институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Бюджет і ефективність підприємства.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Бюджет і ефективність підприємства.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Контролінг

Індивідуальне завдання з дисципліни «Контролінг» 1.Розробка бюджету підприємства та аналіз його виконання 3 Вихідні данні 3 Бюджет продажу 6 План виробництва продукції 7 Бюджет витрат на матеріали 8 Бюджет витрат на придбання матеріальних ресурсів 9 Графік очікуваних грошових виплат за придбані матеріальні ресурси, грн. 10 Бюджет прямих витрат на оплату праці 11 Бюджет загальновиробничих накладних витрат підприємства, грн 12 Бюджет собівартості виготовленої продукції, грн 13 Бюджет виробничої собівартості реалізованої продукції 14 Бюджет накладних, маркетингових та адміністративних витрат, грн. 16 Прогнозний звіт про прибутки і збитки 18 2. Фактичні показники діяльності підприємства за 2010рік 19 Список використаної літератури 22

Контролінг

Індивідуальне завдання з дисципліни «Контролінг» 1.Розробка бюджету підприємства та аналіз його виконання 3 Вихідні данні 3 Бюджет продажу 6 План виробництва продукції 6 План виробництва продукції 7 Бюджет витрат на матеріали 8 Бюджет витрат на придбання матеріальних ресурсів 9 Графік очікуваних грошових виплат за придбані матеріальні ресурси, грн. 10 Бюджет прямих витрат на оплату праці 11 Бюджет загальновиробничих накладних витрат підприємства, грн 12 Бюджет собівартості виготовленої продукції, грн 13 Бюджет виробничої собівартості реалізованої продукції 15 Бюджет накладних, маркетингових та адміністративних витрат, грн. 17 Прогнозний звіт про прибутки і збитки 19 2. Фактичні показники діяльності підприємства за 2010рік 20 3. Еволюція концепції контролінгу 23 Список використаної літератури 27

Державний бюджет основна ланка фінансової політики держави

ВСТУП 3 1. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ЯК ГОЛОВНИЙ ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 4 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ - ЦЕНТРАЛЬНА ЛАНКА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 14 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 21 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26 ДОДАТКИ 29-30 Мета і задачі дослідження. Метою курсової роботи є розкриття значення бюджету у здійсненні фінансової політики держави. Об’єктом дослідження є бюджет та бюджетне регулювання в Україні та країнах з розвинутою і перехідною економікою. Предметом дослідження є процес функціонування бюджетної системи як інструменту регулювання економічного розвитку.

ПДВ, порядок його обчислення та сплати в бюджет

ЗМІСТ: Вступ..............................................................................................3 Розділ 1. Загальна характеристика умов та об”єкту вивчення 1.1. Сутність ПДВ та його вплив на господарську діяльність підприємств...................................................................................................4 1.2.Організаційно-економічна характеристика підприємства як база вивчення.....................................................................................6 1.3. Фінансова діяльність підприємства, її зміст та характеристика ..........................................................................................15 1.4. Огляд літературних джерел ...........................................18 Розділ 2. ПДВ, порядок його обчислення та сплати в бюджет 2.1. Порядок розрахунку і сплати в бюджет ПДВ.............21 2.2. Податкова робота на підприємстві ................................24 2.3. Вплив ПДВ на фінансовий стан підприємства .........29 2.4. Напрями удосконалення механізму обчислення і сплати ПДВ в бюджет ....................................................................................................30 Висновок.....................................................................................33 Список використаної літератури............................................35

"Бюджетирование как инструмент финансового планирования"

Содержание: Введение…………………………………………………………………....3 Глава I Основные положения бюджетирования 1.1. Сущность и функции бюджетирования………………………....5 1.2. Классификация бюджетов и методы их разработки…………....9 1.3. Бюджетные форматы, особенности их разработки………....…13 1.4. Организация бюджетирования на предприятии……………….16 Глава II Бюджетирование как инструмент финансового планирования 2.1. Принципы построения системы бюджетирования…………….19 2.2. Генеральный бюджет хозяйствующего субъекта……………...25 2.2.1. Бюджет продаж……………………………………...……27 2.2.2. Бюджет производства…………………………………….27 2.2.3. Бюджет прямых затрат сырья и материалов…………....27 2.2.4. Бюджет прямых затрат труда…………………………….28 2.2.5. Бюджет прямых накладных расходов…………………...28 2.2.6. Бюджет запасов сырья, готовой продукции.....…………28 2.2.7. Бюджет управленческих и коммерческих расходов…...29 2.2.8. Бюджет себестоимости реализованной продукции…….29 2.3. Процесс бюджетирования для предприятия, производящего единственный вид продукции ………………………………………..31 Заключение………………………………………………………………….40 Литература…………………………………………………………………..42 Приложения…………………………………………………………………43

"Бюджетирование как инструмент финансового планирования"

Содержание: Введение…………………………………………………………………....3 Глава I Основные положения бюджетирования 1.1. Сущность и функции бюджетирования………………………....5 1.2. Классификация бюджетов и методы их разработки…………....9 1.3. Бюджетные форматы, особенности их разработки………....…13 1.4. Организация бюджетирования на предприятии……………….16 Глава II Бюджетирование как инструмент финансового планирования 2.1. Принципы построения системы бюджетирования…………….19 2.2. Генеральный бюджет хозяйствующего субъекта……………...25 2.2.1. Бюджет продаж……………………………………...……27 2.2.2. Бюджет производства…………………………………….27 2.2.3. Бюджет прямых затрат сырья и материалов…………....27 2.2.4. Бюджет прямых затрат труда…………………………….28 2.2.5. Бюджет прямых накладных расходов…………………...28 2.2.6. Бюджет запасов сырья, готовой продукции.....…………28 2.2.7. Бюджет управленческих и коммерческих расходов…...29 2.2.8. Бюджет себестоимости реализованной продукции…….29 2.3. Процесс бюджетирования для предприятия, производящего единственный вид продукции ………………………………………..31 Заключение………………………………………………………………….40 Литература…………………………………………………………………..42 Приложения…………………………………………………………………43

Фінансовий план підприємства

Зміст Стор. Вступ 4 1. Теоретичні основи фінансового планування діяльності підприємств 6 2. Аналіз діяльності підприємства ВАТ „Промінь” 11 2.1 Аналіз маркетингової та збутової діяльності 11 2.2 Чисельність і фонд оплати праці персоналу 15 2.3 Структура основних фондів. Знос та завантаженість основних фондів 15 2.4 Фінансовий аналіз 16 2.4.1 Горизонтальний аналіз 16 2.4.2 Аналіз ліквідності та фінансової стійкості 19 2.4.3 Аналіз грошових потоків 22 2.4.4 Аналіз ефективності діяльності підприємства 22 3. План діяльності підприємства 26 3.1 Загальна стратегія підприємства 26 3.2Маркетинговий план по напрямкам діяльності 28 4. Фінансовий план підприємства 31 4.1 Прогнозування змін активів на плановий рік 31 4.1.1 Бюджет продаж 31 4.1.2 Бюджет комерційних витрат 32 4.1.3План виробництва 32 4.1.4Бюджет прямих витрат 33 4.1.4 Бюджет управлінських витрат 34 4.2 Фінансовий план підприємства в цілому 35 4.2.1 План основних фінансових результатів 35 4.2.2 Плановий баланс 37 Висновки 40 Список літературних джерел 41 Додатки 42

Платежі підприємств у бюджет

Вступ 1. Загальні засади визначення платежів підприємств у бюджет на основі аналізу Закону України “Про систему оподаткування” 2. Основні платежі підприємств у бюджет Висновок Використана література

Фінансовий менеджмент

1.Бюджетування (планування операційної діяльності): 3 основний бюджет 5 операційний бюджет 5 фінансовий бюджет 6 2.Управління структурою і вартістю капіталу 7 структура капіталу та його вартість 7 фінансовий важель 8 планування структури капіталу 8 3.Обігові кошти підприємства 11 сутність обігових коштів та їх організація 11 склад і розміщення обігових коштів 11 джерела формування обігових коштів, власні, позичені, залучені 13 Список літератури 15

Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі підприємства)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 5 1.1. Економічна сутність, склад і структура основних фондів 5 1.2. Ефективність відтворення основних фондів підприємства 7 1.3. Ефективність використання основних фондів підприємства 14 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 19 2.1. Коротка характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз фінансових показників діяльності підприємства 20 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 23 3.1. Аналіз основних фондів підприємства 23 3.2. Ефективність використання основних фондів підприємства 24 РОЗДІЛ ІV. МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ (РОЗРАХУНОК НА ЕОМ) 29 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40

"Аудиторская проверка расчетов по платежам в бюджет"

Содержание Введение. 3 1. Аудиторская проверка расчетов по платежам в бюджет. 5 1.1 Цели, задачи и информационное обеспечение аудита. 5 1.2 Нормативная база аудита расчетов с бюджетом. 9 1.3 Методы аудита расчетов с бюджетом на предприятии. 10 1.4 Аудит расчетов по платежам в бюджет на АО "Интер". 12 2. Пути совершенствование аудита расчетов по платежам в бюджет. 14 2.1 Совершенствование аудита расчетов по платежам в бюджет. 14 2.2 Совершенствование внутреннего контроля расчетов с бюджетом АО "Интер" 15 Заключение. 24 Список использованной литературы 25 Приложение

"Аудиторская проверка расчетов по платежам в бюджет"

Содержание Введение. 3 1. Аудиторская проверка расчетов по платежам в бюджет. 5 1.1 Цели, задачи и информационное обеспечение аудита. 5 1.2 Нормативная база аудита расчетов с бюджетом. 9 1.3 Методы аудита расчетов с бюджетом на предприятии. 10 1.4 Аудит расчетов по платежам в бюджет на АО "Интер". 12 2. Пути совершенствование аудита расчетов по платежам в бюджет. 14 2.1 Совершенствование аудита расчетов по платежам в бюджет. 14 2.2 Совершенствование внутреннего контроля расчетов с бюджетом АО "Интер" 15 Заключение. 24 Список использованной литературы 25 Приложение

Ефективність функціонування підприємства

Зміст 1. Ефективність функціонування підприємства 3 2. Сутність та склад ціни туристичного продукту 8 Література 15

Ефективність функціонування підприємства

Зміст 1. Ефективність функціонування підприємства 3 2. Сутність та склад ціни туристичного продукту 8 Література 15

“Державний бюджет і державний борг в Україні”

ЗМІСТ ВСТУП.................................................................................................................. 3 1. ДЕРЖАВНІЙ БЮДЖЕТ ТА БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ.......5 1.1. Державний бюджет......................................................................................5 1.2. Суть бюджетної системи.............................................................................8 2. ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ..................................13 2.1. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання............................13 2.2. Роль державного боргу у забезпеченні економічного зростання.......21 ВИСНОВКИ.......................................................................................................29 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ..................................................................................31