институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Основні проблеми державного регулювання економікою.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Основні проблеми державного регулювання економікою.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Маркетинг. Державне регулювання економікою

Вступ 3 1. Сутність і особливості державного регулювання економіки 5 1.1. Сутність державного регулювання економікою 5 1.2. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи 8 1.3. Основні функції державного регулювання 12 2. Дослідження факторів і умов державного регулювання економіки 15 2.1. Основні форми та методи державного регулювання 15 2.2. Межі державного регулювання економіки 18 2.3. Основні напрямки та методи маркетингу державного регулювання 21 Висновки 25 Список використаної літератури 27

Об’єктивна необхідність і сутність державного регулювання економіки

Вступ……………………………………………………………………………....3 1. Основні засади і функції державного управління економікою……………..4 2. Сутність державного регулювання економіки……………………………….7 3. Система методів державного регулювання економіки……………………..10 4. Засоби державного регулювання економіки………………………………...14 Висновок………………………………………………………………………….22 Список використаної літератури………………………………………………..23

Роль держави в регулюванні ринкових відносин

ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки 5 1.2. Форми та методи державного регулювання економіки 9 2. МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 17 2.1. Ознаки моделей ринкової економіки 17 2.2. Закордонний досвід державного регулювання економіки 25 3. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 33 3.1. Система органів управління економікою 33 3.2. Напрямки вдосконалення державної економічної політики в Україні 39 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 49 ДОДАТКИ 51-53

Держава і ринок: необхідність взаємодій в перехідній економіці

ВСТУП 3 1. МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ – СУТНІСТЬ І ФАКТОРИ, ЩО ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ 5 1.1. Основні типи економічних систем та механізми їх регулювання 5 1.2. Національні моделі ринкової економічної системи 8 2. НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 15 2.1. Політика державного регулювання: сутність, принципи, функції, завдання 15 2.2. Форми та методи впливу держави на соціально-економічний розвиток країни 18 3. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 26 3.1. Система органів управління економікою країни 26 3.2. Напрямки вдосконалення державної економічної політики в Україні 31 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 40 ДОДАТКИ 42

ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ. 7 1.1. Концепції державного регулювання. 7 1.2. Основні форми державного регулювання 9 1.3. Становлення ринку та інститутів української держави. 14 РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 16 2.1 Економічна політика 16 2.2. Економічні функції 17 РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 24 3.1. Основні функції державного регулювання 24 3.2. Національні особливості державного регулювання 27 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

Держава на фінансовому ринку 

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 6 1.1 Суб’єкти державного регулювання фінансового ринку 6 1.2 Законодавче забезпечення 15 1.3 Еволюція державного регулювання фінансового ринку 18 РОЗДІЛ 2. ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 22 2.1 Інструментарій ДЦПФР 22 2.2 Інструментарій НБУ 28 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 37 3.1 Міжнародний досвід державного регулювання фінансового ринку 37 3.2 Проблеми сучасної системи державного регулювання фінансового ринку 43 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53 ДОДАТКИ 57

Сутність і методи державного регулювання економіки

ЗМІСТ Вступ 2 1. Сутність і методи державного регулювання економіки 4 1.1. Структура механізму регулювання 4 1.2. Основні методи, форми та функції державного регулювання економіки 6 2. Політика державного регулювання економіки 13 2.1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи 13 2.2. Зовнішньоекономічна політика держави 15 2.3. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства 21 3. Основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах переходу до ринкової економіки 26 3.1. Сучасні напрями державного регулювання в Україні 26 3.2. Механізм переходу від спаду до піднесення 30 Висновки 37 Список використаних джерел 38

Сутнысть та основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах переходу до ринкової економіки

ЗМІСТ Вступ 2 Розділ І. Сутність і методи державного регулювання економіки 1.1. Структура механізму регулювання 4 1.2. Основні методи, форми та функції державного регулювання економіки 6 Розділ ІІ. Політика державного регулювання економіки 2.1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи 16 2.2. Зовнішньоекономічна політика держави 19 2.3. Політика економічного розвитку 27 Розділ ІІІ. Еволюція моделей регулювання економіки 3.1. Класична школа політичної економії та марксизм 35 3.2. Кейнсіанська модель державного регулювання сукупного попиту 37 3.3. Моделі монетаризма 39 Розділ IV. Основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах переходу до ринкової економіки 4.1. Сучасні напрями державного регулювання в Україні 41 4.2. Механізм переходу від спаду до піднесення 47 Висновки 58 Список використаних джерел 60

Виникнення та основні етапи розвитку моделей державного регулювання економіки

План Вступ Розділ 1. Виникнення та основні етапи розвитку моделей державного регулювання економіки. § 1. Основні погляди меркантилістів на державне регулювання економіки. § 2. Фізіократична модель державного регулювання економіки. § 3. Класична теорія політичної економії та марксизм. Розділ 2. Сучасні моделі державного регулювання економіки Західної Європи та Америки § 1. Неокласичний напрям § 2. Кейнсіанська модель державного регулювання сукупного попиту. § 3. Інституціонапьно-соціологічний напрямок Розділ 3. Історичні моделі державного регулювання економіки в Україні. Висновок Використана література

Державне регулювання

1. Визначення поняття державного регулювання 3 2. Рівні державного регулювання 5 3. Основні принципи державного регулювання економіки перехідного періоду 10 Література 14

Державне регулювання ринкової економіки

Вступ. 1. Економічні функції держави. 2. Історія становлення державного економічного регулювання. 3. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 4. Структура механізму регулювання. 5. Основні методи державного регулювання. 6. Державне регулювання в Україні. 7. Економічні функції місцевих органів влади. 8. Співвідношення між ринковим механізмом і державного регулювання. Висновок.

Державне регулювання ринкової економіки

Вступ. 1. Економічні функції держави. 2. Історія становлення державного економічного регулювання. 3. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 4. Структура механізму регулювання. 5. Основні методи державного регулювання. 6. Державне регулювання в Україні. 7. Економічні функції місцевих органів влади. 8. Співвідношення між ринковим механізмом і державного регулювання. Висновок.

Основні методи державного регулювання зовнішньої торгівлі України

Зміст Вступ 3 1. Механізм регулювання зовнішньої торгівлі на національному рівні 5 1.1. Організаційна система державного управління зовнішньою торгівлею України 5 1.2. Форми та методи державного регулювання зовнішньої торгівлі 8 2. Еволюція та особливості сучасного етапу системи державного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні 22 2.1. Трансформація системи тарифного регулювання в Україні 22 2.2. Основні етапи адаптації системи нетарифного регулювання до вимог ГАТТ/СОТ 31 3. Основні напрямки вдосконалення державного регулювання зовнішньої торгівлі України43 3.1.Основні шляхи вдосконалення тарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі України 43 3.2.Приведення нетарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі України до світових вимог – як умова членства України в ГАТТ/СОТ 50 Висновки64 Список літератури67 Додатки

Макроекономічне регулювання в умовах ринку

ВСТУП 3 1. Зміст та функції макроекономічного регулювання в умовах ринку 4 2. Методи державного регулювання економікою 12 3. Правове забезпечення макроекономічного регулювання 16 ВИСНОВКИ 19 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 20

ержавне регулювання ринкової економіки

План Вступ 1.Об’єктивні умови виникнення державного регулювання економіки та його сутність 2.Механізм функціонування державного регулювання економіки 2.1. Функції та методи державного регулювання економіки 3. Основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах переходу до ринкової економіки. Висновок Використана література