институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Управління ризиком у виробничо-комерційної діяльності.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Управління ризиком у виробничо-комерційної діяльності.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи ефективності виробничо-комерційної діяльності 7 1.1. Виробничо-комерційна діяльність підприємства: сутність, задачі та цілі. 7 1.2. Інформаційне забезпечення виробничо-комерційної діяльності підприємства. 23 1.3. Основні показники ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства 28 1.4. Чинники підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності 35 Розділ 2. Аналіз виробничо-комерційної діяльності підприємства ЗАТ „...” 41 2.1. Основна характеристика діяльності і підприємства 41 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 52 2.3. Аналіз використання основних фондів та оборотних коштів підприємства 58 2.4. Аналіз прибутковості та рентабельності 66 Розділ 3. Програма підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства 72 3.1. Підвищення прибутковості підприємства 72 3.2. Використання інформаційних технологій у виробничо-комерційній діяльності підприємства з метою підвищення ефективності її результатів 90 3.3. Управління персоналом як основа покращення результатів діяльності підприємства 102 Висновки 113 Список літератури 119 Додатки.................................................................................................................127

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади визначення ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства 7 1.1. Виробничо-комерційна діяльність підприємства: сутність, задачі та цілі. 7 1.2. Методичні принципи показників оцінки системи 27 1.3. Чинники підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності та перспектив підвищення ефективності 43 Розділ 2. Аналітична оцінка сучасного стану та перспектив підвищення ефективності діяльності ЗАТ „...” 49 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства 49 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 55 2.3. Аналіз використання основного оборотного капіталу ЗАТ „...” 66 2.4. Аналіз прибутковості та рентабельності 76 Розділ 3. Обґрунтування програми підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності ЗАТ „...” 83 3.1. Пропозиції по напрямкам підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності 83 3.2. Використання інформаційних технологій у виробничо-комерційній діяльності підприємства з метою підвищення ефективності її результатів 94 3.3. Управління персоналом як основа покращення результатів діяльності підприємства 106 Висновки 122 Список використаної літератури 128 Додаток А 136

Управління ризиком у виробничо-операційних системах

Управління ризиком у виробничо-операційних системах 2 Список використаної літератури 5

Ефективність комерційної діяльності фірми (частина диплому)

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади управління ефективністю комерційної діяльності фірми 6 1.1. Сутнісна характеристика комерційної діяльності фірми 6 1.2. Методи оцінки ефективності комерційної діяльності фірми 13 1.3. Джерела та способи підвищення ефективності комерційної діяльності 20 Література 35 Додатки 40

Розробка інвестиційного проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми

Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади управління ефективністю комерційної діяльності фірми 6 1.1. Сутнісна характеристика комерційної діяльності фірми 6 1.2. Методи оцінки ефективності комерційної діяльності фірми 15 2. Аналітична оцінка ефективності комерційної діяльності ТОВ "..." 37 2.1. Загальна характеристика підприємства 37 2.2. Оцінка фінансового економічного етапу ТОВ "..." 37 2.3. Аналіз ефективності комерційної діяльності фірми 37 3. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності ТОВ "..." 37 3.1. Характеристика напрямків щодо підвищення ефективності комерційної діяльності фірми 37 3.2. Оцінка доцільності впровадження запропонованих заходів 37 3.3. Аналіз впливу запропонованих заходів на загальну ефективність комерційної діяльності ТОВ "..." 37 Висновки 37 Література 38 Додаток А. Типи прихильності до торгової марки (за П. Діксоном) 43

Управління формуванням асортиментом товарів в на основі маркетингу

Зміст Вступ 3 Розділ І. Місце та роль маркетингу в підприємницькій діяльності торговельних підприємств 8 1.1 Значення і цілі маркетингу в діяльності торговельних підприємств 8 1.2. Сучасна концепція маркетингу та її застосування 18 Розділ 2. Аналіз і оцінка комерційної діяльності приватної виробничо-комерційної фірми "Імпульс" 26 2.1.Організація господарських зв’язків з постачальниками 26 2.2. Організація проведення асортиментної політики 34 2.3. Організація проведення і стимулювання збуту товарів 41 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів на приватній виробничо-комерційній фірмі "Імпульс" 48 3.1. Аналіз динаміки обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообороту 48 3.2. Основні напрямки підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів 63 Висновки та пропозиції 67 Список використаної літератури 71

Комплексна система безпеки комерційної діяльності підприємства

ВСТУП 3 63 Способи розкрадання інформаційної власності підприємства та їх протидії 5 97. Захист комерційної таємниці на підприємстві. 10 2 Методологія й механізм комерційної безпеки підприємства 14 2.1 Діючі підходи до застосування діагностичних методів у комплексній системі безпеки 14 2.2 Механізм оцінки схильності підприємства до банкрутства 19 2.3 Аналіз виробничо-господарської й фінансової сфери діяльності ТОВ «АЛЬЯНС» 35 ВИСНОВКИ 40 Додаток А 44

Особливості управління комерційними процесами та маркетинговою діяльністю на сучасному підприємстві

ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Комерційна діяльність: сутність, складові елементи, принципи та функції 4 1.2. Сутність маркетингової діяльності на підприємстві 9 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАРКЕТИНГОВОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ФАРМАК» 17 2.1. Сучасний стан організації маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві 17 2.2. Напрямки вдосконалення структури управління службою маркетингу 22 3. МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ТА КОМЕРЦІЙНИМ ВІДДІЛАМИ ПІДПИЄМСТВА 29 3.1. Аналіз функцій та завдань комерційної служби 29 3.2. Модель управління маркетинговою діяльністю 35 ВИСНОВКИ 43 ЛІТЕРАТУРА 44

Управління економічним ризиком

10. Управління економічним ризиком за допомогою інструментів ринку іноземних валют 3 11. Управління економічним ризиком за допомогою інструментів грошових ринків 13 12. Управління валютним ризиком 16 Список використаної літератури 20

Звіт з економічної практики

1. Загальна характеристика ВАТ “Південний ГЗК” 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ “Південний ГЗК” 3. Характеристика діяльності та організаційна структура служби маркетингу на підприємстві ВАТ "Південний ГЗК" 4. Характеристика комерційної служби підприємства з матеріально-технічного забезпечення 5. Характеристика комерційної діяльності ВАТ "ПівдГЗК" по збуту готової продукції 6. Дослідження рівня беззбитковості

Звіт з економічної практики

1. Загальна характеристика ВАТ “Південний ГЗК” 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ “Південний ГЗК” 3. Характеристика діяльності та організаційна структура служби маркетингу на підприємстві ВАТ "Південний ГЗК" 4. Характеристика комерційної служби підприємства з матеріально-технічного забезпечення 5. Характеристика комерційної діяльності ВАТ "ПівдГЗК" по збуту готової продукції 6. Дослідження рівня беззбитковості

Комерційна діяльність приватного торговельного підприємства та її ефективність

Вступ 3 1. Роль, місце та значення комерційної діяльності в сучасних умовах 5 2. Аналіз комерційної діяльності приватного підприємства на прикладі ПП «Док» 9 3. Оцінка ефективності комерційної діяльності ПП «Док» 19 4. Шляхи удосконалення комерційної діяльності ПП «Док» 24 Висновки 30 Список літератури 31 Додатки

ЗВІТ з економічної практики на матеріалах підприємства ВАТ "…"

1. Загальна характеристика ВАТ “Південний ГЗК” 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ “Південний ГЗК” 3. Характеристика діяльності та організаційна структура служби маркетингу на підприємстві ВАТ "Південний ГЗК" 4. Характеристика комерційної служби підприємства з матеріально-технічного забезпечення 5. Характеристика комерційної діяльності ВАТ "ПівдГЗК" по збуту готової продукції 6. Дослідження рівня беззбитковості

ЗВІТ з економічної практики на матеріалах підприємства ВАТ "…"

1. Загальна характеристика ВАТ “Південний ГЗК” 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ “Південний ГЗК” 3. Характеристика діяльності та організаційна структура служби маркетингу на підприємстві ВАТ "Південний ГЗК" 4. Характеристика комерційної служби підприємства з матеріально-технічного забезпечення 5. Характеристика комерційної діяльності ВАТ "ПівдГЗК" по збуту готової продукції 6. Дослідження рівня беззбитковості

Правове регулювання комерційної діяльності в Україні

1. Основна частина 4 1.1. Правове регулювання комерційної діяльності як умова комерційного успіху 4 1.2. Законодавча база щодо забезпечення комерційної діяльності в Україні 9 1.3. Правове регулювання комерційної діяльності організації основних закупок 15 1.4. Правове регулювання комерційної діяльності з роздрібного продажу товарів 18 1.5. Правове забезпечення збереження комерційної таємниці в Україні 24 1.6. Правове забезпечення захисту прав споживачів 27 2. Заключна частина 30 2.1. Висновки і пропозиції 30 Список використаної літератури 32