институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Аналіз динаміки економічного розвитку регіону.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Аналіз динаміки економічного розвитку регіону.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Азія —аналіз економічного розвитку країн регіону

Зміст Вступ 3 1. Загальний огляд країн регіону 4 2. Аналіз економічного розвитку країн регіону 9 3. Проблеми і перспективи розвитку економіки регіону на прикладі Китаю 18 Висновок 22 Список літератури .24

Аналіз стану, проблеми та перспектики соціально-економічного розвитку Київського регіону

Вступ 3 Розділ І. Загальна характеристика регіону та його господарського комплексу 6 Розділ ІІ. Стан і тенденції розвитку та використання соціально-економічного потенціалу регіону 15 Розділ ІІІ. Шляхи вирішення проблем та забезпечення соціального (економічного) розвитку регіону 34 Висновки 39 Список використаних джерел 42

Проблеми розвитку продуктивних сил південного регіону

ВСТУП 2 1. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ГОСПОДАРСТВА ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ У ФУНКЦІОНУВАННІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 4 1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТА ЧИННИКІВ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 4 1.2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНІ ТА ТРУДО-РЕСУРСНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ 10 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ ТА ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЙОГО РОЗВИТКУ 17 2.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 17 2.2. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО РЕГІОНУ В СТРУКТУРІ АПК КРАЇНИ 23 2.3. ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ 25 2.4. СУЧАСНИЙ СТАН РЕГІОНАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 28 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

Азия.Загальний огляд країн регіону.

Зміст Вступ 3 1. Загальний огляд країн регіону 4 2. Аналіз економічного розвитку країн регіону 9 3. Проблеми і перспективи розвитку економіки регіону на прикладі Китаю 18 Висновок 22 Список літератури. 24

оцінка природно-ресурсного потенціалу Донецького економічного району

Зміст Вступ 3 1. Загальна оцінка природно-ресурсного потенціалу Донецького економічного району 4 2. Характеристика соціально – економічного потенціалу регіону 8 3. Аналіз розвитку і розміщення основних галузей господарського комплексу 14 4. Аналіз розвитку соціальної сфери. 22 5. Життєвий рівень населення 22 6. Основні напрями соціально-економічного розвитку регіону 25 Висновки 28 Література 30

оцінка природно-ресурсного потенціалу Донецького економічного району

Зміст Вступ 3 1. Загальна оцінка природно-ресурсного потенціалу Донецького економічного району 4 2. Характеристика соціально – економічного потенціалу регіону 8 3. Аналіз розвитку і розміщення основних галузей господарського комплексу 14 4. Аналіз розвитку соціальної сфери. 22 5. Життєвий рівень населення 22 6. Основні напрями соціально-економічного розвитку регіону 25 Висновки 28 Література 30

Програми економічного та соціального розвитку регіону, їх завдання і реалізація

План: Вступ 1. Організаційно-правова база регулювання регіонального розвитку 2. Програми економічного і соціального розвитку регіону 3. Основні проблеми економічного розвитку регіонів України 4. Заходи покращення ситуації в сфері державної регіональної політики Висновок

УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЄВИМ ЦИКЛОМ ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ 5 1.1. Сутність концепції життєвого циклу туристичного регіону 5 1.2. Характеристика етапів життєвого циклу туристичного регіону 10 1.3. Сутність управління життєвого циклу туристичного регіону 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ 19 2.1. Характеристика ресурсного потенціалу Київського регіону 19 2.2. Характеристика туристичних потоків Київського туристичного регіону 23 2.3. Аналіз інфраструктури Київського туристичного регіону 30 РОЗДІЛ 3. РОЗПОДІЛ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ 41 3.1. Прогноз розвитку кривої життєвого циклу Київського регіону 41 3.2. Пропозиції щодо розвитку туристичного регіону згідно його стадії життєвого циклу 46 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 62 ДОДАТКИ 68

Загальна характеристика регіонів.

Зміст Вступ 3 1 Теоретичні відомості 4 2.1 Аналіз і оцінка природно-ресурсного і соціально-економічного потенціалу Чернігівського регіону 9 2.2.1 Природно-ресурсний потенціал регіону 9 2.2.2 Людський потенціал 10 2.2.3 Науково-технічний потенціал 10 2.2.4 Виробничий потенціал 11 2.2 Темпи, пропорції і структура господарського комплексу 11 2.3 Аналіз розвитку і розміщення основних галузей господарського комплексу 12 2.3.1 Промисловість 12 2.3.2 Агропромисловий комплекс. 14 2.3.3 Транспорт і зв’язок. 15 2.4 Аналіз розвитку і розміщення соціальної сфери. Життєвий рівень. 16 2.5 Зовнішньоекономічна діяльність 17 2.6 Порівняння Чернігівського регіону з іншими регіонами України 17 Література 20 Додаток А 21 Додаток Б 23 Додаток В 24 Додаток Г 27

Загальна характеристика регіонів.

Зміст Вступ 3 1 Теоретичні відомості 4 2.1 Аналіз і оцінка природно-ресурсного і соціально-економічного потенціалу Чернігівського регіону 9 2.2.1 Природно-ресурсний потенціал регіону 9 2.2.2 Людський потенціал 10 2.2.3 Науково-технічний потенціал 10 2.2.4 Виробничий потенціал 11 2.2 Темпи, пропорції і структура господарського комплексу 11 2.3 Аналіз розвитку і розміщення основних галузей господарського комплексу 12 2.3.1 Промисловість 12 2.3.2 Агропромисловий комплекс. 14 2.3.3 Транспорт і зв’язок. 15 2.4 Аналіз розвитку і розміщення соціальної сфери. Життєвий рівень. 16 2.5 Зовнішньоекономічна діяльність 17 2.6 Порівняння Чернігівського регіону з іншими регіонами України 17 Література 20 Додаток А 21 Додаток Б 23 Додаток В 24 Додаток Г 27

Статистичний аналіз розвитку промислових підприємств Львівщини

Вступ 2 1. Теоретичні основи дослідження рядів динаміки 4 1.1 Поняття ряду динаміки. Види і типи рядів динаміки. 4 1.2 Аналітичні показники рядів динаміки. 7 1.3 Середні значення рядів динаміки різних видів. 9 1.4 Аналіз закономірностей зміни рівнів рядів динаміки 10 1.5 Згладжування і аналітичне вирівнювання ряду динаміки 12 1.6 Вивчення сезонності в рядах динаміки. 16 2. Статистичний аналіз розвитку промислових підприємст Львівщини 19 2.1. Розрахунок аналітичних показників 19 2.2. Вивчення тенденції розвитку 21 2.3. Вивчення сезонних коливань в ряду динаміки 24 Висновки 27 Список використаних джерел 29

Місце країн Східної Європи в світовій економіці

Вступ 3 1. Місце країн Східної Європи в світовій економіці 5 1.1. Динаміка розвитку і фактори економічного росту 5 1.2. Галузева структура економіки окремих країн регіону 11 2. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків країн Східної Європи 14 2.1. Аналіз динаміки експортно-імпортного товарообороту 14 2.2. Зовнішньоекономічні зв’язки країн Східної Європи з країнами Євросоюзу 18 3. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків країн Східної Європи 45 Висновки 51 Список літератури 54

Особливості функціонування аграрного комплексу

Зміст Вступ 3 1.1 Нормативно-правова база державного і регіонального розвитку територій і галузей 4 1.2 Сучасна галузева структура народного господарства 6 2 Особливості функціонування АПК 12 2.1 Загальна характеристика агропромислового комплексу країни 12 2.2 Агропромисловий комплекс Поліського економічного району 14 3 Перспективи розвитку сільського господарства регіону 19 3.1 Сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення в аграрному секторі регіону 19 3.2 Удосконалення землекористування регіону. Розвиток виробничої інфраструктури галузі 27 Висновок 34 Використана література 35

Особливості функціонування аграрного комплексу

Зміст Вступ 3 1.1 Нормативно-правова база державного і регіонального розвитку територій і галузей 4 1.2 Сучасна галузева структура народного господарства 6 2 Особливості функціонування АПК 12 2.1 Загальна характеристика агропромислового комплексу країни 12 2.2 Агропромисловий комплекс Поліського економічного району 14 3 Перспективи розвитку сільського господарства регіону 19 3.1 Сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення в аграрному секторі регіону 19 3.2 Удосконалення землекористування регіону. Розвиток виробничої інфраструктури галузі 27 Висновок 34 Використана література 35

Розвиток продуктивних сил

1. Особливості розвитку курортно-туристичного комплексу Південно-Західного економічного району 2 2. Особливості розвитку та розміщення продуктивних сил Східного економічного регіону. Перспективи його розвитку 4 3. Провести діагностику галузевої структури легкої промисловості України 10 Висновки 16 Література 18