институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Створення та управління господарськими товариствами.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Створення та управління господарськими товариствами.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Особливості нарахування дивідендів господарськими товариствами часткою державною власністю в статутному фонді

Вступ 3 1. Сутність та види виплати дивідендів 4 2. Особливості нарахування дивідендів господарськими товариствами часткою державної власністю в статутному фонді 14 Висновки 21 Література 22 Додатки 23

Господарські товариства

Вступ...........................................................................................................3
1. Поняття господарського товариства....................................................4
2. Реєстрація господарських товариств....................................................6
3. Управління господарськими товариствами та припинення їх діяльності.......................................................................8
Висновки....................................................................................................11
Використана література............................................................................12

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

Вступ...........................................................................................................3 1. Поняття господарського товариства....................................................4 2. Реєстрація господарських товариств....................................................6 3. Управління господарськими товариствами та припинення їх діяльності......8 Висновки....................................................................................................11 Використана література............................................................................12

Проведіть розмежування між адміністративно-господарськими та оперативно-господарськими санкціями

1. Адміністративно-господарські санкції 3 2. Оперативно-господарські санкції 6 3. Розмежування між адміністративно-господарськими та оперативно-господарськими санкціями 7 Список джерел 10

Правовий статус акціонерних товариств

1.Поняття та юридичний статус акціонерного товариства (А.Т.). 2.Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства. 3.Майно і майнові права в акціонерному товаристві. 4. Правовий режим акцій 5.Правовой режим дивідендів 6.Управління акціонерними товариствами.

Підприємницька діяльність господарського товариства на прикладі ТОВ «Основа Папір»

ВСТУП 3 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 5 1.1 Підприємницька діяльність як соціально-економічне явище 5 1.2 Особливості ведення підприємницької діяльності господарськими товариствами 9 2. АНАЛІЗ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 18 2.1 Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності 18 2.2 Оцінка рівня ефективності господарювання товариства 21 2.3 Підвищення ефективності здійснення підприємницької діяльності 25 3. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМТВ НА БАЗІ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 30 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 50 ДОДАТКИ 51

Проблеми управління акіонерними товариствами

Розділ: менеджмент організації До диплома в базі є виробнича практика: Звіт про виконання виробничої практики із спеціальності фінансовий менеджмент Вступ 5 Розділ І. Теоретичні аспекти управління акціонерним товариством 7 1.1. Особливості акціонерної форми господарської діяльності 7 1.2. Методологічні основи, методи і показники оцінювання ефективності управління підприємством 13 13. Особливості діяльності акціонерних товариств в Україні на сучасному етапі 21 Розділ 2. Діагностика діяльності ЗАТ „Міжнародний готель „Україна” 28 2.1. Загальна характеристика підприємства 28 Джерелами майна підприємства є власний та позиковий капітал. 30 2.2.Аналіз використання трудових ресурсів 35 2.3. Діагностика фінансового стану ЗАТ „Міжнародний готель Україна” 42 2.4 Аналіз конкурентних позицій підприємства 50 2.3. Система внутрішніх комунікацій ЗАТ “Міжнародний готель Україна” 54 Розділ ІІІ. Аналітична оцінка підходів до вдосконалення управління підприємстві ЗАТ „Міжнародний готель „Україна” 64 3.1. Організація створення системи контролінгу на підприємстві 64 3.2. Застосування контролінгу в сучасному бізнесі 81 Висновки 90 Список використаних джерел 93 Додатки 97-99 Відгук 1 стор. Доповідь 9 стор. Рецензія 1 стор.

Управління організаціями невиробничої сфери

1. Господарське товариство в Україні: поняття, переваги та недоліки створення 3 2. Приватне підприємство, його сутність, особливості організації та управління 6 3. Концерн, його сутність, особливості створення та управління 9 Список використаних джерел 12

Принципи організації А. Т.

План. Вступ. 2 1. Принципи організації А. Т. 2 2. Управління акціонерними товариствами. 6 3. Ліцензування підприємницької діяльності. 11 4. Принципи підприємницької діяльності. 13 Список використаної літератури: 22

Менеджмент (теорія)

1. Функції управління 3 2. Якісні характеристики сучасного управління 6 3. Централізація і децентралізація управління 8 4. Підбір працівників 10 5. Створення оптимальних умов праці 11 6. Організаційна структура управління 13 Література 15

Звіт з розробки бази даних MS Access

ЗМІСТ Побудова таблиць 3 Створення схеми даних 4 Створення обчислювального поля 4 Створення форм для введення даних 5 Створення запиту щодо заробітної плати працівників 6 Створення звіту для таблиці Облік робочого часу 7 Створення кнопкової форми 8 Література 9 База Access у файлі

Організація і управління бізнесом на прикладі створення медичного закладу

Вступ 3 1. Сутність організації і управління бізнесом 6 1.1. Специфіка управління бізнесом на сучасному етапі 6 1.2. Концептуальні підходи до управління організацією 12 1.3. Складові системи управління бізнесом 22 2. Аналіз організації і управління бізнесом (на прикладі створення офтальмологічного центра «Погляд») 41 2.1. Діагностика зовнішнього середовища організації 41 2.2. Аналіз макро- і мікросередовища організації, SWOT – аналіз 49 2.3. Розробка цілей і структури організації Офтальмологічний центр «Погляд» 58 3. Ефективність уведеної системи стратегічного управління 68 3.1. Стратегічний набір підприємства і технологія розробки функціональної стратегії 68 3.2. Контроль і труднощі реалізації стратегії 75 3.3. Шляхи подолання труднощів, удосконалення організації і управління бізнесом 87 Висновки 96 Список використаної літератури 100

Звіт про виконання виробничої практики із спеціальності фінансовий менеджмент

До практики в базі є диплом: Проблеми управління акіонерними товариствами Метою практики є узагальнення та вдосконалення знань та вмінь, одержаних під час теоретичного навчання, формування комплексу практичних навичок та вмінь з управління лінійними та функціональними підсистемами організації, підготовка до державної атестації. Питання, що вивчаються під час практики, практичні розрахунки на матеріалах реальних явищ і процесів, що відбуваються у діяльності підприємства, висвітлено в звіті про проходження переддипломної практики. ВСТУП 2 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 3 1.1. Загальна характеристика підприємства готель Україна 3 1.2. Майно і власність підприємства 6 1.3. Відносини з зовнішнім середовищем 11 1.4. Організаційна структура і управління підприємством 13 2. ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА 16 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22 Додатки 23

Контрольна з бухобліку

1. Зміни в балансі, які викликані господарськими операціями 3 2. Склад витрат виробництва 10 Література 14

Контрольна з бухобліку

1. Зміни в балансі, які викликані господарськими операціями 2. Склад витрат виробництва. Література