институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Проблеми управління приватизованими підприємствами.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Проблеми управління приватизованими підприємствами.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Засоби автоматизації роботи відділу логістики

Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи логістизації економіки 7 1.1. Концептуальні основи логістичного управління 7 1.2. Логістика як основа стратегічного підходу до управління переробними підприємствами АПК 17 1.3. Формування механізмів логістичного управління переробних підприємств АПК на ринку сокової продукції 29 2. Аналіз ефективності логістичної діяльності ТОВ «__» 38 2.1. Загальні відомості про підприємство 38 2.2. Аналіз виробничо-збутової діяльності ТОВ «__» 40 2.3. Проблеми розвитку логістики на ТОВ «__» 45 3. Напрямки вдосконалення роботи відділу логістики ТОВ «__» 53 3.1. Вдосконалення інформаційно-логістичної системи 53 3.2. Впровадження механізмів динамічного управління підприємствами 55 3.3. Методи інформаційної підтримки механізмів динамічного управління 63 Висновки 68 Література 72-75

Економічна роль міжнародних стратегічних альянсів: переваги та недоліки

Вступ 3 1. Сутність міжнародних спільних підприємств і стратегічних альянсів та теоретичні передумови їх створення. 4 1.1. Стимули до створення спільних підприємств, їх переваги та недоліки. 4 1.2.Поняття і форми стратегічних альянсів 5 1.3. Фактори і мотиви розвитку міжнародних стратегічних альянсів 9 2. Управління спільними підприємствами і стратегічними альянсами: особливості, проблеми та методика їх вирішення. 11 2.1. Управління міжнародними підприємствами як особливий вид 11 менеджменту. 11 2.2. Проблеми, що виникають при управлінні спільними підприємствами та стратегічними альянсами, й методика їх подолання. 13 2.3. Переговори 14 3. Аналіз ефективності діяльності спільних підприємств та стратегічних альянсів. 20 3.1. Приклади успішних міжнародних спільних підприємств та стратегічних альянсів. 20 3.2.Приклади невдалих міжнародних спільних підприємств та стратегічних альянсів. 21 3.3.Аналіз функціонування спільних підприємств і міжнародних альянсів у Центральній та Східній Європі. 23 Висновки 27 Список літератури 29

Формування менеджменту як науки

Зміст Вступ 2 1. Основні положення школи людських співвідношень. 4 2. Значення та характеристика зовнішнього середовища. 7 3. Специфіка управління підприємствами малого бізнесу та комерційними підприємствами. 8 4. Організація ефективного контролю в менеджменті. 10 5. Види організаційних структур управління, їх особливості та переваги 13 6. Характеристика понять: влада, вплив, лідер. Баланс влади в організації.15 Висновки 17 Література 18

Формування менеджменту як науки

Зміст Вступ 2 1. Основні положення школи людських співвідношень. 4 2. Значення та характеристика зовнішнього середовища. 7 3. Специфіка управління підприємствами малого бізнесу та комерційними підприємствами. 8 4. Організація ефективного контролю в менеджменті. 10 5. Види організаційних структур управління, їх особливості та переваги 13 6. Характеристика понять: влада, вплив, лідер. Баланс влади в організації.15 Висновки 17 Література 18

Менеджмент як наука

1. Передумови формування менеджменту як науки 3 2. Основні положення школи людських співвідношень 5 3. Значення та характеристика зовнішнього середовища 7 4. Специфіка управління підприємствами малого бізнесу та комерційними підприємствами 8 5. Організація ефективного контролю в менеджменті 9 6. Види організаційних структур управління, їх особливості та переваги 10 7. Характеристика понять: влада, вплив, лідер. Баланс влади в організації 11 Список використаної літератури 16

Особливості, проблеми та принципи розвитку державного сектору економіки

Зміст Вступ 3 1 Державний сектор економіки України: основні функції держави та нова політика Уряду 5 2 Особливості, проблеми та принципи розвитку державного сектору економіки 11 2.1 Організаційні проблеми та особливості управління державним майном 11 2.2 Принципи розвитку державного сектору економіки 13 3 Ефективність управління державними підприємствами та напрямки її підвищення 17 Висновки 26 Використана література 28

Особливості, проблеми та принципи розвитку державного сектору економіки

Зміст Вступ 3 1 Державний сектор економіки України: основні функції держави та нова політика Уряду 5 2 Особливості, проблеми та принципи розвитку державного сектору економіки 11 2.1 Організаційні проблеми та особливості управління державним майном 11 2.2 Принципи розвитку державного сектору економіки 13 3 Ефективність управління державними підприємствами та напрямки її підвищення 17 Висновки 26 Використана література 28

Організація управління діяльністю туристичного підприємства

Зміст Вступ 3 1. Теоретичні передумови удосконалення управління готельним господарством 7 1.1. Особливості менеджменту і його напрямки в сучасному туризмі 7 1.2. Сучасний стан управління готельним господарством 12 1.3. Напрямки вдосконалення управління підприємствами готельного господарства 21 2. Організація управління у ВАТ “Готель “Голосіївський” 26 2.1. Загальні відомості про підприємство 26 2.2. Організація управління ВАТ “Готель "Голосіївський" 27 2.3. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ “Готель “Голосіївський” 32 3.Удосконалення управління підприємствами готельного господарства 36 Висновки 43 Література 47 Метою роботи є обгрунтування основних напрямків удосконалення системи управління готельним господарством в період становлення ринкових відносин. Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких задач: - окреслення кола теоретичних питань управління та економічного розвитку, що впливають на розвиток готельного господарства та туризму у період становлення ринкових відносин; - визначення місця готельного господарства у системі розширеного відтворення і його значення для розвитку усього народногосподарського комплексу в сучасних умовах; - виявлення специфічних особливостей готельного господарства як об’єкта управління; - аналіз змістовної і функціональної сутності факторів, що впливають на сучасний стан управління підприємствами готельного господарства, виділення сучасних тенденцій впливу факторів зовнішнього середовища прямої і непрямої дії; аналіз основних показників, що характеризують ефективність управління готельним господарством на прикладі ВАТ “Готель “Голосіївський”; розробка основних напрямків удосконалення управління готельним господарством, зокрема ВАТ “Готель “Голосіївський”. Об'єктом дослідження є проблеми організації управління готельними підприємствами різних форм господарювання. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні питання практики управління підприємством готельного господарства ВАТ “Готель “Голосіївський”

Процеси управління підприємством в Україні

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти реалізації процесів управління підприємством 5 1.1. Сутність і функції процесу управління 5 1.2. Методи управління діяльністю підприємств 8 1.3. Операційний менеджмент та процеси управління підприємством 11 2. Аналіз процесів управління машинобудівними підприємствами Хмельницької області 17 2.1. Об’єкти дослідження 17 2.2. Аналіз ефективності управління на підприємствах 20 2.3. Напрями вдосконалення процесів управління 23 Висновки 28 Література 32

Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями

Вступ 3 1. Вартість підприємств як об’єкт управління та бази її оцінки 4 2. Управління підприємствами за критерієм вартості 8 3. Роль управління вартістю підприємства в управлінні потенціалом підприємства 12 Висновки 16 Список використаної літератури 17

Сутність та стан обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємствами України

Вступ 3 1. Науково-методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій 5 2. Особливості обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємствами України 19 Висновки 49 Література 50 Додатки 54

Розвиток малого бізнесу

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління розвитком підприємств туристичного бізнесу 5 1.1. Розвиток малого бізнесу в Україні та його основні проблеми 5 1.2. Особливості управління підприємствами малого бізнесу в індустрії туризму 7 1.3. Проблеми функціонування малого бізнесу 10 Розділ 2. Дослідження стану і тенденцій розвитку підприємств туристичного бізнесу 17 2.1. Сучасний стан розвитку малих туристичних підприємств 17 2.2. Аналіз розвитку туристичного бізнесу на прикладі туристичної фірми «Адріа-турс» 22 2.3. Дослідження діяльності туристичної фірми «Андріа-Турс» 25 Розділ 3. Механізм управління розвитком підприємств туристичного бізнесу 27 3.1. Проблеми та перспективи розвитку малих підприємств туристичного бізнесу 27 3.2. Шляхи розвитку та вдосконалення розвитку підприємств туристичної галузі 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33

Дослідження системи управління на підприємстві

Зміст Вступ 3 1 Теоретичні засади лінійних систем управління 4 2 Стан систем управління українськими підприємствами 9 3 Дослідження системи управління на підприємстві 14 Висновок 18 Використана література 19

Дослідження системи управління на підприємстві

Зміст Вступ 3 1 Теоретичні засади лінійних систем управління 4 2 Стан систем управління українськими підприємствами 9 3 Дослідження системи управління на підприємстві 14 Висновок 18 Використана література 19

Формування регіональних структур управління в Україні

Вступ / Розділ 1. Підприємство, галузь і територія як об’єкти управління / Розділ 2. Новий тип економічних відносин між підприємствами, галузями і територіями / Розділ 3. Становлення системи регіонального управління територіями / Висновки / Список використаної літератури