институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Моделювання запасів продукції на промислових підприємствах.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Моделювання запасів продукції на промислових підприємствах.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Стан та шляхи вдосконаленя обліку виробничих запасів (готової продукції)

Вступ 3 1. Огляд літератури. 5 2. Теоретичні аспекти обліку виробничих запасів (готової продукції). 7 2.1 Економічний зміст і завдання обліку виробничих запасів (готової продукції). 7 2.2 Класифікація запасів. 10 2.3 Оцінка виробничих запасів (готової продукції). 12 2.4 Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності. 14 3. Стан обліку виробничих запасів (готової продукції). 17 3.1. Первинний облік запасів. 17 3.2. Організація складського господарства і складського обліку. 17 3.3. Синтетичний і аналітичний облік запасів. 21 3.4. Інвентаризація виробничих запасів (готової продукції). 25 4. Удосконалення обліку виробничих запасів (готової продукції). 30 Висновки 40 Список літератури 42

Обгрунтування норм запасів виробничого підприємства

Вступ 3 1.Сутність запасів підприємства та їх види 5 2. Фактори, що впливають на обсяг і структуру запасів готової продукції 11 3. Методи нормування запасів готової продукції 15 4. Принципові підходи до визначення потреби у запасах готової продукції 20 Висновок 29 Список літератури 33

Аудит виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості

ВСТУП 2 1.Теоретичні аспекти аудиту виробничих запасів на підприємстві в сучасних умовах господарювання. 5 1.1. Суть запасів, їх класифікація та методи обліку 5 1.2 Нормативна база аудиту виробничих запасів. 10 2.Аудит виробничих запасів на ВАТ”Руна” 20 2.1. Загальна господарська характеристика ВАТ”Руна” 20 2.2. Аудит виробничих запасів ВАТ ”Руна” 22 3.Вдосконалення організації аудиту виробничих запасів на підприємстві 30 ВИСНОВКИ 38 Список використаноі літератури. 41

Організація продовольчого постачання в підприємствах ресторанного бізнесу (на прикладі ВАТ „Ресторан „Вітряк”)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОСТАЧАННЯ 5 1.1. Сутність запасів підприємства та їх види 5 1.2. Фактори, що впливають на обсяг і структуру запасів готової продукції 9 1.3. Методи нормування запасів готової продукції 13 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ТА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ "РЕСТОРАН "ВІТРЯК" 18 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОСТАЧАННЯ ВАТ "РЕСТОРАН "ВІТРЯК" 27 РОЗДІЛ 4. РЕЗЕРВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ВАТ "РЕСТОРАН "ВІТРЯК" 32 ВИСНОВОК 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 Додатки 37-48

Аналіз виробництва готової продукції на підприємствах

Зміст Реферат 2 Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Сутність та цілі аналізу виробництва готової продукції на підприємствах 5 1.1. Загальна характеристика продукції: поняття та показники 5 1.2. Цілі та задачі аналізу виробництва готової продукції на підприємствах 8 РОЗДІЛ 2. Методика аналізу виробництва готової продукції на підприємствах 11 2.1. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції 11 2.2. Аналіз асортименту продукції 14 2.3. Аналіз якості продукції 18 2.4. Резерви збільшення обслуговування виробництва готової продукції 26 РОЗДІЛ 3. Фактори збільшення обсягу виробництва готової продукції 29 Висновки 32 Список літератури 34

Аналіз товарних запасів та швидкості товарного обертання підприємства ТОВ “АТЛАНТА - Пак”

ВСТУП 3 1.Економічна зміст товарних запасів та роль їх аналізу в системі управління торговим підприємством 5 2.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “АТЛАНТА - Пак” 11 3. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з аналізу товарних запасів та швидкості товарного обертання в підприємствах торгівлі 16 4. Організація аналізу товарних запасів та швидкості товарного обертання 20 4.1. Предмет, об’єктк, суб’єкт, завдання аналізу товарних запасів 20 4.2. Інформаційна база аналізу товарних запасів 21 4.3. Методичне забезпечення аналізу товарних запасів 23 5.Методика аналізу товарних запасів та швидкості товарного обертання 24 5.1. Загальний аналіз товарних запасів 24 5.2. Аналіз впливу чинників на формування товарних запасів та їх обігу 29 5.3. Аналіз ефективності використання товарних запасів 33 5.4. Особливості аналізу товарних запасів із застосуванням комп’ютерної техніки 36 6. Узагальнення результатів аналізу товарних запасів 39 Висновки та пропозиції 41 Список використаних джерел 43 Додатки 45

Моделювання в фінансовому менеджменті

Вступ 3 Моделювання в фінансовому менеджменті 4 1. Сутність та класифікація моделювання 4 2. Основні методи моделювання в фінансовому менеджменті 9 3. Застосування моделювання на прикладі діяльності банків 28 Висновки 32 Література 34

Моделювання в фінансовому менеджменті

Вступ 3 Моделювання в фінансовому менеджменті 4 1. Сутність та класифікація моделювання 4 2. Основні методи моделювання в фінансовому менеджменті 9 3. Застосування моделювання на прикладі діяльності банків 28 Висновки 32 Література 34

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 5 1.1 Економічна сутність та значення калькуляції собівартості продукції на підприємстві 5 1.2 Методи калькуляції собівартості продукції 10 1.3 Нормативно – правова база формування собівартості продукції на підприємствах України 20 Розділ 2. КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАТ “КРЕАТИП” 37 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 37 2.2 Особливості калькулювання собівартості продукції на ЗАТ “КРЕАТИП” 48 2.3 Аналіз факторів, які впливають на рівень витрат на одиницю товарної продукції 52 Розділ 3. РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗАТ «КРЕАТИП» 60 Висновки 67 Список використаних джерел 68 Додатки………………………………………………………………………………………………70

Бухгалтерський облік запасів

ВСТУП 3 І. Сутність виробничих запасів як економічної категорії 5 1.1. Поняття запасів та їх значення 5 1.2. Визнання запасів 7 ІІ. Бухгалтерський облік запасів 13 2.1. Нормативно-правова база яка регулює облік запасів 13 2. 2. Облік надходження запасів 16 ІІІ. Методичні основи організації обліку і складання звітності обліку запасів в умовах нової АРМ бухгалетрії 22 Висновки 33 Список літератури 35

Моделювання в фінансовому менеджменті

Вступ 4 1. Сутність фінансового моделювання 5 2. Види та класифікація фінансових моделей 11 3. Фінансове моделювання у практиці управління та прийняття управлінських рішень 12 4. Фінансове моделювання в умовах ризику та невизначеності 20 Висновок 28 Література 30

Облік готової продукції, виробничих запасів і товарів на підприємстві

ВСТУП 4 Розділ 1. Огляд літератури 6 Розділ 2. Організація обліку готової продукції, виробничих запасів і товарів на підприємстві. 10 2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 „Запаси”. 10 2.2. Документальне оформлення надходження і використання запасів. 17 2.3. Організація складського господарства, матеріально-відповідальні особи. 18 2.4. Облік ТМЦ на складі 20 2.5. Відображення операцій в облікових регістрах бухгалтерського обліку. 23 Розділ 3. Удосконалення Проведення інвентаризації готової продукції, виробничих запасів і товарів та відображення їх результатів у фінансовому обліку. 28 Висновки 34 Література 36

Промисловий вузол як форма територіальної організації виробництва 

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи вивчення промислових вузлів як форма територіальної організації виробництва 7 1.1. Головні проблеми сучасного територіального розміщення продуктивних сил України 7 1.2. Поняття, ознаки та структура промислових вузлів 12 2. Дослідження промислових вузлів у контексті вивчення РПС України 23 2.1. Оцінка диференціації промислових вузлів України 23 2.2. Загальна характеристика основних вузлів у структурі промислових районів України 27 3. Деталізований аналіз сучасного стану та проблем розвитку промислових вузлів Центральноукраїнського економічного району 40 Висновки 45 Список використаних джерел 48 Додатки 52

Фінансовий облік товарних запасів на підприємствах торгівлі

Зміст Вступ............................................................................................................3 1. Значення і завдання обліку товарних запасів на підприємствах торгівлі …………………………………………………………………..……..….4 2. Харкетристика господарсько-фінансової діяльності та постановка фінансового обліку ПП „Овочі” ..........................................................................5 3. Контроль за цінами і документами оформлення надходження і реалізації товарів .................................................................................................16 4. Звітність матеріально-відповідальних осіб і організація обліку товарів в місцях зберігання ..............................................................................20 5. Синтетичний і аналітичний облік руху товарів ...........................23 Висновки та пропозиції............................................................................31 Список використаної літератури ...........................................................33 Додатки .....................................................................................................34

Облік операцій з товарними запасами на оптових підприємствах

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку товарів на оптовому підприємстві 5 1.1.Організаційні аспекти діяльності торговельних підприємств 5 1.2.Економічна сутність товарних запасів 10 Розділ 2. Організація обліку товарних запасів на оптовому підприємстві 16 2.1. Документальне забезпечення обліку товарних запасів 16 2.2. Облік надходження і вибуття товарів в оптовій торгівлі 24 Розділ 3. Податковий облік товарних запасів 32 Висновки 34 Список літератури 36 Додатки 40