институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Приватизація та ефективність управління народним господарством.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Приватизація та ефективність управління народним господарством.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Реформа управління народним господарством

ЗМІСТ ВСТУП 1. Реформа управління народним господарством 2. Експерименти в сільському господарстві 3. Суть та здійснення косигінських реформ в Україні ВИСНОВКИ СПИОСК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Реформа управління народним господарством

ЗМІСТ ВСТУП 1. Реформа управління народним господарством 2. Експерименти в сільському господарстві 3. Суть та здійснення косигінських реформ в Україні 4. Наслідки економічних реформ в Україні ВИСНОВКИ СПИОСК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Контрольна робота менеджмент

ПЛАН 1. Адміністративні методи менеджменту. 3 2. Вищі органи державної влади і управління народним господарством України. 5 Список використаної літератури. 19

Приватизація та ефективне управління народним господарством в Україні

ВСТУП 3 1 ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦІЇ 5 1.1 Приватизація в Україні та її наслідки для аграрного сектору 5 1.2 Господарський та внутрігосподарський економічний механізми 20 1.3 Раціоналізація та винахідництво – забезпечення та необхідність розвитку в межах підприємства 36 1.4 Сучасний стан та особливості організації ринкового економічного механізму управління на с/г підприємствах 45 2 СТАН ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СВК «ПРОЛІСОК» 51 2.1 Техніко-економічна характеристика досліджуваного підприємства 51 2.2 Оцінка рівня витрат на виробництво продукції 59 2.3 Аналіз організації праці та рівня використання персоналу 69 2.4 Оцінка фінансових результатів 77 2.5 Застосування інформаційних комп’ютерних технологій на підприємстві 83 3 ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЗБИТКІВ І ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 91 3.1 Управління прибутком і рентабельністю як необхідні умови самооплатності та самофінансування виробництва 91 3.2 Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства 97 3.3 Оцінка економічної ефективності впровадження нового обладнання 99 3.4 Шляхи підвищення рентабельності за рахунок укрупнення сівозмін 102 4.ОХОРОНА ПРАЦІ 107 ВИСНОВКИ 114 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 116 ДОДАТКИ

Реформи в економіці в 1960-х рр..

Вступ 3 1. Спроби реформування економіки України наприкінці 1950-х - у Першій половині 1960-х р.р. 4 1.1. Реформи в системі управління народним господарством. 4 1.2. Експерименти в сільському господарстві. 6 1.3. Значення хрущовських реформ. 8 2. Економічна політика П.Ю.Шелеста 10 3. «Косигінські реформи» та їхні наслідки для України 13 Висновки 17 Література 19

Управління в сфері економіки та проблеми його удосконалення в умовах економічної реформи

1. Поняття, структура державних і недержавних секторів економіки 3 2. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб'єктів 6 державного управління економікою 6 3. Управління капітальним будівництвом, агропромисловим 8 комплексом, транспортом і шляховим господарством, зв'язком торгівлею, житловим господарством, побутовим обслуговуванням, використанням і охороною природних ресурсів 8 Література 13

Управління в сфері економіки та проблеми його удосконалення в умовах економічної реформи

1. Поняття, структура державних і недержавних секторів економіки 3 2. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб’єктів державного управління економікою 8 3. Управління капітальним будівництвом, агропромисловим комплексом, транспортом і шляховим господарством, зв’язком, торгівлею, житловим господарством, побутовим обслуговуванням, використанням і охороною природних ресурсів 11 Перелік використаних джерел 19

Організація управління діяльністю туристичного підприємства

Зміст Вступ 3 1. Теоретичні передумови удосконалення управління готельним господарством 7 1.1. Особливості менеджменту і його напрямки в сучасному туризмі 7 1.2. Сучасний стан управління готельним господарством 12 1.3. Напрямки вдосконалення управління підприємствами готельного господарства 21 2. Організація управління у ВАТ “Готель “Голосіївський” 26 2.1. Загальні відомості про підприємство 26 2.2. Організація управління ВАТ “Готель "Голосіївський" 27 2.3. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ “Готель “Голосіївський” 32 3.Удосконалення управління підприємствами готельного господарства 36 Висновки 43 Література 47 Метою роботи є обгрунтування основних напрямків удосконалення системи управління готельним господарством в період становлення ринкових відносин. Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких задач: - окреслення кола теоретичних питань управління та економічного розвитку, що впливають на розвиток готельного господарства та туризму у період становлення ринкових відносин; - визначення місця готельного господарства у системі розширеного відтворення і його значення для розвитку усього народногосподарського комплексу в сучасних умовах; - виявлення специфічних особливостей готельного господарства як об’єкта управління; - аналіз змістовної і функціональної сутності факторів, що впливають на сучасний стан управління підприємствами готельного господарства, виділення сучасних тенденцій впливу факторів зовнішнього середовища прямої і непрямої дії; аналіз основних показників, що характеризують ефективність управління готельним господарством на прикладі ВАТ “Готель “Голосіївський”; розробка основних напрямків удосконалення управління готельним господарством, зокрема ВАТ “Готель “Голосіївський”. Об'єктом дослідження є проблеми організації управління готельними підприємствами різних форм господарювання. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні питання практики управління підприємством готельного господарства ВАТ “Готель “Голосіївський”

Приватизація квартир

Вступ / 1. Приватизація житлового приміщення як спосіб його отримання у приватну власність / 2. Приватизація житла за законодавством України / Висновок / Використана література

Управління готельним бізнесом і тур діяльністю

ВСТУП 3 1. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ І ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 4 2. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 10 3. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ПЕРСПЕКТИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ АБО ГОТЕЛЮ ТА МЕТОДИ І СТИЛЬ РОБОТИ КЕРІВНИЦТВА 13 ВИСНОВОК 19 ЛІТЕРАТУРА 21

Управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами

План: 1. Комерційні служби підприємства 2. Суть системного управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами 3. Вплив управлінських рішень з питань матеріальних ресурсів на ефективність виробництва 4. Завдання управління складським господарством

Управління житлово-комунальним господарством

Вступ / Розділ 1. Державне регулювання в сфері житлового права. Поняття житлового фонду / Розділ 2. Управління житлово-комунальним господарством / Розділ 3. Державне управління у галузі використання і забезпе­чення схоронності житлово-комунального господарства / Висновки / Список використаної літератури

Управління матеріальними та трудовими ресурсами

План: І. Управління матеріальними ресурсами 1. Комерційні служби підприємства 2. Суть системного управління матеріальними ресурсами 3. Вплив управлінських рішень з питань матеріальних ресурсів на ефективність виробництва 4. Завдання управління складським господарством ІІ. Управління трудовими ресурсами 1. Соціальний захист від безробіття 2. Роль балансового методу в управлінні трудовими ресурсами 3. Форми підготовки спеціалістів

Адміністративна відповідальність за проступки на транспорті

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Адміністративне правопорушення за законодавством України 5 1.1 Поняття адміністративного правопорушення 5 1.2 Склад адміністративного правопорушення 7 1.3 Види адміністративних правопорушунь 9 Розділ ІІ. Правове управління транспортною системою України 11 2.1 Органи управління транспортом і шляховим господарством 13 2.2 Управління залізничним транспортом 15 2.3 Управління морським і річним транспортом 16 2.4 Управління автомобільним транспортом 20 2.5 Управління цивільним повітряним транспортом 23 2.6 Управління трубопровідним транспортом 26 2.7 Управління шляховим господарством 27 Розділ ІІІ. Державний контроль в галузі транспорту 28 3.1 Адміністративні відповідальність за правопорушення на транспорті 28 3.2 Державний контроль на транспорті 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33

Приватизаційні процеси в Україні: мета, правові положення та наслідки

Зміст Вступ 3 1.Приватизаційні процеси в Україні: мета та правові положення 5 2. Приватизація: моделі, напрями, етапи 18 2.1 Велика приватизація 18 2.2 Середня приватизація 20 3. Наслідки приватизації в Україні 38 3.1 Приватизація і негативні наслідки в Україні 38 3.2 Основні наслідки удосконалення приватизаційного процесу в Україні 46 Висновки 55 Список використаної літератури 59