институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Структура та зміст підсистеми управління ефективністю виробництва.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Структура та зміст підсистеми управління ефективністю виробництва.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Управління ефективністю виробництва через витрати

Зміст Вступ 3 1. Основні поняття суспільного виробництва 4 1.1 Сутність і структура суспільного виробництва 4 1.2 Матеріальне та нематеріальне виробництво 6 2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок 10 2.1 Фактори, які безпосередньо впливають на процес виробництва 10 2.2 Виробнича функція 16 3. Шляхи підвищення ефективності виробництва 18 3.1 Управління ефективністю виробництва через зниження витрат 18 3.2 Економічна оцінка ефективності правоохоронних заходів на підставі методу "затрати-прибутки" 20 Висновки 31 Література 33

Управління ефективністю виробництва через витрати

Зміст Вступ 3 1. Основні поняття суспільного виробництва 4 1.1 Сутність і структура суспільного виробництва 4 1.2 Матеріальне та нематеріальне виробництво 6 2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок 10 2.1 Фактори, які безпосередньо впливають на процес виробництва 10 2.2 Виробнича функція 16 3. Шляхи підвищення ефективності виробництва 18 3.1 Управління ефективністю виробництва через зниження витрат 18 3.2 Економічна оцінка ефективності правоохоронних заходів на підставі методу "затрати-прибутки" 20 Висновки 31 Література 33

Соціальна підсистема організації і її удосконалення (на прикладі АТ „Радіотон”)

ЗМІСТ ВСТУП....................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ..........................................................................6 1.1 Суть, зміст та значення соціальної підсистеми..............................6 1.2. Сутність управління персоналом, як головний чинник соціальної підсистеми організації....................................................10 1.3. Нормативно-правова база соціальної підсистеми організації...15 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ НА АТ „РАДІОТОН”.................................................................................................18 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства........18 2.2. Оцінка та аналіз персоналу на підприємстві................................22 РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ................................31 ВИСНОВКИ..........................................................................................................37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................39 ДОДАТКИ

Управління ефективністю діяльності підприємства

ЗМІСТ ПЛАН РОЗДІЛ І 1.1. Сутністні аспекти ефективності діяльності підприємства 1.2. Методичні підходи до вимірювання ефективності діяльності підприємства 1.3. Система управління ефективністю діяльності підприємства РОЗДІЛ ІІ 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Зернопродукт» 2.2. Економічна діагностика підприємства 2.3.Діагностика чинної системи управління ефективністю підприємства РОЗДІЛ ІІІ 3.1 Альтернативи вирішення генеральної проблеми 3.2.Пілотна система управління ефективністю діяльності ТОВ «Зернопродукт»: визначення її ефективності 3.2.Рекомендації по впровадженню системи ефективності на основі регулювання відносин із зацікавленими сторонами ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ РЕФЕРАТ

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ БАНКУ)

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 6 1.1. Економічна сутність управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 6 1.2. Проблеми діючої системи управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 22 1.3. Світовий досвід управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів 27 Список використаної літератури 38 Додатки 44

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ)

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 6 1.1. Економічна сутність управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 6 1.2. Проблеми діючої системи управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 21 1.3. Світовий досвід управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів 26 Розділ 2. Аналіз діючої системи формування та ефективності використання фінансових ресурсів (на прикладі АБ «банк») 37 2.1. Сучасний стан управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 37 2.2. Аналіз законодавчих та нормативних актів, що регулюють процес управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 53 2.3. Методичні аспекти управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 61 2.4. Аналіз фінансової діяльності АБ «банк», починаючи з формування його фінансових ресурсів 65 Розділ 3. Шляхи удосконалення чинної системи формування та ефективності використання фінансових ресурсів вітчизняних банків 90 3.1. Перспективи вдосконалення державного регулювання процесу формування фінансових ресурсів комерційних банків та ефективності їх використання 90 3.2. Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів 95 3.3. Вдосконалення механізму управління ресурсним потенціалом комерційного банку 104 Висновки 109 Список використаної літератури 112 Додатки 118

Управління контрактною діяльністю підприємства на зовнішньому ринку

ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Сутність, місце та значення зовнішньоторгівельних угод 6 1.1. Зовнішньоторгівельна угода як об’єкт діяльності підприємства 6 .1.2. Укладання міжнародного комерційного контракту, його структура та зміст 18 1.3. Організація контролю і документарне забезпечення процесу виконання контракту 27 РОЗДІЛ 2. Дослідження управління ефективністю зовнішньо – економічних контрактів на підприємстві. 37 2.1 Організаційно – економічна характеристика закритого акціонерного товариства „Вінничанка”. 37 2.2. Дослідження результатів динаміки господарської діяльності підприємства 48 2.3. Аналіз управління контрактною діяльністю на ЗАТ „ Вінничанка” 58 Розділ 3 Шляхи вдосконалення управління ефективністю зовнішньоторговельних контрактів на підприємстві. 69 Висновки та пропозиції 92 Список використаних джерел та літератури 97 ДОДАТКИ 101

Сутність економічної ефективності виробництва

Зміст Вступ 3 1 Сутність економічної ефективності виробництва 6 1.1 Поняття, критерії та види ефективності виробництва 6 1.2 Економічний ефект, витрати і ресурси виробництва 9 2 Аналіз та оцінка економічної ефективності виробництва в Україні 12 2.1 Аналіз диференційованих узагальнених показників ефективності 12 2.2 Оцінка прибутку і рентабельності підприємств України 16 2.3 Проблеми підвищення ефективності виробництва 21 3. Шляхи підвищення економічної ефективності підприємств в сучасний період 23 3.1 Стратегія підвищення ефективності 23 3.2 Управління ефективністю в умовах ринку 25 Висновок 38 Список літератури 40 Додаток А 44 Додаток Б………………………………………………………………………..45

Управління ефективністю відновлення рухомого складу на основі інноваційних технологій

Вступ 3 I Розділ. Аналіз розвитку та діяльності ТОВ„Столичне" 7 1.1. Статус підприємства. 7 1.2. Етапи розвитку. 10 1.3. Аналіз основних показників діяльності ТОВ „Столичне" 19 1.4. Аналіз організації управління. 24 II Розділ. Менеджмент інноваційних технологій в сфері виробництва 34 2.1. Економічна сутність сучасного інноваційного менеджмента 34 2.2. Методологічні засади інноваційного менеджмета в сфері технологій 37 2.3 Економіко-правові умови впровадження інноваційних технологій у виробництво 40 2.4 Методи управління ефективністю інноваційними технологіями 47 III Розділ. Заходи щодо підвищення ефективності управління виробництвом на основі інноваційних технологій. 51 3.1 Аналіз технологічної схеми ТОВ “Столичне” 51 3.2 Розробка удосконаленої технологічної схеми організації виробництва 57 3.3 Оцінка ефективності управління. 62 Висновки 67 Література 71 Додаток 1. Баланс ТОВ «Столичне» на 01.01.06 р. 76 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2005 р. 79 Диплом бакалавра

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 5 1.1. Економічна сутність управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 5 1.2. Проблеми діючої системи управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 11 2. Сучасний стан управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками м. Києва 17 2.1. Загальний огляд строкової структури фінансових ресурсів 17 2.2. Аналіз основних статей активів 24 2.3. Аналіз основних статей пасивів 28 2.4. Оцінка збалансованості фінансових ресурсів комерційних банків 31 3. Вдосконалення механізму управління ресурсним потенціалом комерційних банків 34 Висновки 39 Список використаної літератури 41

Організація технічної підготовки виробництва

ЗМІСТ Вступ 3 1. Основи організації виготовлення деталі "Кулачок". 4 1.1 Загальна характеристика виробництва 4 1.1 Виробничий процес та структура 5 1.2 Виробничий процес та його структура 6 2. Організація технічної підготовки виробництва 7 2.1. Організація науково - дослідної та конструкторської роботи 7 2.2. Технологічна підготовка виробництва 8 2.3. Управління якістю і організація технічного контролю 9 3. Організація технічного обслуговування виробництва 11 3.1. Організація інструментального господарства 11 3.2. Організація ремонтного господарства 12 3.3. Організація транспортного і складського господарства 14 3.4. Організація енергетичного обслуговування 17 4. Організація праці як складова організації виробництва 19 4.1. Організація праці на підприємстві 19 4.2 Організація нормування праці 22 5. Основи організації управління підприємства 24 5.1 Організаційна структура і функції управління ДП "Необіт" на прикладі структури управління підготовкою виробництва 24 Висновки 26 Список літератури 27

Організація технічної підготовки виробництва

ЗМІСТ Вступ 3 1. Основи організації виготовлення деталі "Кулачок". 4 1.1 Загальна характеристика виробництва 4 1.1 Виробничий процес та структура 5 1.2 Виробничий процес та його структура 6 2. Організація технічної підготовки виробництва 7 2.1. Організація науково - дослідної та конструкторської роботи 7 2.2. Технологічна підготовка виробництва 8 2.3. Управління якістю і організація технічного контролю 9 3. Організація технічного обслуговування виробництва 11 3.1. Організація інструментального господарства 11 3.2. Організація ремонтного господарства 12 3.3. Організація транспортного і складського господарства 14 3.4. Організація енергетичного обслуговування 17 4. Організація праці як складова організації виробництва 19 4.1. Організація праці на підприємстві 19 4.2 Організація нормування праці 22 5. Основи організації управління підприємства 24 5.1 Організаційна структура і функції управління ДП "Необіт" на прикладі структури управління підготовкою виробництва 24 Висновки 26 Список літератури 27

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи поняття організаційної структури управління підприємством 8 1.1. Класифікація, статика і динаміка організації 8 1.2. Зміст та створення оптимальної структури підприємства 13 1.2.1. Основні положення оптимальної структури підприємства 13 1.2.2. Створення оптимальної структури підприємства 16 1.3. Проектування організаційної структури підприємств різних типів 23 1.3.1. Основні характеристики організаційної структури 23 1.3.2. Лінійна організаційна структура управління 27 1.3.3. Функціональна організаційна структура управління 28 1.3.4. Комбіновані організаційні структура управління 29 РОЗДІЛ 2. Техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ „Хлібодар” 38 2.1. Історична довідка та організаційно-правова форма 38 2.2. Потужність та асортимент продукції 40 2.3. Основні показники діяльності 42 2.4. Сировинна база та збут продукції 44 2.5. Схема управління підприємством 47 2.6. Інфраструктура підприємства 48 2.7. Виробнича структура підприємства 51 2.8. Організація основного процесу виробництва та технологія 52 2.8.1. Технології виробництва продукції 54 2.8.2. Технології виробництва макаронних виробів 58 2.8.3. Технологія виробництва кондитерських виробів на ВАТ „Хлібодар” 60 2.8.4. Технологічна інструкція 61 РОЗДІЛ 3. Аналіз основних аналітико-економічних показників діяльності ВАТ „Хлібодар” та системи організаційного управління на підприємстві 62 3.1. Аналіз основних показників роботи підприємства 62 3.2. Аналіз фінансового стану підприємства 65 3.2.1. Задачі і джерела фінансового аналізу 65 3.2.2. Аналіз фінансової стійкості 67 3.2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності 71 3.2.4. Аналіз рентабельності 75 3.3. Комплексне дослідження та аналіз системи організаційного управління на підприємстві 77 РОЗДІЛ 4. Удосконалення системи організаційного управління на підприємстві 86 4.1. Основні проблеми, пов’язані з ефективністю системи управління на підприємстві 86 4.2. Пропозиції щодо вдосконалення організаційного управління на підприємстві 89 4.3. Вплив запропонованих пропозицій на результати діяльності підприємства 94 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 97 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 102 ДОДАТКИ 107

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи поняття організаційної структури управління підприємством 6 1.1. Класифікація, статика і динаміка організації 6 1.2. Зміст та створення оптимальної структури підприємства 11 Розділ 2. Техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ "Рахівхліб" 20 2.1. Аналіз на основі звіту та балансу 20 2.2. Схема управління підприємством 22 2.3. Виробнича структура підприємства 27 Розділ 3. Удосконалення системи організаційного управління на підприємстві 29 3.1. Основні проблеми, пов'язані з ефективністю системи управління на підприємстві 29 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організаційного управління на підприємстві 36 Висновки 41 Список використаної літератури 44 ДОДАТКИ 47

Постановка задачі максимізації вартості компанії

Вступ 3 1. Вартість компанії як економічна категорія 5 2. Чинники створення вартості. Інструменти створення вартості 9 3. Шляхи максимізації вартості (управління портфелем бізнесу, управління ефективністю бізнесу та ефективністю роботи персоналу) 14 4. Визначення цільових установок і індикаторів 24 5. Розробка програм по максимізації вартості та оцінка її ефективності 27 Висновки 29 Список літератури 33