институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Удосконалення структури системи управління великим містом.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Удосконалення структури системи управління великим містом.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Удосконалення організаційної структури управління підприємства туристської сфери

Вступ 3 1. Організаційна структура підприємства і її формування: теоретичний аспект 5 1.1. Типи структур організацій 5 1.2. Організаційна модель системи управління. Подолання зростаючої складності управління 8 1.3. Склад системи управління 10 1.4. Структура і компетенція органів управління акціонерним товариством 11 2. Організаційна структура АТЗТ «Турсвіт» 15 2.1. Організаційна структура управління 15 3. Шляхи удосконалення структури управління підприємства 21 3.1. Розробка організаційного механізму взаємодії і співпраці в управлінні процесами 21 3.2. Реорганізація підприємства у рамках удосконалення його організаційної структури 27 Висновки 36 Список літератури 38

Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи управління промисловим підприємством в сучасних умовах 5 1.1. Удосконалення системи управління промисловим підприємством: стан, проблеми і перспективи 5 1.2. Раціональна структура системи управління - основа планомірного функціонування виробничої структури промислового підприємства 8 Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим підприємством на прикладі АТВТ "..." 13 2.1. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності АТВТ "..." 13 2.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві 19 Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління промисловим підприємством 24 ВИСНОВКИ 28 Список використаної літератури 30 ДОДАТКИ 33 Додаток А 33 Додаток Б 35

Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством

Вступ.......................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи
управління промисловим підприємством в сучасних умовах...........5
1.1. Удосконалення системи управління промисловим
підприємством: стан, проблеми і перспективи..................................5
1.2. Раціональна структура системи управління - основа
планомірного функціонування виробничої структури
промислового підприємства.................................................................8
Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим
підприємством на прикладі АТВТ Трембіта .........................................13
2.1. Техніко-економічна характеристика господарської
діяльності АТВТ Трембіта ...............................................................13
2.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві.....................19
Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління
промисловим підприємством ..............................................................24
Висновки і пропозиції...........................................................................................29
Список використаної літератури.........................................................................31
Додатки...................................................................................................................34

Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством (на базі АТВТ Трембіта )

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи управління промисловим підприємством в сучасних умовах
1.1. Удосконалення системи управління промисловим підприємством: стан, проблеми і перспективи
1.2. Раціональна структура системи управління - основа планомірного функціонування виробничої структури промислового підприємства
Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим підприємством на прикладі АТВТ Трембіта
2.1. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності АТВТ Трембіта
2.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві
Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління промисловим підприємством
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури
ДОДАТКИ
Додаток А
Додаток Б

Процес управління персоналом та його вдосконалення

ВСТУП 3 Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 5 1.1 Загальна характеристика менеджменту персоналу 5 1.2 Елементи системи управління персоналом 8 1.3 Основні напрями управління персоналом 12 Розділ 2 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 16 2.1 Загальна характеристика фірми 16 2.2 Оцінка ефективності функціонування діючої системи управління 20 Розділ 3 ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 25 3.1 Основні напрями удосконалення управління персоналом підприємства 25 3.2 Економічне обґрунтування реорганізації системи управління фірми 29 3.3 Оцінка ефективності впровадження проектних рішень щодо удосконалення структури управління 33 ВИСНОВКИ 37 ДОДАТКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

Організаційне проектуваня структури управління підприємством

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи поняття організаційної структури управління підприємством 5
1.1. Класифікація, статика і динаміка організації 5
1.2. Зміст та створення оптимальної структури підприємства
1.3. Проектування організаційної структури підприємств різних типів
РОЗДІЛ 2. Аналіз системи організаційного управління на підприємстві 14
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства
2.2. Аналіз основних показників роботи підприємства 18
2.3. Комплексне дослідження та аналіз системи організаційного управління на підприємстві 21
РОЗДІЛ 3. Удосконалення системи організаційного управління на підприємстві 30
3.1. Основні проблеми, пов язані з ефективністю системи управління на підприємстві 30
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організаційного управління на підприємстві 33
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури
ДОДАТКИ 47


ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

ВСТУП 3 Розділ 1. Сутність принципів управління організацією 5 1.1. Формування та розвиток принципів управління 5 1.2. Наукові підходи до принципів управління персоналом 10 1.3. Створення оптимальної структури підприємства 16 Розділ 2. Аналіз системи принципів управління на ТОВ "Джейбіл" 24 2.1. Загальна характеристика підприємства 24 2.2. Оцінка конкурентних переваг підприємства та його унікальної компетентності 29 2.3. Аналіз динаміки, структури майна підприємства та джерел його формування 33 Розділ 3. Удосконалення управління організацією 43 3.1. Основні проблеми, пов'язані з ефективністю системи управління на підприємстві 43 3.2. Суть мотивації в організації управління організацією 50 3.3. Удосконалення управління організацією за допомогою системи мотивації 56 ВИСНОВКИ 75 Список використаної літератури 78 Додатки 82

Організаційна структура управління підприємством

ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Організація управління підприємством: характеристика, структура, ефективність 6 1.2 Методологія проектування структур управління підприємством 12 1.3 Сутність, зміст та основні напрями структурної реорганізації фірми 20 2 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 26 2.1 Загальна характеристика фірми 26 2.2 Аналіз показників господарської діяльності підприємства 29 2.3 Оцінка ефективності функціонування діючої системи управління 41 3 ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 46 3.1 Основні напрями удосконалення структури управління підприємства 46 3.2 Економічне обґрунтування реорганізації системи управління фірми 50 3.3 Оцінка ефективності впровадження проектних рішень щодо удосконалення структури управління 53 ВИСНОВКИ 58 ДОДАТКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63

Організаційне проектування структури управління підприємством

Вступ Розділ 1. Організаційна структура підприємства 1.1. Класифікація, статика і динаміка організації 1.2. Зміст та створення оптимальної структури підприємства 1.3. Проектування організаційної структури підприємств різних типів Розділ 2. Характеристика організаційної структури управління ВАТ “Агробуд” 2.1. Коротка характеристика виробничої діяльності підприємства 2.2. Система управління підприємством 2.3. Оцінка ефективності управління на ВАТ “Агробуд” Розділ 3. Основні напрямки удосконалення організаційної структури ВАТ “Агробуд” 3.1. Способи оцінки та аналізу організаційної структури управління на ВАТ “Агробуд” 3.2. Методи побудови ефективної організаційної структури управління на ВАТ “Агробуд” 3.3. Деякі напрямки удосконалення організаційної структури управління підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ З ЗЕД В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин. 1.1 Сутність структури управління операційною системою з ЗЕД 1.2 Стратегії вивчення структури управління операційною системою з ЗЕД Розділ II. Методологія (удосконалення) структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин. 2.1. Методи (модель) удосконалення структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин. 2.2. Критерії оцінки удосконалення структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин Розділ III. Аналіз та оцінка існуючої структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин в умовах ЗАТ «Корпорація «СТАЛЬ» 3.1. Загальна характеристика підприємства 3.2. Аналіз структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин 3.3. Встановлення факторів впливу на структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин Розділ IV. Шляхи удосконалення структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин в умовах «...». 4.1. Сутність запропонованих заходів 4.2. Алгоритм впровадження запропонованих заходів 4.3. Ефективність впровадження запропонованих заходів Висновки Використана література

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ З ЗЕД В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин. 1.1 Сутність структури управління операційною системою з ЗЕД 1.2 Стратегії вивчення структури управління операційною системою з ЗЕД Розділ II. Методологія (удосконалення) структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин. 2.1. Методи (модель) удосконалення структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин. 2.2. Критерії оцінки удосконалення структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин Розділ III. Аналіз та оцінка існуючої структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин в умовах ЗАТ «Корпорація «СТАЛЬ» 3.1. Загальна характеристика підприємства 3.2. Аналіз структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин 3.3. Встановлення факторів впливу на структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин Розділ IV. Шляхи удосконалення структури управління операційною системою з ЗЕД в період переходу до ринкових відносин в умовах «...». 4.1. Сутність запропонованих заходів 4.2. Алгоритм впровадження запропонованих заходів 4.3. Ефективність впровадження запропонованих заходів Висновки Використана література

Структура управления

Вступ 3 1. Сутність і значення раціональної організаційної структури управління для підвищення ефективності виробництва. 5 1.1. Особливості організаційною структурою управління 5 1.2. Побудова організаційної структури управління 7 2. Види організаційних структур управління виробництвом і їхньою характеристикою. 9 3. Формування структури управління підприємством на основі концепції диверсифікації 18 3.1. Характеристика конкретного підприємства. 18 3.2. Аналіз організаційної структури управління підприємством . 19 3.3. Пропозиції щодо удосконалення існуючої структури управління 23 Висновок 32 Література 34

Вплив структури управління підприємством на ефективність його функціонування

Вступ
Розділ 1. Класифікація, статика і динаміка організації 4
Розділ 2. Суть створення оптимальної структури управління підприємством 8
Розділ 3. Проектування організаційної структури підприємств різних типів 15
Розділ 4. Удосконалення системи організації управління на підприємстві 25
ВИСНОВКИ 29
Список використаної літератури 31

Вплив структури управління підприємством на ефективність його функціонування

Вступ 3 Розділ 1. Класифікація, статика і динаміка організації 4 Розділ 2. Суть створення оптимальної структури управління підприємством 8 Розділ 3. Проектування організаційної структури підприємств різних типів 15 Розділ 4. Удосконалення системи організації управління на підприємстві 25 ВИСНОВКИ 29 Список використаної літератури 31

Удосконалення організаційної структури управління на підприємстві.

Вступ...........................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи поняття організаційної структури
управління підприємством............6
1.1. Класифікація, статика і динаміка організації...........6
1.2. Зміст та створення оптимальної структури підприємства........12
1.2.1. Основні положення оптимальної структури підприємства........12
1.2.2. Створення оптимальної структури підприємства........................14
1.3. Проектування організаційної структури підприємств
різних типів.........21
Розділ 2. Техніко-економічна характеристика діяльності
ВАТ Хлібодар ........................................................................................36
2.1. Історична довідка та організаційно-правова форма...............................36
2.2. Потужність та асортимент продукції.......................................................39
2.3. Основні показники діяльності...................................................................41
2.4. Сировинна база та збут продукції.............................................................43
2.5. Схема управління підприємством.............................................................46
2.6. Інфраструктура підприємства....................................................................47
2.7. Виробнича структура підприємства..........................................................50
2.8. Організація основного процесу виробництва та технологія...................51
Розділ 3. Аналіз основних аналітико-економічних показників
діяльності ВАТ Хлібодар та системи організаційного
управління на підприємстві .....................................................................60
3.1. Аналіз основних показників роботи підприємства.................................60
3.2. Аналіз фінансового стану підприємства..................................................63
3.2.1. Аналіз фінансової стійкості............................................................63
3.2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності.....................................65
3.2.3. Аналіз рентабельності.....................................................................69
3.3. Комплексне дослідження та аналіз системи організаційного
управління на підприємстві.......................................................................71
Розділ 4. Удосконалення системи організаційного управління
на підприємстві..........................................................................................80
4.1. Основні проблеми, пов язані з ефективністю системи
управління на підприємстві.......................................................................80
4.2. Пропозиції щодо вдосконалення організаційного управління
на підприємстві...........................................................................................83
4.3. Вплив запропонованих пропозицій на результати діяльності
підприємства...............................................................................................88
Висновки і пропозиції...............................................................................................91
Список використаної літератури..............................................................................95
Додатки.....................................................................................................................100