институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Аналіз методів діагностування та управлінського консультування підприємства.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Аналіз методів діагностування та управлінського консультування підприємства.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Переваги та недоліки управлінського консультування

ВСТУП 2 1. ЦІЛІ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 3 2. ЗАВДАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 7 3. ОСОБИСТІ ТА ДІЛОВІ ЯКОСТІ КОНСУЛЬТАНТІВ 12 4. ЕТАПИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 19 ВИСНОВОК 23 ЛІТЕРАТУРА 24

Основи управлінського консультування

Вступ 3 1. Управлінське консультування як бізнес 5 2. Задачі управлінського консультування 11 3. Аналіз зовнішнього консультування 18 Висновки 22 Список використаної літератури 24

Основи управлінського консультування

Зміст 2 Вступ 3 1. Управлінське консультування як бізнес 5 2. Задачі управлінського консультування 11 3. Аналіз зовнішнього консультування 18 Висновки 22 Список використаної літератури 24

Управлінське консультування як одне із ключових напрямків сучасного менеджменту

ВСТУП 2 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 3 2. ЦІЛІ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 7 3. ЗАВДАННЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ 11 4. ВИДИ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 15 5. ТИПИ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 19 ВИСНОВКИ 23 ЛІТЕРАТУРА 24

Сутність цілей та методів оцінки управлінського персоналу підприємства

ЗМІСТ Вступ….................................................................................................................... 3 Розділ 1. Сутність цілей та методів оцінки управлінського персоналу підприємства............................................................................................................ 5 1.1. Всестороння оцінка управлінської діяльності.................................. 5 1.2. Оцінка управлінського персоналу..................................................... 6 Розділ 2. Класифікація методів оцінки якості службовців підприємства......... 12 2.1. Кількісні методи оцінки..................................................................... 12 2.2. Якісні методи оцінки.......................................................................... 16 Розділ 3. Особливості застосування комплексної оцінки управлінського персоналу на підприємстві..................................................................................... 25 Розділ 4. Напрями удосконалення оцінки управлінського персоналу підприємства............................................................................................................ 35 Висновки................................................................................................................. 40 Список використаної літератури....................................................................... 41

"Консультування як метод соціальної роботи"

Зміст Вступ 4 1. Поняття про консультування як метод соціальної роботи 6 1.1 Консультування в соціальній роботі 6 1.2 Процес консультування 10 2. Індивідуальне психологічне консультування 12 2. 1 Особливості проведення первинної консультації 12 2.2 Особливості консультації клієнта в стані кризи 21 2.3 Принципи та функції діяльності психолога-консультанта 23 3. Особливості використання методів консультування в практиці соціальних працівників 31 Висновок 39 Використана література 41

"Консультування як метод соціальної роботи"

Зміст Вступ 4 1. Поняття про консультування як метод соціальної роботи 6 1.1 Консультування в соціальній роботі 6 1.2 Процес консультування 10 2. Індивідуальне психологічне консультування 12 2. 1 Особливості проведення первинної консультації 12 2.2 Особливості консультації клієнта в стані кризи 21 2.3 Принципи та функції діяльності психолога-консультанта 23 3. Особливості використання методів консультування в практиці соціальних працівників 31 Висновок 39 Використана література 41

Класифікація методів управлінського обліку

Вступ 3 1. Загальна характеристика класифікації методів управлінського обліку 4 2. Методи обліку по ступеню нормування та повноті відображення затрат 6 3. Сутність позамовного та попердіального методів 9 4. Основні елементи нормативного методу 13 Висновки 16 Список використаної літератури 18

Види управлінського контролю та їх характеристика

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи управлінського контролю 5 1.1 Управлінський контроль: сутність та значення в діяльності підприємства 5 1.2 Класифікація видів управлінського контролю та їх характеристика 9 1.3 Процес здійснення управлінського контролю на підприємствах 12 Розділ 2. Дослідження процесу управлінського контролю ТОВ Супермаркет «...» 19 2.1 Характеристика об’єкту дослідження 19 2.2 Аналіз наявних видів контролю на підприємстві 23 2.3 Оцінка процесу управлінського контролювання на підприємстві 29 Розділ 3. Вдосконалення процесу управлінського контролювання 32 3.1 Визначення інструментів ефективного управлінського контролю 32 3.2 Пропозиції щодо поліпшення управлінського контролю підприємства 37 Висновки 39 Список використаної літератури 41

Організації управлінського обліку за міжнародними стандартами

Вступ 3 1 Загальна характеристика управлінського обліку 5 1.1 Вирішення завдань управлінського обліку 5 1.2 Проблеми постановки управлінського обліку на підприємстві 9 2 Міжнародна організація управлінського облуку 15 2.1 Управлінський облік та стратегія ринку 15 2.2Міжнародна практика виділення управлінського обліку із загальної системи бухгалтерського обліку 20 2.3 Сучасний стан управлінського обліку за американською школою 24 2.4 Аналіз витрат як елемент управлінського обліку 32 Висновки 39 Список літератури 41

Консультування з проблем сім'ї

Вступ 3 1. Сутність та принципи психологічного консультування сім’ї 4 2. Методи і прийоми психологічного консультування сім’ї 6 3. Характеристика етапів процесу психологічного консультування 8 4. Механізми психологічної корекції сімейних стосунків 11 Висновок 17 Список використаної літератури 18

Індивідуальне та сімейне консультування

Вступ 3 1. Види психологічного консультування 4 2. Основні питання сімейного консультування 6 3. Основні питання індивідуального консультування 8 Висновки 13 Література 14

Формування кадрового забезпечення стратегічного розвитку підприємства

ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади стратегічного розвитку підприємства 1.1. Взаємозв’язок стратегії розвитку підприємства та системи управління персоналом 1.2. Роль управлінського персоналу в прийнятті стратегічних рішень 1.3. Основні напрямки підвищення кадрового потенціалу підприємства РОЗДІЛ 2. Діагностика кадрового забезпечення розвитку підприємства 2.1. Аналіз методів формування кадрового забезпечення підприємства 2.2. Оцінка управлінського персоналу в контексті розвитку підприємства 2.3. Аналіз кадрового забезпечення реалізації стратегії розвитку підприємства РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення формування кадрового забезпечення стратегічного розвитку підприємства 3.1. Вибір пріоритетних напрямків реорганізації кадрового забезпечення 3.2. Шляхи вдосконалення використання персоналу підприємства в процесі реалізації стратегії розвитку 3.3. Оцінка управлінського персоналу у контексті стратегічного розвитку підприємства ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ

Застосування методів трансперсональної психології в практиці телефонного консультування

1. Трансперсональна психологія та її особливості 2 2. Телефонне консультування та застосування в ньому методології трансперсональної психології 4 Список використаної літератури 14

Консультування і психотерапія

Вступ.....................................................................................................................3
Розділ 1. Застосування психотерапії у психології............................................5
1.1. Поняття та становлення психотерапії....................................................5
1.2. Застосування методу психотерапії.........................................................6
1.3. Сімейна терапія........................................................................................9
Розділ 2. Особливості індивідуального консультування ...............................11
2.1. Специфіка і види консультування.........................................................11
2.2. Консультативний процес і консультативна взаємодія........................14
2.3. Психологічне консультування у психологічній роботі.......................23
Висновки...............................................................................................................30
Список використаної літератури........................................................................32