институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Методи визначення запасів сировини та напівфабрикатів на підприємствах.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Методи визначення запасів сировини та напівфабрикатів на підприємствах.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАПАСІВ ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВСТУП 3 Розділ 1. Економічна сутність запасів. 5 Розділ 2. Оптимізація запасів основних матеріалів на підприємстві. 9 2.1. Планування запасів. 9 2.2. Визначення коефіцієнта оборотності запасів 12 2.3. Загальний методологічний підхід до визначення оптимального рівня запасів 15 3. Розрахунок оптимального розміру запасів на підприємстві. 18 3.1. Розрахунок оптимального цільового рівня запасів сировини і матеріалів 18 3.2. Прикладні моделі оптимізації запасів матеріалів на підприємстві 21 3.3. Управління запасами з застосуванням програмно-технічних засобів 29 ВИСНОВКИ 31 Список використаних джерел 33

Теорія управління матеріальними і трудовими ресурсами

1.Теорія управління матеріальними і трудовими ресурсами 2 1.1 Створення бази сировини і матеріалів 2 1.1.1 Визначення поняття «матеріальні ресурси» 2 1.1.2 Аналіз цінності сировини і матеріалів 2 1.1.3 Визначення оптимальної кількості замовлень 4 1.1.4 Вибір підприємств - постачальників сировини і матеріалів 7 1.2 Збереження сировини і матеріалів, підготовка їх до руху 9 1.2.1 Значення запасів сировини і матеріалів для підприємства. Види запасів 9 1.2.2 Витрати на зберігання матеріальних ресурсів 12 1.3. Економічне використання матеріальних ресурсів 14 1.3.1 Економічна основа раціонального використання матеріальних ресурсів 14 1.4. Управління трудовими ресурсами 19 1.4.1. Задачі й організаційна структура Управління трудовими ресурсами 19 1.4.2 Система управління персоналом на підприємстві 22 1.4.3 Профорієнтація, адаптація, навчання і підвищення кваліфікації 26 1.4.4 Оцінка трудової діяльності працівника 28 1.4.5 Зміна статусу працівника 29 1.4.6 Сучасні тенденції в організації праці і керуванні трудовими ресурсами 30 Література 33

Облік напівфабрикатів підприємства

Вступ 3 Розділ 1. Загальні теоретичні та методичні положення обліку напівфабрикатів підприємства 5 1.1. Економічна сутність напівфабрикатів 5 1.2. Теоретичні основи обліку напівфабрикатів підприємства 10 Розділ 2. Організація обліку напівфабрикатів підприємства 15 2.1. Економічна характеристика підприємства ТОВ “...” 15 2.2. Організація обліку напівфабрикатів підприємства 21 Розділ 3. Удосконалення обліку напівфабрикатів підприємства 34 Висновки 40 Список використаних джерел 43 Додатки 45

Аудит виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості

ВСТУП 2 1.Теоретичні аспекти аудиту виробничих запасів на підприємстві в сучасних умовах господарювання. 5 1.1. Суть запасів, їх класифікація та методи обліку 5 1.2 Нормативна база аудиту виробничих запасів. 10 2.Аудит виробничих запасів на ВАТ”Руна” 20 2.1. Загальна господарська характеристика ВАТ”Руна” 20 2.2. Аудит виробничих запасів ВАТ ”Руна” 22 3.Вдосконалення організації аудиту виробничих запасів на підприємстві 30 ВИСНОВКИ 38 Список використаноі літератури. 41

Облік товарно-матеріальних запасів (облік у зарубіжних країнах)

Вступ 3 1. Теоретично-економічна побудова обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Поняття запасів 5 1.2. Методи обліку запасів 12 2. Відмінності в методах оцінки та списання запасів 22 2.1. Оцінка товарно-матеріальних запасів при надходженні 22 2.2. Методи оцінки вибуття запасів 26 3. Відображення запасів у звітності. 29 3.1. Порівняльна характеристика відображення запасів у звітності зарубіжних країн 29 Висновки 38 Список використаної літератури. 40 Додатки. 42

Обгрунтування норм запасів виробничого підприємства

Вступ 3 1.Сутність запасів підприємства та їх види 5 2. Фактори, що впливають на обсяг і структуру запасів готової продукції 11 3. Методи нормування запасів готової продукції 15 4. Принципові підходи до визначення потреби у запасах готової продукції 20 Висновок 29 Список літератури 33

Мінеральні речовини харчової сировини і продуктів: їх роль у харчуванні та зміни під час переробки сировини

ЗМІСТ 1. МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ: ЇХ РОЛЬ У ХАРЧУВАННІ ТА ЗМІНИ ПІД ЧАС ПЕРЕРОБКИ СИРОВИНИ 3 2. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ І ВЛАСТИВОСТЕЙ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ 5 3. ЕКСТРАГУВАННЯ РЕЧОВИН ІЗ СИРОВИНИ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВАХ 7 ЛІТЕРАТУРА 10

Мінеральні речовини харчової сировини і продуктів: їх роль у харчуванні та зміни під час переробки сировини

ЗМІСТ 1. МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ: ЇХ РОЛЬ У ХАРЧУВАННІ ТА ЗМІНИ ПІД ЧАС ПЕРЕРОБКИ СИРОВИНИ 3 2. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ І ВЛАСТИВОСТЕЙ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ 5 3. ЕКСТРАГУВАННЯ РЕЧОВИН ІЗ СИРОВИНИ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВАХ 7 ЛІТЕРАТУРА 10

Облік і аудит запасів

1. Облік і аудит виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів(МШП) 2.Облік і аудит браку та напівфабрикатів виробництва 3. Облік і аудит готової продукції 4. Облік і аудит товарів 5. Завдання Література

Облік і аудит запасів

1. Облік і аудит виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів(МШП) 2.Облік і аудит браку та напівфабрикатів виробництва 3. Облік і аудит готової продукції 4. Облік і аудит товарів 5. Завдання Література

Курсова робота на тему: Оцінка та облік виробничих запасів підприємства»

Вступ 6 Розділ 1. Основи побудови обліку виробничих запасів підприємства в сучасних умовах господарювання 1.1. Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та роль в діяльності підприємства 7 1.2. Методи оцінки виробничих запасів 15 1.3. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку та аналізу виробничих запасів підприємства 18 Розділ 2. Бухгалтерський облік виробничих запасів підприємства 2.1. Облік надходження виробничих запасів і розрахунків з постачальниками 22 2.2. Шляхи витрачання виробничих запасів та відображення їх в обліку 29 2.3. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 32 2.4. Порядок проведення інвентаризації виробничих запасів та відображення її результатів в бухгалтерському обліку 35 Висновки 42 Список використаних джерел 44 Додатки 48 Додаток 1 49 Порядок визначення первісної вартості 49

Облік надходження та наявності виробничих запасів

ВСТУП 3 1.Характеристика виробничих запасів 4 2.Класифікація запасів та визначення їх вартості 6 3.Оцінка виробничих запасів (надходження, вибуття) 7 4.Облік виробничих запасів (надходження, вибуття) 10 5.Документування руху виробничих запасів 14 6.Організація фінансового та податкового обліку виробничих запасів підприємства 16 Висновки та пропозиції 24 Список використаних джерел 25

Аналітичний і синтетичний облік руху виробничих запасів

ВСТУП 3 1. Теоретична характеристика обліку виробничих запасів 4 1.1. Визначення виробничих запасів в діяльності підприємства 4 1.2. Облік надходження виробничих запасів 6 1.3. Облік витрат виробничих запасів у виробництві 9 2. Особливості організації обліку виробничих запасів 11 2.1.Облік матеріалів на складах та його зв язок з обліком у бухгалтери 11 2.2. Завдання обліку виробничих запасів 14 ВИСНОВОК 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 19

Аналіз товарних запасів та швидкості товарного обертання підприємства ТОВ “АТЛАНТА - Пак”

ВСТУП 3 1.Економічна зміст товарних запасів та роль їх аналізу в системі управління торговим підприємством 5 2.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “АТЛАНТА - Пак” 11 3. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з аналізу товарних запасів та швидкості товарного обертання в підприємствах торгівлі 16 4. Організація аналізу товарних запасів та швидкості товарного обертання 20 4.1. Предмет, об’єктк, суб’єкт, завдання аналізу товарних запасів 20 4.2. Інформаційна база аналізу товарних запасів 21 4.3. Методичне забезпечення аналізу товарних запасів 23 5.Методика аналізу товарних запасів та швидкості товарного обертання 24 5.1. Загальний аналіз товарних запасів 24 5.2. Аналіз впливу чинників на формування товарних запасів та їх обігу 29 5.3. Аналіз ефективності використання товарних запасів 33 5.4. Особливості аналізу товарних запасів із застосуванням комп’ютерної техніки 36 6. Узагальнення результатів аналізу товарних запасів 39 Висновки та пропозиції 41 Список використаних джерел 43 Додатки 45

Товарознавча характеристика кисло-молочного сиру, сиркових виробів і напівфабрикатів

Вступ 4 1. Способи виробництва кисломолочного сиру, сиркових виробів і напівфабрикатів 6 2. Асортимент кисломолочних сирів, сиркових виробів і напівфабрикатів, вимоги до їх якості 16 3. Смак і запах кисломолочних продуктів і їх дефект 23 Висновок 33 Список використаної літератури 35