институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Статистичний метод визначення та управління виробничим потенціалом.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Статистичний метод визначення та управління виробничим потенціалом.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Оцінка ризиків. Визначення ставок дисконта і роялті

1. Оцінка ризиків. 3 2. Методи оцінки економічного ризику. 5 2.1 Статистичний метод оцінки ризику 5 2.2 Метод доцільності затрат 6 2.3 Метод експертного оцінювання. 7 2.4 Аналітичний метод. 8 2.5 Метод аналогів. 10 3. Визначення дисконтної ставки. 10 4. Визначення роялті. 12 Література. 18

Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю

Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи управління потенціалом підприємства. 4 2. Аналітична оцінка управління потенціалом підприємств цементної промисловості України. 9 3. Концептуальні основи управління корпоративним потенціалом. 13 Висновки 15 Література 17

Управління потенціалом підприємства (на прикладі підприємства)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ТРУДОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Економічний зміст ресурсів підприємства, їх класифікація 4 1.2. Методика аналізу економічного потенціалу підприємства 13 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ВАТ „ДНІПРОВАЖМАШ”) 19 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства 25 2.3. Оцінка трудового потенціалу підприємства 30 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 40 3.1. Аналіз пошуку резервів на підприємстві 40 3.2. Напрями підвищення продуктивності праці 44 ВИСНОВКИ 48 ЛІТЕРАТУРА 49 ДОДАТКИ 51-52 Метою курсової роботи є визначення механізму управління потенціалом підприємства.

Управління виробничим процесом на підприємстві

Вступ 3 1. ВИРОБНИЦТВО ЯК ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА 5 1.1. Поняття системи виробничої діяльності 5 1.2. Побудова виробничої системи 7 1.3. Виробнича і загальна структура підприємства 14 2. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 21 2.1. Структура виробничого процесу 21 2.2. Принципи організації виробничого процесу 23 3. Управління виробничим процесом на підприємстві ВАТ «Київпластв» 27 3.1. Коротка характеристика підприємства 27 3.2. Управління виробничим процесом на підприємстві 29 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 Метою даної курсової роботи є розкриття системи управління виробничим процесом на підприємстві. Відповідно до мети в роботі поставлені наступні завдання: - розкрити сутність виробництва як операційної системи; - охарактеризувати структуру та принципи організації виробничого процесу на підприємстві; Об’єктом роботи є виробничий процес на промисловому підприємстві. Предметом роботи є система управління виробничим процесом на підприємстві ВАТ “Київпластв”.

Проектування систем управління потенціалом на підприємствах

1. Необхідність і основні етапи управління потенціалом підприємства 3 2. Проектування систем управління потенціалом на підприємствах 8 Список використаної літератури 14

Складові потенціалу підприємства та напрями ефективного їх використання (бакалавр)

ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Економічна сутність потенціалу підприємства, його структура 7 1.2. Методика оцінки трудового потенціалу підприємства 19 1.3. Методика оцінки виробничого потенціалу підприємства 25 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ДП "КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД") 30 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 30 2.2. Аналіз матеріально-технічних ресурсів підприємства 42 2.3. Оцінка трудового потенціалу підприємства 47 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 55 3.1. Вдосконалення механізму управління виробничим потенціалом підприємства 55 3.2. Шляхи підвищення управління трудовим потенціалом підприємства 68 ВИСНОВКИ 72 ЛІТЕРАТУРА 77 ДОДАТКИ 82

Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями

Вступ 3 1. Вартість підприємств як об’єкт управління та бази її оцінки 4 2. Управління підприємствами за критерієм вартості 8 3. Роль управління вартістю підприємства в управлінні потенціалом підприємства 12 Висновки 16 Список використаної літератури 17

Виробничий потенціал та його використання в Україні

Вступ 3 1. Сутність виробничого потенціалу підприємства 4 2. Основні підходи до оцінки виробничого потенціалу підприємства 7 3. Характеристика основних підходів до управління виробничим потенціалом підприємств в Україні 13 Висновки 16 Список використаних джерел 17

Кількісний аналіз ринкових ризиків

Вступ 3 1. Основні підходи до кількісного аналізу ризику 3 2. Критерії міри ризику 4 3. Види методів кількісного аналізу ризиків 5 3.1. Статистичний метод 5 3.2. Метод оцінки фінансової стійкості (аналізу доцільності витрат) 9 3.3. Аналітичний метод 12 3.4. Метод аналізу чутливості (критичних значень) 14 3.5. Нормативний метод 17 3.6. Метод експертних оцінок 17 3.7. Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень 20 Висновки 28 Список використаної літератури 29

Управління потенціалом підприємства

1. Змістова характеристика індикаторного методу оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства 3 2. Управління формуванням і використанням трудовими потенціалом підприємства 9 Література 13

Управління потенціалом підприємства

1. Методи формування виробничої складової потенціалу підприємства 3 2. Антикризове управління потенціалом підприємства 8 Література 14

Статистичний аналіз діяльності підприємств

Вступ 3 1. Статистичний аналіз матеріально – технічної бази підприємства 4 2. Статистичний аналіз характеристики виробництва продукції 13 3. Статистика собівартості та питомих витрат 19 4. Статистичний аналіз фінансового стану підприємства 26 Висновки 31 Список використаної літератури 33

Управління інвестиційним потенціалом підприємства

1. Управління інвестиційним потенціалом підприємства 2 2. Оцінювання ефективності використання інвестиційного потенціалу 4 Література 15

Методи лінгвістичного аналізу

ВСТУП 3 1. Гіпотетико-дедуктивний метод 4 2. Метод опозицій 6 3. Дистрибутивно-статистичний аналіз 9 4. Валентностний аналіз 10 ВИСНОВОК 15 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 17

Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства. Управління ризиками підприємства

1. Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства 3 2. Життєвий цикл проекту (управління проектами) 6 3. Управління ризиками підприємства 10 Література 17