институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Планування трудових ресурсів.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Планування трудових ресурсів.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Планування трудових ресурсів

Вступ 3 1. Планування трудових ресурсів як необхідна умова 5 2. Кількісна та якісна оцінка трудових ресурсів 6 3. Методика планування чисельності робітників 8 Висновки 17 Список використаної літератури 19

Трудові ресурси як особливий вид ресурсів

Зміст Вступ 3 1 Трудові ресурси як особливий вид ресурсів 4 2 Процес планування трудових ресурсів підприємства 7 3 Планування роботи з кадрами та кількості трудових ресурсів 10 Використана література 15

Трудові ресурси як особливий вид ресурсів

Зміст Вступ 3 1 Трудові ресурси як особливий вид ресурсів 4 2 Процес планування трудових ресурсів підприємства 7 3 Планування роботи з кадрами та кількості трудових ресурсів 10 Використана література 15

Трудові ресурси України та регіональні проблеми їх раціонального використання

ЗМІСТ ВСТУП.......................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ................5 1.1. Сутність трудових ресурсів та їх значення...........................................5 1.2. Принципи та фактори розміщення трудових ресурсів, особливості міського та сільського розселення........................................................8 РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ12 2.1. Історичні передумови розвитку трудових ресурсів України.............12 2.2. Динаміка та структура трудових ресурсів України............................15 РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ.................................................................................................................23 3.1. Проблеми зайнятості і соціального партнерства в Україні та напрямки їх подолання......................................................23 3.2. Напрямки розвитку трудових ресурсів України.................................27 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.................................................................................33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................38 ДОДАТКИ...............................................................................................................40

Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів

Вступ …………………………………………………………………………3 1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ……………………….5 2. Розробка балансу трудових ресурсів ………………………………….6 3. Методологічні основи управління трудовими ресурсами ………...12 4. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні………... 16 Висновки ……………………………………………………………………19 Література …………………………………………………………………..21

Планування кадрової роботи

Вступ 3 1. Роль планування персоналу в ефективності підприємницької діяльності 6 1.1. Планування персоналу як необхідна умова 6 1.2. Кількісна та якісна оцінка персоналу 7 1.3. Методика планування чисельності робітників 9 2. Характеристика планування персоналу на підприємстві 19 2.1. Загальна характеристика досліджуваного підприємства 19 2.2. Аналіз показників ефективності трудових ресурсів 32 3. Вибір методів підвищення ефективності планування трудових ресурсів 43 3.1. Обґрунтування чисельності працівників на плановий період 43 3.2. Розрахунок обсягів діяльності у плановому періоді 44 Висновки 50 Список використаної літератури 54

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти проблеми праці та її оплати в ринкових умовах 6 1.1. Поняття праці і характеру трудових відносин 6 1.2. Основні принципи та напрямки ефективного використання трудових ресурсів 10 1.3. Методичні підходи до вивчення використання трудових ресурсів 18 2. Аналіз використання трудових ресурсів 38 2.1. Роль оплати праці в регулюванні трудових відносин 38 2.2. Аналіз структури трудових ресурсів та використання робочого часу 44 2.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Друкарник” 54 2.4. Використання трудових ресурсів на підприємстві 66 3. Напрямки поліпшення використання трудових ресурсів ТОВ “Друкарник” 81 3.1. Шляхи поліпшення використання трудових ресурсів 81 3.2. Доплати за сумісництво як чинник мотивації персоналу 85 Висновки і пропозиції 92 Список використаної літератури 97 Додаток А 101 Додаток Б 104

Управління трудовими ресурсами

Вступ 3 1. Стратегічне значення менеджменту людських ресурсів 4 2. Планування трудових ресурсів 7 3. Навчання та підвищення кваліфікації трудових ресурсів 13 4. Управління трудовими стосунками 14 Висновок 18 Література 19

Планування персоналу на підприємстві

Вступ 3 1. Роль планування персоналу в ефективності підприємницької діяльності 6 1.1. Планування персоналу як необхідна умова 6 1.2. Кількісна та якісна оцінка персоналу 7 1.3. Методика планування чисельності робітників 9 2. Характеристика планування персоналу на підприємстві 19 2.1. Загальна характеристика досліджуваного підприємства 19 2.2. Аналіз показників ефективності трудових ресурсів 32 3. Вибір методів підвищення ефективності планування трудових ресурсів 40 3.1. Обґрунтування чисельності працівників на плановий період 40 3.2. Розрахунок обсягів діяльності у плановому періоді 41 Висновки 47 Список використаної літератури 51 Додатки………………………………………………………………………………54

Аудит ефективності використання трудових ресурсів

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади аудиту ефективності використання трудових ресурсів 5 1.1. Економічна характеристика оплати праці та її види 5 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту ефективності використання трудових ресурсів 16 Розділ 2. Організація і методика аудиту ефективності використання трудових ресурсів 21 2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності підприємства ТОВ “Назва” 21 2.2. Планування аудиту ефективності використання трудових ресурсів 28 2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства ТОВ “ Назва ” 31 2.4. Методика аудиту ефективності використання трудових ресурсів 36 Розділ 3. Методика аудиту фінансової звітності в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем 50 Висновки 54 Список використаної літератури 56 Додатки 58

Баланс трудових ресурсів

Вступ 3 1. Соціальна та економічна сутність трудових ресурсів 4 2. Сутність балансу трудових ресурсів 8 3. Баланс трудових ресурсів України 15 Висновки 23 Список використаної літератури 25

ПЛАНУВАННЯ НЕОБХІДНИХ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО НОВОГО ВИДУ ПРОДУКЦІЇ

ЗМІСТ ВСТУП 4 1.1 Зміст та принципи планування трудових показників підприємства. 6 1.2. Внутрішні та зовнішні фактори, що здійснюють вплив на процес планування 17 1.3.Економічна характеристика трудових показників підприємства. 33 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАТ "Дніпродзержинський механічний завод" 39 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 39 2.2 Аналіз організаційної структури підприємства 50 2.3 Аналіз трудових показників на підприємстві. 56 РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ НЕОБХІДНИХ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО НОВОГО ВИДУ ПРОДУКЦІЇ. 62 3.1 Планування кількості механізованих робочих місць 62 3.2 Розрахунок загальної кількості і вартості робочих місць 65 3.3 Розрахунки умовно-змінних витрат 68 3.4 Розрахунок витрат на оплату праці промислово виробничого персоналу 70 3.5 Калькуляція собівартості та розрахунок ціни продукції. 75 3.6 Розрахунок очікуваного прибутку і рентабельності 78 ВИСНОВОК 81 ЛІТЕРАТУРА 84 Додатки 90

Планування людських ресурсів на підприємстві

ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 5 1.1. Сутність і зміст планування людських ресурсів на підприємстві 5 1.2. Методи визначення потреб персоналу 10 1.3. Види планів з питань персоналу 14 2. ПЛАНУВАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 18 2.1. Загальна характеристика підприємства 18 2.2. Методика планування людських ресурсів, що використовується на приватному підприємстві “...” 19 2.3. Планування чисельності персоналу на ПП “...” у 2007-2009 рр. 22 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 29 3.1. Пропозиції щодо вдосконалення планування людських ресурсів 29 3.2. Напрямки вдосконалення планування людських ресурсів 30 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34

Використання балансового методу в оцінці трудових ресурсів

Вступ …………………………………………………………………………….3 1. Балансовий метод в оцінці трудових ресурсів ………………………….5 2. Методологічні основи управління трудовими ресурсами…………… 12 3. Фактори та умови розвитку трудових ресурсів в Україні…………… 16 Висновки ……………………………………………………………………….21 Література………………………………………………………………………23

Планування трудових ресурсів регіону, підприємства

Вступ 3 1. Планування потреби в персоналі на підприємстві 4 2. Планування кадрів в регіоні 9 Висновок 16 Перелік використаної літератури 18