институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Визначення показників ефективності як підсистема управління виробництвом.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Визначення показників ефективності як підсистема управління виробництвом.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Оперативне управління виробництвом

Зміст: Вступ ……………………………………………………………………3 Розділ 1. Операційна система як передумова ефективності управління виробництвом ……………………………………………………. 4 1.1. Сутність і класифікація операційних систем ………………….4 1.2. Етапи розвитку сучасної індустріальної системи виробництва і її основних типів …………………………………………………………………9 1.3. Управління операційною системою підприємства………..… 13 Розділ 2. Оперативне управління виробництвом………………….20 2.1. Об’єктивні закономірності управління виробництвом ……..20 2.2. Види систем оперативного управління виробництвом….…..21 2.3. Метрологічне забезпечення якості у виробничих підсистемах …………………………………………………………………….26 Розділ 3. Удосконалення процесу оперативного управління виробництвом в сучасних умовах …………………………………………..28 3.1. Проблеми ОУВ і шляхи їх вирішення ………………………28 3.2. Науково обґрунтований вибір оперативної системи управління ……………………………………………………………………...29 3.3. Вибір організаційної структури управління …………………32 Висновок ………………………………………………………………33 Список використаної літератури…………………………………....35 Додатки

Розробка плану діяльності автотранспортного підприємства

Зміст Вступ 2 1. Розрахунок плану по експлуатації рухомого складу 3 1.1. Визначення показників, що характеризують виробничу програму 4 1.2. Визначення техніко-експлуатаціонних показників: 5 2. Розрахунок плану по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів 5 2.1. Розрахунок показників, що визначають кількість обслуговувань та ремонтів автомобілів, потрібних для підтримування рухомого складу у справному стані 5 2.2. Визначення показників, що характеризують трудомісткість виконання ТО та ремонтів 6 3. Розрахунок плану матеріально-технічного постачання 7 3.1. Визначення витрат на паливо 7 3.2. Визначення витрат на мастильні матеріали 7 3.3. Визначення інших витрат 8 4. Організація управління виробництвом і працею 9 5. Фінансовий план 10 5.1. Визначення витрат виробництва 10 5.2. Визначення виручки та чистого доходу 11 5.3. Визначення прибутку 12 5.4. Визначення собівартості перевезень, тарифу та рентабельності 12 Висновки 13 Список використаної літератури 14

Розробка плану діяльності автотранспортного підприємства

Зміст Вступ 2 1. Розрахунок плану по експлуатації рухомого складу 3 1.1. Визначення показників, що характеризують виробничу програму 4 1.2. Визначення техніко-експлуатаціонних показників: 5 2. Розрахунок плану по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів 5 2.1. Розрахунок показників, що визначають кількість обслуговувань та ремонтів автомобілів, потрібних для підтримування рухомого складу у справному стані 5 2.2. Визначення показників, що характеризують трудомісткість виконання ТО та ремонтів 6 3. Розрахунок плану матеріально-технічного постачання 7 3.1. Визначення витрат на паливо 7 3.2. Визначення витрат на мастильні матеріали 7 3.3. Визначення інших витрат 8 4. Організація управління виробництвом і працею 9 5. Фінансовий план 10 5.1. Визначення витрат виробництва 10 5.2. Визначення виручки та чистого доходу 11 5.3. Визначення прибутку 12 5.4. Визначення собівартості перевезень, тарифу та рентабельності 12 Висновки 13 Список використаної літератури 14

Операційний менеджмент контрольна

Скласти таблицю термінів Термін Визначення Автор Джерело 1.Операційний менеджмент 2.Переробна підсистема 3.Спеціалізація 4.Оперативне управління виробництвом 5.Асортиментна політика 6. Виробниче освоєння 7.Організація праці 8.Робоче місце 9.Нормованне завдання 10. Нормований робочий час 11.Капітальний ремонт 12.Секційний метод організації ремонту 13.Склади. 14.Поточний запас 15. Ціна якості

Управління виробництвом

Вступ 3 1. Наукове обґрунтування управління виробництвом 5 2. Організаційна структура підприємства (виробництва) 10 2.1. Типи організаційних структур управління виробництвом. 13 2.2. Життєвий цикл виробництва. 21 3. Виробничо-технологічний процес підприємства 25 3.1. Основне і допоміжне виробництво. 26 3.2. Управління технологічним процесом у виробництві. 28 3.3. Контроль, за якістю продукції. 30 3.4. Організація постачання ресурсів, готової продукції та її збуту. 32 Висновки 35 Список літератури 37

Управління наукомістким виробництвом в умовах ринку

Вступ 3 1. Аналіз ролі держави в галузі організації й управління науково-технічними та економічними процесами в індустріально розвинутих країнах світу та в Україні 7 1.1. Аналіз стану і проблем розвитку наукомістких підприємств у рамках національних інноваційних програм США, Західної Європи, Японії, Азії 7 1.2. Аналіз перспективності створення наукомістких підприємств в Україні 18 2. Аналіз процесів управління наукомістким виробництвом на прикладі ВАТ «Назва» 24 2.1. Загальні відомості про підприємство 24 2.2. Аналіз ефективності управління виробництвом 26 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства 29 3. Напрями вдосконалення управління наукомістким виробництвом в ринковій економіці 37 3.1. Питання мережного і календарного планування організаційних проектів 37 3.2. Напрями створення комплексної державної науково-технічної та промислової політики України 41 Висновки 48 Література 52 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» 56

Основи менеджменту

1. Поняття управління виробництвом. Задача управління виробництвом. Вихідна інформація та результати розв’язку задачі…….…………… 3 2.Необхідність врахування зв’язків між задачами управління.………………10 Список використаної літератури…. 16

Шляхи підвищення ефективності виробництва

Зміст Вступ 3 1.1 Етапи і сфери виробництва 5 1.2 Фактори суспільного виробництва 10 2. Поняття і види ефективності 15 2.1 Економічна суть і загальна методологія визначення 15 2.2 Види ефективності 17 3. Методи розрахунку показників ефективності 22 3.1 Критерій і система показників ефективності 22 3.2 Вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат 25 4. Шляхи підвищення ефективності виробництва 31 Висновки 40 Література 43

Шляхи підвищення ефективності виробництва

Зміст Вступ 3 1.1 Етапи і сфери виробництва 5 1.2 Фактори суспільного виробництва 10 2. Поняття і види ефективності 15 2.1 Економічна суть і загальна методологія визначення 15 2.2 Види ефективності 17 3. Методи розрахунку показників ефективності 22 3.1 Критерій і система показників ефективності 22 3.2 Вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат 25 4. Шляхи підвищення ефективності виробництва 31 Висновки 40 Література 43

Виробничі інноваційні технології

Вступ / 1. Поняття виробничої технології / 2. Структура управління виробничими відносинами / 3. Виробничі технології як об’єкт управління / 4. Особливості управління виробництвом енергетичних продукутів / 5. Особливості управління виробництвом матеріальних продуктів / 6. Проблеми, напрямки розвитку і особливості управління інформаційними технологіями / Висновки / Список використаної літератури

Система показників та вимірювання ефективності виробництва

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Економічна суть і загальна характеристика видів ефективності 5 1.1. Економічна суть і загальна методологія визначення 5 1.2. Види ефективності 6 Розділ 2. Система показників та вимірювання ефективності виробництва 12 2.1. Методичні основи аналітичної оцінки ефективності підприємництва 12 2.2. Критерій і система показників 16 2.3. Вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат 18 2.4. Оцінка соціальної ефективності 22 Розділ 3. Класифікація чинників зростання ефективності виробництва 25 3.1. Класифікація суттєвих характеристик 25 3.2. Напрямки дії і використання 26 Висновок 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38

Автоматизовані системи управління виробництвом

Зміст 1 Автоматизовані системи управління виробництвом 3 2 Критерії економічного зросту та показники його соціальної спрямованості 9 3 Принципи розміщення виробництва 13 Використана література 18

Автоматизовані системи управління виробництвом

Зміст 1 Автоматизовані системи управління виробництвом 3 2 Критерії економічного зросту та показники його соціальної спрямованості 9 3 Принципи розміщення виробництва 13 Використана література 18

Методи управління

Вступ 1. Сутність методів управлінської діяльності та їх класифікація 1.1. Поняття та сутність методів управлінської діяльності 1.2. Класифікація методів управлінської діяльності 2. Методи управлінської діяльності персоналу управління 2.1. Методи управління 2.2. Методи праці управлінського персонала 3. Використання методів праці з виконавчими функціями для прийняття рішень 3.1. Матричні методи. Теорія ігр 3.2. Дерево рішень “дерево цілей” 4. Методи управління виробництвом 4.1. Методи управління виробництвом 4.2. Правові методи управління виробництвом 4.3. Соціологічні й психологічні методи Висновки Список використаної літератури

Ціноутворення на продукцію, робот, послуги (на прикладі діяльності ВАТ «Молочник»

ЗМІСТ: Вступ………………………………………………………………………3 Розділ І. Теоретичні аспекти ціноутворення в системі управління виробництвом 1.1. Економічна сутність і класифікація цін…………………………5 1.2. Основні принципи та фактори ціноутворення ………………...7 1.3. Проблеми ціноутворення в управлінні виробництвом……….15 Розділ ІІ. Аналіз обґрунтування системи цінового стимулювання збуту готової продукції та управління виробництвом на ВАТ „Молочник” 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства….….21 2.2. Аналіз системи управління підприємством …………………...26 2.3. Аналіз цінової політики підприємства ……………………....…30 Розділ ІІІ. Обґрунтування системи цінового симулювання збуту готової продукції та управління виробництвом на ВАТ „Молочник” 3.1. Розробка цінової стратегії підприємства …………………..…..38 3.2. Побудова прогнозної моделі ціноутворення на підприємстві ……………………………………………………………………..39 Висновки та пропозиції ………………………………………….……43 Список використаної літератури…………………………………...…45 Додатки