институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Моделі планування виробництва на підприємстві.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Моделі планування виробництва на підприємстві.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Планування виробництва на підприємстві (на прикладі СВАТ ім.9-ої „Кримської Кавдивізії”)

Зміст Вступ ......................................................................................................................3 1. Економічна сутність планування виробництва на підприємстві ...........5 2. Методи та інструменти планових розрахунків на підприємстві.............10 3. Загальна організаційно-економічна характеристика СВАТ ім. 9-ої „Кримської Кавдивізії”...............................................................................13 4. Планування виробництва і збуту продукції на СВАТ ім. 9-ої „Кримської Кавдивізії”...............................................................................17 5. Шляхи використання інформаційних технологій в господарській діяльності СВАТ ім. 9-ої “Кримської Кавдивізії”...................................22 6. Економічна ефективність та вдосконалення планування виробництва на СВАТ ім. 9-ої “ Кримської Кавдивізії”................................................25 Висновки та пропозиції ........................................................................................26 Список використаної літератури .........................................................................28 Додатки

Планування діяльності підприємства

Вступ 3 1.Поняття та сутність планування діяльності підприємства 4 1.1. Види планів, стратегічне планування 4 1.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації в процесі планування 6 2. Планування матеріальних ресурсів та виробництва в умовах застосування інформаційних технологій 15 2.1 Планування обсягів продажів і виробництва 15 2.2 Планування потужностей та потреб у матеріалах 19 3. Фінансове планування на підприємстві 25 3.1 Загальні принципи фінансового планування 25 3.2 Рівні фінансового планування 27 Висновки 37 Література 39

Планування діяльності підприємства

Вступ 3 1.Поняття та сутність планування діяльності підприємства 4 1.1. Види планів, стратегічне планування 4 1.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації в процесі планування 6 2. Планування матеріальних ресурсів та виробництва в умовах застосування інформаційних технологій 15 2.1 Планування обсягів продажів і виробництва 15 2.2 Планування потужностей та потреб у матеріалах 19 3. Фінансове планування на підприємстві 25 3.1 Загальні принципи фінансового планування 25 3.2 Рівні фінансового планування 27 Висновки 37 Література 39

Запровадження стратегічного планування на підприємстві

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Сутність і зміст стратегічного планування на підприємстві 6 1.1. Планування як функція управління підприємством 6 1.2. Особливості стратегічного планування 18 1.3. Планування реалізації стратегії підприємства 24 1.4. Забезпечення стратегічного планування інформацією 29 РОЗДІЛ 2. Особливості запровадження стратегічного планування діяльності ВАТ "Ужгородський завод хлібопродуктів" 37 2.1. Загальна характеристика ВАТ "Ужгородський завод хлібопродуктів" 37 2.2. Плануваня постачання на ВАТ "Ужгородський завод хлібопродуктів" 42 2.3. Планування процесу виробництва 52 2.4. Планування асортименту та обсягу продукції 57 2.5. Планування організаційного управління на підприємстві 59 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення стратегічного планування на підприємстві 67 ВИСНОВКИ 78 Список використаної літератури 82 ДОДАТКИ 85

Запровадження стратегічного планування на підприємстві

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Сутність і зміст стратегічного планування на підприємстві 6
1.1. Планування як функція управління підприємством 6
1.2. Особливості стратегічного планування 18
1.3. Планування реалізації стратегії підприємства 24
1.4. Забезпечення стратегічного планування інформацією 29
РОЗДІЛ 2. Особливості запровадження стратегічного планування діяльності ВАТ Ужгородський завод хлібопродуктів 37
2.1. Загальна характеристика ВАТ Ужгородський завод хлібопродуктів 37
2.2. Плануваня постачання на ВАТ Ужгородський завод хлібопродуктів 42
2.3. Планування процесу виробництва 52
2.4. Планування асортименту та обсягу продукції 57
2.5. Планування організаційного управління на підприємстві 59
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення стратегічного планування на підприємстві 67
ВИСНОВКИ 78
Список використаної літератури 82
ДОДАТКИ 85


Визначення показників продуктивності праці на підприємстві

ВСТУП 3 1. Планування і аналіз чисельності працівників підприємства. 3 1.1 Характеристика персоналу підприємства 3 1.2 Склад і структура кадрів. 4 1.3 Планування чисельності працівників. 6 2. Методика визначення показників продуктивності праці на підприємстві. 7 2.1 Планування витрат на підприємстві 7 2.2 Планування та аналіз виробництва продукції на підприємстві 9 2.3 Планування собівартості продукції на підприємстві 11 Висновок 15 Список використаної літератури 16

Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

ПЛАН Вступ 1. Планування і аналіз чисельності працівників підприємства. 1.1 Характеристика персоналу підприємства 1.2 Склад і структура кадрів. 1.3 Кількісна та якісна характеристика персоналу 1.4 Планування чисельності працівників. 2. Методика визначення показників продуктивності праці на підприємстві. 2.1 Планування витрат на підприємстві 2.2 Планування та аналіз виробництва продукції на підприємстві. 2.3 Планування собівартості продукції на підприємстві 3. Стимулювання, як механізм підвищення продуктивності праці на підприємстві 3.1 Роль, форми і джерела стимулювання 3.2 Система стимулюючого винагородження 3.3 Стимулююча функція оплати праці. Висновок Список використаної літератури

Оперативне календарне планування виконання замовлень

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади оперативно-календарного планування 6 1.1. Поняття оперативно календарного планування 6 1.2. Зміст і завдання оперативно-календарного планування 8 1.3. Оперативне планування виробництва: особливості та організація в сучасних умовах 17 Розділ 2. Аналіз оперативно-календарного планування виконання замовлень на підприємстві «Олд-Макс» 22 2.1. Економічна характеристика підприємства «Олд-Макс» 22 2.2. Система оперативного планування на підприємстві 23 Розділ 3. Шляхи вдосконалення та перспективи оперативно календарного планування виконання замовлень на підприємстві «Олд-Макс» 30 3.1. Вдосконалення оперативно-календарного планування виконання замовлень 30 3.2. Покращення ефективності оперативно-календарного планування на підприємстві «Олд-Макс» 40 Висновки 43 Список використаної літератури 45

Планування і прогнозування діяльності підприємства

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Сутність і зміст планування та прогнозування на підприємстві 5
1.1. Поняття планування та прогнозування на підприємстві 5
1.2. Розробка фінансового плану 16
1.3. Суть і зміст платіжного календаря, порядок його розробки 18
РОЗДІЛ 2. Особливості планування і прогнозування діяльності ВАТ Ужгородський завод хлібопродуктів 20
2.1. Плануваня і прогнозуваня постачання на ВАТ Ужгородський завод хлібопродуктів 20
2.2. Планування і прогнозування процесу виробництва 28
2.3. Планування і прогнозування асортименту та обсягу продукції 31
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення планування і прогнозування на підприємстві 33
ВИСНОВКИ 41
Список використаної літератури 44
ДОДАТКИ 46


Управління обсягами та структурою виробництва на підприємстві

ПЛАН ВСТУП 2 1. Зміст та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства 5 2. Показники вимірювання виробничої програми підприємства 11 3. Аналіз обсягу та структури виробництва на підприємстві 16 4. Планування обсягу та структури виробництва на перспективу 22 5. Резерви нарощення обсягів виробництва продукції на підприємстві 25 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 ДОДАТКИ

Планування собівартості продукції (на підприємстві харчової промисловості ЗАТ «ОБОЛОНЬ»)

ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 5 1.1 Мета, завдання та характеристика процесу планування собівартості продукції 5 1.2 Планування витрат виробничої собівартості 10 1.3 Планування зведеного кошторису витрат на виробництво 13 2 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ОБОЛОНЬ» 18 2.1 Історична довідка створення підприємства 18 2.2 Характеристика виробництва продукції та виробничих процесів на підприємстві 20 2.2.1 Організація основного процесу виробництва 20 2.2.2 Виробнича та організаційна структура управління підприємством 21 2.2.3 Маркетингова діяльність на підприємстві 22 2.2.4 Організація допоміжного виробництва 24 2.2.5. Основні показники діяльності підприємства 26 3 АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ЗАТ «ОБОЛОНЬ» 28 3.1 Аналіз виробництва та реалізації продукції 28 3.2 Аналіз використання трудових ресурсів та заробітної плати 30 3.3 Аналіз використання основних фондів 32 3.5 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства 35 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 38 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48 ДОДАТКИ 51

Сучасні підходи до розробки системи стратегічного менеджменту в умовах ЗЕД

Вступ 4
РОЗДІЛ 1. Сутність і зміст стратегічного планування на підприємстві 7
1.1. Планування як функція управління підприємством 7
1.2. Особливості стратегічного планування 19
1.3. Планування реалізації стратегії підприємства 25
1.4. Забезпечення стратегічного планування інформацією 30
1.5. Особливості стратегічного менеджменту в умовах зовнішньоекономічної діяльності 37
Висновок до розділу 1 52
РОЗДІЛ 2. Особливості запровадження стратегічного планування діяльності ВАТ Ужгородський завод хлібопродуктів 53
2.1. Загальна характеристика ВАТ Ужгородський завод хлібопродуктів 53
2.2. Плануваня постачання на ВАТ Ужгородський завод хлібопродуктів 58
2.3. Планування процесу виробництва асортименту та обсягу продукції 68
2.4. Планування організаційного управління на підприємстві 76
2.5. Стан стратегічного планування на підприємстві 84
Висновок до розділу 2 88
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення стратегічного планування на підприємстві 90
Висновок до розділу 3 99
ВИСНОВКИ 101
Список використанИХ ДЖЕРЕЛ 105
ДОДАТКИ 109


Стратегічне планування на підприємстві

ЗМІСТ ВСТУП.................................................................................................................. 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ..... 5 1.1 Сутність, мета, принципи та моделі стратегічного планування……………..................................................................... 5 1.2 Зміст і структура стратегічного плану……………………............. 12 1.3 Система стратегічних, поточних та оперативних планів………… 15 РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ………………………………................................................... 20 2.1 Визначення місії, цілей та завдань підприємства………………... 20 2.2 Проведення аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства…….............................................................................. 26 2.3 Розробка та вибір стратегії підприємства……………………........ 32 2.4 Реалізація стратегії…………………………………………..……… 50 2.5 Контроль і оцінка реалізації стратегії підприємства…………..… 57 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ….......................................… 62 3.1 Можливі проблеми на підприємстві……………………………... 62 3.2 Напрями вдосконалення процесу стратегічного планування на підприємстві….......................................................................….… 66 ВИСНОВКИ......................................................................................................... 71 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...................................................... 73 ДОДАТКИ............................................................................................................ 76

Фінансове планування на підприємстві

РЕФЕРАТ 2 ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи фінансового планування на підприємстві 7 1.1. Сутність та значення фінансового планування 7 1.2. Характеристика методів фінансового планування 14 1.3. Досвід фінансового планування в розвинутих країнах 29 Висновки по розділу 1 44 РОЗДІЛ 2. Аналіз системи фінансового планування на підприємстві 46 2.1. Оцінка системи стратегічного планування на підприємстві 46 2.2. Фінансове бюджетування як основа фінансового планування на підприємстві 53 2.3. Операційне бюджетування на підприємстві як складова системи планування 56 Висновки по розділу 2 60 РОЗДІЛ 3. Напрямки вдосконалення фінансового планування на підприємстві 63 3.1. Впровадження системи аналітичного супроводу виконання фінансових планів 63 3.2. Автоматизація фінансового планування на підприємстві 70 3.3. Аналіз існуючої системи фінансового контролю та напрямки її вдосконалення 83 Висновки по розділу 3 88 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94 ДОДАТКИ 100

Суть планування його задачі та функції (планування у галузі соціально-культурних сфер)

Вступ 3 Розділ 1. Характеристика планування на підприємстві 5 1.1. Планування як функція управління 5 1.2. Принципи та методи планування 7 1.3. Методи та інструменти планових розрахунків 13 Таблиця 1.3.1. Бюджетна таблиця 14 Розділ 2. Система планування організації 15 2.1. Функціонування системи планів на підприємстві 16 2.2. Системи планування ресурсів підприємства 21 2.3. План маркетингу 25 2.4. Фінансове планування на підприємстві 31 Висновок 38 Список використаної літератури 40