного планування організаційних проектів 37 3.2. Напрями створення комплексної державної науково-технічної та промислової політики України 41 Висновки 48 Література 52 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» 56

Державна підтримка малого бізнесу - світовий досвід і Україна

Вступ 3 Розділ 1. Поняття малого бізнесу 6 Розділ 2. Економічні проблеми і державна підтримка малого бізнесу 15 Розділ 3. Світовий досвід державої підтримки малого бізнесу (на прикладі США) 32 Висновки 35 Список використаної літератури 39