институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Управління комунальним господарством міста.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Управління комунальним господарством міста.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Управління житлово-комунальним господарством

Вступ / Розділ 1. Державне регулювання в сфері житлового права. Поняття житлового фонду / Розділ 2. Управління житлово-комунальним господарством / Розділ 3. Державне управління у галузі використання і забезпе­чення схоронності житлово-комунального господарства / Висновки / Список використаної літератури

Механізм державного регулювання ЖКГ та напрями його удосконалення

Вступ 3 1. Теоретичні основи державного управління житлово-комунальним господарством 7 2. Механізми регулювання житлово-комунального господарства в умовах ринкових перетворень економікиу. 12 3. Державна політика формування ринкових механізмів розвитку житлово-комунального господарства в Україні 16 4. Заходи і плани з практичного реформування ЖКГ 20 5. Фінансовий контроль за витратами підприємств житлових господарств 31 6. Шляхи оптимізації витрат на утримання житлового фонду 39 Висновки 48 Список літератури 53-56 Мета дослідження полягає в комплексному аналізі й науковому обґрунтуванні необхідності створення дійових механізмів державного управління підприємствами й організаціями житлово-комунального господарства на основі специфіки його функціонування у трансформаційній економіці України. Об’єкт дослідження – організація та функціонування житлово-комунального господарства України в умовах трансформації ринкових відносин. Предмет дослідження – державне управління житлово-комунальним господарством України, формування ринкових механізмів його стабільного розвитку. Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що для стабільного поступального розвитку соціально орієнтованої економіки України необхідне ефективне поєднання системних регулятивних дій держави, для забезпечення структурованості, оптимального розподілу доходів, надання якісних послуг - з ринковими формами й механізмами самоорганізації підприємств і установ ЖКГ на підставі конкурентності, функціональності й самоокупності. Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети було використано методи наукової абстракції, системного підходу, аналізу та синтезу, порівняльного аналізу, наукового передбачення

Реформа управління народним господарством

ЗМІСТ ВСТУП 1. Реформа управління народним господарством 2. Експерименти в сільському господарстві 3. Суть та здійснення косигінських реформ в Україні ВИСНОВКИ СПИОСК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Управління в сфері економіки та проблеми його удосконалення в умовах економічної реформи

1. Поняття, структура державних і недержавних секторів економіки 3 2. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб'єктів 6 державного управління економікою 6 3. Управління капітальним будівництвом, агропромисловим 8 комплексом, транспортом і шляховим господарством, зв'язком торгівлею, житловим господарством, побутовим обслуговуванням, використанням і охороною природних ресурсів 8 Література 13

Управління в сфері економіки та проблеми його удосконалення в умовах економічної реформи

1. Поняття, структура державних і недержавних секторів економіки 3 2. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб’єктів державного управління економікою 8 3. Управління капітальним будівництвом, агропромисловим комплексом, транспортом і шляховим господарством, зв’язком, торгівлею, житловим господарством, побутовим обслуговуванням, використанням і охороною природних ресурсів 11 Перелік використаних джерел 19

Реформа управління народним господарством

ЗМІСТ ВСТУП 1. Реформа управління народним господарством 2. Експерименти в сільському господарстві 3. Суть та здійснення косигінських реформ в Україні 4. Наслідки економічних реформ в Україні ВИСНОВКИ СПИОСК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Адміністративна відповідальність за проступки на транспорті

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Адміністративне правопорушення за законодавством України 5 1.1 Поняття адміністративного правопорушення 5 1.2 Склад адміністративного правопорушення 7 1.3 Види адміністративних правопорушунь 9 Розділ ІІ. Правове управління транспортною системою України 11 2.1 Органи управління транспортом і шляховим господарством 13 2.2 Управління залізничним транспортом 15 2.3 Управління морським і річним транспортом 16 2.4 Управління автомобільним транспортом 20 2.5 Управління цивільним повітряним транспортом 23 2.6 Управління трубопровідним транспортом 26 2.7 Управління шляховим господарством 27 Розділ ІІІ. Державний контроль в галузі транспорту 28 3.1 Адміністративні відповідальність за правопорушення на транспорті 28 3.2 Державний контроль на транспорті 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33

Організація управління діяльністю туристичного підприємства

Зміст Вступ 3 1. Теоретичні передумови удосконалення управління готельним господарством 7 1.1. Особливості менеджменту і його напрямки в сучасному туризмі 7 1.2. Сучасний стан управління готельним господарством 12 1.3. Напрямки вдосконалення управління підприємствами готельного господарства 21 2. Організація управління у ВАТ “Готель “Голосіївський” 26 2.1. Загальні відомості про підприємство 26 2.2. Організація управління ВАТ “Готель "Голосіївський" 27 2.3. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ “Готель “Голосіївський” 32 3.Удосконалення управління підприємствами готельного господарства 36 Висновки 43 Література 47 Метою роботи є обгрунтування основних напрямків удосконалення системи управління готельним господарством в період становлення ринкових відносин. Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких задач: - окреслення кола теоретичних питань управління та економічного розвитку, що впливають на розвиток готельного господарства та туризму у період становлення ринкових відносин; - визначення місця готельного господарства у системі розширеного відтворення і його значення для розвитку усього народногосподарського комплексу в сучасних умовах; - виявлення специфічних особливостей готельного господарства як об’єкта управління; - аналіз змістовної і функціональної сутності факторів, що впливають на сучасний стан управління підприємствами готельного господарства, виділення сучасних тенденцій впливу факторів зовнішнього середовища прямої і непрямої дії; аналіз основних показників, що характеризують ефективність управління готельним господарством на прикладі ВАТ “Готель “Голосіївський”; розробка основних напрямків удосконалення управління готельним господарством, зокрема ВАТ “Готель “Голосіївський”. Об'єктом дослідження є проблеми організації управління готельними підприємствами різних форм господарювання. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні питання практики управління підприємством готельного господарства ВАТ “Готель “Голосіївський”

Містобудівний розвиток міста Києва

1. ЗАГАЛЬНА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА НА ПОЧАТОК 1985 Р. ………………………………………………………………………..2 2. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ, ЩО СКЛАЛИСЯ В ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД ...…...3 3. КОНЦЕПЦІЯ (ОСНОВНА МЕТА І НАПРЯМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МІСТА) ...………………………………………………………………………………….3 4. МІСТОБУДІВНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ...………………………………………………………….4 4.1. Територіальне розширення міста ………………………………………………………………………………………….4 4.2. Розміщення житла, місць праці та масового відпочинку …………………………………………………………….......5 4.3. Формування громадських центрів …………………………………………………………………………………………7 4.4. Розвиток міського пасажирського транспорту …………………………………………………………………………...8 4.5. Розвиток інженерної інфраструктури ……………………………………………………………………………………..8 5. ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЛИ НА РОЗВИТОК МІСТА …………………………………………………10 6. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО РОЗВИТОК МІСТА НА ДАНОМУ ЕТАПІ …..12 ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………………………………………15

Статус міста Севастополь

Вступ 3 1. Статус міста Севастополя в СРСР, РСФСР та УРСР 4 2. Міжнародно-правовий аспект статусу міста Севастополя після проголошення незалежності України 6 3. Російсько-Українські спори навколо статусу Севастополя 8 4. Проблеми законодавчого визначення статусу міста Севастополя 14 Висновки 23 Література 25

Аналіз туристичного ринку міста Києва (2 частина)

2. Аналіз туристичного ринку міста Києва 3 2.1. Фактори та передумови розвитку туристичного ринку на території міста Києва 3 2.2. Аналіз попиту на туристичний продукт міста Києва 10 2.3. Аналіз туристичної пропозиції міста Києва 17 Література 25

Організація продовольчого постачання підприємств

План Вступ 3 1. Загальна характеристика організаційної та господарської діяльності підприємства 4 1.1. Характеристика ресторану “Козацький” 8 2. Організація продовольчого постачання підприємств ресторанного бізнесу. 12 2.1. Визначення потреби підприємств суспільного харчування в сировині і напівфабрикатах 13 2.1.1. Мета продовольчого забезпечення 14 2.1.2. Форми постачання та вибір постачальника 16 2.1.3. Управління складським господарством підприємства 18 2.1.4. Управління транспортним господарством підприємства 20 2.1.5. Оптимізація маршрутів доставки товарів 21 2.2. Продовольче постачання на прикладі ресторану “Козацький” 24 3. Удосконалення організації продовольчого постачання підприємств готельного господарства. 31 Висновки 34 Використана література: 36 Додаток 37

Мережі і технології

1. Розклад руху транспорту в місто (з Києва) 3 2. Вартість проїзду 4 3. Готелі міста та вартість проживання 4 4. Знати розклад прийому керівників цього міста і роботи держустанов 4 5. Знати історію цього міста, карта міста (на карті вказати: готель, вокзал, держустанови) 7 6. Розклад руху транспорту з цього міста до Києва. Вказати де ти зупинявся. 12 Список використаної літератури 14

Організація продовольчого постачання підприємств ресторанного бізнесу

Вступ 3 1. Загальна характеристика організаційної та господарської діяльності підприємства 4 1.1. Характеристика ресторану “Козацький” 8 2. Організація продовольчого постачання підприємств ресторанного бізнесу. 12 2.1. Визначення потреби підприємств суспільного харчування в сировині і напівфабрикатах 13 2.1.1. Мета продовольчого забезпечення 14 2.1.2. Форми постачання та вибір постачальника 16 2.1.3. Управління складським господарством підприємства 18 2.1.4. Управління транспортним господарством підприємства 20 2.1.5. Оптимізація маршрутів доставки товарів 21 2.2. Продовольче постачання на прикладі ресторану “Козацький” 24 3. Удосконалення організації продовольчого постачання підприємств готельного господарства. 31 Висновки 34 Використана література: 36 Додаток 37

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП 3 1. Загальна характеристика органів управління комунальним майном 4 2. Поняття комунального підприємства 7 3. Порядок створення та діяльності комунального унітарного підприємства 10 ВИСНОВКИ 12 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 14